Search Results

Showing 251 - 300 of 3459 results for query Uppsala universitet < Previous12345678910..70Next >

Match Authors Date Type
Neuroendocrinology of agonostic interaction and social signalling in Artic charr (Salvelinus alpinus) : Studies on the neuroendocrine regulation of aggressive behaviour, stress responses and skin colour
251 Höglund, Erik 2001-01-01 DISSERTATION
Vem är du? Vem är jag? – Charader i dagens medierade värld. En studie av identitetskonstruktionen på Facebook.
252 Wahlund, Mathilda 2008-07-02 THESIS
KULTURELLA DIFFERENSER : En komparativ analys av Sverige och Italiens kulturella förväntningar på ledarskap
253 Backlund, Maria 2008-01-01 THESIS
The Charm of Excited Glue : Charmonium in e+e– and ppbar collisions
254 Lundborg, Agnes 2007-01-01 DISSERTATION
Flygtaktiskt Kommando i förändring - en analys av uppgifter och förslag till organisationsstruktur
255 Andersson, Karin 2006-04-24 THESIS
Prisjämförelsesajters betydelse för e-handlare och deras konsumenter : En studie av prisjämförelsesajters roll i samspelet mellan Internerbaserade återförsäljare av hemelektronik och deras konsumenter
256 Isaksson, Fredrik; Stridh, Ola 2008-01-01 THESIS
KAPITALSTRUKTUR I SVENSKA BÖRSBOLAG : en analys av målkapitalstruktur och finansiellt underskotts inverkan på kapitalstruktursförändring
257 Bromé, Niklas; Rasmussen, Marie 2009-01-01 THESIS
Ômotos mission på esperanto. : En japansk ny religion i förändring från kiliastisk Maitreyaförväntan till religionsdialog.
258 Nordenstorm, Leif 2002-01-01 DISSERTATION
Medicinens lyskraft och skuggor :? om trosföreställningar och symbolisk makt i habiliteringen 1960?1980
259 Carlhed, Carina, PhD 2007-01-01 DISSERTATION
Towards Hilaritas : A Study of the Mind-Body Union, the Passions and the Mastery of the Passions in Descartes and Spinoza
260 Koivuniemi, Minna 2008-01-01 DISSERTATION
Lead(II) as a Tool for Probing RNA Structure in vivo
261 Lindell, Magnus 2005-01-01 DISSERTATION
Aspects of Gestational Diabetes : Screening System, Maternal and Fetal Complications
262 Östlund, Ingrid 2003-01-01 DISSERTATION
Geological Evolution of the Supracrustal Palaeoproterozoic Hamrånge Group: A Svecofennian Case Study
263 Ogenhall, Erik, PhD 2010-01-01 DISSERTATION
The colour of gluon interactions : Studies of Quantum Chromodynamics in soft and hard processes
264 Tîmneanu, Nicu?or 2002-01-01 DISSERTATION
CTCF and Epigenetic Regulation of the H19/Igf2 Locus
265 Pant, Vinod 2003-01-01 DISSERTATION
Sol?Gel Synthesis of CMR Manganites
266 Pohl, Annika 2004-01-01 DISSERTATION
How the Internet Facilitates the Activity within a Consumer Culture : - A Study of the Online Vinyl Record Network
267 Söderlindh, Stefan; Broman, David 2009-01-01 THESIS
Explorations of University Physics in Abstract Contexts : From de Sitter Space to Learning Space
268 Domert, Daniel 2006-01-01 DISSERTATION
Maternal Separation in the Rat :The Short- and Long-term effects of Early-life Experience on Neuropeptides, Monoamines and Voluntary Ethanol Consumption
269 Oreland, Sadia, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Vad kan vi förvänta oss? : Förväntningsgapets ansikte ur mikroföretagares perspektiv
270 Lindkvist, Anton; Lundqvist, Mathias 2009-01-01 THESIS
Resistance to Fluoroquinolones in Escherichia coli: Prevention, Genetics and Fitness Costs
271 Marcusson, Linda L. 2007-01-01 DISSERTATION
Revisionsplikten utifrån ett kreditgivarperspektiv : Revisionspliktens betydelse vid bankernas kreditbedömning, en jämförelse mellan Danmark och Sverige
272 Martnell, Henrik; Lydèn, Anna 2008-01-31 THESIS
Sveriges framtida vinterturism : företags och kommuners anpassningar till klimatförändringarna
273 Andersson, Johan 2008-01-01 THESIS
Hormones and fluid balance during pregnancy, labor and post partum
274 Risberg, Anitha, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Från kulturchock till anpassning : Påverkar ett företags storlek, bransch och verksamhetstid svenska utlandstjänstgörandes anpassning till den kinesiska kulturen?
