Search Results

Showing 451 - 500 of 1124 results for query Växjö universitet < Previous1..567891011121314..23Next >

Match Authors Date Type
Bulleråtgärder vid kapsåg
451 Axén, Evelina; Jonasson, Ida 2006-06-07 THESIS
Ett studentbostadshus för att skapa integration mellan studenter i ett trivsamt boende med större gemenskap A Student housing to create integration between students in a pleasant stay with a larger spirit of togetherness
452 Nabioff, Lina; Salgueiro, Sigrid 2009-01-01 THESIS
Framework for Flexible Connectors with Java Reflection Proxies
453 Tao, Bo; Jiang, Xiaoming 2009-01-01 THESIS
Wickrpedia : Integrering av sociala tjänster
454 Ekström, Johan 2006-03-24 THESIS
"Jag visste inte vad jag skulle tycka om sjalen" : En genusteoretisk och postkolonial analys av Marjane Satrapis serieroman Persepolis
455 Nyberg, Anna 2007-07-03 THESIS
Utflyttning från Cottbus : en studie av ungdomars och studenters utflyttning från en östtysk storstad
456 Lhådö, Emma 2007-08-21 THESIS
Att prognostisera avverkningspotentialen i privatskogsbruket
457 Pers, Catarina 2008-02-18 THESIS
Tsunamin - Krishanteringens beslutsprocesser
458 Ekbom, Daniel 2008-02-26 THESIS
Medier och identitet : i gymnasisters mångkulturella vardag
459 Årheim, Annette 2005-01-01 THESIS
Det glokala kompetenslandskapet : Den regionala kunskapsuppbyggnaden vid Växjö universitet samt dess val av hemregion.
460 Ekberg, Anders 2007-04-02 THESIS
Digital hantering av kontrollåtgärder för kommunala fasigheter Computerized administration for municipal real property units
461 Larsson, Sofia 2009-01-01 THESIS
Att vara partner till en patient med akut hjärtinfarkt
462 Dimberg, Ingrid 2007-11-12 THESIS
Le poids de la tradition : La gestion professorale de l'altérité linguistique et culturelle en classe de FLE
463 Sundberg, Ann-Kari 2009-01-01 DISSERTATION
Information, kommunikation och motivation i förändringsarbete : En studie inom Distriktsveterinärerna
464 Skyborn, Charlotta 2007-03-15 THESIS
När tillvaron rasar samman! : -En studie om anhöriga till personer som förvärvat hjärnskada
465 Wombell, Marie; Johansson, Maria 2006-10-10 THESIS
Deterministic dependency parsing of unrestricted English text
466 Scholz, Mario 2005-10-27 THESIS
Mary Bennet : The most contradictory girl in the neighbourhood
467 Lajqi, Jehona 2008-01-01 THESIS
Steel-to-timber dowel joints : Influence of moisture induced stresses
468 Sjödin, Johan 2006-01-01 THESIS
Sandgärdsgatan, Växjö : - En attraktivare gågata
469 Augustsson, Tina; Söderberg, Emma 2006-10-02 THESIS
Project factors - A possible way to create a data bank of project experience.
470 Eidegård, Anna 2007-06-08 THESIS
Vatten som säkerhetsfråga : Med FN:s konstruktion av vattenfrågan som utgångspunkt
471 Bergström, Hanna 2007-06-29 THESIS
Graybox-baserade säkerhetstest : Att kostnadseffektivt simulera illasinnade angrepp
472 Linnér, Samuel 2008-09-22 THESIS
Renovating an Open Source Project
473 Leon Fernandez, Oscar 2009-01-01 THESIS
Videosamtal i webbutik
474 Lidström, Martin; Jonsson, Ulf 2006-02-22 THESIS
Retrieval and Analysis of Software Systems from SCM Repositories
475 Müller, Michael 2007-09-17 THESIS
"Vi måste ju göra nånting" : -en kvalitativ intervjustudie av insatsen påverkansprogram inom påföljden ungdomsvård
476 Persson, Elin; Tomasdotter, Johanna 2009-02-05 THESIS
Att vårdas eller fostras. Det rättspsykiatriska vårdandet och traditionens grepp
477 Hörberg, Ulrica 2008-01-01 DISSERTATION
Det trådlösa samhället : En utredning av rättsläget, säkerhetsläget och säkerhetsmedvetandet vid användning av trådlöst hemmanätverk.
478 Engström, Mattias; Arneng, Karl 2006-08-15 THESIS
The effectiveness of MRP II to integrate enterprise systems : Effektiviteten av MRP II för att integrera företagssystem
479 Meza De los Cobos., Benjamin; Ortigoza Monroy., Ricardo 2006-10-27 THESIS
Rättsäkerheten vid omhändertaganden av barn på 1950 - 1960 - talet : Studier av socialarbetarnas dokumenterade arbete
480 Johansson, Frida 2007-06-13 THESIS
Ljudreducering av värmepump
481 Runesson, Sven; Knutsson, Hugo; Johansson, Steve 2008-06-12 THESIS
Studentbostäder i trä med Prefab-teknik
482 Al-Ansari, Nabil; Te Seng, Meng 2009-01-01 THESIS
Why begin when you can commence - Aspects of near-synonymous verbs of Germanic and Romance origin
483 Eriksson, Louise 2006-12-20 THESIS
Vägen mot anställbarhet : en fallstudie av ett rehabiliteringsprojekt
484 Mattsson, Joel; Wolff, Lennart Sebastian 2009-03-04 THESIS
FN-organisationens inflytande över demokratiseringsprocessen i Kosovo
485 Stomrud, Pehr 2007-06-29 THESIS
Parallel Scheduling for DAGs : GUI developed for the LOIS Project staff
486 Nieto, David; Estrada, Alejandro 2007-03-01 THESIS
Tillgängliga mängder GROT inom 100 km radie från Värnamo
487 Nilsson, Bengt 2008-02-18 THESIS
A model for selecting a computerized maintenance system : -A case study
488 Glarner, Anna; Alsyouf, Ali 2007-08-22 THESIS
Produktionsflödesanalys - CA-Verken i Sävsjö
489 Håkansson, Jacob; Vakaricic, Isidora 2007-08-22 THESIS
490 Bergqvist, Malin 2009-01-28 THESIS
Dimension Identification in Data Warehouse Based on Activity Theory
491 Gao, Yuan 2006-10-09 THESIS
Description of a virtual learning environment for preliminary schools
492 Tsamis, Thanassis 2007-04-23 THESIS
Description of a virtual learning environment for preliminary schools
493 Ortiz, Francisco 2007-08-23 THESIS
Balansera Mera : Balanserad styrning i Vellinge kommun
494 Grimsland, Joakim 2008-06-16 THESIS
Effekter vid användning av elektroniska arbetsinstruktioner
495 Sjörén, Petter 2007-02-21 THESIS
Jämställdhet ur ett employer brand perspektiv : - Vad efterfrågar framtidens arbetskraft?
496 Frick, Erik; Hallden, Niklas 2006-07-14 THESIS
Samverkan - vägen till en integrerad arbetsmarknad? : En studie av ett samverkansprojekt
497 Landerholm, Sara 2008-02-26 THESIS
Hur har EU:S regionalpolitik påverkat Sveriges regionalpolitik?
498 Norlander, Emma 2009-01-26 THESIS
In the Company of Shakespeare
499 Vintila, Antoniu 2008-11-13 THESIS
Första plats, andra plats, tredje världen. : En postkolonial studie om hur begreppet tredje världen gestaltas i svenska medier.
500 Gustafsson, Aurora 2009-02-05 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.