Search Results

Showing 451 - 500 of 687 results for query Universitat de Girona < Previous1..567891011121314Next >

Match Authors Date Type
A dynamic knowledge-based decision support system to handle solids separation problems in activated sludge systems: development and validation
451 Martínez Puentes, Montserrat 2006-02-03 THESIS
L'educació per a la salut a l'escola i el paper del professorat
452 Juvinyà Canal, Dolors 1997-07-09 THESIS
Expressió escrita en nois i noies de cicle superior d'EGB. Estudi descriptiu sobre el producte escrit: un estudi de casos sobre el procés de composició escrita
453 Vilà Suñé, Montserrat 1996-10-18 THESIS
Parròquia i societat rural al Bisbat de Girona, segles XIII i XIV
454 Mallorquí García, Elvis 2007-03-26 THESIS
Supervisory systems in waste water treatment plants: sistematise their implementation
455 Cortés de la Fuente, Christian 2002-12-17 THESIS
Integració 3D de detectors de píxels híbrids
456 Bigas Bachs, Marc 2007-03-16 THESIS
Recerca sobre les persones amb discapacitat psíquica contractades a l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Anàlisi de la incidència de la inserció laboral en diferents dimensions de la vida dels treballadors amb discapacitat psíquica
457 Rius Bonjoch, Maria 2005-12-02 THESIS
Characterization of cytotoxic ribonucleases: from the internalization pathway to the importance of dimeric structures
458 Rodríguez Maynou, Montserrat 2006-12-15 THESIS
Manifestacions musicals a Barcelona a través de la festa: les entrades reials (segles XV-XVIII)
459 Raventós Freixa, Jordi 2006-03-31 THESIS
Filogenia y genética poblacional del género Androcymbium (Colchiceae)
460 Del Hoyo Leal, Alberto 2006-06-15 THESIS
Caracterització de Lactobacils d'origen intestinal i avaluació in vivo del seu poder probiòtic en pollastres
461 Pascual Camps, Mònica 2003-05-23 THESIS
La transformació del paisatge litoral de la Costa Brava: Anàlisi de l'evolució (1956-2003), diagnosi de l'estat actual i prognosi de futur
462 Martí Llambric, Carolina 2005-03-11 THESIS
Del Simbolisme a l'abstracció: l'ideal de la unitat de les arts en l'obra de Kandinsky i Mondrian, 1886-1936
463 Faxedas Brujats, M. Lluïsa 2007-06-13 THESIS
Dynamics of hydrothermal plumes in Lake Banyoles
464 Soler Ortega, Marianna 2008-06-13 THESIS
Els precedents de la Catedral de Santa Maria de Girona. De la plaça religiosa del fòrum romà al conjunt arquitectònic de la seu romànica (ss. I aC XIV dC)
465 Sureda i Jubany, Marc 2008-09-29 THESIS
Conceptual design of wastewater treatment plants using multiple objectives
466 Flores Alsina, Xavier 2008-04-28 THESIS
La consolidació de la propietat pagesa a Catalunya (el Baix Empordà, 1850-1940)
467 Saguer i Hom, Enric 1996-04-29 THESIS
La transició a l'edat adulta i vida activa de les persones amb disminució psíquica. Criteris orientadors de la intervenció educativa
468 Pallisera Díaz, Maria 1994-06-13 THESIS
Les seus episcopals de Girona i Empúries i les terres del nord-est de Catalunya a les fonts escrites d'època tardoantiga (segles IV-VII)
469 Amich Raurich, Narcís 2002-06-13 THESIS
Natura i cultura en l'evolució del paisatge de closes a l'Alt Empordà (1957-2007)
470 Llausàs i Pascual, Albert 2008-06-19 THESIS
Signal processing of microstructure profiles: integrating turbulent spatial scales in aquatic ecological modeling
471 Piera Fernández, Jaume 2002-03-08 THESIS
Advances in animal blood processing: development of a biopreservation system and insights on the functional properties of plasma
472 Dàvila Ribot, Eduard 2007-02-09 THESIS
Development, implementation and evaluation of an activated sludge supervisory system for the Granollers WWTP
473 Comas Matas, Joaquim 2000-12-14 THESIS
Simulation of delamination in composites under quasi-static and fatigue loading using cohesive zone models
