Search Results

Showing 301 - 350 of 1124 results for query Växjö universitet < Previous1..234567891011..23Next >

Match Authors Date Type
CCS - Collect, Convert and Send : Designing and implementing a system for data portability and media migration to mobile devices
301 Gustafsson, Jonas; Alserin, Fredrik 2006-10-30 THESIS
Together we can rock´n´roll : Status Quo- en studie av ett rockbands karriär
302 Kjellander, Eva 2006-06-20 THESIS
Läran tidsandan och nätverken : En litteraturstudie av kyrkan i samhället 1800-1870
303 Pahlm, Lars Gunnar 2009-02-27 THESIS
Build an Inventory Tracking System
304 Zou, Hanzheng 2007-09-10 THESIS
Värdet av revision : En studie om faktorer som påverkar småföretags attityder till revision
305 Carlsson, Alexander; Lönqvist, Johannes; Magnusson, Jens 2006-10-13 THESIS
Lite engagemang, tack! : en studie om ideella engagemangets betydelse för demokratin
306 Fält, Hanna; Victorsson, Anna 2007-09-05 THESIS
Krishantering i förändring : Vad kan vi lära oss av U137 och Estoniakatastrofen
307 Stark, Victoria 2008-06-04 THESIS
Omkonstruktion av en rollators bromssystem
308 Gruber, Mattias; Alfredsson, Henric 2006-10-27 THESIS
Proxyserver för passiv informationssökning
309 Ahlin, Daniel; Jartelius, Martin; Tingdahl, Johanna 2005-10-17 THESIS
Organisational Advantages through the development of Information Systems : An Information System Design Strategy
310 Lagunas, Diego; Hellman, Björn 2007-08-23 THESIS
Rättfärdigade argument? USA:s militära intervention i Panama 1989
311 Löving, Anna 2008-09-10 THESIS
Medieteknologi inom idrotten
312 Einarsson, Gustav 2006-06-22 THESIS
Stråkröjning och skogsbränsleuttag i unga granbestånd jämfört med konventionella metoder : Två fältstudier vid Asa försökspark
313 Rosander, Konrad 2006-12-21 THESIS
Den socialpolitiska diskussion som lade grunden för narkotikastrafflagen 1968
314 Porsblad Käll, Emma 2008-06-18 THESIS
  Compression Strength Perpendicular to Grain in   Cross-laminated Timber (CLT)
315 Hasuni, Hesen Kathum; Al-douri, Khamis Adib; Hamodi, Mohammed Hussein 2009-01-01 THESIS
Karlshamn-Wislanda Jernväg : Maktelit och nätverk i Karlshamns stad vid banans tillblivelse 1855-1874
316 Gunnarsson, Ingemar 2006-09-19 THESIS
Strength and Moisture Aspects of Steel Timber Dowel Joints in Glulam Structures : An Experimental and Numerical Study
317 Sjödin, Johan 2008-01-01 DISSERTATION
"Sharing is caring" : Om Piratbyrån och kognitiv praxis i en ny social rörelse
318 Linde, Jessica 2006-03-16 THESIS
Kombinering av EOQ och JIT – ett framgångsrecept? : En fallstudie av materialstyrningsmetoder och dess effekter vid ett tillväxtföretag
319 Frii, John; Eklund, Jesper; Agnesson, Daniel 2008-06-12 THESIS
Svensk arbetsrätt efter Laval-målet
320 Bäck, Jeanette 2008-05-20 THESIS
Implementering av EtherCAT i robotsystem Motoman NX100
321 Arlefur, Kristoffer 2008-09-09 THESIS
Preconditions, Potentials and Benefits of ITIL and the ISO 20000 Certification for Small Sized Companies
322 Hertel, Andreas 2007-03-14 THESIS
Strategier för att reducera förväntningsgapet : Hur går revisorn, revisionsbyrån och professionen tillväga?
