Search Results

Showing 501 - 550 of 1124 results for query Växjö universitet < Previous1..6789101112131415..23Next >

Match Authors Date Type
Core competence matters : Preparing for a new agenda
501 Ljungquist, Urban 2007-01-01 DISSERTATION
Frivilligorganisationer i en organisatorisk glesbygd : En studie av socialt inriktade frivilligorganisationers uppkomst och etablering i en kommunal kontext
502 Jonsson, Cecilia 2006-01-01 THESIS
Data Mining Analysis and Modeling for Marketing Based on Attributes of Customer Relationship
503 Du, Xiaoshan 2006-09-19 THESIS
Vattenhaltmätning i konfektyr och sylt med Karl Fishermetoden
504 Andersson, Hanna 2006-12-13 THESIS
The Role and Scope of Culture in the Development and Healing of PTSD in Leslie Marmon Silko's Ceremony
505 Persson, Annika 2009-01-01 THESIS
Die Kunst die Zukunft zu erfinden : Selbstrationalität, asymmetrische Information und Selbstorganisation in einer wissensintensiven professionellen Non Profit Organisation
506 Quast, Detlef 2006-01-01 DISSERTATION
Bemötande : - en studie om hur rullstolsburna blir bemötta i samhället
507 Allgurin, Peter; Johansson, Joakim 2007-02-23 THESIS
Är prostitution ett uttryck för brist på jämställdhet? : En studie av den unika sexköpslagen
508 Johansson, Sofie; Ljungdahl, Petra 2008-03-13 THESIS
Barns vardag med knapp ekonomi : En studie om barns erfarenheter och strategier
509 Harju, Anne 2008-01-01 DISSERTATION
Essays on Consumption : - Aggregation, Asymmetry and Asset Distributions
510 Bjellerup, Mårten 2005-01-01 DISSERTATION
Railroading and Labor Migration : Class and Ethnicity in Expanding Capitalism in Northern Minnesote, the 1880s to the mid 1920s
511 Engren, Jimmy 2007-01-01 DISSERTATION
Real konstruktivism : Ett försök till syntes av två dominerande perspektiv på undervisning och lärande
512 Sellbjer, Stefan 2002-01-01 DISSERTATION
Agent-based Interface Approach with Activity Theory : Human-Computer interaction in diabetic health care system
513 Bai, Wei 2006-10-16 THESIS
En avdemokratisering av förvaltningen? : - En analys av socialförsäkringsnämndernas avveckling och dess effekter
514 Johansson, Anna 2008-02-26 THESIS
How to Tackle Translation Problems in a Text on Rugby : Translating culture and style in “Football, Identity, Place: The Emergence of Rugby Football in Brisbane” by Peter Horton
515 Jansson, Ulla 2008-05-16 THESIS
The foulest creatures that walk this earth : J.K. Rowling's Magical Creatures as Metaphors for Difficulties for Teenagers
516 Engdahl, Erica 2009-02-11 THESIS
Evaluation of dynamic excitation as a method for strength and stiffness grading of wet side boards of narrow dimensions Evaluation of dynamic excitation as a  method for strength and stiffness grading of wet side boards of narrow dimensions
517 Kashan, Muhammad; Amin, Muhammad; Michael, Anielozie 2009-01-01 THESIS
En interaktiv webbplats för visualisering av kvantfysik för gymnasiet
518 Belfrage, Paul 2005-03-10 THESIS
Det svenska försvaret : Från förråd till fält
519 Larsson, Madelene 2009-02-24 THESIS
Utformningsförslag för Linnéuniversitetets järnvägsstation : -En organisk byggnad i tiden. Design proposition for the Linné University railway station : - An organic building in time.
