Search Results

Showing 251 - 300 of 1620 results for query Umeå universitet < Previous12345678910..33Next >

Match Authors Date Type
Repatriering ur ett identitetskonstruktionsperspektiv
251 Westling, Nils Petter; Theolin, Peter 2006-01-01 THESIS
Konstitueringen av ett vetenskapligt objekt :Exemplet - det manliga klimakteriet
252 Droppe, Adam, PhD 2010-01-01 DISSERTATION
Nonlinear Dust Particle Dynamics and Collective Effects in Complex Plasmas
253 Sorasio, Gianfranco 2003-01-01 DISSERTATION
Botniabanan - förväntningar i tid och rum på regional utveckling och resande
254 Brandt, Backa Fredrik 2005-01-01 DISSERTATION
En studie i skapandet av produkt showreel
255 Jakobsson, Simon; Dahlström, David 2008-06-19 THESIS
Crossmediadesign : Den unika processen
256 Galfvensjö, Daniel; Olofsson, Christian 2008-06-19 THESIS
Digitala drömmar och industriell utveckling :En studie av den svenska dator- och tv-spelsindustrin 1980-2010
257 Sandqvist, Ulf, PhD 2010-01-01 DISSERTATION
The Relationship Between Business Strategy and Project Strategy in Innovation Projects
258 Yousefi Zadeh, Hedieh; Wan, Mei Ching 2008-01-22 THESIS
Campus Sundsvall : att bygga symbolvärden
259 Holmqvist Sten, Katrin 2008-01-01 DISSERTATION
Bedömning och betygsättning i bildämnet : En kvalitativ studie av elevers och lärares syn på bedömning och betygsättning i bildämnet
260 Lundberg, Peter 2005-02-01 THESIS
Individ och agentskap i strategiska processer : En syntetisk och handlingslogisk ansats
261 Gabrielsson, Åke; Paulsson, Margareta 2004-01-01 DISSERTATION
A coalition collision : A case study on organisational alterations
262 Forsgren, Peder; Helgesson, Margita 2007-08-06 THESIS
Numerical study of flame dynamics
263 Petchenko, Arkady 2007-01-01 DISSERTATION
Crossmedia & Storytelling i Marknadsföringssyfte
264 Sernrot, Eric; Gabrielsson, Alexander 2008-06-23 THESIS
Arts and Culture : En fallstudie av konstcentret PJ Olivier i Stellenbosch, Sydafrika
265 Sandqvist, Eva-Karin 2008-02-08 THESIS
Mellan massan och Marx : en studie av den politiska kampen inom fackföreningsrörelsen i Hofors 1917-1946
266 Dalin, Stefan 2007-01-01 DISSERTATION
High-resolution meteor exploration with tristatic radar methods
267 Kero, Johan 2008-01-01 DISSERTATION
Essays on spatial point processes and bioinformatics
268 Fahlén, Jessica, PhD 2010-01-01 DISSERTATION
Sensorimotor transformations during grasping movements
269 Säfström, Daniel 2006-01-01 DISSERTATION
Verksamhetsutveckling i socialt arbete :Konstruktion och utprovning av en interaktiv modell
270 Perdahl, Anna-Lena, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Tageslichtfreude und Buchstabenangst :Zu Harry Martinsons dichterischen Wortbildungen als Übersetzungsproblematik
271 Liebel, Dorothea, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Internet consultation in medicine : studies of a text-based Ask the doctor service
272 Umefjord, Göran 2006-01-01 DISSERTATION
Resonator sensor technique for medical use : An intraocular pressure measurement system
273 Eklund, Anders 2002-01-01 DISSERTATION
Digitala drömmar - en studie av den svenska dator- och tv-spelsbranschen 1980-2005
274 Sandqvist, Ulf 2007-01-01 THESIS
The Politics of Tradition : Examining the History of the Old English Poems The Wife's Lament and Wulf and Eadwacer
275 Åström, Berit 2002-01-01 DISSERTATION
Trafikskadades erfarenheter av vård och kostnadseffektivt stöd
