Search Results

Showing 251 - 300 of 1124 results for query Växjö universitet < Previous12345678910..23Next >

Match Authors Date Type
Iterera, iterera, iterera : En studie om hur en upprepande designprocess kan förbättra användbarheten i Provbankens interaktiva distansprov
251 Danielsson, Pehr-Henric 2006-04-18 THESIS
Information Overload - ett problem inom akutsjukvården?
252 Nilsson, Björn; Jetisi, Suzane 2007-06-25 THESIS
Essays on Immigrants and Institutional Change in Sweden
253 Ohlson, Mikael 2008-01-01 DISSERTATION
National Minority Rights : A Caste Study of Croatia and the National Minority Croatian Serbs
254 Zizmond, Helena 2008-02-26 THESIS
Ungdomars Arbetskraftsutbud : En simulering av en skatte- och bidragsreforms effekt på ungdomars arbetstimmar
255 Sundström, Maria 2006-07-14 THESIS
Interpreting and discussing literary texts : A study on literary group discussions
256 Axelsson, Karin 2008-02-29 THESIS
Solubility of Polynomials of the Form x^6-ax+b
257 Löwerot, Jenny 2006-10-20 THESIS
Var går gränsen? : En argumentationsanalys om den regionala identitetens betydelse i den nya regionindelningen
258 Nilsson, Annika 2008-03-28 THESIS
The impact of outsourcing on the planning environment and planning method of a company which manufactures high complex products
259 Koschitzki, Fabian; Öller, Dietmar; Santel, Hauke-Christoph 2007-02-19 THESIS
Calculating zeros of analytic functions with MatLab
260 Henrysson, Magdalena 2008-05-08 THESIS
Från sockenkommun till storkommun : En analys av storkommunreformens genomförande 1939-1952 i en nationell och lokal kontext
261 Wångmar, Erik 2003-01-01 DISSERTATION
Staten, företagen och arbetskraftsinvandringen : - en studie av invandringspolitiken i Sverige och rektryteringen av utländska arbetare 1960-1972
262 Frank, Denis 2005-01-01 DISSERTATION
Turkiet - inte europeiskt nog för gemenskapen?
263 Rosén, Sofia 2009-02-24 THESIS
Implementation of a Command-Line Interface for the VizzAnalyzer
264 Rohde, Daniel 2008-12-05 THESIS
Koalitioner - ett kostsamt fenomen? : En studie koncentrerad till Sveriges kommuner
265 Gudmundsson, Marc 2008-02-26 THESIS
Barnens budget : En studie av Växjö kommuns projekt i demokratisk skolning
266 Lakso, Daniel 2005-02-09 THESIS
En korrelationell studie om beröringsundvikande, hierarkier och kränkning bland intagna vid en sluten kriminalvårdsanstalt
267 Nilsson, Ricard 2008-05-28 THESIS
Ergonomi : vikten av rätt sittande
268 Jönsson, Johanna 2007-04-16 THESIS
Into the Cosmos : A Translation Study of Astronomical Proportions Focusing on Terminology, Additions and Omissions
269 Danheden, Robert 2008-12-02 THESIS
Vårdnadsbidraget : En fallstudie av hur vårdnadsbidraget har påverkat barnfamiljer i Växjö kommun
270 Thomasson, Anna 2009-02-02 THESIS
Oppressing Nature : A Study of Gretel Ehrlich’s The Solace of Open Spaces
271 Jalali, Saman 2007-06-14 THESIS
De första invandrarbyråerna. : Om invandrares inkorporering på kommunal nivå åren 1965-1984
272 Sarstrand, Anna-Maria 2007-01-01 THESIS
Kvinnans roller i Elsa Graves diktsamling Mödrar som vargar
273 Fries, Jonna 2007-08-20 THESIS
Patienten i "reumateamet" : -en intervjustudie om patientens upplevelse av vårdrelation och delaktighet inom "reumateamet"
274 Berglund, Ulrika 2006-06-12 THESIS
Sverige och EU:s militära försvarssamarbete : En kartläggning av den svenska debatten
275 Ziegler, Kristofer 2006-06-22 THESIS
L'adverbe dérivé modifieur de l'adjectif : Étude comparée du français et du suédois
276 Fohlin, Maria 2008-01-01 DISSERTATION
The Southern African Development Community : - A successful regional organisation?
