Search Results

Showing 351 - 400 of 3459 results for query Uppsala universitet < Previous1..3456789101112..70Next >

Match Authors Date Type
Kunskapsöverföring i ett svenskt multinationellt företag : Hur absorptionskapacitet och kommunikation påverkar kunskapsöverföringen
351 Saadat, Mikael; Forsberg, Mikael 2009-01-01 THESIS
Coagulation, Inflammation and Myocardial Dysfunction in Unstable Coronary Artery Disease and the Influence of Glycoprotein IIb/IIIa Inhibition and Low Molecular Weight Heparin
352 James, Stefan 2003-01-01 DISSERTATION
Ecofeminism and Environmental Ethics
353 Kronlid, David 2003-01-01 DISSERTATION
Protein Folding and DNA Origami
354 Seibert, Mark Marvin, PhD 2010-01-01 DISSERTATION
Gene Expression in the Brains of Two Lines of Chicken Divergently Selected for High and Low Body Weight
355 Ka, Sojeong, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Cognitive Behavioural Therapy as Guided Self-help to Reduce Tinnitus Distress
356 Kaldo, Viktor 2008-01-01 DISSERTATION
Uppfyllande av jämförbar fastighetsvärdering i den externa redovisningen : En studie om tillämpning av IASBs föreställningsram och IAS 40
357 Zettergren, Sofie; Gillenfalk, Nathalie 2009-01-01 THESIS
Acoustic Manipulation of Particles and Fluids in Microfluidic Systems
358 Johansson, Linda 2009-01-01 DISSERTATION
The Store - The Physical Place of Branding
359 Karanikas, Lina; Öhman, Torun 2008-04-21 THESIS
Heck Reactions with Aryl Chlorides : Studies of Regio- and Stereoselectivity
360 Datta, Gopal K. 2008-01-01 DISSERTATION
Jorden är mörk och svart :Vad som rör pastorer i Svenska Missionsförbundet när de ska predika om samhället
361 Boij, Anita, PhD 2002-01-01 DISSERTATION
tRNA Gene Structures in Bacteria
362 Pettersson, B. M. 2009-01-01 DISSERTATION
Structure-Function Studies of Enzymes from Ribose Metabolism
363 Andersson, C. Evalena 2004-01-01 DISSERTATION
Studies on the Role of UDP-Glucose Dehydrogenase in Polysaccharide Biosynthesis
364 Roman, Elisabet 2004-01-01 DISSERTATION
Endonuclease II - a GIY-YIG enzyme of bacteriophage T4
365 Lagerbäck, Pernilla 2008-01-01 DISSERTATION
A Study in RNA Bioinformatics : Identification, Prediction and Analysis
366 Freyhult, Eva 2007-01-01 DISSERTATION
NO Effect on Inflammatory Reaction in Extracorporeal Circulation : Ex vivo Studies
367 Lahtinen, Mika 2005-01-01 DISSERTATION
Avskaffandet av revisionsplikten : En studie om kreditgivningens förändring i fristående sparbanker och utländska bankers Sverigefilialer
368 Broomé, Jannika; Edberg, Hanna 2009-01-01 THESIS
Lipid peroxidation in vivo : Evaluation and application of methods for measurement
369 Södergren, Eva 2000-01-01 DISSERTATION
Studies on Natural Variation and Evolution of Photoperiodism in Plants
370 Holm, Karl, PhD 2010-01-01 DISSERTATION
Motives for internationalization : Small companies in Swedish incubators and science parks
371 Hansson, Anders; Hedin, Kim 2007-04-16 THESIS
Molecular Characterization of Diffuse Large B-cell Lymphoma and Aspects of Transformation
372 Berglund, Mattias 2004-01-01 DISSERTATION
Panic! Its Prevalence, Diagnosis and Treatment via the Internet
373 Carlbring, Per 2004-01-01 DISSERTATION
Nanopatterning by Swift Heavy Ions
374 Skupinski, Marek 2006-01-01 DISSERTATION
Epigenetic Regulation of Gene Transcription in Hematopoietic Tumors
375 Tshuikina Wiklander, Marina 2008-01-01 DISSERTATION
