Search Results

Showing 101 - 150 of 687 results for query Universitat de Girona < Previous12345678910..14Next >

Match Authors Date Type
Parròquia i societat rural al Bisbat de Girona, segles XIII i XIV
101 Mallorquí García, Elvis 2007-03-26 THESIS
Molecular quantum similarity in QSAR: applications in computer-aided molecular design
102 Gallegos Saliner, Ana 2004-06-29 THESIS
Estudio de las variaciones espaciales y temporales de la diversidad genética de la trucha común, Salmo trutta, en ríos de la Península Ibérica
103 Vera Rodríguez, Manuel 2006-07-28 THESIS
Desenvolupament de mètodes de determinació de compostos fenòlics en aigües i sòls. Caracterització dels processos d'adsorció en diferents tipus de sòls.
104 Sirvent Masias, Gemma 2005-04-22 THESIS
Caracterització de Lactobacils d'origen intestinal i avaluació in vivo del seu poder probiòtic en pollastres
105 Pascual Camps, Mònica 2003-05-23 THESIS
Advances in animal blood processing: development of a biopreservation system and insights on the functional properties of plasma
106 Dàvila Ribot, Eduard 2007-02-09 THESIS
Vivienda obrera en Bilbao y el Bajo Nervión: las casas baratas, una nueva forma de alojamiento (1911-1936)
107 Domingo Hernandez, María del 2005-04-15 THESIS
Del Simbolisme a l'abstracció: l'ideal de la unitat de les arts en l'obra de Kandinsky i Mondrian, 1886-1936
108 Faxedas Brujats, M. Lluïsa 2007-06-13 THESIS
Millora de la qualitat espermàtica de dosis seminals de mascles reproductors Piétrain per filtració en diverses reïnes
109 Bussalleu Muntada, Eva 2008-03-07 THESIS
Els precedents de la Catedral de Santa Maria de Girona. De la plaça religiosa del fòrum romà al conjunt arquitectònic de la seu romànica (ss. I aC XIV dC)
110 Sureda i Jubany, Marc 2008-09-29 THESIS
Cap a un model per interpretar i facilitar l'aprendre: estratègies i recursos per a la reflexió-acció en i des de la pràctica
111 Casadevall i Busquet, Ramon 1997-07-14 THESIS
Anàlisi de la capacitat de regeneració en estadis inicials del desenvolupament en diverses espècies mediterrànies del gènere Quercus
112 Pascual Fabrellas, Gemma 2002-12-19 THESIS
L'autocontrol en el procés d'abandonament de la conducta de fumar
113 Font-Mayolas, Sílvia 2002-11-22 THESIS
Paper del nucli hidrofòbic principal de la RNasa A en el plegament i desplegament induïts per pressió i temperatura
114 Font Sadurní, Josep 2006-06-02 THESIS
Methodology to obtain the user's Human Values Scale from Smart User Models
115 Guzmán Obando, Javier 2008-06-16 THESIS
Educació ambiental: un enfocament metodològic en formació inicial del professorat d'Educació Primària
116 Junyent Pubill, Mercè 2002-02-22 THESIS
Efecte de la formiga argentina en la pol·linització de diverses espècies mediterrànies
117 Blancafort Pujols, Xavier 2005-12-02 THESIS
El treball en equip dels mestres. Causes i efectes
118 Juandó Bosch, Josep 2008-11-21 THESIS
Development of molecular monitoring methods and assessment of the environmental fate of the biological control agent of fire blight Pseudomonas fluorescens EPS62e
119 Pujol Abajo, Marta 2006-12-19 THESIS
Limnological characteristics and zooplankton community structure of Mediterranean coastal lagoons undergoing restoration
120 Badosa Salvador, Anna 2007-03-06 THESIS
L'educació per a la salut a l'escola i el paper del professorat
121 Juvinyà Canal, Dolors 1997-07-09 THESIS
Caterina Llull i Çabastida: una mercantessa catalana nella Sicilia del '400
122 Colesanti, Gemma Teresa 2005-09-30 THESIS
La transició a l'edat adulta i vida activa de les persones amb disminució psíquica. Criteris orientadors de la intervenció educativa
123 Pallisera Díaz, Maria 1994-06-13 THESIS
