Search Results

Showing 501 - 550 of 1620 results for query Umeå universitet < Previous1..6789101112131415..33Next >

Match Authors Date Type
Ideals and Boundaries in Algebras of Holomorphic Functions
501 Carlsson, Linus 2006-01-01 DISSERTATION
Surface chemistry of Al and Si (hydr)oxides, with emphasis on nano-sized gibbsite (?-Al(OH)3)
502 Rosenqvist, Jörgen 2002-01-01 DISSERTATION
Att bli miljömedveten : Perspektiv på miljöhandbokens textvärld
503 Adenling, Elinor 2007-09-03 THESIS
Falls in people with dementia
504 Eriksson, Staffan 2007-01-01 DISSERTATION
THE EX-DIVIDEND DAY STOCK PRICE BEHAVIOR : FTSE 100 of the London Stock Exchange
505 Anagho, Zillah; Tah, Kenneth 2007-06-25 THESIS
Counted - and then? :trends in child mortality within an Ethiopian demographic surveillance site
506 Emmelin, Anders, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Inter(man)tional Assignments? : - A Study Concerning Women’s Possibilities to Work Abroad
507 Sundqvist, Sara; Gustafsson, Sandra 2007-01-31 THESIS
Att kunna läsa innan skolstarten : Läsutveckling och lärandemiljöer hos tidiga läsare
508 Ivarsson, Lena 2008-11-07 THESIS
Factor Demand and Market Power
509 Sjöström, Magnus 2004-01-01 DISSERTATION
Human extraocular muscles : molecular diversity of a unique muscle allotype
510 Kjellgren, Daniel 2004-01-01 DISSERTATION
Boteberättelser : En etnologisk studie av boteprocesser och det omprövande patientskapet
511 Winroth, AnnCristin 2004-01-01 DISSERTATION
Signaling pathways in the activation and proliferation of Drosophila melanogaster blood cells
512 Zettervall, Carl-Johan 2005-01-01 DISSERTATION
An approach to software product line use case modeling
513 Eriksson, Magnus 2006-01-01 THESIS
Et uregjerlig mangfold? :Lokale og regionale museer som saksfelt i norsk kulturpolitikk 1900 - cirka 1970.
514 Fosmo Talleraas, Lise Emilie, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Clueless or efficient? : A Comparison of the Use of Reward Systems Between Sectors
515 Niemi, Ulrika; Pellas, Nina 2009-01-01 THESIS
The amyloid : structure, properties and application
516 Malisauskas, Mantas 2007-01-01 DISSERTATION
Experimental acute otitis media : aspects on treatment, protection and structural changes
517 Westman, Eva 2003-01-01 DISSERTATION
Spatial heterogeneity and biotic interactions : scaling from experiments to natural systems
518 Bergström, Ulf 2004-01-01 DISSERTATION
Spleno-pancreatic development assessed by 3D molecular imaging
519 Asayesh, Amir 2007-01-01 DISSERTATION
Att främja förändrad livsstil bland personer med psykiskt funktionshinder :studier av metabola och psykologiska effekter, upplevd mening och hälsa
520 Forsberg, Karl Anton, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Järnhanteringens dynamik : Produktion, lokalisering och agglomerationer i Bergslagen
521 Olsson, Fredrik 2007-01-01 DISSERTATION
Global Mindset : Enhancing a Company's Global Approach
522 Karlsson, Lina; Uddén, Sara 2007-02-19 THESIS
Rektors ledarskap :styrningssammanhang och stil
523 Svensson, Anna Maria 2010-01-01 THESIS
Välfärdspolitik och kvinnoyrken : organisation, välfärdsstat och professionaliseringens villkor
524 Evertsson, Lars 2002-01-01 DISSERTATION
Svensk chick-lit 1996-2006 : En undersökande genrediskussion av svensk chick-lit
525 Lundhag, Malin E 2007-08-22 THESIS
Lipoprotein lipase in hemodialysis patients and healthy controls : effects of heparin
526 Näsström, Birgit 2004-01-01 DISSERTATION
