Search Results

Showing 101 - 150 of 1124 results for query Växjö universitet < Previous12345678910..23Next >

Match Authors Date Type
Allsvenskans medialisering : En medieteoretisk analys av svensk elitfotboll
101 Stambolovski, Tommy 2008-10-21 THESIS
Matematisk problemlösning med förskolebarn : Lösningsstrategier på matematiska problem innehållande division/delning
102 Nermyr, Linda; Göransson, Elisabeth; Andersson, Jennie 2007-10-23 THESIS
Electromagnetic Modelling for the Estimation of Wood Parameters
103 Sjödén, Therese 2008-01-01 THESIS
Kommunikation mellan hem och skola : - vilka föräldrar tycker vad?
104 Karlsson, Anette 2006-10-03 THESIS
La relation de concession : Étude contrastive de quelques connecteurs concessifs français et suédois
105 Mossberg, Mari 2006-01-01 DISSERTATION
Komprimering av e-post
106 Fröderberg, Håkan 2005-01-11 THESIS
Kriterier för säkra betaltjänster på nätet
107 Magnusson, Emil 2006-10-16 THESIS
De Paard - Visions of Playtopia
108 Bonnevier, Niklas 2009-01-01 THESIS
Att skriva sig till läsning : en fallstudie om datorn som verktyg i läs- och skrivinlärningen
109 Erelt, Sara 2008-03-06 THESIS
Därför berör oss fåglarnas liv : Lennart Sjögrens poetiska livsförståelse
110 Hultsberg, Peter 2008-01-01 DISSERTATION
Att planera personalfrånvaro
111 Gustavsson, Jenny 2008-01-01 THESIS
Affärsmodeller inom E-commerce : – Hur lyckas man som småföretagare på Internet
112 Andreasson, Simon; Glimfelt, Thomas 2008-09-15 THESIS
Passivhus ur en brukares perspektiv Passive houses from a user's perspective
113 Samuelsson, Marcus; Lüddeckens, Thomas 2009-01-01 THESIS
"Glöm inte bort föräldrarna, barnen är inte dina!" : En kvalitativ studie angående fosterföräldrarnas syn på samarbetet med de biologiska föräldrarna.
114 Persson, Susann; Åkesson, Carina 2009-01-01 THESIS
Reguladetri - En retorisk räknemetod speglad i svenska läromedel från 1600-talet till början av 1900-talet
115 Hatami, Reza 2007-01-01 THESIS
Prototyping inom ABC och BSc. : Erfarenheter från aktionsforskning i tre organisationer
116 Larsson, Rolf G 2004-01-01 DISSERTATION
Trådlöst campus i Växjö
117 Dich, Silas 2005-10-27 THESIS
The high school students’ choice of Internet-based communication tools : Gymnasieelevernas val av Internetbaserade kommunikationsverktyg
118 Kahlroth, Andreas; Telehagen, Magnus 2008-02-04 THESIS
SMS, en lösning på Apotekets väntetider? : Kan ett informationslogistiskt synsätt vara en bas för effektivisering?
119 Antebro, Charlotta; Storm, Cecilia 2006-03-24 THESIS
"Ett språk är vad de 'infödda' säger, inte vad någon tycker att de bör säga" : Autentiskt material kontra läroböcker i språkundervising
120 Jonsson, Maria; Fredman, Jenny 2008-01-01 THESIS
Interaktiva whiteboardtavlor i matematikundervisningen : En studie som berör kommunikation och pedagogens roll Interactive whiteboards in the math class : A study that concerns communication and teaching role
121 Tikkanen, Linea 2009-01-01 THESIS
Le pacte autobiographique, l'ordre du récit et la littérature enfantine dans Mémoires d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir et Les Mots de Jean-Paul Sartre - une comparaison
122 Eriksson, Louise 2007-02-28 THESIS
Solidaritetens omvägar. : Facklig internationalism i den tredje industriella revolutionen : (LM) Ericsson, svenska Metall och Ericssonarbetarna i Colombia 1973-1993
123 Sjölander, Jonas 2005-01-01 DISSERTATION
Små barns skrivande : En studie hur pedagoger i Sävsjö kommun arbetar med barns skriftspråksutveckling genom lek
124 Holmberg, Annelie; Jönsson, Kristina 2007-10-02 THESIS
Arbetsberedningar och Egenkontroller i produktionen : Work preparations and quality controls in production
125 Assarsson, Jakob; Eskilsson, Mattias 2009-01-01 THESIS
