Search Results

Showing 101 - 150 of 3459 results for query Uppsala universitet < Previous12345678910..70Next >

Match Authors Date Type
Endoglucanase and Mannanase from Blue Mussel, Mytilus edulis: Purification, Characterization, Gene and Three Dimensional Structure
101 Xu, Bingze 2002-01-01 DISSERTATION
EC State aid rules : An analysis of the selectivity criterion
102 Aldestam, Mona 2005-02-07 THESIS
Predictive Modelling of Heavy Metals in Urban Lakes
103 Lindström, Martin 2000-01-01 DISSERTATION
Hur påverkar den ekonomiska tillväxten avkastningen på aktier?
104 Johansson, Linda 2006-06-22 THESIS
Biological and Molecular Characteristics of Microorganism-Stimulated Defence Response in Lycopersicon esculentum –L
105 Attitalla, Idress H. 2004-01-01 DISSERTATION
Relation Between Drug Exposure and Selection of Antibiotic Resistant Bacteria
106 Olofsson, Sara K. 2006-01-01 DISSERTATION
Distribution Patterns and Metapopulation Dynamics of Epiphytic Mosses and Lichens
107 Snäll, Tord 2003-01-01 DISSERTATION
Imaging and Quantification of Brain Serotonergic Activity using PET
108 Lundquist, Pinelopi 2006-01-01 DISSERTATION
Teknisk Aktieanalys : En undersökning av köp- och säljsignaler och börstrendens inverkan
109 Jansson, Robert; Åberg, Martin 2006-06-20 THESIS
The Role of High-Level Reasoning and Rule-Based Representations in the Inverse Base-Rate Effect
110 Wennerholm, Pia 2001-01-01 DISSERTATION
A supercritical fluids extraction process for the production of drug loaded biodegradable microparticles
111 Ghaderi, Raouf 2000-01-01 DISSERTATION
Patienters definitioner och upplevelser av bemötandet på Mag-tarmmottagningen i Enköping : En kvalitativ studie
112 Dahlström, Malin; Adolfson, Therése 2009-01-01 THESIS
Individually Tailored Toxicity-based Chemotherapy : Studies on Patients with Primary and Metastatic Breast Cancer
113 Lindman, Henrik 2003-01-01 DISSERTATION
Post-Transcriptional Regulation of the Murine Inducible Nitric Oxide Synthase Gene
114 Söderberg, Malin 2005-01-01 DISSERTATION
Cell Contacts and Airway Epithelial Damage in Asthma
115 Shahana, Shahida 2005-01-01 DISSERTATION
Sjuksköterskestudenters orsaker till yrkesvalet, deras uppfattningar om huvudsakliga sjuksköterskeegenskaper samt föreställningar kring yrket
116 Karlund, Marie; Tollin, Michaela 2009-01-01 THESIS
En studie av den interna kommunikationen på Skatteverket
117 Kreü, Emma 2007-02-22 THESIS
Ideellt studentengagemang : Vad är det som motiverar till detta?
118 Lindgren, Ida; Sabotic, Murat 2009-01-01 THESIS
Amyotrophic Lateral Sclerosis – A Study in Transgenic Mice
119 Wootz, Hanna 2006-01-01 DISSERTATION
Drug Analysis : Bioanalytical Method Development and Validation
120 Malm, Mikaela 2008-01-01 DISSERTATION
Interaktivitet och deltagande : - en kvalitativ studie kring skapandet av machinima med World of Warcraft -
121 Brandberg, Peter 2007-02-22 THESIS
Lipids and Endothelium-Dependent Vasodilation
122 Steer, Peter 2003-01-01 DISSERTATION
Vinstintressets betydelse för patientnyttan inom akutsjukvården : En jämförande studie av kvalitetsarbetet på Capio S:t Görans sjukhus och Landstingets avdelning Beställare Vård
123 Bakos, Karl 2006-01-01 THESIS
Dwarf and Subgiant Stars as Probes of Galactic Chemical and Dynamical Evolution
124 Thorén, Patrik 2001-01-01 DISSERTATION
TV4 - ett företag med viljan att förbättra relationen med sina kunder : Vilka mötesaktiviteter ger störst mervärde i relationsprocessen?
