Search Results

Showing 401 - 450 of 987 results for query Södertörns högskola < Previous1..45678910111213..20Next >

Match Authors Date Type
Riskkapital & medicintekniska företag : En undersökning om finansieringen från riskkapitalister till svenska medicintekniska företag i introduktions- och expansionsfas
401 Oguz, Semun; Aljaf, Sheran 2007-08-14 THESIS
BSCI : Ett europeiskt initiativ till standardisering av socialt ansvarstagande
402 Dolling, Helén; Maaskola, Minna 2005-08-01 THESIS
Franchising : - Franchisetagarens möjligheter till förändring av varuutbudet.
403 Alam, Saiful; Rozario, Antonia 2007-02-08 THESIS
Lagerställesrationalisering hos Midelfart Sonesson AB
404 Hellström, Elin; Borgmalm, Fredrika 2008-02-14 THESIS
Utbildningen av nyanlända elever i gymnasieålder : Nationella utredningar och lokalt arbete i Södertälje och Malmö kommun
405 Spade, Karin Elisabeth 2009-01-01 THESIS
Lärobokens roll i matematikundervisningen. : Allmändidaktisk tillämpning av van Hieles teorier vid introduktion av algebra.
406 Thornér, Kristina 2005-06-21 THESIS
Soviet Germane relations in the interwar period
407 Radomska, Sofiya 2006-06-12 THESIS
Avskaffandet av revisionsplikten : Vilka alternativ till revisionsplikten föredrar småföretagarna för att upprätthålla trovärdigheten?
408 Icmen, Emanuel; Skogsberg, Erik 2008-02-01 THESIS
Konstvägen Sju Älvar : Monumentalitet i Norrlands skogar
409 Pergefors, Johanna 2006-02-21 THESIS
Katten i konsten på Nationalmuseum
410 Lantz, Lisa 2007-01-29 THESIS
Ny gymnasieskola : En beskrivning av GY-2007
411 Leijonhielm, Maria 2006-10-11 THESIS
Att bli subjekt i sin egen historia : En studie i Alice Lyttkens Flykten från vardagen och - kommer inte till middagen
412 Berg, Annika 2008-02-12 THESIS
Varför uppkommer nya partier? : En motivanalys av Miljöpartiet och Junilistans bildande
413 Eriksson, Leif 2008-06-22 THESIS
Tusen motstridiga röster : Tvära kast, djupa tröstlösa lidanden, och extrema sinnestillstånd i noveller av Ulla Bjerne
414 Sarachu, Åsa 2005-03-09 THESIS
Semco & Freys : A multiple-case study of workplace democracy
415 Petersson, Mary; Spängs, Anna 2006-06-30 THESIS
Värderarens val av metod : Påverkansfaktorer vid företagsvärdering
416 Benedicks, Anne; Öberg, Veronica 2007-06-05 THESIS
Legitimitet i internationella relationer? : En analys av Irakkrigets påverkan av FN som legitimitetskälla
417 Lundin, Jenny 2008-04-08 THESIS
Ledarskap i andra kulturer : En studie i när spanska centralstyrda företag möter den svenska lokala marknaden
418 Morales, Ninni; Carlzon, Sarah 2006-01-20 THESIS
Språkinlärning-medvetenhet och reflektion. : En komparativ textanalys av fyra lärarhandledningar i spanska för grundskolan.
419 Bartos, Eva 2006-06-26 THESIS
Pedagogiskt arbete på Bror Hjorths Hus : Ur ett integrerande och samarbetande perspektiv utifrån två exempel; : invandrargrupper samt skolklasser.
420 Gahrén, Jannike 2007-06-25 THESIS
The Sovereign's Cabin : A reconstruction and interpretation of the wooden sculptures and wall panelling in the great cabin and stern gallery of the warship Vasa of 1628.
421 Wallace, Shaun 2009-01-01 THESIS
Styrelsesammansättning och styrelsens funktion i sociala företag
422 Levin, Michael 2005-06-30 THESIS
Att se sig själv som en del i ett större perspektiv : En analys av skolämnet historia i Lgr 69, Lgr 80 och Lpo 94.
