Search Results

Showing 301 - 350 of 596 results for query Universitat Pompeu Fabra < Previous1..234567891011..12Next >

Match Authors Date Type
El profetismo en la obra literaria de T.S. Eliot
301 Rion Tetas, Rosanna 2006-06-20 THESIS
Els Sufixos verbalitzadors del català. Relacions semàntiques i diccionari
302 Bernal Gallén, Elisenda 2000-12-22 THESIS
Relacions conceptuals i terminologia: anàlisi i proposta de detecció semiautomàtica
303 Feliu Cortès, Judit 2004-04-02 THESIS
TIG bladder tumors: at the crossroads of molecular pathways
304 López Knowles, Elena Cristina 2006-12-20 THESIS
Les interjeccions en un corpus audiovisual. Descripció i representació lexicogràfica
305 Matamala Ripoll, Anna 2004-11-22 THESIS
Extracció de terminologia: elements per a la construcció d'un SEACUSE (Sistema d'Extracció Automàtica de Candidats a Unitats de Significació Especialitzada)
306 Estopà Bagot, Rosa 1999-07-26 THESIS
Extracció de terminologia: elements per a la construcció d'un SEACUSE (Sistema d'Extracció Automàtica de Candidats a Unitats de Significació Especialitzada)
307 Estopà Bagot, Rosa 1999-07-26 THESIS
L'Aprenentatge de coneixement especialitzat a través de l'anàlisi d'alguns conceptes del dret de família
308 Morel Santasusagna, Jordi 2001-03-20 THESIS
Barcelona Atracción (1910-1936). Una revista de la sociedad de atracción de forasteros
309 Blasco Peris, Albert 2005-07-11 THESIS
Economics of organizations and development
310 Cusolito, Ana Paula 2008-06-16 THESIS
Electrostaticanalisys the Ras active site
311 Kham, Abdul Kareem 2009-03-05 THESIS
Comparative analysis of eukaryotic gene sequence features
312 Abril Ferrando, Josep Francesc 2005-05-17 THESIS
Essays on trade integration and firm dynamics
313 Buono, Inés 2008-10-29 THESIS
Alineació de textos jurídics paral·lels (català-castellà): alguns problemes
314 Ribas Bruguer, Marta 2006-04-24 THESIS
Some popular arguments against free trade and their limitations
315 Sauré, Philip 2005-11-28 THESIS
La recepció de Heinrich Böll a Espanya
316 Jané Lligé, Jordi 2006-07-14 THESIS
Experiments of ethics and economic behavior
317 Rode, Julian Rolf 2007-10-25 THESIS
La traducción de la variación lingüística en el catalán literario contemporáneo (Las traducciones de Pasolini, Gadda y Camilleri)
318 Briguglia, Caterina 2009-05-22 THESIS
Early life factors influencing neurodevelopment and the study of the interrelations between different behavioural areas
319 Júlvez Calvo, Jordi 2007-09-27 THESIS
Essays on new Keynesian Macroeconomics
320 Dorich Doig, José Antonio 2008-07-03 THESIS
Standardisation of the Protection and Governance of Multimedia Content
321 Rodríguez Luna, Eva 2007-02-02 THESIS
Metalinguistic information extraction from specialized texts to enrich computational lexicons
322 Rodríguez Penagos, Carlos 2005-02-03 THESIS
Standardisation of the Protection and Governance of Multimedia Content
323 Rodríguez Luna, Eva 2007-02-02 THESIS
Contracted Preposition-Determiner Forms in German: Semantics and Pragmatics
324 Puig-Waldmüller , Estela 2008-06-18 THESIS
Estudio funcional y molecular del canal Maxi-Cl activado por antiestrógenos
325 Bahamonde Santos, María Isabel 2004-02-27 THESIS
Construcción de sentido y mecanismos anafóricos: la traducción de las marcas anafóricas TEL y VOILÀ en textos periodísticos
326 Andújar Moreno, Gemma 2002-12-19 THESIS