275 Rehn, Mikaela; Choudhury, Sabrina 2009-01-01 THESIS
Heymericus de Campo: Dyalogus super Reuelacionibus beate Birgitte : A Critical Edition with an Introduction
276 Fredriksson Adman, Anna 2003-01-01 DISSERTATION
Svartarbetet i städbranschen : Är personalliggaren en lösning eller vad kan krävas
277 Wisalchai Jonsson, Erik; Bjersander, Marcus 2009-01-01 THESIS
Mutations and Mutation Rate in the Development of Fluoroquinolone Resistance
278 Komp Lindgren, Patricia 2007-01-01 DISSERTATION
Theory of X-ray Absorption Spectra and Spin Transfer Torque
279 Wessely, Ola 2006-01-01 DISSERTATION
Epidemiology of Enterococci with Acquired Resistance to Antibiotics in Sweden : Special emphasis on Ampicillin and Vancomycin
280 Torell, Erik 2003-01-01 DISSERTATION
Hyperglycemia and Focal Brain Ischemia : Clinical and Experimental Studies
281 Farrokhnia, Nasim 2005-01-01 DISSERTATION
Examensarbete. Långsiktigt bevarande av webbmaterial - att bevara det till synes flyktiga
282 Widén, Per 2001-01-01 THESIS
Klimattermer på Naturvårdsverkets webbplats : Klimat och miljö i allmänhet och klimatpåverkan och klimatbelastning i synnerhet
283 Lindh, Cecilia 2009-01-01 THESIS
Värdering av förvaltningsfastigheter : Hur tillförlitlig är verkligt värdemetoden?
284 Ökvist, Sofia; Clausén, Frida 2009-01-01 THESIS
Kvalitet i upplevd tjänst : - En studie i hur kvalitet i tjänsteerbjudandet Nova 100s anställda och medlemmar upplever
285 Sallander, Viktoria; Håkansson, Karin 2009-01-01 THESIS
Evolutionary Processes and Spatial Genetic Variation in Euphrasia stricta on the Baltic Island of Gotland
286 Kolseth, Anna-Karin 2008-01-01 DISSERTATION
String Theory at the Horizon : Quantum Aspects of Black Holes and Cosmology
287 Olsson, Martin 2005-01-01 DISSERTATION
Multi-Channel Strategy : -med fokus på POC Sweden AB:s potentiella försäljningskanaler
288 Ryhage, Niclas; Gran, Daniel 2008-01-24 THESIS
Hjärtsviktspatientens uppfattning om sin kunskap och den information de fått angående sin sjukdom och egenvård
289 Bui-Quy, Sara; Dahlberg, Johanna 2009-01-01 THESIS
Molecular Profiling and Imaging of Peptides, Proteins and Drugs in Biological Tissue using Mass Spectrometry
290 Nilsson, Anna 2008-01-01 DISSERTATION
Aktiekapitalets funktioner : En studie av kapitalkravets funktioner utifrån åtta entreprenörers synvinklar
291 Abrahamsson, Erik; Widfeldt, Jesper 2009-01-01 THESIS
Control of Chromosome and Plasmid Replication in Escherichia coli
292 Olsson, Jan 2003-01-01 DISSERTATION
Characterization of Polypeptides by Tandem Mass Spectrometry Using Complementary Fragmentation Techniques
293 Nielsen, Michael Lund 2006-01-01 DISSERTATION
La reconstitution du verbe en égyptien de tradition 400-30 avant J.-C.
294 Engsheden, Åke, PhD 2002-01-01 DISSERTATION
Voltammetric properties of olsalazine sodium and some related compounds
295 Eriksson, Alf 2001-01-01 DISSERTATION
Meristem Maintenance in Arabidopsis thaliana
296 Para, Alessia 2004-01-01 DISSERTATION
The Cooperative Challenge : Farmer Cooperation and the Politics of Agricultural Modernisation in 21st Century Uganda
297 Flygare, Sara 2006-01-01 DISSERTATION
Effekter av kriminella MC-gäng på brottsfrekvens i Sveriges kommuner 1996-2003
298 Hilldén, Joakim 2006-06-22 THESIS
Kinas nya institutionella kontext : Hur påverkas svenska telekombolag och dess underleverantörer?
299 Olsson, Niklas 2009-01-01 THESIS
Vilket ursprung har nyheten som du läser i din lokaltidning? : - En fallstudie i lokaltidningsjournalistikens informationskällor och informationskanaler
300 Rantakokko, Elin 2008-07-02 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.