Search Results

Showing 1 - 50 of 987 results for query Södertörns högskola 12345678910..20Next >

Match Authors Date Type
Förändringarna i den tyska familjepolitiken : Ett steg bort från den konservativa välfärdsmodellen?
1 Högselius, Carl 2007-06-25 THESIS
Motiverar multimedia till lärande? : åsikter i en mellanstadieklass om datorstödd undervisning
2 Tubic, Altijana; Karlson, Madeleine 2005-09-08 THESIS
Valutasäkring : de internationella standardernas effekt
3 Ferdén, Elin; Karlsson, Emeli 2006-06-08 THESIS
Uppåtpuffar och nedåtpuffar
4 Rinaird, Olof; Persson, Gustaf 2007-07-09 THESIS
Talet och tystnaden : en studie av samhällsstrukturer och begär i Sarah Kanes "Phaedra's Love"
5 Mårsell, Maria 2008-01-30 THESIS
De andra hos Merleau-Ponty : Om fenomenologisk intersubjektivitet
6 Jensen, Max Joakim 2008-06-17 THESIS
Allt som kommer emellan mig och skrivandet dödar jag : Melankoli i språket i Mare Kandres Bubins unge
7 Tolis, Sofia 2006-11-13 THESIS
"Om form, färg och stil är viktigt beställer jag aldrig på nätet" : En studie om upplevd risk vid handel på Internet
8 Björnegren, Ellinor; Jansson, Sandra 2009-01-01 THESIS
En välsignelse på jorden : Det goda äktenskapet som normaltillstånd och mål i tre romaner från 1860-talet
9 Holmqvist, Moa 2007-10-23 THESIS
Att arbeta Jämt : Ett förändringsarbete på ett svenskt företag
10 Lindström, Carolina; Zadruzny, Camilla 2006-01-24 THESIS
Det queera Japan: Genusföreställningar och normbrytande konst i det samtida Japan
11 Stahlénius, Orrit 2007-03-27 THESIS
"On doit s'adapter!" - "Man måste anpassa sig!" : En studie av internationellt management i Sverige och Frankrike
12 Naumann Bergman, Marcus; Nyberg , Stéphanie 2009-01-01 THESIS
I betraktaren ögon : en studie om organisationskultur
13 Åhlin, Emma; Karlsson, Nina 2009-01-01 THESIS
Kvinnan som den nödvändiga tomheten i mannens levnadskonst : en psykoanalytisk läsning av Bretons Nadja och Rodenbachs Det döda Brügge
14 Birkholz, Emma 2007-12-11 THESIS
Ett gammalt mossigt apotek? : Hur marknadsföringsarbetet förändras vid en omreglering
15 Larsson, Marit; Ringqvist, Joacim 2009-01-01 THESIS
Därför är det bråttom : Cancern som måste stoppas i tid
16 Ericsson, Malin 2008-06-04 THESIS
Factors conditioning the distribution of fresh water pulmonates, Biomphalaria spp., Bulinus spp., and Lymnea spp., in Babati District, Tanzania.
17 Lydig, Anna 2009-01-01 THESIS
För sakens skull : Det omöjliga mötet i Rut Hillarps roman Sindhia - en lacansk läsning
18 Arbelius, Karin 2006-01-31 THESIS
Poly - bejakandet av samtidigt begär och samtidig kärlek. : En genusvetenskaplig intervjustudie om att (vilja) ha flera kärleksfulla intima relationer samtidigt.
19 Smoczynski, Eva 2006-07-19 THESIS
I tankarnas våld : – En artikelserie om människor med tvångstankar, och den snåriga vägen till en mänsklig behandling
20 Ljungqvist, Rikard 2006-06-09 THESIS
Obligatorisk Sexualitet och Asexuell Existens : Patologiserad olust, (a)sexuella (icke)subjekt och frånvaro av begär som (o)möjliggjord position.
21 Lindgren, Matilda 2007-08-27 THESIS
E-government. : En studie av 24-timmarsmyndigheten i kommunerna.
