Search Results

Showing 351 - 400 of 1620 results for query Umeå universitet < Previous1..3456789101112..33Next >

Match Authors Date Type
The MHC-glycopeptide-T cell interaction in collagen induced arthritis : a study using glycopeptides, isosteres and statistical molecular design in a mouse model for rheumatoid arthritis
351 Holm, Lotta 2006-01-01 DISSERTATION
Plasminogen activator inhibitor type 2 : a unique serpin with two mobile loops
352 Lobov, Sergei 2004-01-01 DISSERTATION
Elevinflytande genom pedagogisk samsyn : en undersökning av ett specifikt arbetslag
353 Jonsson, Camilla; Selberg, Mats 2006-05-31 THESIS
Erkännande av yrkeskvalifikationer inom EU
354 Ingmanson, Staffan 2005-01-01 DISSERTATION
Lär man sig något av idrottsundervisningen? : En studie om gymnasieelevers lärande i Idrott och hälsa A
355 Asplund, Jeanette; Svensson, Anna 2006-10-31 THESIS
Terapeutens rätt : rättslig och terapeutisk logik i domstolsförhandlingar
356 Jacobsson, Maritha 2006-01-01 DISSERTATION
Oxidation of terpenes in indoor environments : A study of influencing factors
357 Pommer, Linda 2003-01-01 DISSERTATION
Tracing selection and adaptation along an environmental gradient in Populus tremula
358 Hall, David, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Om det inte är dyskalkyli - vad är det då? : En multimetodstudie av eleven i matematikproblem ur ett longitudinellt perspektiv
359 Sjöberg, Gunnar 2006-01-01 DISSERTATION
Membrane mediated aggregation of amyloid-? protein : a potential key event in Alzheimer's disease
360 Bokvist, Marcus 2007-01-01 DISSERTATION
Development of an Environment-Accident Index : A planning tool to protect the environment in case of a chemical spill
361 Scott Andersson, Åsa 2004-01-01 DISSERTATION
Computerized Achievement Tests - sequential and fixed length tests
362 Wiberg, Marie Helena 2003-01-01 DISSERTATION
"...att forma ungdomen till religiösa, moraliska och nyttiga medborgare" : En studie av ungerska kyrkoarkiv som källmaterial för religionspedagogisk forskning
363 Zipernovszky, Hanna 2004-01-01 DISSERTATION
Entrepreneurial activity under market regulations : A qualitative study about entrepreneurship in the Swedish brewery industry
364 Kronholm, Thomas 2009-01-01 THESIS
Ungdomars syn på kvalitet vid inköp av kläder
365 Talebian, Milad; Söderström, Mats 2008-03-25 THESIS
Mot framtiden på gamla spår? : Regionala intressegrupper och beslutsprocesser kring kustjärnvägarna i Norrland under 1900-talet
366 Andersson, Fredrik 2004-01-01 DISSERTATION
Biological membrane interfaces involved in diseases : a biophysical study
367 Lindström, Fredrick 2006-01-01 DISSERTATION
Why do the majority of merger and acquisitions fail?
368 Iturralde, Aitor; Nacha, Manuel 2007-08-06 THESIS
The Gothic in contemporary interactive fictions
369 Leavenworth, Van, PhD 2010-01-01 DISSERTATION
Lärares pedagogiska arbete inom den kommunala vuxenutbildningen
370 Håkansson, Anita 2007-01-01 DISSERTATION
English Colour Terms in Context
371 Steinvall, Anders 2002-01-01 DISSERTATION
To what extent the brand equity of high-involvement products influence the consumers’ purchase decision: An empirical study in Umeå, Sweden
372 Rahman, Mahabubur; Rahaman, Mohammed Anisur 2008-06-19 THESIS
The Human Spiral Ganglion
373 Tylstedt, Sven 2003-01-01 DISSERTATION
Fall prediction and a high-intensity functional exercise programme to improve physical functions and to prevent falls among older people living in residential care facilities
374 Rosendahl, Erik 2006-01-01 DISSERTATION
Perceptions of the concept of sustainable development among Russian and Swedish students
375 Rootzén, Johan 2007-04-25 THESIS
