Search Results

Showing 551 - 600 of 1124 results for query Växjö universitet < Previous1..78910111213141516..23Next >

Match Authors Date Type
Cost Effective Maintenance for Competitve Advantages
551 Alsyouf, Imad 2004-01-01 DISSERTATION
A Tourist Translation : Passives, adjectives, terminology and cultural aspects in translation from English to Swedish in the tourist brochure Dover Castle
552 Lejervall, Madeleine 2006-06-21 THESIS
Skogsbränslehantering : Effektivitet och kostnader för olika hanteringsmetoder för grotuttag
553 Nilsson, Bengt 2008-02-18 THESIS
Technologies for better utilisation of production process resources
554 Ingwald, Anders 2009-01-01 DISSERTATION
Bakom socialdemokraternas beslut. : En studie av den politiska förändringens dilemman : - från 1950-talets ATP-strid till 1990-talets pensionsuppgörelse
555 Loxbo, Karl 2007-01-01 DISSERTATION
Dynamic Architecture Simulator Modeling
556 Ren, Ruiqi; Zhuang, Daoyu 2006-12-13 THESIS
A case study of InterAdria; regarding security strategy of a SME
557 Kajtazi, Ariana 2008-09-15 THESIS
Feature Modeling For Adaptive Computing
558 Tao, Bo 2008-11-10 THESIS
Optimisation of a Graph Visualization Tool: Vizz3D
559 Carlsson, Johan 2006-04-19 THESIS
Den svenska regeringens förvirrade klimatarbete
560 Jonasson, Kim 2006-06-09 THESIS
Healt Locus of Control i relation till hälsa : - en studie om motionsvanor, matvanor och självkänsla hos lärarkandidater
561 Hurtig, Agneta 2007-09-19 THESIS
Viktiga faktorer för Kommunikations- och Informationsflöden inom projekt
562 Geiborg, Victoria 2007-01-01 THESIS
Biståndsbedömarna har mycket makt, tycker jag, jag vill gärna ha lite makt själv också. : Om medbestämmande och inflytande i ALvesta hemtjänst.
563 Moberg Olofsson, Christina 2006-10-10 THESIS
IDENTIFIERING, BEDÖMNING OCH ÅTGÄRDER AV UNDERNÄRING HOS VÅRDTAGARE PÅ SÄRSKILDA BOENDEN : -en intervjustudie ur sjuksköterskans perspektiv
564 Jansson, Johanna; Johansson, Lisa 2008-05-05 THESIS
Gestalning av ett budskap
565 Carlsson, Olof 2008-06-11 THESIS
REPARATIV RÄTTVISA –som brottsförebyggande åtgärd för ungdomar
566 Skagert, Miriam; Hallberg, Ramona 2009-01-01 THESIS
Inkludering av särskolan, positivt eller negativt
567 Kullberg, Frida 2007-01-01 THESIS
Moduluppbyggnad av ramstyrda dumprar ur ett produktionsperspektiv – Volvo CE AB i Braås
568 Skoog, Johanna; Nagy, Thomas 2006-06-09 THESIS
Civil Society 2.0 : Conceptualizing the idea of a
569 Nylund, Jesper 2007-09-19 THESIS
Ett gott hem? : Normer för en lämplig fosterbarnsplacering : Barnavårdsnämndens praktik i Växjö 1926-1935
570 Bergman, Ann-Sofie 2007-01-01 THESIS
Konfigurationsverktyg för spänningslikriktare
571 Wallgren, Martin; Sandberg, Robert 2005-08-11 THESIS
VEMS SÄKERHET? VILKA RÄTTIGHETER? : Om diskursförändringen i svensk migrationspolitisk riksdagsdebatt 1975-2002
572 Olmsäter, Therese 2007-11-29 THESIS
Was bleibt? : Vokabelerwerb im Fremdsprachenunterricht. Fallstudie zu einer Schülergruppe an einem schwedischen Gymnasium.