22 Flouti, Maria; Merhawi, Eden 2007-02-16 THESIS
Från vision till verklighet
23 Andersson, Annika; Golvani, Parisa 2009-01-01 THESIS
Omstörtande och återupprättelse : begärsstrukturer och budskap i Aurora Ljungstedts En jägares historier
24 Holmqvist, Moa 2005-01-01 THESIS
Jag har ropat så högt jag förmått, jag har upphävt såväl stridsrop som bönerop
25 Stenblock, Marina 2008-01-01 THESIS
Koloniseringen av Thailand : En postkolonial studie om svenska backpackers i Thailand
26 Hadjipetri, Sofia 2008-01-29 THESIS
Ledarskap i medicinteknikbranschen
27 Axling, Louise; Lindh, Pernilla 2009-01-01 THESIS
Delat ledarskap - en möjlig arbetsform för en scenkonstinstitution?
28 Juras, Katja; Rantamäki, Sanna 2009-01-01 THESIS
Mest och minst kommenterat : vad skapar motivation att kommentera ett blogginlägg
29 Jonsson, Sofia 2009-01-01 THESIS
Lojalitet på en biografmarknad
30 Demir, Daniel; John, Joshua 2009-01-01 THESIS
Gamla strukturer - Nya tider : En undersökning om fackförbundens samarbetsformer med SAS
31 Lööf, Elinor; Wiik, Erika 2009-01-01 THESIS
FoU : Företagens tillvägagångssätt vid aktivering av utvecklingsutgifter
32 Metz, Flor; Jound, Rafique 2009-01-01 THESIS
Equity issue announcement vs. the stock price : En eventstudie om hur ett tillkännagivande av en nyemission påverkar aktiekursen Equity issue announcement vs. the stock price : An event study of how an announcement of an upcoming equity issue affects the stock price
33 Grujicic, Dragana; Biderman, Johanna 2009-01-01 THESIS
Väninnor, älskarinnor och goda styvmödrar : Kvinnliga vänskapsrelationer i tre svenska romaner 1836-1857
34 Lappea, Maria 2007-07-18 THESIS
Presentationen av muslimer i tv-serien Andra Avenyn : Hotbild, hjältar eller något mittemellan?
35 Roth, Madlene 2008-06-11 THESIS
Fast förankrad i allt som förflyktigas : En studie i det litterära motivet badande kvinnor i svensk arbetarlitteratur
36 Karlsson, Ulrika 2008-06-16 THESIS
Effects of the copper-based antifouling paint "Fabi" on growth of the red alga Ceramium tenuicorne
37 Sandberg, Disa 2009-01-01 THESIS
Ögon och öron i främmande land : En studie av utrikeskorrespondenter och deras arbete i svensk dagspress
38 Eidmark, Lina 2006-02-01 THESIS
Kvinnodominerad ledning i mansdominerad bransch
39 Aurelius, Adriana; Niklasson, Kajsa 2007-01-25 THESIS
Anskaffningsvärde Vs Verkligt värde : en studie om företagens val vid värdering av förvaltningsfastigheter
40 Westerlund-Rebo, Nadja; Lhådö, Magnus 2009-01-01 THESIS
Riskredovisningens förändring över tid i svenska börsbolag
41 Rohdin, Kim; Wetterberg, Markus 2007-07-18 THESIS
Konsten att svälja sin läsare : En analys av August Strindbergs roman En dåres försvarstal
42 Färnbo, Mikael 2007-04-12 THESIS
Revisorers syn på förväntningsgapet : utifrån regelverk & externa förväntningar
43 Turkia, Joanne; Fjellgren, Maria 2008-01-23 THESIS
E-marknadsföring : en studie om e-handelsstrategier för CapFinder
44 Ebbestrand, Sofie; Wikner, Anders 2007-02-26 THESIS
Free trade in developing countries : What are the predictable long run effects of an implementation of the CAFTA for the different sectors of the Nicaraguan economy?
45 Raminen, Rikard 2008-02-22 THESIS
Svenska modeföretags internationaliseringsprocess
46 Larsson, Elin; Ryk, Helena 2007-06-25 THESIS
Vad är konstverket värt : Värdet av konst mot bakgrund av verkets aura och konstnärens kanonisering
47 Dahlerus, Jarl 2009-01-01 THESIS
RS 570 : Vägledning eller ej?
48 Svensson, Ulrica; Andersson, Carola 2009-01-01 THESIS
Mobbning : ur flera perspektiv
49 Bonds, Olivia 2007-06-19 THESIS
Vilka faktorer är viktiga för att företagens samhällsansvar ska ge långsiktig överlevnad? : En studie av tre svenska modeföretag
50 Mårtensson, Susanna; Ollevik, Johanna 2009-01-01 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.