Detecció de compostos volàtils, clorofenols, cloroanisoles i 2,4,6-tribromoanisole, relacionats amb el "gust del suro"
124 Insa Aguilar, Sara 2006-05-22 THESIS
Avaluació del procés de desintegració de papers recuperats
125 Puig i Serramitja, Josep 2004-11-19 THESIS
Variable mixed-mode delamination in composite laminates under fatigue conditions: testing & analysis
126 Blanco Villaverde, Norbert 2005-01-21 THESIS
Supervisory systems in waste water treatment plants: sistematise their implementation
127 Cortés de la Fuente, Christian 2002-12-17 THESIS
Phytoplankton dynamic in permanent and temporary waters of Empordà Salt marshes (NE Spain)
128 López Flores, Rocío 2005-07-05 THESIS
Aspectes físics i químics del destintatge de paper revista mitjançant tensioactius catiònics
129 Sarquella Geli, Pere 2005-03-11 THESIS
El cinema com a recurs i matèria d'estudi: l'experiència de Drac Màgic
130 Gispert Pellicer, Esther 1996-10-16 THESIS
Noves tècniques de gestió per a l'empresa promotora constructora
131 Cassú Serra, Elvira 2006-02-03 THESIS
Diagnòstic i intervenció psicopedagògica en alumnes amb problemes d'agressivitat a l'educació secundària obligatòria: una proposta per a la millora de l'atenció psicopedagògica
132 Mayoral Rodríguez, Sílvia 2003-04-11 THESIS
Valorisation of industrial wastes for the removal of metals and arsenic from aqueous effluents
133 Escudero Oñate, Carlos 2009-03-27 THESIS
Desenvolupament d'un sistema expert com a eina per a una millor gestió de la qualitat de les aigües fluvials
134 Llorens i Ribes, Esther 2004-06-18 THESIS
Caracterització estructural de Ribonucleases humanes
135 Mallorquí Fernández, Goretti 2003-05-22 THESIS
Aspectos jurídicos de la crisis del Golfo Pérsico
136 Acosta Estévez, José B. 1993-06-11 THESIS
Introspection on control-grounded capabilities. An agent inspired approach for control
137 Quintero Monroy, Christian Giovanny 2007-10-18 THESIS
Desenvolupament, implementació i aplicació de noves metodologies per a l'estudi de la reactivitat química i de les propietats òptiques no lineals
138 Torrent Sucarrat, Miquel 2004-06-11 THESIS
Disseny d'un sistema d'informació ambiental pel seu ús en els processos de gestió integrada de zones costaneres. Aplicació a la Costa Brava
139 Mora Crespo, Joan 2004-10-28 THESIS
La consolidació de la propietat pagesa a Catalunya (el Baix Empordà, 1850-1940)
140 Saguer i Hom, Enric 1996-04-29 THESIS
L'anarquisme individualista a Espanya 1923-1938
141 Díez Rodríguez, Xavier 2003-04-09 THESIS
VLSI architecture for motion estimation in underwater imaging
142 Ila, Viorela Simona 2005-11-14 THESIS
El pintor Antoni Viladomat i Manalt (1678-1755): Biografia i Catàleg crític
143 Miralpeix Vilamala, Francesc 2005-02-15 THESIS
Automatic mass segmentation in mammographic images
144 Oliver Malagelada, Arnau 2007-07-11 THESIS
Estudi citològic i bioquímic del fluid epididimari de "Sus domesticus"
145 Pruneda Sais, Anna 2006-06-21 THESIS
Integració 3D de detectors de píxels híbrids
146 Bigas Bachs, Marc 2007-03-16 THESIS
Ecological analysis of periphytic diatoms in Mediterranean coastal wetlands (Empordà wetlands, NE Spain)
147 Trobajo Pujadas, Rosa 2003-11-06 THESIS
Estructura computacional i aplicacions de la semblança molecular quàntica
148 Amat Barnés, Lluís 2003-06-02 THESIS
Harinera La Montserrat (1898-1936). Aproximación a la historia empresial de los Ensesa de Girona (c. 1880-c. 1989)
149 Benito Mundet, Helena 2005-11-30 THESIS
Reducció de vibracions residuals en moviments transitoris. Definició de lleis de moviment per mitjà de corbes B-spline
150 Veciana Fontanet, Joaquim M. 2007-11-14 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.