Search Results

Showing 1 - 50 of 1124 results for query Växjö universitet 12345678910..23Next >

Match Authors Date Type
Jim Jarmusch som en American Independent, Dead Man som en Acid Western : en studie av hur film kategoriseras
1 Santinell, Victor 2008-11-10 THESIS
El uso de TIC, ?herramienta útil o sobreestimada? : Un estudio desde el punto de vista del profesor de español
2 Wilkins Rivera, Ariana 2009-02-20 THESIS
"Det är kärleken till den drabbade som är viktigast" : En kvalitativ undersökning om hur skolan bemöter elever som drabbats av föräldrars bortgång
3 Johnson, Martina; Carlsnäs, Linnea 2006-04-25 THESIS
Barns utveckling och lärande utomhus : En studie av hur förskollärare upplever barns utveckling och lärande utomhus
4 Stridh, Emma; Yngvesson, Therese 2007-04-20 THESIS
Modelling the effect of cracks in an inverted double-tapered glulam beam : Implementation of two fracture mechanics models
5 Blyberg, Louise 2008-04-02 THESIS
Bifiltration of air polluted with alpha-pinene
6 Isik, Güldem 2008-02-18 THESIS
Teknikundervisningens implementering på en högstadieskola. En studie av teknikämnets didaktik : The implemention of Technology tuition at the upper level
7 Helderud-Olsson, Anders 2008-05-26 THESIS
Från skuldsatt till skuldfri : Processer, strategier och påverkande faktorer
8 Sandvall, Lisbeth 2008-01-01 THESIS
Skogsbränslemarknaden : En inledande översikt
9 Nalin, Evald 2008-09-24 THESIS
En skarp version av Iliev-Sendovs hypotes
10 Berggren, Elin 2009-02-13 THESIS
Stress, self-efficacy och livstillfredsställelse : Finns det köns och åldersskillnader
11 Bielska Råbom, Angelika 2009-02-04 THESIS
Rörelseaktiviteter för lärande och arbetsmiljö : En studie av elevers och lärares upplevelser av rörelseaktiviteter som inslag i skolvardagen
12 Wolmesjö, Susanne 2006-05-20 THESIS
Språk och laborationer på matten : en intervjuundersökning i år 9
13 Holström, Emma 2006-10-18 THESIS
Produktionsuppföljning på WilloMaskin AB
14 Yassin, Karmel 2007-05-08 THESIS
Att investera och förändra för att nå sportsliga framgångar : En fallstudie av HV71
15 Suomela, Johan; Eliacik, Serhat; Persson, Robin; Gustafsson, Emil 2007-08-08 THESIS
Klassiska populationsmodeller kontra stokastiska : En simuleringsstudie ur matematiskt och datalogiskt perspektiv
16 Jönsson, Ingela; Nilsson, Mattias 2008-09-15 THESIS
Klassiska populationsmodeller kontra stokastiska : En simuleringsstudie ur matematiskt och datalogiskt perspektiv
17 Nilsson, Mattias; Jönsson, Ingela 2008-09-15 THESIS
The language of death and dying. A corpus study of the use of euphemisms in British and American English
18 Gustavsson, Sofie 2007-02-15 THESIS
Saisir l'insaisissable : les formes et les traductions du discours indirect libre dans des romans suédois et français
19 Jansson, Kristina 2006-01-01 DISSERTATION
Design of an Energy-saving Hydrocyclone for Wheat Starch Separation
20 Sáiz Rubio, Verónica 2009-01-01 THESIS
Räcker det med G-kompet? : En studie kring bedömning inom grundskoleämnet musik
21 Berg, Sophia; Arvidsson, Martina 2007-03-21 THESIS
Sex- och samlevnadsundervisning - en studie av lärarens praktik ur ett genusperspektiv
22 Bollen Helstad, Maria 2007-06-18 THESIS
The Role of Cultural Differences in the Product and Promotion Adaptation Strategy: A L'Oréal Paris Case Study
23 Fina, Lauranne; Luc, Tytti; Venezia, Emilie 2006-09-18 THESIS
System för att upptäcka Phishing : Klassificering av mejl
24 Karlsson, Nicklas 2008-05-28 THESIS
Fysik - kan det vara något för flickor? : En kvalitativ studie om undervisningsmetodikens betydelse för ämnet fysik
25 Falk, Sabine 2006-01-24 THESIS
Present and future use of commercially important European hardwoods
26 Michalec, Jiri; Strnad, Pavel 2008-06-12 THESIS
Eftervård, samverkan och helhetssyn inom missbrukarvården - ur professionellt yrkesverksammas perspektiv
27 Gustafsson, Viktoria; Johansson, Annelie 2006-05-04 THESIS
Hur väl fungerar demokrati i skolan? : En studie om demokrati och elevinflytande i klassrummet på en gymnasieskola
28 Brekell, Simon; Vasko, Sanna 2009-01-01 THESIS
Präster, psykiatriker och demoner : – En religionspsykologisk studie kring besatthet och exorcism, och användning av exorcism som en möjlig behandlingsmetod
29 Thörnqvist, André 2007-03-28 THESIS
Kommunikativt arbetssätt : En studie om lärares syn på kommunikativt arbetssätt Communicative working procedure : a study about teachers sight of communicative working procedure
30 Antemar, Maria 2006-01-01 THESIS
Varför en rädsla för alternativmedicin? : En studie om hur EU’s kosttillskottsdirektiv har implementerats i Sverige.
