Search Results

Showing 351 - 400 of 987 results for query Södertörns högskola < Previous1..3456789101112..20Next >

Match Authors Date Type
New Sustainable Tourism in theory and practice : The use of sustainability guidelines for a tourism venture in Tanzania
351 Lidberg, Maria 2007-04-18 THESIS
Mind the Ga p : En studie om samarbetet mellan externa designers och deras uppdragsgivare ur designerns perspektiv
352 Walldén, Karim; Paulsen, Isabella 2008-02-18 THESIS
Substansrabatt eller premie i fastighetsbolag - En studie av effekterna av IAS 40
353 Enström, Kristian; Aceituno, Solange 2005-07-05 THESIS
Free movement of labour in enlarged EU and impact on Swedish labour market
354 Duranic, Alen 2005-08-11 THESIS
Jämställd arbetsmiljö? : Jämställdhetspraktik ur ett genusperspektiv
355 Dahlin, Sara 2007-01-24 THESIS
Snedrekrytering och mansdominans som organisationskulturellt fenomen
356 Sjögren, Fredrik; Sällvik, Fredrik 2007-01-25 THESIS
I dig finner jag mig : Väninnor som narrativ motor i tre 2000-tals romaner
357 Lilliehorn, Terese 2007-02-07 THESIS
Den svenska resemarknaden : En jämförelse av konkurrensstrategier på en mogen marknad
358 Barrefelt, Liselott; Andréasson, Marie; Lindberg, Ann-Louise 2006-01-27 THESIS
Kodens påverkan på börskurser : En event study på publiceringen av bolagsstyrningsrapporter enligt Svensk kod för bolagsstyrning
359 Melinder, Daniel; Tehrani, Amir 2006-06-08 THESIS
Har forskningen om internationella relationer någon praktisk betydelse? : En studie om idémakt i utrikespolitik
360 Glans, Sebastian 2007-06-28 THESIS
Hur har IAS 38 påverkat stora och små företags redovisning? : En undersökning om skillnader mellan stora och små företags nyckeltal
361 Choudrey, Jasmine; Qadri, Rana 2007-07-18 THESIS
SMS i TV : ett sätt att skapa interaktion i TV?
362 Cedergren, Daniel; Terning, Gustaf 2005-09-09 THESIS
Mohammedkarikatyrerna och skapandet av den Andre : En diskursanalys av den andres dominerande roll och identitet i Sverige
363 Olszewska, Ewa 2006-11-14 THESIS
En fallstudie av Södertörns högskolas intranät Kurswebben
364 Strid, Anna-Karin; Sköld, Lena 2005-07-11 THESIS
Vad är en framgångsrik skola? : Fyra rektorers syn på en framgångsrik skola
365 Lindberg, Karin 2006-06-13 THESIS
En studie av lösensdagseffekt på aktiekursens volatilitet
366 Dang, Sajan Singh; Noyan, Daniel 2005-06-13 THESIS
Confessional Civilising in Ukraine
367 Wawrzeniuk, Piotr 2005-01-01 DISSERTATION
Internetmarknadsföringens effektivitet : en studie på fyra utvalda former av Internetmarknadsföring
368 Gustavsson, Jennie; Krüss, Linn 2007-02-06 THESIS
Ljudmiljön i skolan : Om hur lärare kan påverka sin arbetsmiljö
369 Kullberg, Tove 2008-06-19 THESIS
Detaljhandelns stora utmaning : en studie om detaljhandelns försäljningskoncept och detaljhandelns kunder
370 Krüss, Linn; Gustavsson, Jennie 2006-02-03 THESIS
Riskhanteringens utmaning : En studie som identifierar svenska organisationers riskhantering avseende informationssäkerhet samt dess prioritering.
