Search Results

Showing 401 - 450 of 1124 results for query Växjö universitet < Previous1..45678910111213..23Next >

Match Authors Date Type
Loafing in the Audience or Fear in the Speaker
401 Yazdi, Elmira 2008-05-28 THESIS
Hur man blåser liv i en slumrande organisation : En studie om organisationsutveckling och hälsopromotivt arbete
402 Svartengren, Anders; Karlsson, Marie 2007-07-17 THESIS
Mixed Messages within The Buddha of Suburbia
403 Lindgren Edmonds, Ann-Louise 2008-02-29 THESIS
Does IDA meet the requirements? : Evaluating the method Information Demand Analysis
404 Wass, Sofie; Nyberg, Camilla 2009-02-25 THESIS
För gull och för edela kransar : en identifiering av 22 nyfunna ballader
405 Sverkersson, Micael; Bäckvall, Louise 2006-04-24 THESIS
Vad har känsla av sammanhang och upplevt socialt stöd för samband med individens sinnestämning
406 Neijbert, Greger; Isaksson, Elin 2007-02-20 THESIS
Granskning av reklamationer och dess orsaker hos Sävsjö Trähus AB : Review of complaints and reasons for that at Sävsjö Trähus AB
407 Andersson, Niklas 2007-08-22 THESIS
En jämförande studie av IPv4 och IPv6
408 Harnell, Jonas; Alemayehn, Yonatan 2005-10-17 THESIS
EN SKOLA I FÖRÄNDRING : En studie av en ny åtgärd - språkregeln
409 Nilsson, Marie 2008-02-21 THESIS
Utvecklandet av en webbcommunity : Hur kan en programmerare gå till väga vid utveckling av en webbcommunity?
410 Flachmeyer, Erik 2005-11-17 THESIS
Västerlandets moraliska defekter - sjutton författare skriver om synderna i vår tid
411 Ekberg, Anders 2006-09-05 THESIS
Modeling support for Application Families
412 Qiu, Bite; Han, Xu 2006-11-10 THESIS
Att leda i kommunal äldreomsorg : Om arbetsledares handlingsutrymme, handlingsfrihet och skilda lojaliteter - exemplet Halland
413 Karlsson, Ingrid 2006-01-01 THESIS
Consultancy Services : Marketing Strategies for Intangible Services
414 Olsson, Emilie 2008-03-18 THESIS
Pedagogik och Lärande : Infact - En grafisk inlärningsprocess
415 Gustafsson, Christoffer; Lindberg, Martin 2007-02-21 THESIS
Arbetsgivarens respektive Försäkringskassans skyldigheter för arbetslivsinriktad rehabilitering : en rättsvetenskaplig studie
416 Gunnarsson, Anna 2007-04-19 THESIS
Analys, elimination och reduktion av negativa bieffekter vid användning av elektriska fält i syfte att orientera molekylära motorer
417 Liljesson, Kenneth 2008-05-09 THESIS
Factors Affect the Employment of Youth in China
418 Li, Xiaoxue 2009-01-01 THESIS
BSR Prestandaverktyg / BSR Performance tool : Prestandamätning via diagnosuttag över CAN / Performance measure via diagnostic socket over CAN
419 Sjöberg, Andreas 2009-01-01 THESIS
Strategier för en gräsrotsbyråkrat : en intervjustudie av biståndshandläggning i äldreomsorgen
420 Almqvist, Therése; Pohlman, Mari 2009-02-05 THESIS
Medierepresentationen av världens länder : Strukturer i fyra svenska nyhetstidningar
421 Bjurström, Peter 2009-01-01 THESIS
Medias roll i valkampanjer : En studie av den franska presidentvalskampanjen 2007
422 Chaveroche, Beatrice 2009-01-01 THESIS
Arbetarrörelsen, Folkets Hus och offentligheten i Bromölla 1905-1960
423 Karlsson, Lennart 2009-01-01 DISSERTATION
A model to support development of procedural description to improve the quality control of production in different cultures : A case study of a Swedish toys vendee and its outsourcing
424 Zeeshan, Muhammad; Djaya, Irawati 2008-06-16 THESIS
Delivery performance : How to define & measure delivery performance in a triadic relationship
425 Hedin, Johan; Jonsson, Martin; Ljunggren, Johan 2006-11-13 THESIS
Det pedagogiska arbetet inom MSI : Utifrån Bolognaprocessen och UPC
426 Hermansson, Johan; Svensson, Christian 2006-08-10 THESIS
Informationslogistisk modell : Hur ska tillverkande företag tillgodose informationsbehoven?
