Search Results

Showing 251 - 300 of 687 results for query Universitat de Girona < Previous12345678910..14Next >

Match Authors Date Type
Dones directives i lideratge: el cas de les empreses gironines
251 Muñoz Soler, M. Dolors 2003-11-06 THESIS
El benestar psicològic en l'adolescència: la perspectiva de les ciències de la complexitat
252 González Carrasco, Mònica 2004-12-21 THESIS
Desenvolupament d'un sistema de previsió de risc d'infecció per Stemphylium vesicarium. Avaluació, validació i implementació en parcel·les experimentals en camps comercials de perera
253 Llorente i Cabratosa, Isidre 1997-10-24 THESIS
Síntesi i Caracterització de Nous Complexos de Ruteni contenint Lligands Quirals. Aplicacions en Catàlisi Asimètrica
254 Serrano Núñez, Isabel 2009-01-23 THESIS
Mirades turístiques a la ciutat. Anàlisi del comportament dels visitants del Barri Vell de Girona
255 Galí Espelt, Núria 2004-12-14 THESIS
Estudi dels carotenoides en espècies marrons de bacteris verds del sofre: diversitat, eco-fisiologia i regulació
256 Mallorquí Fernández, Noemí 2003-12-11 THESIS
Les seus episcopals de Girona i Empúries i les terres del nord-est de Catalunya a les fonts escrites d'època tardoantiga (segles IV-VII)
257 Amich Raurich, Narcís 2002-06-13 THESIS
Distribució espacial i ús de l'hàbitat de la comunitat de peixos a l'estany de Banyoles
258 Zamora Hernández, Lluís 2004-09-15 THESIS
Síntesi de nous macrocicles nitrogenats poliinsaturats. Estudis de coordinació i reactivitat
259 Torrent Palomeras, Anna 2007-04-27 THESIS
Estudi d'un receptor quinasa atípic (Mark) i de les proteïnes que interaccionen amb el seu domini intracel·lular. Transducció del senyal i desenvolupament en blat de moro (Zea mays)
260 Llompart Royo, Blanca 2002-04-25 THESIS
Geostatistics for constrained variables: positive data, compositions and probabilities. Applications to environmental hazard monitoring
261 Tolosana Delgado, Raimon 2005-12-19 THESIS
UNDERWATER SLAM FOR ESTRUCTURED ENVIRONMENTS USING AND IMAGING SONAR
262 Ribas Romagós, David 2008-09-29 THESIS
Contribució al posicionament dinàmic de robots mòbils per mitjà d'un sistema làser
263 Font Llagunes, Josep Maria 2007-06-14 THESIS
A Multi-agent Architecture with Distributed Coordination for an Autonomous Robot
264 Innocenti Badano, Bianca Mariela 2008-11-17 THESIS
A proposal of a behavior-based control architecture with reinforcement learning for an autonomous underwater robot
265 Carreras Pérez, Marc 2003-09-16 THESIS
EDSS-maintenance prototype: an environmental decision support system to assess the definition of operation and maintenance protocols for horizontal subsurface constructed wetlands
266 Turon Planella, Clàudia 2007-01-19 THESIS
Control basat en lògica difusa per sistemes de fangs activats. Disseny, implementació i validació en EDAR reals
267 Fiter i Cirera, Mireia 2006-03-24 THESIS
Síntesi en dissolució i fase sòlida de nous derivats primidínics amb una alta diversitat molecular
268 Font Gimbernat, David 2003-12-09 THESIS
O2 activation at bioinspired complexes: dinuclear copper systems and mononuclear non-heme iron compounds. Mechanisms and catalytic applications in oxidative transformations
269 Company Casadevall, Anna 2008-12-16 THESIS
Intelligent agents to improve adaptivity in a web-based learning environment
270 Peña de Carrillo, Clara Inés 2004-03-22 THESIS
Manifestacions musicals a Barcelona a través de la festa: les entrades reials (segles XV-XVIII)
271 Raventós Freixa, Jordi 2006-03-31 THESIS
L'adquisició de la lectura en una mostra d'alumnes de segon a cinquè d'Educació Primària
272 Vallès Majoral, Eduard 2004-06-18 THESIS
"Au-delà du code civil mais par le code civil". Raymond Saleilles (1855-1912) y la lucha por el derecho comparado
273 Aragoneses, Alfons 2006-06-09 THESIS
A hybrid approach of knowledge-based reasoning for structural assessment
274 Mujica Delgado, Luis Eduardo 2006-06-12 THESIS
Desenvolupament de mètodes de predicció de soroll i anàlisi de l'impacte acústic produït pel trànsit viari i el ferrocarril en la ciutat de Girona