323 Suomela, Johan; Eliacik, Serhat; Persson, Robin 2006-12-01 THESIS
Efficiency of hospitals : Evaluation of Cambio COSMIC system
324 Li, Haorui 2007-09-25 THESIS
[demos.v1.0] till [demos.v2.0] : En fallstudie av modifierbarhet
325 Johansson, Magnus 2005-11-17 THESIS
Integration of a Standard-Based Quality Assessment into the VizzAnalyzer
326 Ruiz de Azua, David 2006-06-26 THESIS
Effekter av oxytocinbehandling och vätskeintag under förlossning : En randomiserad studie bland förstföderskor i Sverige
327 Nilsson, Eva 2006-11-13 THESIS
"All autobiography is storytelling, all writing is autobiography" : Autobiography and the Theme of Otherness in J.M. Coetzee's Boyhood: Scenes from Provincial Life
328 Fredman, Jenny 2007-06-14 THESIS
She likes doing what he likes to do - A corpus study of like and its complementation
329 Eriksson, Louise 2007-06-19 THESIS
Strategisk management för privata skogsägare : En metod för proaktiv skogsförvaltning efter stormarna Gudrun och Per.
330 Carlsson, Stefan 2007-08-22 THESIS
Stream and system management for networked audio devices
331 Eisenmann, André 2008-03-13 THESIS
Persona : - att ständigt ha tillgång till kundens kund : En metod att utveckla och införa persona i en organisation
332 Jönhill, Mathias; Lehner, Andreas 2008-04-01 THESIS
Kärleken dekonstruerad : En analys av Hjalmar Söderbergs Den allvarsamma leken
333 Jurjaks, Arvid 2007-06-21 THESIS
SPRÅKUTVECKLINGENS MÅSTEN : En studie om hur omorganisationen av svenska som andraspråk på en gymnasieskola har lett till ökad motivation och därmed språkutveckling
334 Zulic, Amra; Niemi, Päivi 2008-02-18 THESIS
"[T]he Free Play of Fantasy" The Interrelations between Ethnicity and Sexuality in Shyam Selvadurai´s Funny Boy
335 Svensson, Åsa 2008-06-18 THESIS
Foreign direct investment as a source of skill-upgrading : -a minor field study in Dakar
336 Johansson, Malin 2009-01-01 THESIS
Implementering av ett inbyggt system för automatisk styrning av en robotbil.
337 Aldrin, Martin 2007-06-13 THESIS
Prefabricerade hus - en fråga om kvalitet, ekonomi och byggtid
338 Elwing, Charlotta; Sjögren, Kristin 2006-10-27 THESIS
Läsaren och Förintelsen : Gymnasieelevers reception av Imre Kertész Mannen utan öde
339 Schneider, Susanne 2008-01-01 THESIS
Students' motivation and attitudes towards learning a second language : -British and Swedish students' points of view
340 Lennartsson, Frida 2009-02-20 THESIS
Kartläggning av Derome Skog AB´s råvaruinköp
341 Svensson, Emma 2008-09-18 THESIS
What role does the language of instruction play for a successful education? : A case study of the impact of language choice in a Namibian school.
342 Cantoni, Mayari 2007-11-08 THESIS
A Green Revolution in southern Niassa, Mozambique? : A field study from a small farmer perspective about possibilities and obstacles for a Green Revolution.
343 Rodman, Sofia; Gatu, Karin 2008-04-02 THESIS
Skandinaviska ungdomars läsförståelse : Bakomliggande faktorer till kunskaper i danska, norska och svenska
344 Gustavsson, Patrik; Johansson, Lars-Gunnar 2007-02-19 THESIS
Sociala omsorgsassistenter : de "nya" omsorgsgivarna i en omsorgsförvaltnings "paradigmskifte"
345 Damberg, Magdalena 2006-06-28 THESIS
Customer Capitalism : identifying key aspects from a
346 Solberg, Karolina; Svensson, Linda; Sjögren, Cecilia 2006-07-12 THESIS
Beskrivning av informationsflöde och identifiering av riskområden : En fallstudie på Strålfors Svenska AB
347 Gustafsson, Jenny 2006-06-12 THESIS
Tri-Svabhava-Vada : Yogacara Buddhist theory applied on film
348 Herbertsson, Mattias 2008-01-30 THESIS
  Holes in Glulam Beams - Possible Methods of Reinforcement
349 Uthman, Rawa; Othman, Rawaz 2009-01-01 THESIS
Evaluation of alkali- impregnated honeycomb catalysts for NOx reduction in the SCR-process
350 Johansson, Sofia 2007-03-01 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.