31 Blomstrand, Annica 2008-06-10 THESIS
The formation of E-business : - A study simulitating approaches when forming an e-business
32 Esmaeily, Kaveh 2006-02-03 THESIS
Utvecklingsfrågor i den lilla kommunen : En studie av tre kommuner i Kronobergs län
33 Karlsson, Jens 2009-01-01 THESIS
Med en missbrukande mamma : Behandlingspersonals erfarenheter av barn och mammor i behandling
34 Hultberg, Jenny; Lindkvist, Theres 2006-05-21 THESIS
Motivation : en kvalitativ studie om elevers motivation i lärarledda lärandesituationer
35 Ljunggren, Anna; Oléhn, Ulrika 2008-03-06 THESIS
Rättspsykiatrisk vård : - en litteraturstudie om vårdares upplevelser och attityder kring vården av patienter dömda till rättspsykiatrisk vård
36 Källsson, Andreas; Nordh, Johanna 2008-06-04 THESIS
Fritidspedagogen och styrdokumenten : En studie om fritidspedagogers förhållningssätt till styrdokumenten
37 Purtsi, Jutta; Olsson, Yvonne 2009-01-01 THESIS
Ansvaret för skolan : - en studie om ansvarsfördelningen ur ett nyinstitutionalistiskt perspektiv
38 Jansson, Hanna 2008-06-10 THESIS
Problemlösning i matematik : En studie av gymnasieelevers svårigheter
39 Henriksson, Elin 2009-01-01 THESIS
Nitrat i dricksvatten : jämförelse av nitrathalter, mellan åren 1975 och 2005
40 Pettersson, Marita 2006-06-07 THESIS
Festivalernas Intåg : Korröfestivalen – en bordunstämmas resa genom festivaliseringen
41 Ludvigsson, Josefine 2008-10-31 THESIS
Ringmursprat och tunnelbanesnack : om gymnasieungdomars bruk av och attityder till dialekt på Gotland och i Stockholm Youth dialects on Gotland and in Stockholm : a study of high-school youth's language use and attitudes
42 Pappinen, Anna 2009-01-01 THESIS
Den mångtydiga svenskheten : En studie av det svensk-amerikanska föreningslivet i Kalifornien utifrån en etnisk aspekt 1910 & 1915.
43 Fransson, Joakim 2006-08-01 THESIS
Due Diligence : En jämförelse av riskkapitalister och uppdragstagare
44 Berger, Lisa; Johansson, Karolina; Yassin, Alexander 2008-01-01 THESIS
A counterexample concerning nontangential convergence for the solution to the time-dependent Schrödinger equation
45 Johansson, Karoline 2007-02-13 THESIS
Framgångsfaktorer hos framgångsrika e-handelsföretag i klädbranschen
46 Thörn, Pär 2007-02-27 THESIS
Anläggningsarbeten för ett vindkraftverk i Karryd Construction works for a wind turbine in Karryd
47 Freidh, Martin; Winberg, Sebastian 2009-01-01 THESIS
Charlie don't surf! : En studie av det postkoloniala perspektivet i amerikanska Vietnamkrigsfilmer
48 Romanenko, Lars; Westerholm, Tomas 2006-08-01 THESIS
ATT INSE SIN EGEN DÖDLIGHET : En litteraturstudie om närståendes upplevelser och erfarenheter av palliativ vård
49 Petersson, Emelie; Dahl, Lisa 2009-01-23 THESIS
Skönlitteraturens möjligheter : En undersökning av gymnasielärares attityder till litteraturundervisning
50 Håkansson, Anna; Elmberg, Johannes 2008-02-04 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.