Search Results

Showing 101 - 150 of 937 results for query Stockholms universitet < Previous12345678910..19Next >

Match Authors Date Type
Tvingad till vård : missbrukares syn på LVM, motivation och egna möjligheter
101 Ekendahl, Mats 2001-01-01 DISSERTATION
From Biogenesis to Overexpression of Membrane Proteins in Escherichia coli
102 Wagner, Samuel 2008-01-01 DISSERTATION
Behavioral Treatments of Panic Disorder with Agoraphobia : Treatment Process and Determinants of Change
103 Ramnerö, Jonas 2005-01-01 DISSERTATION
Possibility-Space and Its Imaginative Variations in Alice Munro's Short Stories
104 Skagert, Ulrica 2008-01-01 DISSERTATION
Deflationism : A Use-Theoretic Analysis of the Truth-Predicate
105 Båve, Arvid 2006-01-01 DISSERTATION
Stat på villovägar : Resultatstyrningens framväxt i ett historisk-institutionellt perspektiv
106 Sundström, Göran 2003-01-01 DISSERTATION
Riskabla samtal :en analys av potentiella faror i skolans kvarts- och utvecklingssamtal
107 Hofvendahl, Johan, PhD 2006-01-01 DISSERTATION
Supernovae under the gravitational lens
108 Gunnarsson, Christofer 2005-01-01 DISSERTATION
GFP as a tool to monitor membrane protein topology and overexpression in Escherichia coli
109 Drew, David 2005-01-01 DISSERTATION
Metabolic Significance of Fatty Acid Elongation
110 Zadravec, Damir, PhD 2010-01-01 DISSERTATION
Learning Democracy Together in School? : Student and Teacher Attitudes in Bosnia and Herzegovina
111 Kolouh-Westin, Lidija 2004-01-01 DISSERTATION
Regulation of Elovl and fatty acid metabolism
112 Brolinson, Annelie 2009-01-01 DISSERTATION
Synthesis of Structures Related to the Capsular Polysaccharide of Neisseria meningitidis Serogroup A and to Mycothiol
113 Slättegård, Rikard 2007-01-01 DISSERTATION
Normalitetens gränser : En studie om 1900-talets mentalhygieniska diskurser
114 Piuva, Katarina 2005-01-01 DISSERTATION
Structural studies of three cell signaling proteins : crystal structures of EphB1, PTPA, and YegS
115 Bakali, Amin 2007-01-01 DISSERTATION
Förankring och Dialog : Kraftspelet mellan planering och demokrati
116 Velásquez A., Juan 2005-01-01 DISSERTATION
Förankring och Dialog :Kraftspelet mellan planering och demokrati
117 Velásquez A., Juan, PhD 2005-01-01 DISSERTATION
A Decontextual Stylistics Study of the Genji Monogatari :With a Focus on the "Yûgao" Story
118 Jelbring, Stina, PhD 2010-01-01 DISSERTATION
Kvinnor och män i möte : En samtalsanalytisk studie av interna arbetsmöten
119 Milles, Karin 2003-01-01 DISSERTATION
I persuadörernas verkstad. Marknadsföring i Sverige 1920-1965 : En studie av ord och handling hos marknadens aktörer
120 Hermansson, Kenth 2002-01-01 DISSERTATION
Rendering the Sublime :A Reading of Marina Tsvetaeva's Fairy-Tale Poem The Swain
121 Lane, Tora, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Metaistorija Bulata Okudžavy : Obraz dokumenta v romane Putešestvie diletantov
122 Ouvarova, Svetlana 2009-01-01 DISSERTATION
Trädgårdsboken som text 1643–2005
123 Nord, Andreas, PhD 2008-01-01 DISSERTATION
Church and nation : The discourse on authority in Ericus Olai's Chronica regni Gothorum (c. 1471)
124 Tjällén, Biörn 2007-01-01 DISSERTATION
El Pretérito Perfecto Compuesto del español de Chile, Paraguay y Uruguay :Aspectos semánticos y discursivos
125 Henderson, Carlos, PhD 2010-01-01 DISSERTATION
