Search Results

Showing 151 - 200 of 1124 results for query Växjö universitet < Previous12345678910..23Next >

Match Authors Date Type
Individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen : -en fortlöpande process under utveckling Individual development plan with written discernments : -an ongoing process under development
151 Cornell, Ellen; Jonsson, Caroline; Radoi, Alexandra 2009-01-01 THESIS
Can Google Earth enhance Business Intelligence? : Exploring innovative uses of a new GIS tool
152 Wu, Xue 2007-10-04 THESIS
CHANGE MANAGEMENT : A Research at IKEA of Sweden (IoS) : Power & Resistance: Definition, Effect & Solutions
153 Tabanan Ingholt, Leonnie; Rasidovic, Mirza 2008-09-18 THESIS
Utvärdering av styvhetsegenskaper hos ett nyutvecklat träbjälklag av limmade sidobräder
154 Wadefur, Tommy; Karlsson, Viktor 2007-08-24 THESIS
Hållbar utveckling - vad får grundskoleeleven lära?
155 Dahné, Hans 2007-02-20 THESIS
Samiska kvinnor och osynlig historia : En komparativ studie av svenskar och samer vid 1600-talstinget
156 Rosengren, Anna 2006-06-07 THESIS
Kriskommunikation - Föreställningars relation till praktiska arbetssätt
157 Toresson, Kamilla 2009-02-05 THESIS
Specialundervisning som hjälp för att uppnå målen? : Upplevelser hos elever och lärares syn på specialundervisning i grundskolans slutskede
158 Alm, Björn 2006-06-06 THESIS
Ett vårdinformationssystem i vårdens frontlinje : En fallstudie om Cambio Cosmic på en vårdcentral i Landstinget Kronoberg
159 Andersson Nazzal, Lena; Ryberg, Agneta 2007-08-27 THESIS
Identification of Needs Influencing the Students’ Selection of University
160 Jech, Martin; Jacobsson, Kim; Frykman, Anna 2007-04-03 THESIS
Sjung en saga och måla ett räknetal : En studie om användning av estetiska inslag i undervisningen Sing a story and paint a cardinal : A study about the use of esthetic elements in tutoring
161 Skybäck, Maria 2009-01-01 THESIS
Trusted Computing & Digital Rights Management : Theory & Effects
162 Gustafsson, Daniel; Stewén, Tomas 2005-05-04 THESIS
Barn i familjehem : familjehemsföräldrars och socialsekreterares erfarenheter.
163 Sundelin, Camilla; Persson, Charlotta 2006-05-15 THESIS
Perspektiv på utvidgning av idrottsstjärnor som varumärken : - vem kan göra vad?
164 Blomquist, Eva; Knutsson, Lena 2006-09-15 THESIS
Ungdomars ohälsa : En studie om skolsköterskors uppfattningar
165 Björkman, Malin 2006-05-23 THESIS
"Om man kör dåligt men laget vinner så får man försöka tänka lite positivare och svälja det" : En kvalitativ studie om lagledare i svensk speedway
166 Karlsson, Christer 2009-01-01 THESIS
Biometri vid fysisk access : En jämförande studie mellan ansiktsigenkänning och fingeravtrycksavläsning
167 Hanner, Martin; Björk, Tobias 2006-10-11 THESIS
Dyslexi och genus
168 Brittesland, Monika 2007-12-11 THESIS
"Att läsa är bra för hela själen" : En studie om nio pedagoger s arbete med att väcka och stimulera läslusten
169 Rang, Kristin; Larsson, Frida; Gredenman, Frida 2008-01-03 THESIS
Montagestagning utav pelar- balksystem Bracing of beam-column systems during assembly
170 Dahl, Maria; Hansson, Emma 2009-01-01 THESIS
Sexualitet, snusk och samvaro : En explorativ diskursanalys av sexualitet i samtiden
171 Grensman, Hanna-Karin 2007-06-07 THESIS
Elever på tidig utvecklingsnivå och alternativ kommunikation
172 Estling, Karin 2008-05-28 THESIS
Mindre bolags tilläggsupplysningar : En statistisk studie av gällande normers efterlevnad
173 Johansson, Mari; Svensson, Maria 2009-01-01 THESIS
Inflytandets paradoxer : Möjligheter och hinder för självbestämmande och inflytande i hemtjänsten
174 Wikström, Eva 2005-01-01 THESIS
Asylsökande barn med apatiskt tillstånd : Om bemötande och behandling
175 Nilsson, Fredrik; Ohlsson, Patrik 2006-05-02 THESIS
Arbetstidsreglering : -i svensk rätt och på den svenska arbetsmarknaden
176 Midholt, Maria 2007-04-27 THESIS
Social-engineering ett hot mot informationssäkerheten?
