Search Results

Showing 201 - 250 of 3459 results for query Uppsala universitet < Previous12345678910..70Next >

Match Authors Date Type
Computations of Automorphic Functions on Fuchsian Groups
201 Avelin, Helen 2007-01-01 DISSERTATION
Kreditkort : En studie av Nordeas kommunikation och kundernas preferenser
202 Sjöstrand, Jakob 2008-04-21 THESIS
Mössbauer Spectroscopy of Meteoritic and Synthetic Fe-Ni Alloys
203 Abdu, Yassir Ahmed 2004-01-15 THESIS
Beslutsfattarens egenskaper i relation till internationaliseringsprocessen : En studie av ett svenskt småföretag med växande varuexport
204 Collenius, Fredrik; Eriksson, Niclas 2008-01-01 THESIS
Strategier vid varumärkesutvidgningar : En fallstudie av två produktlanseringar från företaget O.Kavli AB
205 Lundquist, Filip; Claus, Caroline 2009-01-01 THESIS
Lean Healthcare på Akademiska : Analys av förändringsarbete med utgångspunkt från en utbildningsdag
206 Brüer, Michael 2009-01-01 THESIS
Att jobba eller icke jobba : En uppsats om information och inspiration på www.ams.se
207 Höglund, Ann 2006-07-06 THESIS
IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar : En studie av fyra svenska industriföretags tillämpning
208 Kjell, Alexander; Carlsson, Christoffer 2008-10-27 THESIS
Drug Transport and Metabolism in Rat and Human Intestine
209 Berggren, Sofia 2006-01-01 DISSERTATION
Delaktighet, ledarskap och målkvalitet : En studie av strategiarbetet på Universitetssjukhuset Örebro oktober 2006- juni 2007
210 Ivarsson, Emma 2008-04-21 THESIS
EU:s vattendirektiv: ekonomiska styrmedel för ett uthålligt vattenbruk i Sverige
211 Henoch, Nils; Musanovic, Evelin 2007-06-12 THESIS
Implementering av strategier – från ord till handling : En studie av hur Nordea arbetar med att implementera
212 Mattsson, Eva; Bergman, Janna 2008-04-22 THESIS
Towards Rational Design of Asymmetric Catalyst for Organometallic and Organocatalytic Reactions
213 Hartikka, Antti 2007-01-01 DISSERTATION
Statistiska Centralbyrån : En varumärkesanalys för framtiden
214 Ward, Johan; von Ahn, Fredrik 2008-02-29 THESIS
Effects of Hemoglobin Normalization with Epoetin in Chronic Kidney Disease
215 Furuland, Hans 2005-01-01 DISSERTATION
Min livsmedelsbutik - vilka faktorer påverkar konsumenters val?
216 Cardell, Johan; Forsberg, Sofie 2009-01-01 THESIS
Att vara eller icke vara attraktiv för studenter : en analys av studenters köpbeslut gällande Uppsala Stadsteater
217 Schmidt, Anna; Hildebrand, Anna 2009-01-01 THESIS
Clinical and experimental studies of organ-specific autoimmune diseases : With special reference to Addison's disease and autoimmune hepatitis : by Gennet Gebre-Medhin
218 Gebre-Medhin, Gennet 2001-01-01 DISSERTATION
Östersjön – hav eller resurs? : en studie om gasledningen genom Östersjön
219 Haak, Amanda 2009-01-01 THESIS
Vilka tv-glasögon har du? : En studie i hur partipolitiskt aktiva personer tolkar tv-serien Scooby Doo
220 Landstedt, Christopher 2008-07-03 THESIS
Cheap Monday : En kvalitativ studie av konsumenternas åsikter om märket
221 Norlander, Oskar 2008-06-27 THESIS
Prerequisites and Responsibility for Appropriate Prescribing – the Prescribers’ View
222 Ljungberg, Christina, PhD 2010-01-01 DISSERTATION
”Vissa barn älskar faktiskt sånna dära TV-reklamer” : - En övergripande studie om hur barn upplever och tolkar TV-reklam -
223 Norberg, Lotta 2007-12-07 THESIS
Self-management of diabetes in adolescents using insulin pumps
224 Lindholm Olinder, Anna, PhD 2010-01-01 DISSERTATION
Tripeptidyl-Peptidase II : Structure, Function and Gene Regulation
