Search Results

Showing 151 - 200 of 687 results for query Universitat de Girona < Previous12345678910..14Next >

Match Authors Date Type
Anàlisi dels descartaments efectuats per la flota d'arrossegament en el Golf de Lleó
151 Mallol Martínez, Sandra 2005-07-22 THESIS
Reintroduction of the Eurasian otter (Lutra lutra) in Muga and Fluvià basins (north-eastern Spain): viability, development, monitoring and trends of the new population
152 Saavedra Bendito, Deli 2003-06-10 THESIS
Ecologia demogràfica de la perca americana (Micropterus salmoides) a l'Estany de Banyoles
153 Pou Rovira, Quim 2004-07-23 THESIS
Paisatge i abandonament agrari a la muntanya mediterrània: una aproximació al cas de les Valls d'Hortmoier i Sant Aniol (Alta Garrotxa) des de l'ecologia del paisatge
154 Varga Linde, Diego 2007-11-28 THESIS
Synthesis and evaluation of cyclic cationic peptides as antimicrobial agents for use in plant protection
155 Monroc, Sylvie Martine 2008-01-18 THESIS
Les sHsps en surera: Estudis de funcionalitat
156 Salvà Vila, Lluís 2005-03-16 THESIS
Tensioactius aniònics aplicats al destintatge per flotació de barreges de paper premsa i revista
157 Vilaseca Morera, Fabiola 2000-03-08 THESIS
New insights into boar sperm function and survival from integrated field and laboratory studies
158 Yeste Oliveras, Marc 2008-12-17 THESIS
Multi-layer survivability: routing schemes for GMPLS-based networks
159 Urra Fabregas, Anna 2006-12-18 THESIS
Response of the benthic macroinvertebrate community to a point source in La Tordera stream (Catalonia, NE Spain)
160 Ortiz Durà, Jesús 2005-06-30 THESIS
Anàlisi de la capacitat de regeneració en estadis inicials del desenvolupament en diverses espècies mediterrànies del gènere Quercus
161 Pascual Fabrellas, Gemma 2002-12-19 THESIS
Enhanced fault recovery methods for protected traffic services in GMPLS networks
162 Calle Ortega, Eusebi 2004-05-07 THESIS
Conflictes socioterriorials i participació pública en la gestió de l'aigua de la conca del riu Muga (Alt Empordà)
163 Ventura Pujolar, Montserrat 2005-05-06 THESIS
Predicting Argentine ant invasion across spatial scales via ecological niche models
164 Roura Pascual, Núria 2006-12-12 THESIS
Estudi dels processos emocionals en nens i nenes amb dificultats d'aprenentatge i la seva relació amb els processos cognitius basats en la Teoria PASS de la Intel·ligència
165 Alabau Bofill, Judith 2003-09-03 THESIS
Diversitat cultural i educació. Per una educació intercultural a les escoles d'educació primària
166 Besalú Costa, Xavier 2005-12-16 THESIS
El estatuto jurídico de los trabajadores nacionales de terceros Estados: especial referencia al Acuerdo de Asociación con Turquía
167 Illamola Dausà, Mariona 2001-11-16 THESIS
Detecció de la Ribonucleasa 1 anòmalament glicosilada en sèrums humans: possible ús com a marcador tumoral del càncer de pàncreas
168 Barrabés Vera, Sílvia 2007-10-08 THESIS
A study on the phylogeny and the ecology of ammonia-oxidizing bacteria using a new molecular marker based on the gene amoB
169 Calvó Perxas, Laia 2005-05-12 THESIS
Identificació de paràmetres cinètics i estequiomètrics del procés de depuració de fangs actius mitjançant tècniques respiromètriques
170 Gutierrez Garcia-Moreno, Oriol 2003-10-16 THESIS
La transformació del paisatge litoral de la Costa Brava: Anàlisi de l'evolució (1956-2003), diagnosi de l'estat actual i prognosi de futur
171 Martí Llambric, Carolina 2005-03-11 THESIS
La consultoría especializada en ISO 9000 en Cataluña: calidad del servicio y beneficios
172 Marimon Viadiu, Frederic 2003-07-11 THESIS
El procés migratori gambià a comarques: el cas de Banyoles, Olot i Salt
173 Farjas Bonet, Anna 2002-04-29 THESIS
Innovation, entrepreneurship and outsourcing: essays on the use of knowledge in business environments
174 Bikfalvi, Andrea 2007-09-14 THESIS
La forma estipulatoria. Una aproximación al estudio del lenguaje directo en la Digesto
