Search Results

Showing 351 - 400 of 687 results for query Universitat de Girona < Previous1..3456789101112..14Next >

Match Authors Date Type
3D hand-held sensor for large surface registration
351 Matabosch Geronès, Carles 2007-06-26 THESIS
Simulation of delamination in composites under quasi-static and fatigue loading using cohesive zone models
352 Turon Travesa, Albert 2006-12-18 THESIS
Modelización constitutiva y computacional del daño y la fractura de materiales compuestos
353 Maimí Vert, Pere 2007-04-27 THESIS
Multivariate Statistical Process Control and Case-Based Reasoning for situation assessment of Sequencing Batch Reactors
354 Ruiz Ordóñez, Magda Liliana 2008-06-16 THESIS
Cultures mediàtiques adolescents: Un estudi psicosocial centrat en el telèfon mòbil
355 Malo Cerrato, Sara 2009-01-30 THESIS
Derecho administrativo y autorregulación: la autorregulación regulada
356 Darnaculleta Gardella, M. Mercè 2002-12-12 THESIS
Índexos de localització i deslocalització derivats de la densitat bielectrònica: anàlisi i aplicacions en estructura molecular, reactivitat química i aromaticitat
357 Poater Teixidor, Jordi 2003-04-28 THESIS
El disseny industrial, aspectes claus que el configuren com a factor d'èxit per la innovació de producte a les PIMES catalanes
358 Verdaguer Pujadas, Narcís 2006-02-17 THESIS
La implicació de Hollywood en la Segona Guerra Mundial: el cas "Why we fight"
359 Girona Duran, Ramon 2006-06-21 THESIS
Caterina Llull i Çabastida: una mercantessa catalana nella Sicilia del '400
360 Colesanti, Gemma Teresa 2005-09-30 THESIS
Análisis y evaluación de la vulnerabilidad de la población de La Fortuna de San Carlos a la actividad volcànica del Volcán Arenal, Costa Rica.
361 Berrocal Vargas, Milena 2008-09-04 THESIS
Admission control schemes for TCP elastic traffic in class-based networks
362 Fàbrega i Soler, Lluís 2008-07-11 THESIS
Estudio de las comunidades microbianas de embutidos fermentados ligeramente acidificados mediante técnicas moleculares. Estandarización, seguridad y mejora tecnológica.
363 Martín Juárez, Belén 2005-04-22 THESIS
Turismo y sostenibilidad en espacios naturales protegidos: la Carta Europea del Turismo Sostenible en la Zona Volcánica de la Garrotxa y el Plan de Desarrollo Sostenible en Cabo de Gata-Níjar
364 Muñoz Flores, Juan Carlos 2007-02-06 THESIS
Onomàstica osorenca. Toponímia pretèrita i present dels termes municipal i parroquial d'Osor (La Selva)
365 Bruguera Ligero, Fèlix 2006-11-24 THESIS
Contribución al estudio del proceso de doblado al aire de chapa. Modelo de predicción del ángulo de recuperación y del radio de doblado final
366 García-Romeu de Luna, Maria Luisa 2005-10-24 THESIS
El cinema com a recurs i matèria d'estudi: l'experiència de Drac Màgic
367 Gispert Pellicer, Esther 1996-10-16 THESIS
Lactic acid bacteria as bioprotective agents against foodborne pathogens and spoilage microorganisms in fresh fruits and vegetables
368 Trias Mansilla, Rosalia 2008-06-20 THESIS
L'obra filològica d'Antoni de Bastero i Lledó. Edició de la Història de la llengua catalana
369 Feliu i Torrent, Francesc 1997-01-24 THESIS
Estudi citològic i bioquímic del fluid epididimari de "Sus domesticus"
370 Pruneda Sais, Anna 2006-06-21 THESIS
La presión laboral tendenciosa (Mobbing)
371 Gimeno Lahoz, Ramón 2004-12-10 THESIS
Estabilitat conformacional de variants de la ribonucleasa A: pressió i temperatura com a inductors dels desplegament proteic
372 Torrent i Mas, Joan 2000-07-26 THESIS
Synthesis and evaluation of cyclic cationic peptides as antimicrobial agents for use in plant protection
373 Monroc, Sylvie Martine 2008-01-18 THESIS
Estudi de la mobilitat i biodisponibilitat de pol·luents en la zona minera del camp de Cartagena
374 Sánchez Bassols, Marta 2008-12-12 THESIS
Desenvolupament de mètodes de preconcentració emprant membranes líquides suportades i extracció en fase sòlida per a la determinació de l'herbicida glifosat i el seu metabòlit AMPA en aigües naturals
375 Rios Losada, Carolina 2004-04-16 THESIS
