Search Results

Showing 51 - 100 of 687 results for query Universitat de Girona < Previous12345678910..14Next >

Match Authors Date Type
Sobre el lloc de la filosofia en la societat de la informació i del coneixement
51 Sarsanedas Darnés, Anna 2007-01-17 THESIS
Aspectos jurídico internacionales del acceso a los recursos genéticos que componen la diversidad biológica
52 Rodrigues Bertoldi, Márcia 2003-12-17 THESIS
La infermeria d'atenció primària en l'atenció als problemes del peu en la diabetis tipus 2 a Catalunya
53 Jurado Campos, Jerónimo 2009-06-12 THESIS
Image segmentation integrating colour, texture and boundary information
54 Muñoz Pujol, Xavier 2003-02-21 THESIS
Proceso penal de menores: especialidades derivadas del interés de los menores y opciones de política criminal
55 Sala Donado, Cristina 2002-12-19 THESIS
Fra Agustí Eura (1684-1763). Obra poètica (assaig d'edició crítica)
56 Valsalobre Palacios, Pep 1998-12-22 THESIS
La responsabilidad contractual de los organizadores y los detallistas de viajes combinados
57 Bech Serrat, Josep Maria 2001-04-19 THESIS
Propuesta curricular para elevar la formación ambiental de los ingenieros agrónomos de la Facultad Agropecuaria de Montaña del Escambray
58 Suárez Pérez, Claribel 2008-02-18 THESIS
Modelling stereoscopic vision systems for robotic applications
59 Armangué Quintana, Xavier 2003-09-29 THESIS
Time misalignments in fault detection and diagnosis
60 Llanos Rodríguez, David Alejandro 2008-10-17 THESIS
Analysis and Simulation of Transverse Random Fracture of Long Fibre Reinforced Composites
61 Trias Mansilla, Daniel 2005-04-18 THESIS
Estudio de otros compuestos relacionados con la presencia de olor sexual no atribuible al escatol y a la 5@-Androst-16-en-3-ona en grasa dorsal de cerdo
62 Rius Solé, Ma. Àngels 2000-04-28 THESIS
Procés de destintatge del paper per flotació. Avaluació de l'eficàcia de l'eliminació de tinta
63 Pèlach Serra, Maria Àngels 1998-02-13 THESIS
Analytical methodologies based on X-Ray Fluorescence Spectrometry (XRF) and Inductively Couple Plasma Spectroscopy (ICP) for the assessment of metal dispersal around mining environments
64 Marguí Grabulosa, Eva 2006-05-19 THESIS
L'obra filològica d'Antoni de Bastero i Lledó. Edició de la Història de la llengua catalana
65 Feliu i Torrent, Francesc 1997-01-24 THESIS
La evaluación como instrumento de mejora de la calidad del aprendizaje. Propuesta de intervención psicopedagógica para el aprendizaje del idioma inglés
66 Pérez Morales, Juana Idania 2008-02-19 THESIS
Estudi d'una metal·lotioneïna d'alzina surera (QsMT)
67 Mir Arnau, Gisela 2005-05-09 THESIS
Recerca sobre les persones amb discapacitat psíquica contractades a l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Anàlisi de la incidència de la inserció laboral en diferents dimensions de la vida dels treballadors amb discapacitat psíquica
68 Rius Bonjoch, Maria 2005-12-02 THESIS
Innovació i desestacionalització de la demanda hotelera en un districte turístic: el paper de les xarxes relacionals
69 Comas Trayter, Jordi 2005-10-21 THESIS
Estrategia educativa para la motivación profesional de los estudiantes que ingresan en la carrera de Agronomía en las facultades de Montaña del Escambray
70 Gessa Gálvez, Meybol María 2008-02-18 THESIS
Modificaciones tecnológicas para mejorar la seguridad y calidad del jamón curado
71 Sánchez Molinero, Filiberto 2004-03-19 THESIS
Desenvolupament de metodologia analítica per a la determinació de glifosat i adjuvants
72 Corbera Mas, Marta 2008-02-15 THESIS
Análisis de la aplicabilidad de la técnica Value Stream Mapping en el rediseño de sistemas productivos
73 Serrano Lasa, Ibon 2007-06-07 THESIS
Análisis y evaluación de la vulnerabilidad de la población de La Fortuna de San Carlos a la actividad volcànica del Volcán Arenal, Costa Rica.