Health and Nutrition in the Tarahumara of Northern Mexico : Studies among Women and Children
376 Monárrez-Espino, Joel 2004-01-01 DISSERTATION
Studies of the Carbon and Energy Metabolism in the Moss Physcomitrella patens
377 Nilsson, Anders, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Sjuksköterskans tid för omvårdnad : Underlag inför implementering av patientnärmre vård på en medicinsk vårdavdelning
378 Lundin, Anna; Pantidech, Kwang 2009-01-01 THESIS
Kan nätverk konstrueras? : En studie av relationerna och nätverksbyggandet kring Kista Science City AB
379 Björkman, Martin; Brännström, Joakim 2009-01-01 THESIS
Water and Heat Transport in Road Structures : Development of Mechanistic Models
380 Hansson, Klas 2005-01-01 DISSERTATION
Use of Recombinant Allergens for Component-Resolved Diagnostics (CRD) in IgE-Mediated Allergy
381 Marknell DeWitt, Åsa 2007-01-01 DISSERTATION
A Bioinformatics Study of Human Transcriptional Regulation
382 Ameur, Adam 2008-01-01 DISSERTATION
Cancer During Adolescence: Psychosocial Consequences and Methodological Issues
383 Mattsson, Elisabet 2008-01-01 DISSERTATION
Sjuksköterskans upplevelse av sin arbetssituation Nurses experience of their workingkonditions
384 Westerberg, Annika; Fjeldvär, Tove-May 2009-01-01 THESIS
"Jag skulle bara..." : – En undersökning om vilka faktorer som påverkar individens beteende i säkerhetsarbetet på två bruk inom Holmenkoncernen
385 Wegdell, Gabriella; Wird, Maria 2009-01-01 THESIS
Tension-free Vaginal Tape at a Medium Sized Hospital in Sweden :Short- and Long-term Results in Different Patient Groups
386 Pedroletti, Corinne, PhD 2010-01-01 DISSERTATION
Characterisation of CtBP : A Co-Repressor of Transcription that Interacts with the Adenovirus E1A Protein
387 Sundqvist, Anders 2001-01-01 DISSERTATION
Hur påverkar huspriserna konsumtionen?
388 Ek, Susanne; Lyko, Rickard 2008-03-03 THESIS
Gavlegårdarna : En studie om omflyttningsproblematiken på Campus Sätra i Gävle.
389 Lenströmer, Marie; Öhman, Yvonne 2009-01-01 THESIS
Regulatory Effects of TGF-? Superfamily Members on Normal and Neoplastic Thyroid Epithelial Cells
390 Franzén, Åsa 2002-01-01 DISSERTATION
Meteorologisk påverkan på trafikbullernivåer
391 Öhlund, Olof 2009-01-01 THESIS
Groundwater Recharge in Crystalline Bedrock : Processes, Estimation, and Modelling
392 Bockgård, Niclas 2004-01-01 DISSERTATION
Clinical Studies on Adrenocortical Tumours using  [11C]-metomidate Positron Emission Tomography
393 Hennings, Joakim, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Scandinavian Airlines : En fallstudie om Scandinavian Airlines kundrelationer
394 Jakobsson, Christina; Herrmann, Markus 2009-01-01 THESIS
RAS-MAPK syndromes - a Clinical and Molecular Investigation
395 Nyström, Anna-Maja 2009-01-01 DISSERTATION
Synthesis, Characterisation and Properties of Biomimetic Biodegradable Polymers
396 Nederberg, Fredrik 2005-01-01 DISSERTATION
New Proteomics Methods and Fundamental Aspects of Peptide Fragmentation
397 Savitski, Mikhail 2007-01-01 DISSERTATION
Computational Approaches to the Identification and Characterization of Non-Coding RNA Genes
398 Larsson, Pontus 2009-01-01 DISSERTATION
Marknadsinträde i Kina? : de svåraste inträdesbarriärerna för svenska företag vid marknadsinträde i Kina
399 Hallin, Erik; Nömmik, Eva 2008-11-10 THESIS
Quantum optics in constrained geometries
400 Hessmo, Björn 2000-01-01 DISSERTATION

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.