427 Tryggvesson, Johan; Hansson, Sara; Elfving, Henrik 2007-02-22 THESIS
Socrates and Rossetti : An analysis of Goblin Market and its use in the classroom
428 Hed, Frida 2007-07-16 THESIS
Hydraulic press construction for fitting the bearings to the housing
429 Egüz, Izzettin Osman 2008-06-12 THESIS
430 Wahlström, Jonas 2008-09-16 THESIS
Development and Implementation of an Algorithm for the Automatic Computation of Layouts for UML2.0 Class Diagrams
431 Schrepfer, Matthias 2008-09-17 THESIS
Svar på tal direkt : En studie om medborgerliga röster i ett deltagardemokratiskt samtal
432 Wikström, Erik 2009-01-26 THESIS
Bedömningssamtal inom Barn- och Ungdomspsykiatrin
433 Eriksson, Louise 2009-02-16 THESIS
Voices of Sri Lanka's Youth : Aspirations and Perceptions of Freedom and Possibilities
434 Lundell, Andreas 2008-05-20 THESIS
IT-baserat DNA-register : Hur skulle ett heltäckande IT-baserat DNA-register kunna införas i Sverige för att acceptans av folket?
435 Hajderovic, Ajna 2006-02-10 THESIS
Ett säljsamtal via webbutik : Visma SPCS
436 Hajderovic, Ajna 2007-02-16 THESIS
I skuggan av en hotad existens : Om den onödiga striden mellan biologi och existens i vården av patienter med malignt lymfom
437 Källerwald, Susanne 2007-01-01 DISSERTATION
En bransch i förändring: Den nya teknikens påverkan på musikbranschen
438 Rinaldo, Henrik 2005-10-27 THESIS
Flexible User Interface - FLUSI
439 Conrad, Jan 2006-02-02 THESIS
Rysslands påverkan på den vitryska demokratiseringsprocessen
440 Eliasson, Christina 2007-06-29 THESIS
Samverkan över institutionella gränser : En studie om privatoffentlig krishantering i Kronobergs län
441 Colliander, Josefine 2009-01-07 THESIS
Informationsbristkostnad : Värdet av rätt information, på rätt plats, i rätt tid
442 Ljungh, Victoria; Johannesson, Marcus 2007-03-13 THESIS
Introducing location related aspects to mobile multimedia environments
443 Martinez, David 2006-12-12 THESIS
Att vara någon annan : Teater som estetisk läroprocess vid tre 6–9-skolor
444 Olsson, Eva-Kristina 2006-01-01 THESIS
Reservrutiner vid arbete med elektronisk journal : - nödvändigt ont eller förutseende arbetssätt?
445 Hytter, Mats; Egonsson, Anna-Carin 2007-08-21 THESIS
Musik och Livsstil : En studie om ungdomar och hårdrock
446 Wergel Dahlgren, Max 2007-09-13 THESIS
Vilket synsätt styr EU:s flyktingpolitik?
447 Nyberg, Maria 2008-10-21 THESIS
Smålands Entreprenörs Akademi, SEA : En studie i vision, fantasi och kreativitet
448 Nilson, Henrietta 2006-09-26 THESIS
Mätning av produktionstiden vid prefabricerade hus : En tidsstudie vid Sävsjö Trähus AB
449 Bayley, Peter 2007-08-22 THESIS
A model to prepare and secure an implementation of a performance measurement system : A case study
450 Wieslander, Ida 2008-09-19 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.