Search Results

Showing 551 - 600 of 1619 results for query Umeå universitet < Previous1..78910111213141516..33Next >

Match Authors Date Type
Improving the prevention of sexually transmitted infections (STIs) : a study using Chlamydia trachomatis as a model infection
551 Novak, Daniel 2006-01-01 DISSERTATION
Skolan i livet - livet i skolan : Några illitterata invandrarkvinnor lär sig tala, läsa och skriva på svenska som andraspråk
552 Lundgren, Berit 2005-01-01 DISSERTATION
Neck function in rhythmic jaw activities
553 Häggman-Henrikson, Birgitta, PhD 2004-01-01 DISSERTATION
Monolithic separation media synthesized in capillaries and their applications for molecularly imprinted networks
554 Courtois, Julien 2006-01-01 DISSERTATION
Participation in a boundless activity :Computer-mediated communication in Swedish higher education
555 Jaldemark, Jimmy, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
On the role of small regulatory molecules in the interplay between ?54- and ?70-dependent transcription
556 Holmfeldt, Linda, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Fundamental Studies on Direct Injection Nebulisers for Sample Introduction in ICP Spectrometry : Aerosol Properties, ICP Characteristics and Analytical Performance
557 Goitom Asfaha, Daniel 2006-01-01 DISSERTATION
In Search of the Holy Grail : A Case Study of the Implementation of Sustainable Practices in the Accommodation Industry in Siem Reap, Cambodia
558 Eliasson, Erik 2007-09-11 THESIS
Sweden and Poland Entering the EU : Comparative Patterns of Adaptive Organization and Cognition
559 Eklund, Niklas 2005-01-01 DISSERTATION
En ohejdad kommersialism? Den pornografiska pressen och regleringen av pornografi i Sverige 1950-2000
560 Arnberg, Klara 2007-01-01 THESIS
Svensk och finsk upphinnartillväxt :Faktorpris- och produktivitetsutjämning mellan Finland och Sverige 1950-2000
561 Svanlund, Jonatan, PhD 2010-01-01 DISSERTATION
The attraction of foreign government bonds from the perspective of swedish investors
562 Machac, Erik; Cucurnia, Renato 2007-08-06 THESIS
Hur styrs försvarsmakten? : Politisk och militär syn på försvarsdoktrin under 1990-talet
563 Edström, Håkan 2003-01-01 DISSERTATION
Kvantitativa frågeundersökningar :produktionsvillkor, vetenskaplighet, spridning i medierna
564 Petrov, Peter, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
1900-talets fartygsarkitektur i Sverige
565 Åkerlind, Hans 2004-01-01 DISSERTATION
Att vara barn i sjukdom och sjukvård : barns berättelser om sina upplevelser av sjukdom och sjukvårdsrädsla
566 Forsner, Maria 2006-01-01 DISSERTATION
Defining the genetics of systemic autoimmunity in mouse models of lupus
567 Haraldsson, Katarina 2008-01-01 DISSERTATION
Förskollärarkårens professionaliseringssträvanden 1960 – 2005 ur ett fackligt perspektiv
568 Nyberg, Britt 2008-01-01 THESIS
Income, Energy Taxation, and the Environment : An Econometric analysis
569 Ghalwash, Tarek 2006-01-01 DISSERTATION
Driving advertising into mobile mediums : Study of consumer attitudes towards mobile advertising and of factors affecting on them
570 Pietz, Michal; Storbacka, Lauri 2007-07-03 THESIS
Electronic Energy Transfer within Asymmetric Pairs of Fluorophores: Partial Donor-Donor Energy Migration (PDDEM)
571 Kalinin, Stanislav 2004-01-01 DISSERTATION
Solubility and Surface Complexation Studies of Apatites
572 Bengtsson, Åsa 2007-01-01 DISSERTATION
A perfect score :Validity arguments for college admission tests