Proteomic analysis of Arabidopsis thaliana
527 Granlund, Irene 2008-01-01 DISSERTATION
Function of wobble nucleoside modifications in tRNAs of Salmonella enterica Serovar Typhimurium
528 Chen, Peng 2004-01-01 DISSERTATION
Proteomic analysis of Arabidopsis thaliana
529 Granlund, Irene, PhD 2008-01-01 DISSERTATION
Stress response and virulence in Vibrio anguillarum
530 Weber, Barbara, PhD 2010-01-01 DISSERTATION
An ounce of prevention is worth a pound of cure :preventive home visits among healthy seniors
531 Sahlén, Klas-Göran, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Nonionic Surfactants – A Multivariate Study
532 Uppgård, Lise-Lott 2002-01-01 DISSERTATION
Varde ljud! : Om skapande i skolans musikundervisning efter 1945
533 Strandberg, Tommy 2007-01-01 DISSERTATION
Open-Plan Offices : The Importance of the Ambient Conditions´ Characteristics for Employee Satisfaction
534 Arnerlöv, Karin; Bengtsson, Cecilia 2007-06-27 THESIS
Stream monitoring using near-infrared spectroscopy of epilithic material
535 Persson, Jan 2007-01-01 THESIS
Visioner av världen : hädelse och djävulspakt i justitierevisionen 1680-1789
536 Olli, Soili-Maria 2007-01-01 DISSERTATION
Boplatsvallen som bostad i Norrbottens kustland 5000 till 2000 före vår tideräkning : en studie av kontinuitet och förändring
537 Norberg, Erik 2008-01-01 DISSERTATION
Guldgruvan som försvann? :En mediestudie av konflikten kring UmanGenomics och Medicinska biobanken 2001-2006
538 Lindenius, Erik, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
From protein sequence to structural instability and disease
539 Wang, Lixiao, PhD 2010-01-01 DISSERTATION
Bilism för regional utjämning? Studier av privatbilismens geografiska och socioekonomiska spridningsmönster 1950-2000
540 Lindgren, Eva 2008-01-01 THESIS
A multivariate approach to characterization of drug-like molecules, proteins and the interactions between them
541 Lindström, Anton 2008-01-01 DISSERTATION
Socio-cultural viability of international intervention in war-torn societies : a case study of Bosnia Herzegovina
542 Sahovic, Dzenan 2007-01-01 DISSERTATION
Developed comprehension of competence? : A study on attitudes, opinions and values concerning middle managers within the Swedish public health care sector of Västerbotten
543 Javing, Erik; Nyström, Ulla 2007-06-14 THESIS
Perturbative Methods in General Relativity
544 Eriksson, Daniel 2008-01-01 DISSERTATION
Developing otitis media : experimental studies in particular regarding inflammatory changes in the tympanic membrane
545 Eriksson, Per Olof 2004-01-01 DISSERTATION
Från isolering till integrering : en kollektivbiografisk studie över de kvinnliga riksdagsledamöterna under tvåkammarriksdagens tid 1922-1970
546 Norrbin, Camilla 2004-01-01 DISSERTATION
Contested Landscapes/Contested Heritage : history and heritage in Sweden and their archaeological implications concerning the interpretation of the Norrlandian past
547 Loeffler, David 2005-01-01 DISSERTATION
”Is i magen och ett varmt hjärta” : Konstruktionen av skolledarskap i ett könsperspektiv
548 Franzén, Karin 2006-01-01 DISSERTATION
Virulence mechanisms of pathogenic Yersinia : aspects of type III secretion and twin arginine translocation
549 Lavander, Moa 2005-01-01 DISSERTATION
New methods and reagents for small scale synthesis of phosphor organic compounds with focus on the phosphonic acids and their analogues
550 Wärme, Rikard, PhD 2010-01-01 DISSERTATION

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.