Search Results

Showing 651 - 687 of 687 results for query Universitat de Girona < Previous1..567891011121314

Match Authors Date Type
Avaluació del procés de desintegració de papers recuperats
651 Puig i Serramitja, Josep 2004-11-19 THESIS
El coneixement de la llengua catalana i la llengua castellana per part de lalumnat estranger escolaritzat a leducació primària de Catalunya: factors explicatius i relacions dinterdependència lingüística.
652 Oller Badenas, Judith 2008-09-18 THESIS
Estudi fonamental i aplicat de l'etapa d'eliminació de tinta per flotació
653 Presta Masó, Susanna 2006-07-14 THESIS
A formalization for multi-agent decision support in cooperative environments. A framework for situated agents
654 Ibarra Martínez, Salvador 2008-06-16 THESIS
VLSI architecture for motion estimation in underwater imaging
655 Ila, Viorela Simona 2005-11-14 THESIS
Desenvolupament d'un sistema de previsió de risc d'infecció per Stemphylium vesicarium. Avaluació, validació i implementació en parcel·les experimentals en camps comercials de perera
656 Llorente i Cabratosa, Isidre 1997-10-24 THESIS
Procés de destintatge del paper per flotació. Avaluació de l'eficàcia de l'eliminació de tinta
657 Pèlach Serra, Maria Àngels 1998-02-13 THESIS
Visibility and proximity on triangulated surfaces
658 Fort Masdevall, Marta 2008-06-05 THESIS
New medical registration and segmentation techniques using information-theoretic tools
659 Bardera i Reig, Antoni 2008-11-20 THESIS
Nous complexos mono- i dinuclears de ruteni amb lligands polipiridílics i de tipus fosfina. Síntesi, caracterització i aplicacions catalítiques
660 Mola Marín, Joaquim 2008-06-27 THESIS
Conflictes socioterriorials i participació pública en la gestió de l'aigua de la conca del riu Muga (Alt Empordà)
661 Ventura Pujolar, Montserrat 2005-05-06 THESIS
Síntesi de nous macrocicles nitrogenats poliinsaturats. Estudis de coordinació i reactivitat
662 Torrent Palomeras, Anna 2007-04-27 THESIS
Síntesi de base sòlida de pèptids biarílics contenint 5-arilhistidines
663 Cerezo Frias, Vanessa 2009-05-28 THESIS
Detecció de la Ribonucleasa 1 anòmalament glicosilada en sèrums humans: possible ús com a marcador tumoral del càncer de pàncreas
664 Barrabés Vera, Sílvia 2007-10-08 THESIS
Nous complexos de pal·ladi amb lligands macrocíclics triolefínics. Estructura i aplicacions
665 Masllorens i Llinàs, Judit 2006-02-10 THESIS
Robust Control of Systems Subjected to Uncertain Disturbances and Actuator Dynamics
666 Villamizar Mejia, Rodolfo 2005-03-17 THESIS
Consideraciones criminológicas en torno a las bandas callejeras de origen latinoamericano en Cataluña
667 Kazyrytski, Leanid 2008-12-16 THESIS
Valorisation of industrial wastes for the removal of metals and arsenic from aqueous effluents
668 Escudero Oñate, Carlos 2009-03-27 THESIS
Integration of knowledge-based, qualitative and numeric tools for real time dynamic systems supervision
669 Meléndez Frigola, Joaquim 1998-02-27 THESIS
Allocation of GHG emissions in a paper mill, an application tool to reduce emissions
670 Aldrich Tomàs, Remei 2009-04-30 THESIS
Multivariate Statistical Process Control and Case-Based Reasoning for situation assessment of Sequencing Batch Reactors
671 Ruiz Ordóñez, Magda Liliana 2008-06-16 THESIS
La implicació de Hollywood en la Segona Guerra Mundial: el cas "Why we fight"
672 Girona Duran, Ramon 2006-06-21 THESIS
La feminització de la infermeria causalitat i estratègies per a la formació de professionals
673 Bertran Noguer, Carme 2005-07-26 THESIS
Present i perspectives de futur dels programes socioeducatius en medi obert a les comarques gironines: una avaluació proximada
674 Castillo Carbonell, Miquel Albert 2005-05-27 THESIS
Aproximació històrica a l'educació especial a Catalunya: l'educació institucionalitzada en centres d'educació especial a les comarques de Girona (1873-1997)
675 Garcia i Balda, Josep Maria 2007-09-28 THESIS
Diversitat de Bacteris Verds del Sofre en llacunes salines i osmoadaptació amb N(epsilon)-acetil-ß-lisina
676 Triadó Margarit, Xavier 2008-07-29 THESIS
Aplicacions i mecanisme de la reacció d'hidroesterificació d'olefines. Compatibilització fibramatriu en poliolefines reforçades amb fibra de pi
677 Gironès Molera, Jordi 2006-11-17 THESIS
Industria y concentración de cultivos: la contribución de la industria del frío en la fruticultura leridana
678 Badia Roig, Carmen 2005-10-28 THESIS
Operation and control of SBR processes for enhanced biological nutrient removal from wastewater
679 Puig Broch, Sebastià 2008-01-15 THESIS
Ajuda humanitària dels quàquers als infants de Catalunya durant la Guerra Civil
680 Serra Sala, Rosa 2007-02-02 THESIS
Dynamics and mixing in the Upper Ocean Layer
681 Figueroa Rodríguez, Jesús Manuel 2005-11-24 THESIS
Influencia del proceso de reciclado sobre las propiedades de los materiales compuestos obtenidos por inyección de poliestireno reforzado con fibras lignocelulósicas
682 López Sánchez, Ángel 2004-07-27 THESIS
Formació d'educadors en ciutats històriques en el marc de l'educació per a la sostenibilitat. Estudi de cas del Programa d'educació ambiental i coneixement de la ciutat de Girona
683 Medir Huerta, Rosa M. 2007-05-11 THESIS
The role of fungi and bacteria on the organic matter decomposition process in streams: interaction and relevance in biofilms
684 Artigas Alejo, Joan 2009-12-19 THESIS
Cultiu de les cèl·lules epididimàries de "Sus domesticus": anàlisi estructural, funcional i proteòmic
685 Bassols Casadevall, Judit 2006-06-21 THESIS
Desarrollo del proceso anammox para el tratamiento de lixiviados: puesta en marcha y aplicación
686 López Castillo, Helio 2008-12-01 THESIS
Characterization and efficacy of bacterial strains for biological control of soil-borne diseases caused by Phytophthora cactorum and Meloidogyne javanica on Rosaceous plants
687 Agustí Alcals, Lourdes 2008-01-28 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.