371 Tehrani, Amir; Siwetz, Clara 2007-06-12 THESIS
Från Khatami till Ahmadinejad : En studie om politisk jämlikhet och demokrati i Iran : A study of political equality and democracy in Iran
372 Sadeghian, Mahmoud 2008-05-12 THESIS
Perceptionsanalys av tre webbplatser som använder Flash : skillnader i syn på färg och form bland kvinnliga och manliga Internetanvändare i olika åldersgrupper
373 Kronvall, Alf 2005-09-08 THESIS
En interkulturell lärarutbildning? : en jämförande studie över fyra svenska universitet och högskolors
374 Norén, Henric; Nasirian, Yashar 2008-03-13 THESIS
Jämställdhet som ideal och praktik på ett IT-företag
375 Djäken, Katarina 2007-01-29 THESIS
Pedagogiska miljöer : En undersökning om hur miljön påverkar inlärningen
376 Jansson, Maria; Fröberg, Pierre 2007-02-07 THESIS
En bild ljuger aldrig? : En studie om digitaliseringens inverkan på trovärdigheten i fotografier
377 Muurman, Eeva-Leena; Svensson, Maria 2005-09-12 THESIS
Baltic 21 kontra Helcom : Hållbarhet eller Modernisering
378 Falk, Karl 2006-06-20 THESIS
Bonussystem : En undersökning av Max Hamburgarerestauranger AB
379 Manoilidis, Eliséos; Rouchetto, Mauro 2007-02-26 THESIS
Att vara lärare i en mångkulturell skola
380 Fitwi, Leila; Atterlid, Camilla 2008-02-21 THESIS
Kulturarvet i textilslöjden : En undersökning om hur textillärare i grundskolan använder sig av kulturarvet i slöjdundervisningen
381 Karling, Maria 2006-08-24 THESIS
Nassau Senior : the Whig leader's counsellor in the age of laissez-faire : Period considered 1829 - 1836
382 Forsberg, Åke 2006-10-16 THESIS
Internationalisering av redovisningsregler för svenska börsnoterade företag : effekterna på redovisningen av varumärken efter införandet av IAS 38
383 Wiberg, Johanna; Nordström, Anne-Marie 2007-02-07 THESIS
Närvaro och frånvaro : en studie om elevers tankar runt skolk
384 Holmlöv Sarri, Anna 2007-06-19 THESIS
Teknikens betydelse i en lärande miljö : Datoranvändandets betydelse i undervisningen för elever i åk 7 i en Stockholmsförort
385 Thörnblom, Malin; Alija, Florineta 2008-02-04 THESIS
Kontakter på kinesiska : Viktiga faktorer för svenska småföretag vid varuimport från Kina
386 Bäckström, Göran; Ahlström, Mattias 2006-02-08 THESIS
Äckellust : En läsning av Eva Sjödins Gränsland utifrån Julia Kristevas teori om abjektion
387 Pulls, Sofia 2007-02-19 THESIS
Die Philosophie Martha Nussbaums hinsichtlich ihrer feministischen Ausrichtung
388 Beck, Stefanie 2009-01-01 THESIS
Milk With Soda : A Minor Field Study on the Chemical Companies’ and Distributors’ Role in the Usage of Pesticides in the Rice Cultivation, Tarapoto, Peru
389 Andersson, Agneta 2006-01-24 THESIS
Entreprenöriella team : Varför startas företag i team?
390 Ericson - Stahre, Charlie; Yousefi, Daniel 2008-01-28 THESIS
Female inequality and the spreading of HIV/AIDS – a gender-based study
391 Söderström, Sara 2006-06-20 THESIS
Are there still portfolio diversification opportunities within the EMU area?
392 Svensson, Maria 2005-06-22 THESIS
Föräldrasamverkan i skolan : Några föräldrars och lärares syn på hur samverkan kan fungera på en skola
393 Ågren, Mia; Sjödin, Erica 2006-09-08 THESIS
Utländskt ägande i svenska börsföretag : En kvantitativ studie av det utländska ägandets inverkan på svenska börsföretag
394 Fried, Andreas; Karlsson, Bengt 2007-02-12 THESIS
Ledarskap i främmande kulturer : en kvalitativ studie av franska chefer verksamma i Sverige
395 Carlsson, Frida; Henriksson, Sara 2007-02-06 THESIS
Lika kön leka bäst? : en historiskt jämförande genusperspektivsanalys på skolan då och nu
396 Björck, Anne-Marie 2008-01-28 THESIS
Sverige och implementering av EU-direktiv : En fallstudie av badvattendirektivet och arbetstidsdirektivet
397 Friberg, Stina; Koel Östbye, Monica 2006-06-19 THESIS
Varför överlåter medlemsstaterna makt åt EU? : En fallstudie om utvecklandet av en gemensam asyl- och flyktingpolitik inom EU.
398 Sundberg, Jenny; Christiansson Wahlqvist, Melinda 2005-09-06 THESIS
När de flygande tefaten landade i folkhemmet : en studie av ufo-mytens förändring i en svensk kontext
399 Moberg, Jessica 2006-09-18 THESIS
Kyssta grodor : En studie av uppköpta svenska börsnoterade företag
400 Cheng, Sheau-Yun; Ljungner, Andreas 2009-01-01 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.