Search Results

Showing 351 - 400 of 1124 results for query Växjö universitet < Previous1..3456789101112..23Next >

Match Authors Date Type
"Så gör vi inte här i Sverige. Vi brukar göra så här" : Retorik och praktik i LO:s invandrarpolitik 1945-1981
351 Johansson, Jesper 2008-01-01 DISSERTATION
Teaching a Child to Walk : perspectives on the contemporary situation in Kosovo
352 Emilsson, Olof 2007-09-19 THESIS
Vem för de törstigas talan? : En studie av debatten kring vattensektorn
353 Stenholm, Moa 2008-05-15 THESIS
Mängdlära och kardinalitet : Cantors paradis
354 Dahlström, Magnus 2005-02-07 THESIS
Case study: Extending content metadata by appending user context
355 Svensson, Martin; Pettersson, Oskar 2006-08-07 THESIS
Kommunikationsverktyget intranät
356 Karlsson, Jennie; Göthberg, Louise 2006-05-10 THESIS
An image says more than words : a qualitative essay about the pictorial language of children and youth in Westafrica
357 Exenberger, Margareta 2007-03-20 THESIS
Gnosjöandans barn och deras framtidsvisioner : En studie gjord på Entekprogrammet i Gnosjö
358 Jönsson, Jenny 2009-02-02 THESIS
With a little help from our friends : The European Union and its relation to Ukraine concerning regional cooperation
359 Sjölund, Mikael 2007-02-20 THESIS
Nya produktionsformer inom möbelindustrin : Ett pilotprojekt hos Spaljisten AB
360 Witten, Thomas 2007-09-14 THESIS
Water Privatization: An optimal and efficient means for developing countries?
361 Adinda, Safahati 2008-01-01 THESIS
A model for Assessing Cost Effectiveness of Facility Layouts : A case study
362 Ciganovic, Renato; Tates, Mikael 2006-06-09 THESIS
EU som normativ makt i Vitryssland - ett kritiskt fall
363 Johnsson, Anna 2007-06-29 THESIS
Livscykelanalys och optimering av isoleringstjocklek för moderna byggnader : - med fokus på kv Limnologen i Växjö
364 Johansson, Martin; Kanellos, Konstantin 2007-08-23 THESIS
Selecting the best strategy to improve quality, keeping in view the cost and other aspects
365 Karahasanovic, Ermin; Lönn, Henrik 2007-08-23 THESIS
Same, Same but Different : -a Minor Field Study of the Future Red Cross Women´s Project, Malindi Branch, Kenya.
366 Johansson, Linda; Hagman, Rebecka 2006-11-06 THESIS
P2A : An Approximative Points-to Analysis for Java
367 Stensson, Peter 2005-01-01 THESIS
Vem kliar min rygg? : En studie av företagares uppfattning om personliga nätverk
368 Jacobson, Lisa; Thulin, Magnus; Graabek, Nils 2006-07-14 THESIS
Validation and verification of a third degree optimization method
369 Levin, Anders; Johannesson, Jörgen 2005-05-03 THESIS
Dämpning av fläktljud i diskmaskin
370 Bergquist, Martin; Dzanic, Nermin 2007-08-22 THESIS
En studie om ungdomars uppfattning kring demokrati, rättvisa & framtidstro i Värnamo kommun
371 Fält, Hanna 2006-11-07 THESIS
Nämndemannainstitutet : Garanti för rättssäkerheten eller politiskt maktmedel
372 Skillfeldt, Patrik 2008-02-26 THESIS
Formella förändringar i svensk sysselsättningspolitik : - En kvantitativ innehållsanalys av samvariationen mellan svensk sysselsättningspolitik och EU:s sysselsättningsstrategi
373 Lundmark, Lovisa 2008-06-16 THESIS
Skolans kvalitetsredovisningar och isomorfism : - En innehållsanalys av kvalitetsredovisningar 1997-2006
374 Liljenberg, Henrik 2007-04-16 THESIS
A spaghetti bowl of preferences? : om preferentiella handelsavtals påverkan på WTO
375 Karlsson, Helena 2007-10-15 THESIS
