Search Results

Showing 1 - 50 of 687 results for query Universitat de Girona 12345678910..14Next >

Match Authors Date Type
Cambios en la estructura del paisaje del Alt Empordà en el período 1957-2001
1 Romero Vargas, Marilyn 2005-03-10 THESIS
Mesura de la qualitat en el sector serveis
2 Saurina Canals, Carme 1997-04-18 THESIS
Estudio de las comunidades microbianas de embutidos fermentados ligeramente acidificados mediante técnicas moleculares. Estandarización, seguridad y mejora tecnológica.
3 Martín Juárez, Belén 2005-04-22 THESIS
Lactic acid bacteria as bioprotective agents against foodborne pathogens and spoilage microorganisms in fresh fruits and vegetables
4 Trias Mansilla, Rosalia 2008-06-20 THESIS
Functional Genetics of Suberin: The Role of CYP86A33 and StKCS6 in potato tuber periderm
5 Serra i Figueras, Olga 2008-12-12 THESIS
Aplicació de mètodes genètics en l'avaluació de la gestió per a la conservació de poblacions de truita comuna, Salmo trutta
6 Araguas Solà, Rosa M. 2009-07-03 THESIS
Análisis del régimen jurídico del proceso constructivo de la edificación
7 Castellano Costa, Josep 2000-06-30 THESIS
Influencia de la suplementación de antioxidantes y de la administración de enrofloxacina en la calidad y seguridad de la carne de ave
8 Carreras Ferrer, Irene 2005-04-14 THESIS
Development of molecular-based techniques for the detection, identification and quantification of food-borne pathogens
9 Rodríguez Lázaro, David 2004-06-18 THESIS
Propuesta para la intervención psicopedagógica con vista a la mejora de la orientación en el contexto del Centro Universitario de Sancti Spíritus "José Martí Pérez"
10 Carpio Camacho, Adilen 2008-02-19 THESIS
L´onconasa com a model per l´estudi de les bases moleculars de la citotoxicitat de les ribonucleases pancreàtiques. Aplicacions a la construcció de ribonucleases amb activitat antimicrobiana
11 Torrent Alberti, Gerard 2009-03-27 THESIS
L'ensenyament aprenentatge de la cooperació: estudi d'un cas a l'educació primària
12 Cañabate Ortíz, Dolors 2008-03-27 THESIS
La eximente de miedo insuperable (art. 20.6 CP)
13 Varona Gómez, Daniel 1999-02-05 THESIS
Eliminación de compuestos causantes de olores mediante adsorbentes/catalizadores obtenidos a partir de lodos de depuradora
14 Ros Sans, Anna 2006-12-16 THESIS
La construcción de identidades en una muestra de adolescentes de la Universidad Intercultural de Chiapas. Funciones de la identidad y mecanismos psicosociales implicados.
15 Esteban Guitart, Moisès 2008-09-19 THESIS
Revaloració de la fracció cel·lular de la sang de porc procedent d'escorxadors industrials
16 Toldrà i Alegret, Mònica 2002-11-22 THESIS
Caracterització i revaloració de la fracció plasmàtica de la sang de porc procedent d'escorxadors industrials
17 Parés i Oliva, Dolors 1998-12-18 THESIS
Estabilitat conformacional de variants de la ribonucleasa A: pressió i temperatura com a inductors dels desplegament proteic
18 Torrent i Mas, Joan 2000-07-26 THESIS
Salut i poder en la gènesi de l'home contemporani
19 Quintanas Feixas, Anna 1997-11-10 THESIS
Modificació de fibres de jute per l'elaboració de plàstics reforçats reciclables
20 Corrales Barbé, Farners 2002-07-29 THESIS
Vida y obra de Pere Torroella
21 Rodríguez Risquete, Francisco Javier 2003-12-22 THESIS
Aprovechamiento integral del Cannabis sativa como material de refuerzo/carga del polipropileno
22 Vallejos, María Evangelina 2006-06-09 THESIS
Fire blight (Erwinia amylovora) of rosaceous plants. Pathogen virulence and selection and characterization of biological control agents
23 Cabrefiga Olamendi, Jordi 2004-06-22 THESIS
Revaloració de la fracció cel·lular de la sang de porc procedent d'escorxadors industrials
24 Toldrà i Alegret, Mònica 2002-11-22 THESIS
On intentional and social agents with graded attitudes
25 Casali, Ana 2008-12-16 THESIS
Efectes del fotoperíode sobre la qualitat espermàtica de mascles porcins Sus domesticus
26 Sancho Badell, Sílvia 2002-12-18 THESIS
Estudi d'aspectes biològics de la formiga argentina (Linepithema humile, Mayr) encarat al control de la plaga en ecosistemes naturals
