Search Results

Showing 301 - 350 of 687 results for query Universitat de Girona < Previous1..234567891011..14Next >

Match Authors Date Type
Benestar i acolliment d'infants en família extensa: percepcions, avaluacions i aspiracions dels principals agents implicats
301 Montserrat Boada, Carme 2006-09-04 THESIS
Estudi fonamental i aplicat de l'etapa d'eliminació de tinta per flotació
302 Presta Masó, Susanna 2006-07-14 THESIS
El coneixement de la llengua catalana i la llengua castellana per part de lalumnat estranger escolaritzat a leducació primària de Catalunya: factors explicatius i relacions dinterdependència lingüística.
303 Oller Badenas, Judith 2008-09-18 THESIS
Adsorbents a partir de fangs biològics excedents de depuradora mitjançant l'aplicació de microones: estudi d'obtenció, caracterització i aplicació en fase líquida
304 Serra Bigas, Elvira 2004-03-04 THESIS
Allocation of GHG emissions in a paper mill, an application tool to reduce emissions
305 Aldrich Tomàs, Remei 2009-04-30 THESIS
Developing a desertification indicator system for a small Mediterranean catchment: a case study from the Serra de Rodes, Alt Empordà, Catalunya, NE Spain
306 Dunjó Denti, Gemma 2004-03-15 THESIS
Síntesi, estructura i reactivitat de nous complexos de Cu, Ag i Ni contenint lligands triazamacrocíclics. Aplicacions en l'activació d'enllaços
307 Xifra Garcia, Raül 2005-01-28 THESIS
UV index measurement and model agreement: uncertainties and limitations
308 Badosa i Franch, Jordi 2005-09-27 THESIS
Large-Scale Surface registration
309 Batlle Subirós, Elisabet 2008-12-19 THESIS
Case based reasoning as an extension of fault dictionary methods for linear electronic analog circuits diagnosis
310 Pous i Sabadí, Carles 2004-07-12 THESIS
Les pintures rupestres prehistòriques del Zemmur (Sahara Occidental)
311 Soler Subils, Joaquim 2005-01-14 THESIS
Història social de l'escola a la Catalunya central. Vic 1830-1900
312 Godayol Puig, M. Teresa 2006-11-17 THESIS
El virus de l'hepatitis C i la ribonucleasa Phumana: aspectes biològics i terapèutics
313 Nadal Matamala, Anna 2004-01-26 THESIS
Processament de la informació en nens de pre-escolar de les comarques gironines. Implicacions pedagògiques
314 Timoneda Gallart, Carme 1994-06-03 THESIS
Anàlisi microscòpica de l'esperma ejaculada i de la maduració epididimària dels espermatozoides de Sus domesticus
315 Briz González, Maria Dolors 1994-05-17 THESIS
Comportamientos de riesgo en la adolescencia: paralelismos entre el uso del casco y el uso del preservativo
316 Cunill Olivas, Mònica 2009-02-12 THESIS
New medical registration and segmentation techniques using information-theoretic tools
317 Bardera i Reig, Antoni 2008-11-20 THESIS
Aspectes metodològics i aplicacions de la modelització del temps de supervivència multivariant mitjançant models mixtes
318 Renart Vicens, Gemma 2009-06-15 THESIS
Social networks and performance in knowledge creation. An application and a methodological proposal
319 Coromina Soler, Lluís 2006-04-24 THESIS
Contribución metodológica en técnicas de diseñar para fabricación
320 Ferrer Real, Inés 2007-04-23 THESIS
New mono- and dinuclear ruthenium complexes containing the 3,5-bis(2-pyridyl)pyrazole ligand. Synthesis, characterization and applications
321 Sens Llorca, Cristina 2005-03-17 THESIS
Desenvolupament i caracterització d'aliatges de base ferro produïts per aliatge mecànic i solidificació ràpida
322 González Gasch, Àlex 2006-04-07 THESIS
Desenvolupament d'un sistema de suport a la decisió ambiental per a la gestió de les infraestructures hidràuliques, amb l'objectiu de garantir la qualitat de l'aigua a la Conca del Besòs
323 Devesa i Peiró, Francesc 2006-03-24 THESIS
Label space reduction in GMPLs and All-Optical Label Swapping networks
324 Solano Donado, Fernando 2007-12-04 THESIS