74 Berrocal Vargas, Milena 2008-09-04 THESIS
Síntesi, caracterització química i estudi de lactivitat biològica de nous complexos de Pt(II) amb lligands de tipus diaminocarboxílic i els respectius ésters i derivats peptídics
75 Moradell Rabert, Sílvia 2002-12-13 THESIS
Dynamics of hydrothermal plumes in Lake Banyoles
76 Soler Ortega, Marianna 2008-06-13 THESIS
L'assessorament psicopedagògic a la universitat: estudi interpretatiu sobre les possibilitats que obre aquest context a l'assessorament psicopedagògic i sobre la construcció del rol d'assessor
77 Carretero Torres, Ma 2002-12-19 THESIS
Efectes de la invasió de la formiga argentina, Linepithema humile (Mayr), sobre el procés de dispersió de llavors de plantes mediterrànies
78 Oliveras Huix, Jordi 2005-07-15 THESIS
Characterization and mechanism of action of the biological control agent Pantoea agglomerans EPS125
79 Moreno González, Ma Carmen 2006-11-27 THESIS
Aspectos económicos de las tecnologías de la información, comunicación y entretenimiento
80 Borés Huguet, Cristina 2002-10-23 THESIS
Desenvolupament computacional de la semblança molecular quàntica
81 Constans Nierga, Pere 1997-05-16 THESIS
Estudi estructural, ultraestructural i histoquímic de les glàndules sexuals accessòries del mascle reproductor porcí (Sus domesticus)
82 Badia Brea, Maria Elena 2003-10-22 THESIS
Aplicació d'algoritmes genètics en l'optimització dels processos de fabricació del paper
83 Turon Casalprim, Xavier 2005-03-11 THESIS
Problemes filosòfics: del liberalisme polític rawlsià
84 Vergés Gifra, Joan 2003-12-09 THESIS
Aplicacions i mecanisme de la reacció d'hidroesterificació d'olefines. Compatibilització fibramatriu en poliolefines reforçades amb fibra de pi
85 Gironès Molera, Jordi 2006-11-17 THESIS
Catadioptric stereo based on structured light projection
86 Radu, Orghidan 2006-07-24 THESIS
El comportamiento innovador de la empresa industrial. Un modelo de análisis a partir de la encuesta del INE
87 Mancebo Fernández, Núria 2005-12-02 THESIS
Optimització del procés productiu d'engreixament porcí. Un enfocament operatiu
88 Castro Vila, Rodolfo de 2001-07-17 THESIS
Aprofitament de residus vegetals per a la concentració i separació d'ions metàl·lics de solucions aquoses
89 Fiol Santaló, Núria 2005-02-08 THESIS
Estudi de la mobilitat i biodisponibilitat de pol·luents en la zona minera del camp de Cartagena
90 Sánchez Bassols, Marta 2008-12-12 THESIS
Estructura i dinàmica del sistema bentònic en llacunes costaneres dels aiguamolls de l'Empordà
91 Gascón Garcia, Stéphanie 2003-12-12 THESIS
Filogenia y genética poblacional del género Androcymbium (Colchiceae)
92 Del Hoyo Leal, Alberto 2006-06-15 THESIS
Anàlisi d'escenaris i tendències en l'àmbit de la gestió mediambiental a la indústria catalana
93 Giménez i Leal, Gerusa 2001-10-19 THESIS
La ejecución de las sentencias urbanísticas
94 Geis Carreras, Gemma 2009-03-27 THESIS
Basin-scale hydrodynamics in a Mediterranean reservoir. Implications for the phytoplankton dynamics
95 Vidal Hurtado, Javier 2007-04-27 THESIS
L'herència deweyana: la Philosophy for Children de Matthew Lipman i les bases del coneixement
96 Carreras i Planas, Carla 1997-11-18 THESIS
La feminització de la infermeria causalitat i estratègies per a la formació de professionals
97 Bertran Noguer, Carme 2005-07-26 THESIS
Métodos de estadística espacial para evaluar la influencia de factores medioambientales sobre la incidencia y mortalidad por cáncer
98 Lertxundi Manterola, Aitana 2007-02-16 THESIS
F. Hölderlin i S.T. Coleridge: recepció immediata i influència de la Crítica del Judici de Kant en els poetes del romanticisme
99 Carbó i Ribugent, Mònica 2005-11-30 THESIS
Present i perspectives de futur dels programes socioeducatius en medi obert a les comarques gironines: una avaluació proximada
100 Castillo Carbonell, Miquel Albert 2005-05-27 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.