275 Ruiz Fluvià, Joaquim 2004-01-25 THESIS
L'evolució dels models de turisme litoral: el Regne Unit, la Costa brava i Cuba
276 Mundet i Cerdan, Lluís 1998-12-18 THESIS
Innovación y mejora del proceso de evaluación del aprendizaje. Una investigación-acción colaborativa en la asignatura Matemática I de los estudios de ingeniería de la UNEXPO, Vicerrectorado Puerto Ordaz, Venezuela
277 Morales Urbina, Esther María 2008-07-10 THESIS
Predictors of knowledge creation performance. A quantitative qualitative comparative study of European doctorandi
278 Capó Artigues, Aina Maria 2009-06-16 THESIS
Régimen jurídico de la seguridad alimentaria. De la policía administrativa a la gestión de riesgos
279 Rodríguez Font, Mariola 2006-07-04 THESIS
Fish as ecological indicators in Mediterranean freshwater ecosystems
280 Benejam Vidal, Lluís 2008-12-22 THESIS
Disseny d'agents físics: inclusió de capacitats específiques per a l'avaluació de l'eficiència d'accions
281 Oller Pujol, Albert 2003-03-07 THESIS
Cultiu de les cèl·lules epididimàries de "Sus domesticus": anàlisi estructural, funcional i proteòmic
282 Bassols Casadevall, Judit 2006-06-21 THESIS
Rhode. Caracterització del jaciment i de les produccions dels seus tallers ceràmics
283 Puig Griessenberger, Anna Maria 2006-12-22 THESIS
Modificació de fibres de jute per l'elaboració de plàstics reforçats reciclables
284 Corrales Barbé, Farners 2002-07-29 THESIS
Ajuda humanitària dels quàquers als infants de Catalunya durant la Guerra Civil
285 Serra Sala, Rosa 2007-02-02 THESIS
Análisis de los períodos de regresión y transición en el primer año de vida
286 Rostàn Sànchez, Carles 1998-12-21 THESIS
SBR technology for wastewater treatment: suitable operational conditions for a nutrient removal
287 Vives Fàbregas, M. Teresa 2004-11-29 THESIS
Modelling stereoscopic vision systems for robotic applications
288 Armangué Quintana, Xavier 2003-09-29 THESIS
La gran obra hidràulica a les conques de la Muga i del Fluvià: dels projectes a les realitzacions (1850-1980)
289 Pavón Gamero, David 2007-09-28 THESIS
Adsorció d'or i zinc amb resines impregnades XAD-2. Superfície d'Equilibri, un nou concepte per a l'adsorció
290 Serarols Font, Joan 2001-02-23 THESIS
Turismo y sostenibilidad en espacios naturales protegidos: la Carta Europea del Turismo Sostenible en la Zona Volcánica de la Garrotxa y el Plan de Desarrollo Sostenible en Cabo de Gata-Níjar
291 Muñoz Flores, Juan Carlos 2007-02-06 THESIS
Isomerism and C-H, C-C, O-O, C-O bond activation studies by transition metals
292 Poater i Teixidor, Albert 2006-04-24 THESIS
El daño ecológico puro. La responsabilidad civil por el deterioro del medio ambiente
293 Ruda González, Albert 2006-06-05 THESIS
Estructura i ultraestructura testicular del mascle reproductor porcí (Sus domesticus)
294 Garcia Gil, Núria 2002-12-18 THESIS
Application of modal interval analysis to the simulation of the behaviour of dynamic systems with uncertain parameters
295 Armengol Llobet, Joaquim 2000-04-28 THESIS
Onomàstica osorenca. Toponímia pretèrita i present dels termes municipal i parroquial d'Osor (La Selva)
296 Bruguera Ligero, Fèlix 2006-11-24 THESIS
Synthesis, structure and reactivity of novel CuI, CuII and CuIII complexes containing triaza and hexaaza macrocyclic ligands
297 Ribas Salamaña, Xavi 2001-12-17 THESIS
Preparació de nous catalitzadors basats en complexos de Ru i Pd, i el seu ancorament a polímers conductors per a la fabricació de materials multifuncionals
298 Masllorens i Llinàs, Ester 2006-03-10 THESIS
Criterios para el análisis, selección, secuenciación y organización de los contenidos educativos en el currículo: aplicación a la secuenciación de contenidos de biología en la educación primaria
299 Carmen, Lluís M. 1996-03-18 THESIS
Filogeografia de la truita comuna (Salmo trutta) basada en la diversitat molecular del DNA mitocondrial
300 Cortey Marqués, Martí 2005-07-18 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.