474 Turon Travesa, Albert 2006-12-18 THESIS
Enhanced convolution approach for CAC in ATM networks, an analytical study and implementation
475 Marzo Lázaro, Josep Lluís 1997-02-07 THESIS
Anàlisi microscòpica de l'esperma ejaculada i de la maduració epididimària dels espermatozoides de Sus domesticus
476 Briz González, Maria Dolors 1994-05-17 THESIS
Preparació de nous catalitzadors basats en complexos de Ru i Pd, i el seu ancorament a polímers conductors per a la fabricació de materials multifuncionals
477 Masllorens i Llinàs, Ester 2006-03-10 THESIS
Modelling stereoscopic vision systems for robotic applications
478 Armangué Quintana, Xavier 2003-09-29 THESIS
La evaluación como instrumento de mejora de la calidad del aprendizaje. Propuesta de intervención psicopedagógica para el aprendizaje del idioma inglés
479 Pérez Morales, Juana Idania 2008-02-19 THESIS
Mecanismes cel·lulars en la curació de ferides a Hirudo medicinalis
480 Huguet i Blanco, Gemma 1994-06-06 THESIS
Eduació i integració en el cas de la comunitat marroquina a Girona. Una anàlisi entre el país d'origen i el d'assentament
481 Palaudàrias i Martí, Josep Miquel 1998-12-18 THESIS
El disseny industrial, aspectes claus que el configuren com a factor d'èxit per la innovació de producte a les PIMES catalanes
482 Verdaguer Pujadas, Narcís 2006-02-17 THESIS
Texture recognition under varying imaging geometries
483 Lladó Bardera, Xavier 2004-02-06 THESIS
La infermeria d'atenció primària en l'atenció als problemes del peu en la diabetis tipus 2 a Catalunya
484 Jurado Campos, Jerónimo 2009-06-12 THESIS
Optimal management of natural resources. Accounting for heterogeneity
485 Xabadia Palmada, Àngels 2003-06-06 THESIS
A study on the phylogeny and the ecology of ammonia-oxidizing bacteria using a new molecular marker based on the gene amoB
486 Calvó Perxas, Laia 2005-05-12 THESIS
A Multi-agent Architecture with Distributed Coordination for an Autonomous Robot
487 Innocenti Badano, Bianca Mariela 2008-11-17 THESIS
La credibilidad del testimonio infantil ante supuestos de abuso sexual: indicadores psicosociales
488 Juárez López, Josep Ramon 2002-09-19 THESIS
La eximente de miedo insuperable (art. 20.6 CP)
489 Varona Gómez, Daniel 1999-02-05 THESIS
Régimen jurídico de la seguridad alimentaria. De la policía administrativa a la gestión de riesgos
490 Rodríguez Font, Mariola 2006-07-04 THESIS
Desenvolupament de metodologia analítica per a la determinació de glifosat i adjuvants
491 Corbera Mas, Marta 2008-02-15 THESIS
Functional Genetics of Suberin: The Role of CYP86A33 and StKCS6 in potato tuber periderm
492 Serra i Figueras, Olga 2008-12-12 THESIS
Theoretical study of reactivity and dynamics of hybride-bridged diruthenium complexes and silylium
493 Tussupbayev, Samat 2009-02-26 THESIS
L'anarquisme individualista a Espanya 1923-1938
494 Díez Rodríguez, Xavier 2003-04-09 THESIS
Producció i caracterització de variants de la ribonucleasa pancreàtica humana dissenyades per a adquirir propietats citotòxiques
495 Bosch i Grau, Montserrat 2003-12-18 THESIS
Síntesi en dissolució i fase sòlida de nous derivats primidínics amb una alta diversitat molecular
496 Font Gimbernat, David 2003-12-09 THESIS
Síntesi, estructura i reactivitat de nous complexos de Cu, Ag i Ni contenint lligands triazamacrocíclics. Aplicacions en l'activació d'enllaços
497 Xifra Garcia, Raül 2005-01-28 THESIS
Distributional patterns of diatom communities in Mediterranean rivers
498 Tornés Bes, Elisabet 2009-04-03 THESIS
La ejecución de las sentencias urbanísticas
499 Geis Carreras, Gemma 2009-03-27 THESIS
Implementation and application of basis set superposition error-correction schemes to the theoretical modeling of weak intermolecular interactions
500 Salvador Sedano, Pedro 2001-12-20 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.