Search Results

Showing 301 - 350 of 1620 results for query Umeå universitet < Previous1..234567891011..33Next >

Match Authors Date Type
Executive Compensation : A Theory Review and Trend Determination
301 Okasmaa, Edouard 2009-01-01 THESIS
Sami Tourism in Northern Sweden : Supply, Demand and Interaction
302 Pettersson, Robert 2004-01-01 DISSERTATION
Sami tourism in Northern Sweden :Supply, demand and interaction
303 Pettersson, Robert, PhD 2004-01-01 DISSERTATION
Parents, children and their families : living arrangements of old people in the XIX century, Sundsvall region, Sweden
304 Fusè, Leonardo 2008-01-01 DISSERTATION
Undervisning i teckning i gymnasieskolan : - med eller utan digital verktyg
305 Strömbro, Lars; Yvede, Daniel 2009-01-01 THESIS
Mobil mikrobetalning - Betalningslösningen via SMS : En studie kring en SMS-baserad betaltjänst
306 Hinze, Andreas; Isaksson, David 2009-01-01 THESIS
Laws, relations & education : A qualitative study of pension fund advising
307 Olsson, Johan; Åhlén, Tommy 2009-01-01 THESIS
Investigations on the real estate market
308 Chane-Teng, Xavier; Manni, Cecile 2008-07-01 THESIS
Preprocessing perceptrons
309 Kallin Westin, Lena 2004-01-01 DISSERTATION
The social and intellectual development of library and information science
310 Åström, Fredrik 2006-01-01 DISSERTATION
The hematopoietic transcription factor RUNX1 : a structural view
311 Bäckström, Stefan 2004-01-01 DISSERTATION
Valet av hög revisionskvalité : Vilka faktorer beskriver valet?
312 Nordlöf, Magnus; Ohlsson, Anders 2007-06-12 THESIS
Är det alltid rätt person som vinner? :bedömningarnas reliabilitet och validitet inom bedömningssporterna acroski och rytmisk gymnastik
313 Johansson, Annika 2001-01-01 THESIS
Seeking Opinions Concerning... : - the Swedish Olympic Committee and its Trademarks
314 Arklöf, Rebecca 2007-11-29 THESIS
Placering av lastbärare : Faktorer som styr placeringen av lastbärare i terminal
315 Sahlin, Sofia 2009-01-01 THESIS
Varats och utvecklingens kedja :en naturhistorisk museiutställning i Göteborg 1923-1968
316 Hedqvist, Eric, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Formation of Thiolated Nucleosides in tRNA in Salmonella enterica serovar typhimurium
317 Lundgren, Hans 2006-01-01 DISSERTATION
Entreprenörskapets avtryck i klassrummets praxis : Om villkor och lärande i gymnasieskolans entreprenörskapsprojekt
318 Svedberg, Gudrun 2007-01-01 DISSERTATION
Sverige och Koreakriget : en studie av Sveriges hållning till Koreakonflikten 1947-1953
319 Stridsman, Jacob 2008-09-03 THESIS
Rotad, rotlös, rastlös : Ung mobilitet i tid och rum
320 Jonsson, Gunilla 2003-01-01 DISSERTATION
Ideologins apparatur : reproduktionsperspektiv på kyrka och skola i 1600- och 1700-talens Sverige
321 Wirén, Tobias 2006-01-01 DISSERTATION
Where to Invest? : -A comparative study of the performance of Swedish funds investing in Sweden and Swedish funds investing in Emerging Markets -
322 Bellini, Edith 2008-03-18 THESIS
Atmosphere in care settings : Towards a broader understanding of the phenomenon
323 Edvardsson, David 2005-01-01 DISSERTATION
Kvinnorörelsen och efterkrigsplaneringen : statsfeminism i svensk arbetsmarknadspolitik under och kort efter andra världskriget
324 Almgren, Nina 2006-04-21 THESIS
Elevers uppfattning om Idrott och Hälsas betydelse för ett livslångt idrottande : En enkätundersökning om gymnasieelevers uppfattningar om fysisk aktivitet i gymnasieskolan
325 Patomella, Tord 2004-01-01 THESIS
Improving accuracy of in situ gamma-ray spectrometry
326 Boson, Jonas 2008-01-01 DISSERTATION
Lärandets objekt :Vad elever förväntas lära sig, vad görs möjligt för dem att lära och vad de faktiskt lär sig under lektionerna
327 Wernberg, Anna, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
The Business Analysis Process of New Product Development : - a study of small and medium size enterprises
328 Barrios, Luis; Kenntoft, Jonas 2008-10-22 THESIS
Cerebrospinal fluid infusion methods : development and validation on patients with idiopathic normal pressure hydrocephalus
329 Andersson, Nina 2007-01-01 DISSERTATION
An evaluation of the adult education initiative relative labor market training
330 Stenberg, Anders 2003-01-01 DISSERTATION
Bothnia Dystrophy, a clinical, genetical and electrophysiological study.