573 Lyrén, Per-Erik, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Kvinnor i polistjänst : Föreningen Kamraterna, Svenska polisförbundet och kvinnors inträde i polisyrket
574 Dahlgren, Johanna 2007-01-01 DISSERTATION
Model Based Coding : Initialization, Parameter Extraction and Evaluation
575 Yao, Zhengrong 2005-01-01 DISSERTATION
Ulcerative colitis : colorectal cancer risk and surveillance in an unselected population
576 Lindberg, Jan 2007-01-01 DISSERTATION
NMR studies of host-pathogen interactions
577 Petzold, Katja, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Struggling for clarity :cultural context, gender and a concept of depression in general practice
578 Lehti, Arja, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Jakten på koncentration - Från teori till idrott
579 Jansson, John 2005-01-01 DISSERTATION
Modeling adsorption of organic compounds on activated carbon : A multivariate approach
580 Wu, Jufang 2004-01-01 DISSERTATION
A Difficult Choice? : A study of which factors influence the choice of auditor
581 Embretzén, Johanna; Nilsson, Marie; Olofsson, Sandra 2007-02-27 THESIS
Långhus i Gene : teori och praktik i rekonstruktion
582 Edblom, Lena 2004-01-01 DISSERTATION
Turbulent burning, flame acceleration, explosion triggering
583 Akkerman, V'yacheslav 2007-03-22 THESIS
Bibliotekskatalogers användarvänlighet : en usabilitystudie av Umeå Universitetsbiblioteks katalog Album
584 Rönnbäck, Ann-Sofie 2006-09-01 THESIS
“We may see something but if we fail to notice, we are essentially blind..” : A study of what methods companies use when analysing the surrounding world
585 Andersson, Lisa; Sörensen, Hanna 2007-06-11 THESIS
The entrepreneur in the cluster
586 Kronholm, Thomas; Vidhall, Martin 2008-06-23 THESIS
Sjukvårdens industrialisering : Mellan curing och caring –sjuksköterskearbetets omvandling
587 Strömberg, Helen 2004-01-01 DISSERTATION
Samarbete i gränsland : Om relation och kommunikation i samarbete mellan skola och barnomsorg
588 Hjelte, Jan 2005-01-01 DISSERTATION
Ultracold rubidium atoms in periodic potentials
589 Saers, Robert 2008-01-01 DISSERTATION
Principles for planning and analyzing motions of underactuated mechanical systems and redundant manipulators
590 Mettin, Uwe, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Influence of Brand Name on Consumer Decision
591 Hasan, Tanveer 2008-04-28 THESIS
"Hela världen på vår tröskel" : lokala reaktioner på en utlokaliserad flyktingförläggning
592 Wikström, Eva 2008-01-01 DISSERTATION
Omsorg som arbete : Om utbildning, arbetsmiljö och relationer i äldre- och handikappomsorgen
593 Ahnlund, Petra 2008-03-20 THESIS
Synthesis and modifications of materials for separation science
594 Nordborg, Anna 2008-01-01 DISSERTATION
Statistical modeling and design in forestry : The case of single tree models
595 Berhe, Leakemariam 2008-01-01 DISSERTATION
Network mobilisation in Project based organizations such as film making
596 Kang, Jasmine; Korotkov, Kirill 2008-01-22 THESIS
New approaches to moisture determination in complex matrices based on the Karl Fischer Reaction in methanolic and non-alcoholic media
597 Larsson, William 2008-01-01 DISSERTATION
Relationships between bodily characteristics and mental attitudes: Bodily examined and self assessed raitings of ill health
598 Meurle-Hallberg, Kina 2005-01-01 THESIS
Specification of Dorsal and Intermediate Telencephalic Character
599 Marklund, Matthew 2005-01-01 DISSERTATION
Effects of Varying Combustion Conditions on PCDD/F Formation
600 Aurell, Johanna 2008-01-01 DISSERTATION

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.