Search Results

Showing 51 - 100 of 1620 results for query Umeå universitet < Previous12345678910..33Next >

Match Authors Date Type
Hedgefonders avkastningsmönster : -farligare än fågelinfluensan?
51 Gunnarsson, Kristoffer; Ohlander, Johan 2009-01-01 THESIS
Fragility fractures in fragile people : epidemiology of the age quake
52 Bergström, Ulrica 2009-01-01 DISSERTATION
Ett arbetssätt för elever i behov av särskilt stöd
53 Boström, Jennie 2004-01-01 THESIS
Företagens kommunikation av ansvarsfullt företagande : och dess utveckling i de tio största börsbolagen 1999-2008
54 Innala, Jonas; Jansson, Linus 2009-01-01 THESIS
Structural / functional studies on human alkaline phosphatases
55 Kozlenkov, Alexey 2003-01-01 THESIS
Leasing idag och imorgon : Aktörers syn på en eventuell revidering av IAS 17
56 Westerlund, Johan; Madeleine, Lundberg 2008-01-01 THESIS
Macroalgae in the Baltic Sea : responses to low salinity and nutrient enrichment in Ceramium and Fucus
57 Bergström, Lena 2005-01-01 DISSERTATION
Studies of protein structure, dynamics and protein-ligand interactions using NMR spectroscopy
58 Tengel, Tobias 2007-01-01 DISSERTATION
Bankernas kreditbedömningsprocess i skenet av finanskris och förändrade regler
59 Olofsson, Elisabeth 2009-01-01 THESIS
Population differentiation in Lythrum salicaria along a latitudinal gradient
60 Olsson, Katarina 2004-01-01 DISSERTATION
Insikten som förenar företagsledning och medarbetare : Mellanchefens hantering av motsättningar under lågkonjunktur
61 Lindkvist, Marie; Andersson, Karolina 2009-01-01 THESIS
On the quantitative analysis of electronic energy transfer/migration in proteins studied by fluorescence spectroscopy
62 Isaksson, Mikael 2007-01-01 DISSERTATION
Determination of Antibiotics in the Swedish Environment with Emphasis on Sewage Treatment Plants
63 Lindberg, Richard 2006-01-01 DISSERTATION
Samarbete mellan bild, svenska och SO : En lyckad treenighet?
64 Hellberg, Klara 2005-12-07 THESIS
Avvikelsens mekanismer :Observationer av projekt i praktiken
65 Hällgren, Markus, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
La perception du français oral par des apprenants suédois
66 Stridfeldt, Monika 2005-01-01 DISSERTATION
E-tjänstutveckling ur ett medborgarperspektiv : Att skapa beslutsunderlag baserat på medborgarärendens lämplighet för olika kommunikationskanaler Citizen-centric e-service development
67 Abrahamsson, Johan; Sjöberg, Robin 2009-01-01 THESIS
Segmentering av miljöbilskonsumenten : - en beskrivande studie av 2000-talets tidiga miljöbilsköpare
68 Brunström, Henrik; Lövgren, Josefin 2008-01-01 THESIS
Berättade liv, berättat Polen : en etnologisk studie av hur högutbildade polacker gestaltar identitet och samhälle
69 Wolanik Boström, Katarzyna 2005-01-01 DISSERTATION
Värdet av revision : En kvalitativ studie om dess inverkan vid kreditgivning till små och medelstora företag
70 Boman, Jonas; Fallström, Camilla 2008-01-01 THESIS
Lokala styrelser med föräldramajoritet i grundskolan
71 Kristoffersson, Margaretha 2008-01-01 DISSERTATION
Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen : - en kvalitativ studie
72 Agronius, Sofia; Sjöberg, Eva 2008-02-11 THESIS
Musicerandet i skolan : Likvärdigheten i bedömning och betygssättning
73 von Ahn, Johan 2008-05-21 THESIS
Framgångsrikt intraprenörskap : Vad stoppar kreativiteten?