Behandlares kunskap om ADHD : En studie om SiS:s behandlingspersonals upplevda och uppskattade ADHD-kunskaper Professional caregivers knowledge about ADHD : A study about SiS:s professional caregivers experienced and estimated ADHD-knowledge
126 Andersson, Caroline; Nässing, Carolina 2009-01-01 THESIS
När livet skakas om : patienters och närståendes erfarenheter av hjärtstopp utanför sjukhus
127 Bremer, Anders 2008-01-01 THESIS
Läs- och skrivinlärning i Montessoripedagogiken och den kommunala förskolan : En studie om huruvida den kommunala skolan närmat sig Montessoris tankar om barnets utveckling och lärande
128 Johansson, Emma 2006-06-13 THESIS
Fokus på mottagarna? : En analys av Krisberedskapsmyndighetens forskningsrapporter vid kriskommunikation
129 Gunningberg, Sara 2008-09-10 THESIS
SJUKSKÖTERSKORS INSTÄLLNING OCH ANVÄNDANDE AV FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT (FaR®) : en enkätstudie
130 Agerbjer, Emma; Karlsson, Marie 2009-01-01 THESIS
Sustainopreneurship - Business with a Cause : Conceptualizing Entrepreneurship for Sustainability
131 Abrahamsson, Anders 2007-05-04 THESIS
Vertical Displacements in a Medium-rise Timber Building : Limnologen in Växjö, Sweden
132 Zeng, Xiong yu; Ren, Su Xin; Omar, Sabri 2009-01-01 THESIS
Ett familjeföretags utmaning : Är nyckeltal vägen framåt?
133 Sid, Johan; Sid, Karin 2008-06-12 THESIS
“A Plea for Color”: Color as a Path to Freedom in Nella Larsen’s Novel Quicksand
134 Nordquist, Julia 2008-06-18 THESIS
Pop-culture icons as agents of change? : The roles and fucntions of celebrity activists in peace- and development related global issues
135 Andersson, Jonas 2007-11-21 THESIS
Den viktiga leken : En studie kring barns leksvårigheter
136 Leufstedt, Nina; Nilsson, Sofie 2006-07-17 THESIS
RSS – The future of internal communication?
137 Andersson, Ola; Larsson, Niclas 2005-11-24 THESIS
Grupparbete - vad tycker elever egentligen om det? : - Relation mellan elevers prestationsnivå och deras syn på grupparbete - Cooperative learning - what do students really think of it? : - Correlation between students level of performance and their attitudes towards cooperative learning -
138 Fors, Johanna; Holsbrink, Martin 2009-01-01 THESIS
Norm consolidation in the European Union: : The EU14 - Austria crisis in 2000
139 Ulfgard, Rebecka 2005-01-01 DISSERTATION
Component-based Software development
140 Abdullahi, Abdille 2008-10-07 THESIS
Är klassisk imperialism fortfarande relevant? : En komparativ fallstudie av Marocko-Västsahara och Kina-Tibet
141 Hellstadius, Jörgen 2008-02-26 THESIS
Securing Network Connected Applications with Proposed Security Models
142 Konstantaras, Dimitrios; Tahir, Mustafa 2008-04-28 THESIS
Familjer i missbruksmiljö : Professionellas erfarenheter hur missbruk påverkar föräldraskapet
143 Andersson, Petra; Cornelius, Marie 2009-01-01 THESIS
Alla har rätt att få vara dem de är. : Rektorers, specialpedagogers, förskolepersonals och föräldrars perspektiv på specialpedagogik i förskolan.
144 Lagesson, Caroline; Israelsson, Emma 2009-01-01 THESIS
Crossing borders despite conflict : The role of communication routes
145 Mohlin, Henrik; Muratovic, Fazila 2007-06-29 THESIS
Asa-konflikten 1934-35 : Medias fokusering på en lantarbetarstrid för föreningsrätten Asa-Conflict 1934-1935 : Media Focusing Agricultural Swedish Workers Strike för Trade Union Rights
146 Jansson, Freddy 2009-01-01 THESIS
Eutrofieringen av Östersjön : En framåtblickande lägesrapport
147 Ottosson, Johan 2009-01-01 THESIS
Kravhantering i systemutvecklingsprojekt : Problem i praktiken
148 Svensson, Jessika 2008-03-17 THESIS
Kriminella ungdomsgäng : - en studie om grupptillhörighet, gängkriminalitet och professionellas insatser
149 Edvardsen, Susanna; Olsen, Jeanette 2006-05-04 THESIS
Hur man kan identifiera och stimulera barns matematiska förmågår
150 Mellroth, Elisabet 2009-01-01 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.