Síntesi i estructura de lligands hexaazamacrocíclics i dels seus complexos de Zn. Estudis de catàlisi i de fenòmens de reconeixement molecular amb substrats aniònics
376 Anda Bataller, Ma Carmen 2001-12-21 THESIS
Mejora de la seguridad alimentaria en productos cárnicos listos para el consumo mediante la aplicación combinada de tecnologías de conservación emergentes
377 Marcos Muntal, Begonya 2007-06-25 THESIS
Limnological characteristics and zooplankton community structure of Mediterranean coastal lagoons undergoing restoration
378 Badosa Salvador, Anna 2007-03-06 THESIS
Desenvolupament d'un sistema de suport a la decisió ambiental per a la gestió de les infraestructures hidràuliques, amb l'objectiu de garantir la qualitat de l'aigua a la Conca del Besòs
379 Devesa i Peiró, Francesc 2006-03-24 THESIS
Aplicació de mètodes genètics en l'avaluació de la gestió per a la conservació de poblacions de truita comuna, Salmo trutta
380 Araguas Solà, Rosa M. 2009-07-03 THESIS
Development of molecular-based techniques for the detection, identification and quantification of food-borne pathogens
381 Rodríguez Lázaro, David 2004-06-18 THESIS
Anàlisi d'escenaris i tendències en l'àmbit de la gestió mediambiental a la indústria catalana
382 Giménez i Leal, Gerusa 2001-10-19 THESIS
Mirades turístiques a la ciutat. Anàlisi del comportament dels visitants del Barri Vell de Girona
383 Galí Espelt, Núria 2004-12-14 THESIS
Macrocicles nitrogenats contenint unitats de ferrocè i llurs complexos de Pal·ladi(0). Estudi estructural i aplicacions en catàlisi
384 Pla Quintana, Anna 2004-11-23 THESIS
Influencia de la suplementación de antioxidantes y de la administración de enrofloxacina en la calidad y seguridad de la carne de ave
385 Carreras Ferrer, Irene 2005-04-14 THESIS
Mesura de la qualitat en el sector serveis
386 Saurina Canals, Carme 1997-04-18 THESIS
Síntesi, caracterització química i estudi de lactivitat biològica de nous complexos de Pt(II) amb lligands de tipus diaminocarboxílic i els respectius ésters i derivats peptídics
387 Moradell Rabert, Sílvia 2002-12-13 THESIS
La Reforma Catòlica a la muntanya catalana a través de les visites pastorals: els bisbats de Girona i Vic (1587-1800)
388 Solà Colomer, Xavier 2006-09-29 THESIS
Identificació de paràmetres cinètics i estequiomètrics del procés de depuració de fangs actius mitjançant tècniques respiromètriques
389 Gutierrez Garcia-Moreno, Oriol 2003-10-16 THESIS
Propuesta curricular para elevar la formación ambiental de los ingenieros agrónomos de la Facultad Agropecuaria de Montaña del Escambray
390 Suárez Pérez, Claribel 2008-02-18 THESIS
El pintor Antoni Viladomat i Manalt (1678-1755): Biografia i Catàleg crític
391 Miralpeix Vilamala, Francesc 2005-02-15 THESIS
Revaloració de la fracció cel·lular de la sang de porc procedent d'escorxadors industrials
392 Toldrà i Alegret, Mònica 2002-11-22 THESIS
La construcció de l'església de Sant Feliu de Girona al segle XIV. Els llibres d'obra
393 Chamorro Trenado, Miquel Àngel 2004-05-10 THESIS
Contribució al coneixement de variables geoambientals en l'àmbit de la Costa Brava (Girona)
394 Geis Nielsen, Christian 2005-06-28 THESIS
Modificació de fibres de jute per l'elaboració de plàstics reforçats reciclables
395 Corrales Barbé, Farners 2002-07-29 THESIS
Els serveis socials a Catalunya. Una visió històrica
396 Vilà Mancebo, Antoni 2004-01-30 THESIS
Localización de faltas en sistemas de distribución de energía eléctrica usando métodos basados en el modelo y métodos basados en el conocimiento
397 Mora Flórez, Juan José 2006-12-15 THESIS
Hisendes locals i turisme: tres assaigs
398 Rigall i Torrent, Ricard 2003-12-19 THESIS
Eliminación de compuestos causantes de olores mediante adsorbentes/catalizadores obtenidos a partir de lodos de depuradora
399 Ros Sans, Anna 2006-12-16 THESIS
Response of the benthic macroinvertebrate community to a point source in La Tordera stream (Catalonia, NE Spain)
400 Ortiz Durà, Jesús 2005-06-30 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.