74 Styrström, Mathias; Fredriksson, Yenny 2007-03-29 THESIS
Då känner man, det här är ju min flygplats : En undersökning av kundvärde på Umeå City Airport (LFV)
75 Holmberg, Tobias; Eriksson, John 2009-01-01 THESIS
Översättningar av konkurrens i ekonomiska laboratorier : Om ekonomiska teoriers förenkling, komplexitet och fördunkling i hälso- och sjukvården
76 Jensen, Tommy Nöhr 2004-01-01 DISSERTATION
Plasminogen activator inhibitor type-1 : structure-function studies and its use as a reference for intramolecular distance measurements
77 Hägglöf, Peter 2003-01-01 DISSERTATION
Hörs det bra där bak? : - en kvalitativ studie om den interna kommunikationens utmaningar och vinster hos företag inom service- och tjänstesektorn.
78 Mellberg, Ida; Hising, Malin 2009-01-01 THESIS
Radiofrequency fields – exposure, dose and health
79 Wilén, Jonna 2002-01-01 DISSERTATION
Kreditgivning 2009 : Finanskrisens påverkan på kreditgivning till lokala företag
80 Eriksson, Andreas; Karlström, Björn 2009-01-01 THESIS
Teater i Undervisningen : Fyra TIU-program ur ett sociokulturellt perspektiv
81 Andersson, Erik; Lundström, Emmalo 2008-05-28 THESIS
Avskaffning av revisionsplikt för små bolag : en teoretisk studie ur intressenternas synvinkel
82 Carnérus, Malin; Holmberg, Lotta 2008-02-12 THESIS
Vad anser studenter vara en attraktiv stad? : En undersökning om vad Umeå bör göra för att behålla dess universitetsstuderande efter avklarade studier.
83 Pillay, Johan; Kushch, Paul 2009-01-01 THESIS
Ämnet Idrott och hälsa och dess betydelse för hälsofrämjande liv : Idrott för idrottare eller är alla lika viktiga?
84 Jernberg, Marie; Keränen, Sara 2005-01-01 THESIS
Att lånefinansiera managementberoende tillgångar : En fallstudie av ett hotell
85 Sallnäs, Malena 2008-01-01 THESIS
"Inget lär främja kreativiteten så som brist på pengar" : - Om företags hantering av skattefrågor
86 Strååt, Karin; Sundén, Katarina 2009-01-01 THESIS
Firms and people in place : driving forces for regional growth
87 Li, Wenjuan 2007-01-01 DISSERTATION
"Har du förtroende för din bank?" : En studie om hur husägares förtroende till banken har förändrats under finanskrisen
88 Olsson, Terese; Lundgren, Karin 2009-01-01 THESIS
Cardiovascular effects of diesel exhaust :mechanistic and interventional studies
89 Lundbäck, Magnus, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Gene x lifestyle interactions in type 2 diabetes mellitus and related traits
90 Brito, Ema C, PhD 2010-01-01 DISSERTATION
Ribonucleotide reductase and DNA damage
91 Håkansson, Pelle 2006-01-01 DISSERTATION
Gender differences in chemosensory function
92 Olofsson, Jonas 2005-01-01 THESIS
Synthesis and Biological Evaluation of Bicyclic ?-Lactams and 2-Pyridinones : Pilicides Targeting Pilus Biogenesis in Pathogenic Bacteria
93 Emtenäs, Hans 2003-01-01 DISSERTATION
Musik i förskolan : ett känsligt ämne
94 Norén, Sofia 2006-08-14 THESIS
Skolmiljö för lärande : Elevers upplevelse av skolans fysiska miljö
95 Magnusson, Eva 2009-01-01 THESIS
Kvalitet i revisionen : Hur definieras kvalitet och hur den uppnås
96 Alexeyeva, Irina; Lindkvist, Ylva 2009-01-01 THESIS
Transthyretin and the transthyretin-related protein: A structural study
97 Lundberg, Erik 2006-01-01 DISSERTATION
Samarbetsavtryck : En studie om hur marknadsföring utformas efter jämställdhetsmål
98 Andersson, Isabella; Alm, Elin 2009-01-01 THESIS
Aktiv fondförvaltning : Ger aktivt förvaltade fonder en bättre riskjusterad avkastning än indexfonder?
99 Lundgren, Mikael; Von Bahr, Felix 2009-01-01 THESIS
Estetisk plattform : Estetiska läroprocesser ur ett elevperspektiv
100 Marklund, Malin 2009-01-01 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.