423 Mattsson, Sophie 2006-06-13 THESIS
Hur kan naturvärden och rekreativa intressen tas tillvara vid byggnationsprojekt? : Fallstudie Tyresö strand
424 Östhem, Johanna 2006-06-13 THESIS
Mobbning - En fallstudie av en antimobbningsplan och dess effektivitet ur elevens perspektiv
425 Vega Martinez, Santiago 2006-07-18 THESIS
 Förmågan till etiskt resonemang hos svenska auktoriserade revisorer :   Tillämpning av Defining Issues Test
426 Tsitinidis , Alexandros; Khan, Faiza 2009-01-01 THESIS
Företagsrekonstruktion : I de finansiella nyckeltalens perspektiv
427 Nottorp, Gustav 2005-06-13 THESIS
Bemötande av flickor och pojkar i skolan : Betydelse av genus i interaktionen mellan lärare och elever
428 Gustavsson, Daniel; Remmer, Loredana 2006-06-19 THESIS
Jämställdhet för rekryterare på bemanningsföretag
429 Lehmusoksa, Tiina; Osterling, Anna 2007-04-23 THESIS
En skola för alla? : Några SO-lärares syn på interkulturell pedagogik : Some teacher’s perspective on intercultural pedagogic
430 Kaffoshy, Yuksel; Ure, Terese 2008-02-15 THESIS
Externhandel och mellankommunalt/regionalt samarbete utifrån ett hållbarhetsperspektiv med fokus på delregionen Södertörn
431 Ånstrand, Melker 2008-04-08 THESIS
Nivågruppering
432 Roos, Emma 2006-06-12 THESIS
Etikens plats bland fonder
433 Andersson, Lisa 2007-02-21 THESIS
Rådet, kommissionen och den svenska sysselsättningpolitiken.
434 Hansen, Christina 2005-10-04 THESIS
Val av område och områdesskydd för Natura 2000 med skogshabitat : En jämförande studie av fyra län i Sverige
435 Berglund, Anneli 2008-06-23 THESIS
Corporate Social Responsibility : vilken är dess inverkan på kapitalmarknaden?
436 Bylund, Jessica; Haggren, Charlotte 2007-01-25 THESIS
Förvaltarens betydelse : En jämförande studie av storbankernas förvaltning av regionala fonder inriktade på Europa
437 Norinder, Hanna; Pano, Ellie 2009-01-01 THESIS
Från Goodwill till Impairment test : Hur görs fördelningen till de kassagenererande enheterna
438 Lindgren, Karin; Ödman, Carina 2006-06-13 THESIS
Mötet mellan världar : en artikelserie om fadderskap
439 Olsson, Sofie 2006-06-09 THESIS
Nöjescentrum : en fallstudie av upplevelsekonsumtion!
440 Holmberg, Johanna; Kähr, Therese 2007-01-18 THESIS
En fallstudie i företagsvärdering
441 Kaving, Tomas; Loogna, Mathias 2007-03-20 THESIS
Att levandegöra historia : En undersökning om att använda Stockholms Stadsmuseums historia i historieundervisningen
442 Svensson, Jenny 2006-08-07 THESIS
Harmonisering av Goodwill : en studie kring IASBs införandet av impairmenttester och slopandet av poolningsmetoden
443 Jerresand, Michael; Cenanovic, Nihada 2006-06-19 THESIS
Berättelsen om Ann : etik i Stig Larssons roman Nyår
444 Åberg, Andreas 2005-02-09 THESIS
Branding Technical Services : a case study on SWECO's brand
445 Serhanoglu, Suleyman; Bozkurt, Caroline 2007-01-25 THESIS
Att förbereda sig för det oförutsägbara. : Hur en medelstor resebyrå hanterar en internationell kris.
446 Gustafsson, Katarina; Unesi, Edessa 2007-02-06 THESIS
Historieämnets vara eller icke vara : En kvalitativ studie av Historielärarnas förenings arbete för att stärka historieämnet i den svenska skolan.
447 Helin, Petra 2009-01-01 THESIS
En diktator, en vampyr och färgen grå : Förutsättningar för rumänsk samtidskonst före och efter 1989
448 Lazarescu, Irene 2008-02-05 THESIS
Regeringens transportinfrastruktursatsningar : En studie av tågtrafikens utrymme i regeringsanslagen för transportsektorn
449 Levinson, Elsa 2009-01-01 THESIS
Estonia's health geography : West versus east - an ethnic approach
450 Agnarson, Lars 2005-06-09 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.