Fysik, lärande samtal och genus. :En studie av gymnasieelevers gruppdiskussioner i fysik.
376 Due, Karin, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Facket i det medialiserade samhället : En studie av LO:s och medlemsförbundens tillämpning av news management
377 Enbom, Jesper 2009-01-01 DISSERTATION
Impact of Rossby waves on ozone distribution and dynamics of the stratosphere and troposphere
378 Nikulin, Grigory 2005-01-01 DISSERTATION
A translation of worlds :Aspects of cultural translation and Australian migration literature
379 Svensson, Anette, PhD 2010-01-01 DISSERTATION
Exploring entrepreneurial attitudes towards change throughout the development of the start-up project
380 Matina, Ekaterina; Colmant, Melchior 2009-01-22 THESIS
Changing the Risk at the Margin :Smallholder Farming and Public Policy in Developing Countries
381 Andersson, Camilla, PhD 2010-01-01 DISSERTATION
Protein folding studies of human superoxide dismutase and ALS associated mutants
382 Lindberg, Mikael 2004-01-01 DISSERTATION
IDQ Viewer: För enklare Visning av Databasstruktur : Interactive Database Querying : Viewer : För enklare Visning av Databasstruktur
383 Widinghoff, Steve; Andersson, Michael 2008-06-19 THESIS
Hur gymnasieläroböcker i fysik behandlar kursplansmål med kvantmekanisk anknytning
384 Åman, Ken 2007-08-15 THESIS
Covariate selection and propensity score specification in causal inference
385 Waernbaum, Ingeborg 2008-01-01 DISSERTATION
Fairness and Flexibility in Oral Examination
386 Andreasson, Eva 2006-03-03 THESIS
Att fråga eller inte fråga, det är frågan : En studie av frågor mellan lärare och elever under kemilektioner
387 Robertsson, Joacim; Bruneflod, Tobias 2007-03-23 THESIS
Bioenergy, Pollution, and Economic Growth
388 Ankarhem, Mattias 2005-01-01 DISSERTATION
Factors in secondary prevention subsequent to distal radius fracture : Focus on physical function, co-morbidity, bone mineral density and health-related quality of life
389 Nordvall, Helena 2009-01-01 DISSERTATION
That voice sounds familiar : factors in speaker recognition
390 Eriksson, Erik J. 2007-01-01 DISSERTATION
"Ese terrible espejo" : autorrepresentación en la narrativa sobre el exilio del Cono Sur en Suecia
391 Lindholm Narvaez, Elena 2008-01-01 DISSERTATION
Protein Folding Studies on the Ribosomal Protein S6: the Role of Entropy in Nucleation
392 Lindberg, Magnus 2005-01-01 DISSERTATION
Hur påverkar SPRINT-undervisning elevers resultat på de nationella proven i engelska?
393 Gustafsson, Elin 2009-01-01 THESIS
Continuity or Not? : Family Farming and Agricultural Transformation in 20th Century Estonia
394 Jörgensen, Hans 2004-01-01 DISSERTATION
Self-rated health in public health evaluation
395 Emmelin, Maria 2004-01-01 DISSERTATION
“Nothing is sure in a sea fight” : A study of the improvisational act as a necessary way to answer crisis situations when being a manager
396 Aklil, Bruno; Lalet, Benoit 2009-01-01 THESIS
Redistributive regionalism :Narratives on regionalisation in the Nordic periphery
397 Hörnström, Lisa, PhD 2010-01-01 DISSERTATION
The health condition in the Sami population of Sweden, 1961-2002 : Causes of death and incidences of cancer and cardiovascular diseases
398 Hassler, Sven 2005-01-01 DISSERTATION
Impaired reparative processes in particular related to hyaluronan in various cutaneous disorders : a structural analysis
399 Bertheim, Ulf 2004-01-01 DISSERTATION
Cross-Pressure and Political Representation in Europe : A comparative study of MEPs and the intra-party arena
400 Blomgren, Magnus 2003-01-01 DISSERTATION

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.