125 Folkeson, Camilla; Roslund, Malin 2008-11-19 THESIS
Nucleon-Induced Fission Cross Sections of Heavy Nuclei in the Intermediate Energy Region
126 Prokofiev, Alexander 2001-01-01 DISSERTATION
Charged Higgs Bosons at the ATLAS Experiment and Beyond
127 Coniavitis, Elias, PhD 2010-01-01 DISSERTATION
Redovisning av effektiv skatt : En kvantitativ studie av koncernerna på Stockholmsbörsens Large Cap-lista
128 Ericson, Fredric; Hedlund, Charlotte 2009-01-01 THESIS
Development of techniques and methods for drug analysis by packed capillary liquid chromatography with octadecylbonded silica and porous graphitic carbon columns
129 Koivisto, Pernilla 2001-01-01 DISSERTATION
Anthropogenic 129I Traced in Environmental Archives by Accelerator Mass Spectrometry
130 Englund, Edvard 2008-01-01 DISSERTATION
Search for Charged Higgs Bosons in e+e? Collisions
131 Ellert, Mattias 2001-01-01 DISSERTATION
CarcinoEmbryonic Antigen-related Cell Adhesion Molecule 8 (CEACAM8) : Purification, Characterization, Cellular and Clinical Studies
132 Zhao, Linshu 2004-01-01 DISSERTATION
Neutron Spectroscopy : Instrumentation and Methods for Fusion Plasmas
133 Sjöstrand, Henrik 2008-01-01 DISSERTATION
Role of the 3'UTR in translation and stability of HCV and HPV mRNAs
134 Wiklund, Lisa 2002-01-01 DISSERTATION
Två svenska forsknings- och utvecklingscontrollers : En studie om arbetsuppgifter och profession
135 Körösi Rejman, David; Gravåhs, Maria 2008-04-02 THESIS
Klimatologisk studie av cyklonbanor över Europa med koppling till snöförhållanden i norra Sverige
136 Inghammar, Jakob 2009-01-01 THESIS
Phylogenies and Secondary Chemistry in Arnica (Asteraceae)
137 Ekenäs, Catarina 2008-01-01 DISSERTATION
Gene-Environment Interaction in Adolescent Deviant Behaviour
138 Nilsson, Kent W. 2006-01-01 DISSERTATION
Accelerator Mass Spectrometry of 36Cl and 129I : Analytical Aspects and Applications
139 Alfimov, Vasily 2004-12-20 THESIS
Flocculation of Allochthonous Dissolved Organic Matter – a Significant Pathway of Sedimentation and Carbon Burial in Lakes
140 von Wachenfeldt, Eddie 2008-01-01 DISSERTATION
Regular Inference for Communication Protocol Entities
141 Bohlin, Therese, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Studies of Material Properties using Ab Initio and Classical Molecular Dynamics
142 Ko?i, Love 2008-01-01 DISSERTATION
Fatty Acid Desaturase Activities in Metabolic Syndrome and Cardiovascular Disease : Special Reference to Stearoyl-CoA-Desaturase and Biomarkers of Dietary Fat
143 Warensjö, Eva 2007-01-01 DISSERTATION
Ordförrådet hos barn med hörselskada i 7 - 9 års ålder
144 Holtby, Josefine; Lindlöf, Kristin 2009-01-01 THESIS
Gastrointestinal mucosal protective mechanisms : Mudolatory effects of Heliobacter pyroli on the gastric mucus gel barrier and mucosal blood flow in vivo
145 Atuma, Christer 2000-01-01 DISSERTATION
Search for Biomarkers in ALS and Parkinson's Disease : Positron Emission Tomography and Cerebrospinal Fluid Studies
146 Johansson, Anders 2009-01-01 DISSERTATION
Studenthälsans image : En fokusgruppundersökning om Uppsalastudenternas bild av organisationen och dess sätt att tilltala dem
147 Backman, Sofie 2008-07-03 THESIS
Pappors tankar och erfarenheter kring föräldrautbildning under graviditeten och föräldraledighet under barnets första år : En intervjustudie
148 Söderlind, Petra; Holm, Amanda 2009-01-01 THESIS
A Method for Dispersive Split Hopkinson Pressure Bar Analysis Applied to High Strain Rate Testing of Spruce Wood
149 Widehammar, Svante 2002-01-01 DISSERTATION
Utdelningar och signaleffekter : En studie om sambandet mellan förändring i utdelningsnivå och förändring i börsvärde
150 Boman, Lina; Häggqvist, Johan 2009-01-01 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.