27 Abril Meléndez, Sílvia 2008-04-18 THESIS
Mejora de la seguridad alimentaria en productos cárnicos listos para el consumo mediante la aplicación combinada de tecnologías de conservación emergentes
28 Marcos Muntal, Begonya 2007-06-25 THESIS
L'educació en el lleure a Girona. Les iniciatives de l'administració, l'església i la societat civil (1900-1981)
29 Soler Masó, Pere 1994-10-11 THESIS
A proposal for the diagnosis of uncertain dynamic systems based on interval models
30 Gelso, Esteban Reinaldo 2009-05-29 THESIS
L'organització de l'activitat conjunta en l'ensenyament escolar dels esports col·lectius
31 López Ros, Víctor 2001-07-17 THESIS
Estudio de la aplicación de sistemas basados en el conocimiento a la operación de una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos por valorización energética
32 Llauró Fábregas, Xavier 1999-12-17 THESIS
Localización de faltas en sistemas de distribución de energía eléctrica usando métodos basados en el modelo y métodos basados en el conocimiento
33 Mora Flórez, Juan José 2006-12-15 THESIS
Estabilitat conformacional de variants de la ribonucleasa A: pressió i temperatura com a inductors dels desplegament proteic
34 Torrent i Mas, Joan 2000-07-26 THESIS
Characterization and efficacy of bacterial strains for biological control of soil-borne diseases caused by Phytophthora cactorum and Meloidogyne javanica on Rosaceous plants
35 Agustí Alcals, Lourdes 2008-01-28 THESIS
La eximente de miedo insuperable (art. 20.6 CP)
36 Varona Gómez, Daniel 1999-02-05 THESIS
Caracterització de metabòlits produïts per soques de "Pseudomonas fluorescens" efectives en el control biològic de fongs fitopatògens
37 Alemany Agulló, Jaume 2001-10-20 THESIS
Improvement of strategies for the management of fire blight (Erwinia amylovora). Evaluation and optimization of physical and chemical control methods, and use of decision support systems
38 Ruz Estévez, Lídia 2003-11-03 THESIS
Urbanismo ambiental y evaluación estratégica
39 Cuyás Palazón, M. Mercedes 2005-10-07 THESIS
Anàlisi polifàsica de soques de "Pseudomonas fluorescens" potencials agents de biocontrol de malalties de fruiters
40 Badosa Romañó, Esther 2001-12-21 THESIS
Un estudio etnográfico sobre usuarios/as de heroína. Conocimiento psicosocial y práctica reflexiva
41 Albertín Carbó, Pilar 2000-06-29 THESIS
Desarrollo de métodos rápidos para el análisis de residuos en producción animal
42 Gratacós Cubarsí, Marta 2008-03-26 THESIS
Els valors límit d'exposició professional i límits biològics per a agents químics en l'àmbit de treball, mesura i control. Evolució de la normativa sobre el plom i la seva incidència sobre els accidents laborals i malalties professionals en la indústria ceràmica
43 Velayos Solé, Joaquim 2003-07-21 THESIS
Desenvolupament de mètodes de preconcentració emprant membranes líquides suportades i extracció en fase sòlida per a la determinació de l'herbicida glifosat i el seu metabòlit AMPA en aigües naturals
44 Rios Losada, Carolina 2004-04-16 THESIS
Criterios para el análisis, selección, secuenciación y organización de los contenidos educativos en el currículo: aplicación a la secuenciación de contenidos de biología en la educación primaria
45 Carmen, Lluís M. 1996-03-18 THESIS
Eduació i integració en el cas de la comunitat marroquina a Girona. Una anàlisi entre el país d'origen i el d'assentament
46 Palaudàrias i Martí, Josep Miquel 1998-12-18 THESIS
Diversitat de Bacteris Verds del Sofre en llacunes salines i osmoadaptació amb N(epsilon)-acetil-ß-lisina
47 Triadó Margarit, Xavier 2008-07-29 THESIS
Síntesi i estructura de lligands hexaazamacrocíclics i dels seus complexos de Zn. Estudis de catàlisi i de fenòmens de reconeixement molecular amb substrats aniònics
48 Anda Bataller, Ma Carmen 2001-12-21 THESIS
Macrocicles nitrogenats contenint unitats de ferrocè i llurs complexos de Pal·ladi(0). Estudi estructural i aplicacions en catàlisi
49 Pla Quintana, Anna 2004-11-23 THESIS
La configuración de la prestación de jubilación en el régimen contributivo de la Seguridad Social
50 Camós Victoria, Ignasi 2000-12-15 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.