277 Sundkvist, Daniel 2009-01-01 THESIS
Design av detalj till skidlift : PolePosition
278 Magnusson, Pontus; Johansson, Markus 2008-06-16 THESIS
Konflikten i Baskien : -Kan konsensus uppnås?
279 Masic, Aida 2009-01-26 THESIS
An analysis of immigration in the United States
280 Zhou, Xiao 2009-01-01 THESIS
Evaluation and Improvement of a 2D UML Class Diagram Layout Algorithm
281 Schrepfer, Matthias 2009-01-01 THESIS
Det följdriktiga flockbeteendet: : en studie om profilering på arbetsmarknaden
282 Erlandsson, Ann 2005-01-01 DISSERTATION
VizzAnalyzer goes Eclipse!
283 Ruiz de Azua Nieto, David 2007-06-07 THESIS
Skiftande maktbalans? : - en analys av det nya EU-fördragets konsekvenser för EG-domstolen
284 Nordahl, Magnus 2007-02-20 THESIS
Litteraturrecensioner i Expressen och BLM 1964-2004 : En studie av genreförändringar i två skilda pressorgan
285 Skoglund, Astrid 2007-01-31 THESIS
The translation of hedging, adjectives and non-finite ing-participles in Horses Talking by Margrit Coates
286 Karlsson, Marie 2006-08-18 THESIS
EU-kommissionens nya kommunikationspolitik ur ett deliberativt demokratiperspektiv
287 Nilsson, Sara 2006-06-09 THESIS
Utvärdering av styvhetsegenskaper hos ett nyutvecklat träbjälklag
288 Dover, Pär; Berggren, Peter; Fahlgren, John 2006-10-27 THESIS
Förslag till nytt utförande av fasta ställbara fläkthjul
289 Lindholm, Martin; Lundhag, Fredrik 2008-09-26 THESIS
På klasskampens väg : Tidningen Gruvarbetarens inställning till strategier och mål för arbetarrörelsens fackliga och politiska kamp 1917-1925
290 Lilja, Fredrik 2006-11-27 THESIS
Språket är inte oskyldigt : En diskursanalys av Adoptionscentrums medlemstidning
291 Lundin, Ulrica; Åberg, Lena 2007-02-27 THESIS
Multi-oriented Symplectic Geometry and the Extension of Path Intersection Indices
292 de Gosson de Varennes, Serge 2005-01-01 DISSERTATION
Studie av planerings- och produktionsprocess i sågverksbranschen
293 Holmberg, Johan; Karlsson, Daniel 2008-01-01 THESIS
Värdering av en stressad livssituation
294 Larsson, Lina 2009-02-04 THESIS
När livsvärldens mönster brister : erfarenheter av att leva med demenssjukdom When the Lifeworld Texture Ruptures : Experiences of Living with Dementia
295 Svanström, Rune 2009-01-01 THESIS
På väg mot ett mer demokratiskt EU? : - en studie av Lissabonfördraget
296 Stendahl, Therese 2008-11-03 THESIS
Samverkan för en bättre folkhälsa : erfarenheter av två hälsoprojekt
297 Glemne, Mats 2007-01-30 THESIS
PLAST, LJUS OCH EN SVAN
298 Nilsson, Ulf 2008-06-03 THESIS
..."för att solen gick inte ner"...... : En studie om morfologi och syntax hos vuxna andraspråksinlärare "...since the sun went never down..." : A study of morphology and syntax in adult second language learners
299 Kontturi, Elsa; Enlund, Ingegerd 2009-01-01 THESIS
Orrouge
300 Johansson, Ulrich 2006-11-03 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.