177 Palmqvist, Stefan 2008-04-02 THESIS
Borderline : Om psykiatriskötares erfarenheter av patienter med borderline personlighetsstörning
178 Lundqvist, Sandra 2006-06-13 THESIS
Var kommer din attityd ifrån? : En undersökning om varumärkesattityder hos ungdomar på glesbygden och i storstaden
179 Lundquist, Klara 2007-03-19 THESIS
Multikulturella visioner : hedersrelaterat våld och socialt arbete i medierna
180 Lorentzen, Mikael 2008-01-01 THESIS
Issues in Specifying Requirements for Adaptive Software Systems
181 Peng, Qian 2009-01-01 THESIS
Planerade fysiska aktiviteter i förskolan : förutsättningar, möjligheter och olikheter i förhållande till förskolans profilering
182 Herngren, Marie; Ryhl Johansson, Liselotte 2008-11-10 THESIS
Vägen in och ur spelberoende- en kvalitativ studie med behandlingspersonal.
183 Blomqvist, Malin; Gedeon, Julie 2009-01-01 THESIS
Växjö; en studie i brott : Brottsförebyggande samhällsplanering genom geokodning
184 Jonjic, Mario 2009-01-01 THESIS
Det salutogena perspektivet : ett möjligheternas förhållningssätt
185 Magnusson, Anna; Gagnehag, Kerstin 2006-05-03 THESIS
När rummet tar plats i musiken : Om rum musik och meningsskapande i Svenska kyrkan
186 Redin, Elin 2009-01-01 THESIS
En rak höger : Boxningsledares arbete med ungdomar med riskbeteende.
187 Pettersson, Therese; Grüner, Carina 2009-01-01 THESIS
Lärares bemötande av barn i skilsmässosituationer : - en undersökning ur pedagogers perpektiv
188 Földi, Caroline; Olovsson, Madelene 2009-01-01 THESIS
"Ring på klockan om du behöver något" : En litteraturstudie om sjuksköterskors underbehandling av smärta
189 Jauregui Idensjö, Marlene 2009-01-01 THESIS
Vad betyder gruppen för den enskilde invidens lärande? : En studie om inlärnigsgrupper
190 Norrgård, Jackie 2009-01-01 THESIS
Peabs arbetsberedning i produktionen : Finns det en koppling mellan arbetsberedning och Lean construction? Working preparations in production at Peab
191 Larsson, Linus; Andersson, Henrik 2009-01-01 THESIS
Motiverande Samtal (MI) : Styrkor och svagheter
192 Andersson, Claes 2009-01-01 THESIS
Ensamkommande unga flyktingar : en undersökning av behandling och dess förutsättningar inom HVB-hem
193 Landén, Bodil; Zenkovic, Melina 2009-01-01 THESIS
En jämförande undersökning av helträelements värmeisoleringsförmåga
194 Petersson, Fredrik; Berggren, Oskar 2009-01-01 THESIS
Lagerstyrningssystem för ökad flexibilitet Inventory control system for increased flexibility
195 Altsäter, Erik 2009-01-01 THESIS
Sångglädje och rytmiklust : Musik- och rytmikövningar för sexåringar utifrån Lpo 94 och grundskolans kursplan i musik
196 Colleen, Frida 2009-01-01 THESIS
Ett meningsfullt projekt : En studie av meningsskapande i en kommunal projektorganisation
197 Jönsson, Joel; Björk, Fanny 2008-09-23 THESIS
Skoldaghem : - en organisationsmodell på resa
198 Karlsson, Anette; Svensson, Maria 2006-10-18 THESIS
Öppningsbart tak för uterum Opening roof for conservatories
199 Petersson, Carl; Elofsson, Kristian; Karlsson, Emil 2009-01-01 THESIS
La Durée : En studie om barns här-och-nu-upplevelse i vardagen på dagis
200 Öman, Linda 2007-07-31 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.