520 Karlsson, Tobias 2009-01-01 THESIS
Modernitet och intermedialitet i Erik Asklunds tidiga romankonst
521 Askander, Mikael 2003-01-01 DISSERTATION
Towards a Framework for Static Analysis Based on Points-to Information
522 Edvinsson, Marcus 2007-01-01 THESIS
MaltParser -- An Architecture for Inductive Labeled Dependency Parsing
523 Hall, Johan 2006-01-01 THESIS
Gymnasiereformen 2007 : En studie om förändringarna inom biologiundervisningen och hur en öppen process bemöts av aktörer i skolans vardag
524 Rydberg, Jenny 2006-02-28 THESIS
ecoBUDGET - ett implementeringsperspektiv på införandet av ett miljöledningssystem
525 Nielsen, Anna 2006-12-11 THESIS
Improviserade ickevåldskonflikter : -Fallen Ukraina och Burma
526 Hellerud, Kristofer 2007-02-20 THESIS
(A)rise and (a)wake : An investigation of two verb pairs
527 Lakaw, Alexander 2008-10-21 THESIS
Demokratisering i Latinamerika under 1900-talet : – vänstern och demokratins fördjupning
528 Nilsson, Martin 2005-01-01 DISSERTATION
Från folkhem till karriärhushåll : Den nya husliga arbetsdelningen
529 Platzer, Ellinor 2007-08-16 THESIS
Etik och utmaning. : Om lärande av bemötande i professionsutbildning
530 Croona, Gill 2003-01-01 DISSERTATION
Life Cycle Cost Based Model For Successful Maintenance Outsourcing Process Case Study
531 Fakhoury, Bashar; Alhamed, Heba 2008-08-13 THESIS
Produktion och arbete i den tredje industriella revolutionen : Tarkett i Ronneby 1970-2000
532 Stranne, Staffan 2004-01-01 DISSERTATION
Agentkostnader, ägande och utdelningar : en studie om sambandet mellan ägandet och utdelningar i Sverige
533 Carlsson, Alexander; Allebert, Jessica; Ivarsson, Karolina 2007-08-07 THESIS
Kommunikation som framgångsfaktor i ett byggprojekt : En fallstudie på byggaktörers syn på kommunikation och målbilder.
534 Karlsson, Nellie 2007-08-23 THESIS
[GADering WID Boserup] : Three perspectives on women and the gender impasse in the Mozambican district of Nacala Porto.
535 Danielsson, Lina; Jakobson, Hanna 2008-09-11 THESIS
Metakognition och Internet : Om gymnasieelevers informationsanvändning vid arbete med Internet
536 Stigmar, Martin 2002-01-01 DISSERTATION
Demoneycrazy : Economic development and democratization : A case study of the United Arab Emirates
537 Al-Maawaly, Nura 2008-09-10 THESIS
Metodik för anpassning av standardsystem : från en kund och utvecklares perspektiv
538 Basic, Kemal; Mohammadi, Iman 2007-02-21 THESIS
Undersökning av Informationssystem i småföretag : En studie av hur Växjös små företag är nöjda med sina Informationssystem
539 Goreta, Filip 2007-06-13 THESIS
Höga trähus : Befintliga trähusproducenters förutsättningar och intresse att bygga flerfamiljshus med bärande trästomme med fler än två våningar
540 Gustavsson, Göran; Löfgren, Göran 2008-09-25 THESIS
A guide for IT companies in Sweden: How to succeed in the offshoring business
541 Bryborn, Sofia; Jantell, Marcus 2006-03-30 THESIS
Ishockeyns sommarskolor : En studie om föräldrars intresse för sommarhockeyskolor
542 Carlsson, Johan 2006-09-19 THESIS
Alcohol Abuse Reproduced by Structural Inequalities : A Case Study in rural Mexico
543 Karlsson, Sandra 2007-06-07 THESIS
Att anpassa ett småhus till prefab
544 Kennie, Svensson 2008-06-12 THESIS
Design av hyllkoncept
545 Josefsson, Jonas 2008-08-13 THESIS
Hårdgörning av Asp
546 Johansson, Martin 2008-09-18 THESIS
EFFICIENT HANDOVER OF INFORMATION IN SUPPLY CHAINS
547 Gustafsson, Anders; Wulff, Peter 2008-10-07 THESIS
Designing principles for mobile application data of body sensors on physical activities
548 Rafieian, Garsivaz; Amini Marvast, Amin 2009-03-03 THESIS
UML 2.0 with VizzAnalyzer
549 Modesto, Francisco 2007-09-19 THESIS
"Man hittar olika vägar" : En studie om irakiers väg in på den svenska arbetsmarknaden "Different ways to go" : A study about the experiences of Iraqis in getting a job in Sweden
550 Karklins, Emma 2009-01-01 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.