175 Coch Roura, Núria 2004-09-28 THESIS
La credibilidad del testimonio infantil ante supuestos de abuso sexual: indicadores psicosociales
176 Juárez López, Josep Ramon 2002-09-19 THESIS
Formació d'educadors en ciutats històriques en el marc de l'educació per a la sostenibilitat. Estudi de cas del Programa d'educació ambiental i coneixement de la ciutat de Girona
177 Medir Huerta, Rosa M. 2007-05-11 THESIS
Avaluació de la toxicitat de metalls pesants i arsènic en diferents models biològics
178 Fulladosa i Tomàs, Elena 2004-07-19 THESIS
Estudi de l'acció de diferents bloquejadors de la via ErbB en la teràpia antitumoral
179 Ferrer Soler, Laura 2007-03-30 THESIS
Els serveis socials a Catalunya. Una visió històrica
180 Vilà Mancebo, Antoni 2004-01-30 THESIS
Nous complexos mono- i dinuclears de ruteni amb lligands polipiridílics i de tipus fosfina. Síntesi, caracterització i aplicacions catalítiques
181 Mola Marín, Joaquim 2008-06-27 THESIS
Nitrifying and denitrifying bacterial communities in the sediment and rhizosphere of a free water surface constructed wetland
182 Ruiz Rueda, Olaya 2008-06-27 THESIS
El sistema d'informació de campus per a estudiants en les universitats espanyoles: caracterització i anàlisi
183 Cobarsí Morales, Josep 2005-01-11 THESIS
Derecho administrativo y autorregulación: la autorregulación regulada
184 Darnaculleta Gardella, M. Mercè 2002-12-12 THESIS
Síntesi i Reactivitat de nous Macrocicles Nitrogenats Poliinsaturats
185 González Molina, Iván 2008-12-19 THESIS
Caracterització de metabòlits produïts per soques de "Pseudomonas fluorescens" efectives en el control biològic de fongs fitopatògens
186 Alemany Agulló, Jaume 2001-10-20 THESIS
Mecanismes cel·lulars en la curació de ferides a Hirudo medicinalis
187 Huguet i Blanco, Gemma 1994-06-06 THESIS
L'imaginari monumental i artístic del turisme cultural. El cas de la revista Barcelona Atracción
188 Vidal Casellas, Dolors 2005-10-18 THESIS
Collaborative recommender agents based on case-based reasoning and trust
189 Montaner Rigall, Miquel 2003-11-27 THESIS
Processos convectius en un sistema aquàtic natural: l'estany de Banyoles
190 Sánchez Martín, Xavier 2008-05-26 THESIS
New Methods for Triangulation-based Shape Acquisition using Laser Scanners
191 Forest Collado, Josep 2004-12-11 THESIS
La política sobre la població refugiada durant la Guerra Civil 1936-1939
192 Clavijo Ledesma, Julio 2002-01-25 THESIS
New Ruthenium complexes containing N, P and S-donor type of ligands: coordination chemistry, characterization and application to asymetric and non-asymetric catalysis
193 Sala Román, Xavier 2007-03-16 THESIS
Aproximació històrica a l'educació especial a Catalunya: l'educació institucionalitzada en centres d'educació especial a les comarques de Girona (1873-1997)
194 Garcia i Balda, Josep Maria 2007-09-28 THESIS
Las condiciones de interacción comunicativa en las técnicas lingüísticas de obtención de información y sus efectos en la elaboración discursiva sobre el cuerpo y la educación
195 Perera Izquierdo, Santiago 1995-05-26 THESIS
Contribució al coneixement de variables geoambientals en l'àmbit de la Costa Brava (Girona)
196 Geis Nielsen, Christian 2005-06-28 THESIS
Funcions densitat i semblança molecular quàntica: nous desenvolupaments i aplicacions
197 Gironés Torrent, Xavier 2002-05-10 THESIS
El estatuto jurídico de los trabajadores nacionales de terceros Estados: especial referencia al Acuerdo de Asociación con Turquía
198 Illamola Dausà, Mariona 2001-11-16 THESIS
Competencia multicultural en educación artística. Contextos y perspectivas de futuro en la formación de las maestras y los maestros
199 Vallès Villanueva, Joan 2005-06-28 THESIS
Estudi de mètodes de classificació borrosa i la seva aplicació a l'agrupació de zones geogràfiques en base a diverses característiques incertes
200 Clara Lloret, Narcís 2004-07-22 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.