276 Franzén, Carin 2008-01-01 DISSERTATION
Sista inlägget – varför sluta blogga? : En studie av bloggare som avslutat sina bloggar
277 Lindholm, Pär 2009-01-01 THESIS
Adolescentes abandonnées : Je narrateur adolescent dans le roman français contemporain
278 Isaksson, Malin 2004-01-01 DISSERTATION
“Daddy”, from Vision to Video
279 Chambers, Martin 2008-06-19 THESIS
Does Anybody Care? : Public and Private Responsibilities in Swedish Eldercare 1940-2000
280 Brodin, Helene 2005-01-01 DISSERTATION
Equality of Opportunity, Heterogeneity and Poverty
281 Nilsson, William 2005-01-01 DISSERTATION
Mellan konst och terapi : Om teater för personer med utvecklingsstörning
282 Ineland, Jens 2007-01-01 DISSERTATION
World Builders : A Study on the Development of a Massively Multiplayer Online Role-Playing Game
283 Zackariasson, Peter 2007-01-01 DISSERTATION
Den svenska psykiatrireformen : bland brukare, eldsjälar och byråkrater
284 Markström, Urban 2003-01-01 DISSERTATION
Numerical modeling of auroral processes
285 Vedin, Jörgen 2007-01-01 DISSERTATION
Designing for B(r)ands
286 Kullberg, Daniel; Gustafsson, Erik 2008-06-19 THESIS
Digitala speglar : föreställningar om lärarrollen och kön i lärarstudenters bilder
287 Skåreus, Eva 2007-01-01 DISSERTATION
Tolerance and antagonism to allopregnanolone effects in the rat CNS
288 Turkmen, Sahruh 2006-01-01 DISSERTATION
Modeling financial volatility :A functional approach with applications to Swedish limit order book data
289 Elezovic, Suad, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Klasstillhörighetens subjektiva dimension : klassidentitet, sociala attityder och fritidsvanor
290 Karlsson, Lena 2005-01-01 DISSERTATION
Structural studies of the surface adhesin SspB from Streptococcus gordonii
291 Forsgren, Nina, PhD 2010-01-01 DISSERTATION
Från den västerbottniska frostmyren till den socialpolitiska hetluften: Astrid Väring : konservativ författare i Folkhemmets Sverige
292 Edlund, Karin 2003-01-01 DISSERTATION
Phonological Quantity in Swedish Dialects : Typological Aspects, Phonetic Variation and Diachronic Change
293 Schaeffler, Felix 2005-01-01 DISSERTATION
Underlag till marknadsplan för Umeå Studentkår : inför avskaffandet av kårobligatoriet
294 Tamker, Johanna; Abrahamsson, Anna 2007-08-06 THESIS
The influence of soil and contaminant properties on the efficiency of physical and chemical soil remediation methods
295 Jonsson, Sofia, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
The phase-out of the nuclear family? : empirical studies on the economics and structure of modern Swedish families
296 Norberg-Schönfeldt, Magdalena 2007-01-01 DISSERTATION
Den säkra zonen :Motiv, åtgärdsförslag och verksamhet i den särskiljande utbildningspolitiken för inhemska minoriteter 1913-1962
297 Sjögren, David, PhD 2010-01-01 DISSERTATION
IT-utrustnings miljöeffektivitet : - En undersökning av Grön IT på Umeå Energi
298 Norström, Johannes 2009-01-01 THESIS
Från student till yrkesverksam polis - mental träning i polisutbildningen och polisyrket :Polisstudenters och yrkesverksamma polisers upplevda kompetens i mental träning
299 Bäck, Thomas 2010-01-01 THESIS
Teologi och det moderna universitetet : perspektiv på polariseringen mellan teologi och religionsvetenskap under svenskt 1900-tal
300 Girmalm, Thomas 2006-01-01 DISSERTATION

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.