La poética del sujeto y el mito democrático americano: los documentales televisivos de la guerra de Irak
327 Zavala Scherer, Diego 2009-02-06 THESIS
Los artículos lexicográficos de zoónimos en diccionarios españoles de lengua general
328 Borràs Dalmau, Laura 2004-12-10 THESIS
Neural stochastic dynamics of perceptual decision making
329 Martí i Ortega, Daniel 2008-11-12 THESIS
Occupational exposures and asthma in domestic cleaning women
330 Medina Ramón, Mercedes 2005-03-10 THESIS
Seguro y responsabilidad patrimonial de la administración: los problemas del aseguramiento de la responsabilidad civil de las administraciones públicas y sus soluciones jurídicas
331 Arquillo Colet, Begoña 2007-03-23 THESIS
La instauració del franquisme al País Valencià: Castelló de la Plana i València
332 Ginés Sánchez, Andreu 2008-06-20 THESIS
Construcción de sentido y mecanismos anafóricos: la traducción de las marcas anafóricas TEL y VOILÀ en textos periodísticos
333 Andújar Moreno, Gemma 2002-12-19 THESIS
La Reforma eclesiàstica i religiosa de les diòcesis de la Tarraconense al llarg de la Baixa Edat Mitjana (a través dels qüestionaris de visites pastorals)
334 Monjas Manso, Luis 2005-04-19 THESIS
Study of Dyrk1a kinase in central nervous systems development: implication in mouse retina development
335 Laguna Tuset, Ariadna 2008-12-18 THESIS
Els Sufixos verbalitzadors del català. Relacions semàntiques i diccionari
336 Bernal Gallén, Elisenda 2000-12-22 THESIS
Characterization of snail1 and pten transcriptional regulation by snail1: New insights into epithelial-to-mesenchymal transition and cell resistance to apoptosis
337 Escrivà Izquierdo, Maria José 2008-06-20 THESIS
Essays on sovereign debt markets
338 Lanau Grau, Sergi 2008-10-22 THESIS
Regulació de la transcripció epiteli-mesènquima en cèl·lules tumorals : paper d'Snail i altres factors transcripcionals
339 Puig Borreil, Isabel 2005-06-01 THESIS
Mecanisme d'activació de fibronectina i LEF1 per Snail1 durant la transició epili-mesènquima
340 Agustí Benito, Cristina 2007-05-28 THESIS
La construcció de la identitat periodística de Manuel Vázquez Montalbán: de la censura a la transició (1960-1978)
341 Salgado de Dios, Josep Francesc 2009-04-03 THESIS
La Lliga Regionalista i la llengua catalana, 1901-1923
342 Grau Mateu, Josep 2004-02-27 THESIS
La Conferència dels Comuns i el braç Militar. Dues Institucions Decisives en el tombant del s.XVII
343 Martí Fraga, Eduard 2008-06-25 THESIS
Publicidad comercial y libertad de expresión
344 Rubi i Puig, Antoni 2008-02-08 THESIS
Tonal description of music audio signals
345 Gómez Gutiérrez, Emilia 2006-07-25 THESIS
Zeb1, un gen implicat en la repressió transcripcional de l'E-Cadherina durant la transició epiteli-mesènquima. Caracterització del mecanisme de regulació de la seva expressió
346 Guaita Esteruelas, Sandra 2005-09-21 THESIS
La representació conceptual en terminologia: l'atribució temàtica en els bancs de dades terminològiques
347 Tebé Soriano, Carles 2005-12-19 THESIS
Les interjeccions en un corpus audiovisual. Descripció i representació lexicogràfica
348 Matamala Ripoll, Anna 2004-11-22 THESIS
Desigualtats en salut en un marc integrat de gènere, classe social i treball
349 Artazcoz Lazcano, Lucía 2004-11-23 THESIS
Regulation of natural killer and cd4+T cell function by NKG2 C-type lectin-like receptors
350 Sáez Borderias, Andrea 2009-02-20 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.