Enemies of the People :Whistle-Blowing and the Sociology of Tragedy
126 Haglunds, Magnus, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Interrogative Clauses and Verb Morphology in L2 Swedish : Theoretical Interpretations of Grammatical Development and Effects of Different Elicitation Techniques
127 Philipsson, Anders 2007-01-01 DISSERTATION
Stochastic Epidemic Models : Different Aspects of Heterogeneity
128 Lindholm, Mathias 2008-01-01 DISSERTATION
Stochastic Epidemic Models :Different Aspects of Heterogeneity
129 Lindholm, Mathias, PhD 2008-01-01 DISSERTATION
IT i boendet : - en infrastruktur för vardagslivet
130 Jönsson-Brydsten, Monika 2008-01-01 DISSERTATION
Transition Metal Hydrides : Biomimetic Studies and Catalytic Applications
131 Ekström, Jesper 2007-01-01 DISSERTATION
Quantum Wavepacket Dynamics in Molecular and Trapped Ion Systems
132 Wang, Dong 2008-01-01 DISSERTATION
Gods och landskap : Jordägande, bebyggelse och samhälle i Östergötland 1000-1562
133 Berg, Johan 2003-01-01 DISSERTATION
Jag vill att ni hämtar min mamma... :Villkor för familjearbete för ungdomar inom institutionsvården.
134 Kesthely, Martha, PhD 2006-01-01 DISSERTATION
Asymptotic methods applied to some oceanography-related problems
135 Zarroug, Moundheur, PhD 2010-01-01 DISSERTATION
Les métaphores de guerre dans la prose journalistique du français 
136 Dilks, Charlotte, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Längs med Hjälmarens stränder och förbi - relationen mellan den gropkeramiska kulturen och båtyxekulturen
137 von Hackwitz, Kim, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Transcendental Idealism and the Organism : Essays on Kant
138 Quarfood, Marcel 2004-01-01 DISSERTATION
Serch for Neutralino Dark Matter with the AMANDA-II Neutrino Telescope
139 Minaeva, Yulia 2004-01-01 DISSERTATION
Vad kan medborgarna göra? : Fyra fallstudier av samarbetsformer för frivilliga insatser i äldreomsorg och väghållning
140 Lindberg, Elisabet 2005-01-01 DISSERTATION
L'influence translinguistique dans l'interlangue française : Étude de la production orale d'apprenants plurilingues
141 Lindqvist, Christina 2006-01-01 DISSERTATION
Den utvärdera(n)de staten : Utvärderingens institutionalisering på den högre utbildningens område
142 Gröjer, Anette 2004-01-01 DISSERTATION
Electron-transfer processes in fast ion-atom collisions
143 Støchkel, Kristian 2005-01-01 DISSERTATION
Nazityskland i populärkulturen : Minne, myt, medier
144 Kingsepp, Eva 2008-01-01 DISSERTATION
Team Entrepreneurship : A Process Analysis of the Venture Team and the Venture Team Roles in relation to the Innovation Process
145 Larsson Segerlind, Tommy 2009-01-01 DISSERTATION
Heter Vägverket Tielaitos eller Tievirasto på finska? : Benämningar på svenska samhällsfenomen i sverigefinska tidningar
146 Ehrnebo, Paula 2007-01-01 DISSERTATION
Essays on Discrimination and Corruption
147 Waisman, Gisela 2008-01-01 DISSERTATION
Seven Years That Shook Economic and Social Thinking : Reflections on the Revolution in Communist Economics 1985-1991
148 Svensson, Bengt 2008-01-01 DISSERTATION
Structural biology of integral membrane proteins - From methods to molecular mechanisms
149 Niegowski, Damian, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
On the recent Arctic Warming
150 Graversen, Rune Grand 2008-01-01 DISSERTATION

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.