Matarhjulens dubbinträning i timmer : Undersökning av dubbskador som matarhjulens mönster orsakar på timmer, deras uppkomst och hur man kan motverka dem med olika dubbmönster
376 Memic, Anes; Gäfvert, Marcus; Vilhelmsson, Ulf 2008-06-12 THESIS
377 Petersson, Josefine; Johansson, Regina 2008-09-12 THESIS
Mutilations Sexuelles Féminines chez l'ethnie Diolas au Sénégal : -Une étude de terrain sur les raisons d’existence de la pratique et de l’abandon de ce phénomène
378 Bagheri, Shima 2008-11-18 THESIS
Biometrics in practice : The security technology of tomorrow's airports
379 Salavati, Sadaf 2006-09-23 THESIS
Traduire l´oral en une ou deux lignes : Étude traductologique du sous-titrage français de films suédois contemporains
380 Eng, Thérèse 2007-01-01 DISSERTATION
En fallstudie om restaurang Danilos storytellingkoncept
381 Anna, Lahte; Öst, Ann-Sofie 2007-01-29 THESIS
Djuren och den ädla människan : Aristokratins roll i den svenska djurskyddsrörelsens framväxt 1875-1905
382 Johansson, Madeleine 2008-01-30 THESIS
Trading house - a way how to overcome obstacles of Latvian food producers’ export to Sweden
383 Jansone, Elina 2008-05-20 THESIS
`Hard eller soft power´ - när det gäller att främja demokrati och mänskliga rättigheter?
384 Aronsson, Fredrik 2008-06-10 THESIS
The Colonial Era in the Gambian Secondary School History Teaching
385 Pedersen, Josefine 2008-03-31 THESIS
Samverkan mellan myndigheter : En kvalitativ studie om hur ett integrationsprojekt utvecklat integrationsprocessen i Hörby Kommun.
386 Krondahl, Tommy 2007-06-29 THESIS
Analysis and mathematical modelling of industrial truck silencers
387 Nordle, Bjorn; Johansson, Marcus 2008-01-09 THESIS
Bara de kommer tillbaka.... : - En studie om hur personalen inom missbrukarvården upplever sitt arbete
388 Dervoz, Lejla; Falegård, Lisett 2007-09-19 THESIS
A Model to Enhance the Effectiveness of Machining Centers with Automatic Multi-Pallet Changers: a Case Study
389 Duh, Camilla; Daub, Carsten 2006-10-27 THESIS
Får man spela fel? : Studier kring improvisationens betydelse i musikundervisning.
390 Alkenäs, Dan 2007-12-17 THESIS
Lärares betygsättning : Har elevernas uppförande en inverkan på deras betyg?
391 Blom, Samanthi 2008-02-26 THESIS
The PHP programmer`s guide to secure code
392 Clarinsson, Richard; Magnusson, Samuel 2006-03-30 THESIS
Syskonplacering, studieresultat och prestationsbehov hos gymnasieelever
393 Lööf, Sofie 2009-02-04 THESIS
Syntactic variation in English quantified noun phrases with all, whole, both and half
394 Estling, Maria 2004-01-01 DISSERTATION
Democratic Accountability in a System of Global Governance: The case of the European Union : A sheer thought of utopia or a possible outcome?
395 Buhlin, Sofia 2008-06-10 THESIS
Påverkar känslan av rättvisa/orättvisa resultatet på ett kognitivt test i en rekryteringssituation?
396 Karlsson, Ann-Sofie; Susanna, Forsman 2009-02-04 THESIS
DS Universal Remote
397 Torres Gil, Miguel Ángel 2007-09-19 THESIS
Orginal eller kopia : Var går gränsen?
398 Magnusson, Caroline 2007-08-23 THESIS
Kvinnofridskränkning - ett stort samhällsproblem : En fallstudie av hur ett par kommuner i Kronobergs län hanterar kvinnovåldsproblematiken
399 Strömblad, Sara 2006-11-06 THESIS
Vattenringar : En individstudie i folkmusikvågens efterdyningar
400 Lies, Mattias 2007-05-14 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.