Development, implementation and application of electronic structural descriptors to the analysis of the chemical bonding, aromaticity and chemical reactivity
325 Matito i Gras, Eduard 2006-07-07 THESIS
The construction of national identity as a developmental process from childhood to adolescence in Catalonia
326 Valle Gómez, Arantza del 1998-12-19 THESIS
Les aules d'acollida d'educació primària a Catalunya: descripció i avaluació dels resultats
327 Siqués Jofré, Carina 2008-06-20 THESIS
L'expressió escrita i els continguts de l'humor a la literatura infantil i juvenil catalana de 1904 a 2004: educació en els valors
328 Estrada Luttikhuizen, David 2008-12-17 THESIS
La gestió turística local en el litoral català: una lectura des de la dialèctica socioespacial
329 Calabuig i Serra, Salvador 2005-11-29 THESIS
Image classification for a large number of object categories
330 Bosch Rué, Anna 2007-09-25 THESIS
Single and multiple addition to C60. A computational chemistry study
331 Cases Amat, Montserrat 2003-09-30 THESIS
Factors relacionats amb l'ús del casc en adolescents i aspectes canviants després d'un accident amb ciclomotor
332 Fuentes Pumarola, Concepció 2007-12-19 THESIS
Ecology of an invasive fish (Silurus glanis) in Catalan reservoirs
333 Carol Bruguera, Joaquim 2007-12-14 THESIS
Robust Control of Systems Subjected to Uncertain Disturbances and Actuator Dynamics
334 Villamizar Mejia, Rodolfo 2005-03-17 THESIS
Anàlisi dels preus al sector hoteler de la Costa Brava Sud
335 Espinet i Rius, Josep Maria 1999-05-25 THESIS
Computationally reliable approaches of contractive MPC for discrete-time systems
336 Wan, Jian 2007-07-30 THESIS
Metodologia de disseny conceptual d'estacions depuradores d'aigües residuals que combina el procés de decisió jeràrquic amb l'anàlisi de decisions multicriteri
337 Vidal Roberto, Núria 2004-03-12 THESIS
Evaluación de la biomasa como recurso energético renovable en Cataluña
338 Martínez Lozano, Sergio 2009-04-21 THESIS
Estudi taxonòmic i ecofisiològic dels membres de la família faucheaceae (Rhodymeniales, Rhodophyta) de la Península Ibèrica i de les Illes Balears
339 Sánchez, Noemí 2006-05-30 THESIS
El gènere Kallymenia (Kallymeniaceae, Rhodophyta) a la Península Ibèrica i Illes Balears
340 Vergés Guirado, Alba 2002-03-07 THESIS
La Reforma Catòlica a la muntanya catalana a través de les visites pastorals: els bisbats de Girona i Vic (1587-1800)
341 Solà Colomer, Xavier 2006-09-29 THESIS
Síntesi de base sòlida de pèptids biarílics contenint 5-arilhistidines
342 Cerezo Frias, Vanessa 2009-05-28 THESIS
Multi-objective optimization scheme for static and dynamic multicast flows
343 Donoso Meisel, Yezyd 2005-06-21 THESIS
La societat educada. Gènesi de la intervenció sobre l'ésser humà
344 Canimas i Brugué, Joan 2005-11-25 THESIS
La superdotació als centres d'educació infantil i primària dels Serveis Territorials d'Educació de Girona: creences dels professionals de l'educació, mestres i Equips d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP), sobre la detecció d'aquests alumnes i les mesures d'intervenció educativa
345 Guirado i Serrat, Àngel 2008-06-30 THESIS
The role of fungi and bacteria on the organic matter decomposition process in streams: interaction and relevance in biofilms
346 Artigas Alejo, Joan 2009-12-19 THESIS
Política i legislació educativa a l'entorn de l'escola unitària i cíclica. Evolució i situació actual a les comarques gironines (1970-1998)
347 Feu Gelis, Jordi 1999-10-10 THESIS
Nous factors inflamatoris de la diabetis tipus 2: SP-D, SP-A, a-Defensives i visfatina
348 Chico Julià, Berta 2009-02-19 THESIS
Visibility and proximity on triangulated surfaces
349 Fort Masdevall, Marta 2008-06-05 THESIS
Assisted visual servoing by means of structured light
350 Pagès Marco, Jordi 2005-11-25 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.