573 Malvebo, Elisabet 2006-01-01 THESIS
Waging Nonviolent Struggle- : The Importance of Having a Strategy
574 Håkansson, Camilla 2007-10-15 THESIS
Kön, lön och karriär : Sjuksköterskeyrkets omvandling under 1900-talet
575 Dufwa, Sune 2004-01-01 DISSERTATION
Evaluation of different support conditions when measuring eigenfrequencies of wooden boards
576 Shaikh, Abdul Qadir; Min, Hu; Arvidsson, Irawati 2009-01-01 THESIS
Kunskapsfrämjande systemutveckling : En fallstudie i Bodafors Trä AB
577 Nguyen, Tuan; Bengtsson, Olof 2007-02-12 THESIS
Effects of cultural differences in international business and price negotiation
578 Deari, Hasim; Kimmel, Viktoria; Lopez, Paola 2008-09-09 THESIS
Animal Imagery and Religious Symbolism in Joseph Conrad's
579 Anttonen, Ramona 2001-05-01 THESIS
HEALTH BY CHOCOLATE : Terminology, Adverbial Connectors and Cultural Aspects in the Translation of : "Food of the Gods: Cure for Humanity? A Cultural History of the Medicinal and Ritual Use of Chocolate"
580 Green, Frida 2007-06-20 THESIS
Jämförelse av vingfundament och betongfundament
581 Nylander, Ola; Jorga, Gabriel 2008-02-18 THESIS
Callcenter outsourcing : Krav och kvalitetssäkring
582 Bengtsson, Anna; Acs, Bernadette; Lejon, Erik 2008-09-16 THESIS
USA:s officiella säkerhetsstrategi : Vad ligger bakom?
583 Backlund, Agneta 2006-06-09 THESIS
En kartläggning av kompetenskraven på Sport managers
584 Thor, Jessica 2008-05-26 THESIS
Dynamical Systems in Local Fields of Characteristic Zero
585 Svensson, Per-Anders 2004-01-01 DISSERTATION
Detecting known host security flaws over a network connection
586 Andersson, Martin 2007-01-29 THESIS
Utveckling av intranät : med fokus på användbarhet
587 Johnsson, Sofia 2008-02-28 THESIS
E-Patient Telemedicine Project
588 Febles Trujillo, Ivan 2006-09-27 THESIS
Mäns våld mot kvinnor ur ett teoretiskt perspektiv
589 Mårtensson, Ingrid 2007-04-16 THESIS
Underkänd på grund av ideologi? : En studie om lärares attityder till demokrativärden
590 Dahlström, Robert 2007-06-29 THESIS
A model to increase the value of ISO9001 documented procedures : A case study
591 Ortigoza Monroy, Ricardo; Ramirez Knape, Jorge Einnar 2007-09-14 THESIS
In Vino Veritas : Därför är det svårt att lyckas med integrerad kommunikation
592 Buckhöj, Liss; Lasson, Mia 2008-11-03 THESIS
Den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken- Ett neo-funktionalistiskt perspektiv
593 Hammargren, Per-Olov 2009-01-28 THESIS
Integrating Purchasing and Logistics : An exploratory study of the wholesaling companies The Body Shop, Hälsokostcentralen (HKC), Mekonomen, Elgiganten and ICA
594 Petersson, Hans; Andersson, Henrik; Terén, Örjan 2006-06-09 THESIS
Measuring Customer Satisfaction in a Service Company combining approaches for Quality Service Improvement
595 Santamaria, Javier; Gonzalez, Marco 2008-10-27 THESIS
Yttrandefrihet eller utrikespolitik? : En diskursanalys av Muhammedkarikatyrerna i svensk dagspress
596 Fleur, Carl-Johan 2007-10-15 THESIS
Läsning - en nutida klassfråga? : En studie av sex svensklärarstudenters läsvanor ur ett sociologiskt perspektiv
597 Johansson, Lina 2008-02-14 THESIS
Code-switching in Computer-Mediated Communication : The use of Swedish and English in an Internet discussion forum
598 Urbäck, Katrin 2008-02-29 THESIS
SAMVERKAN OCH SAMARBETE : Socialtjänsten och Barn- och Ungdomspsykiatrins gemensamma arbete
599 Westphal, Marie; Jarl, Johanna 2008-06-18 THESIS
Opposition Party and Women’s Political Participation in Northern Sudan : A Case Study of the Umma Party
600 Eichhorn, Madelene 2008-10-31 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.