225 Lindås, Ann-Christin 2006-01-01 DISSERTATION
Leukocytes and Coronary Artery Disease : Experimental and Clinical Studies
226 Lindmark, Eva 2002-01-01 DISSERTATION
Bioassay Development for Identification of Cyclooxygenase-2 Inhibitors of Natural Origin
227 Ringbom, Therese 2002-01-01 DISSERTATION
Psychopathology and Platelet MAO in a Criminal Male Population in Sweden
228 Longato-Stadler, Eva 2002-01-01 DISSERTATION
Structural studies on aerobic and anaerobic respiratory complexes
229 Törnroth, Susanna 2002-01-01 DISSERTATION
Evaluation of New Non-Pharmacological Therapies for Symptomatic Atrial Fibrillation : With Special Emphasis on the Maze Procedure
230 Lönnerholm, Stefan 2002-01-01 DISSERTATION
Om konstruktionen av vetenskap i kriminalserier på TV : En kritisk diskursanalys av CSI och Bones
231 Sandberg, Lovisa 2006-10-26 THESIS
Bounded Rationality and Exemplar Models
232 Persson, Magnus 2003-01-01 DISSERTATION
Evaluation of phenotypic and genotypic extended-spectrum beta-lactamase detection methods
233 Svärd, Louise 2007-06-12 THESIS
Use and Misuse of Oxytocin During Delivery
234 Jonsson, Maria 2009-01-01 DISSERTATION
Varumärkeskommunikation : En analys av Borkas och BayIcons kommunikativa arbete i relation till WJOS
235 Larsson, Johan 2008-07-03 THESIS
FASHIONING THE FEMALE : An Analysis of the “Fashionable Woman” in ELLE Magazine –Now and Then
236 Nömm, Heidi Marie 2007-12-06 THESIS
Synthesis, properties and applications of chalcogen-containing antioxidants
237 Malmström, Jonas 2000-01-01 DISSERTATION
Likviditetsrisk i banker : En studie av den information om likviditetsriskhantering som de svenska bankerna offentliggör i årsredovisningen för 2008
238 Nilsson, Fredric; Svartz, Filip 2009-01-01 THESIS
Magnetic and Structural Properties of f-electron Systems from First Principles Theory
239 Björkman, Torbjörn, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Revision av företag som outsourcar ekonomifunktionen : -Så tänker revisorn
240 Forsström, Carin; Fuentes, Karen 2009-01-01 THESIS
Mental Stress and Endothelium-Dependent Vasodilation
241 Johansson, Kristina 2002-01-01 DISSERTATION
LÄTT ATT GÖRA RÄTT VAL? : En uppsats om den profilerade högstadieskolans kommunikation med blivande elever och deras föräldrar.
242 Cassman, Erika 2007-12-06 THESIS
Cytochrome P450 Enzymes in the Metabolism of Cholesterol and Cholesterol Derivatives
243 Norlin, Maria 2000-01-01 DISSERTATION
Analytikers Prognoser: Träffsäkra? : -En studie om svenska analytikers förmåga att prognostisera vinster
244 Tuvin, Lina; Frantzén, Frej 2009-01-01 THESIS
Beslutsrädda svenskar och handlingskraftiga finnar : – En undersökning av utmaningar och möjligheter för en gemensam organisationskultur
245 Anners, Marie; Thureson, Ingrid 2008-01-01 THESIS
Liquid chromatography-mass spectrometry in the analysis of radiolabelled compounds for positron emission tomography
246 Hyllbrant Forngren, Benita 2000-01-01 DISSERTATION
Dualities, Symmetries and Unbroken Phases in String Theory : Probing the Composite Nature of the String
247 Engquist, Johan 2005-01-01 DISSERTATION
Translational regulation of genes in salmonella typhimurium by vitamin B12
248 Ravnum, Solveig 2000-01-01 DISSERTATION
Angiogenesis Related Markers In Non-Small Cell Lung Cancer
249 Brattström, Daniel 2003-01-01 DISSERTATION
Marknadsföringsutgifters effekt på lönsamhet och aktieägarvärde
250 Hjelm, Sofia; Karlsson, Sofie 2009-01-01 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.