331 Burstedt, Marie 2003-01-01 DISSERTATION
Folkhemsk film : Med ”invandraren” i rollen som den sympatiske Andre
332 Tigervall, Carina 2005-01-01 DISSERTATION
Blah blah high returns. Blah blah no risk. Blah blah blah guaranteed!’ : A study of what financial institutions base their portfolio creation on for customers and the relationship between the different financial institutions in the same line of business for this activity
333 Muir, Christopher; Beauprez, Nathalie 2007-06-12 THESIS
A paradigm questioned : a study of how the cultural relativity of modern management knowledge confines
334 Wahlberg, Olof 2003-01-01 DISSERTATION
Ledarskapande i akademin : Om prefekters diskursiva identitetsutveckling
335 Haake, Ulrika 2004-01-01 DISSERTATION
Idrottslärares syn på kunskap och status inom idrott och hälsa : en intervjustudie med idrottslärare
336 Nyman, Sara 2005-01-01 THESIS
Hur mår dagens skolbarn? : En studie av skolbarns hälsa inom Umeå kommun.
337 Jonsson, Elin; Fahlén, Helena 2005-02-18 THESIS
Underpricing of Brazilian Initial Public Offerings : An empirical analysis of the first-day trading performance of the Initial Public Offerings in the Brazilian market between January 2004 and April 2007
338 Faria, Emerson 2007-06-15 THESIS
Procedures and Responsibilities Involved in the Implementation and Sustainability of a System of Innovation
339 Roberts, Allan Cole 2007-08-28 THESIS
Konstruktionen av kön i skolpolitiska texter 1948 - 1994, med särskilt fokus på naturvetenskap och teknik
340 Hedlin, Maria 2009-01-01 DISSERTATION
Porträtt av ett landskap : Vera Friséns gestaltning av naturen i Västerbotten
341 Tolentino, Felicia 2008-01-01 DISSERTATION
The Diffusion of a Balanced Scorecard in a divisionalized firm : Adoption and Implementation in a practical context
342 Wenisch, Simone 2004-01-01 DISSERTATION
Kontrasternas Rum : Ett relationistiskt perspektiv på valfrihet, segregation och indoktrinerande verkan i Sveriges grundskola
343 Johnsson, Mattias 2004-01-01 DISSERTATION
Culture & Advertising : How masculinity or femininity of a culture is influencing the consumers’ responses on the gender appearance in advertisements?
344 Sadek-Endrawes, Marlin 2008-11-12 THESIS
Techniques and Algorithms for Autonomous Vehicles in Forest Environment
345 Ringdahl, Ola 2007-01-01 THESIS
Vem dömer i gråzonen? :Domstolsprövning i gränslandet mellan offentlig rätt och privaträtt
346 Södergren, Patrik, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
The influence of People : The Service Marketing benefits of training
347 Spetz, Emma; Butler, Laurence 2008-07-04 THESIS
The chronic painful Achilles tendon : sonographic findings and new methods for treatment
348 Öhberg, Lars 2003-01-01 DISSERTATION
Food web dynamics in open and closed systems
349 Lövgren, Johan 2004-01-01 DISSERTATION
The Forgotten : an Approach on Harappan Toy Artefacts
350 Rogersdotter, Elke 2006-01-01 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.