Search Results

Showing 301 - 350 of 987 results for query Södertörns högskola < Previous1..234567891011..20Next >

Match Authors Date Type
Solid waste management implementation, an opportunity not to be wasted : Solid waste management in Babati, Tanzania
301 Jaensson, Stina 2008-01-01 THESIS
How to stop the African elephant population from extermination; Causes, Achievements and Consequences
302 Jansson, Lina 2006-06-20 THESIS
Att använda skönlitteratur i skolan : En studie om hur och varför åländska lärare i åk 4-6 använder skönlitteratur i sin undervisning
303 Stengård, Marika 2008-02-21 THESIS
Den rebelliske aktivisten : En fallstudie av WeAretheSuperlativeConspiracys användning av Weactivists i varumärkesbyggande syfte
304 Adolfsson, Jeanette; Svanblom, Elin 2008-06-02 THESIS
Rock och roll : En studie av musikens roll i identitetsskapandet
305 Lindberg, Joel 2007-06-20 THESIS
Ingen är utanför alla är inne : en studie om hur skolungdomar i ett segregerat område kan uppleva villkoren för sin utveckling av en självbild.
306 Gustafsson, David; Tähtionen, Kimmo 2006-06-22 THESIS
Att marknadsföra kunskap : En studie av utbildningssektorn ur ett kommunikationsperspektiv
307 Axelsson, Andréa; Samulesson, Hanna 2009-01-01 THESIS
Företagsetableringar i främmande kulturer : En fallstudie på Kina
308 Strand, Veronica; Ipek, Ebru 2007-02-07 THESIS
Varför uppkom och upphörde Irakiska Kurdistan? : En teoriutvecklande kvalitativ fallstudie
309 Zarei, Semire 2008-05-13 THESIS
Förändrade konkurrensstrategier vid branschutvidgning : En jämförande undersökning av tre hotell i Stockholms innerstad
310 Giannaridis, Leonidas; Pettersson, Karin 2008-06-02 THESIS
Psykiatrireformen - från intention till verklighet? : En analys av psykiatrireformens måluppfyllelse
311 Kristianson, Jesper; Svensson, Johannes 2005-06-09 THESIS
"Språket är ett medel, inte ett mål..." : Några lärares syn på språkutveckling i grundskolans senare år och på gymnasiet i den språksatsande kommunen Huddinge
312 Kuru, Lauri 2009-01-01 THESIS
Fria skolval och lärarfacken : En jämförelse mellan svensk och fransk skoldebatt
313 Westberg, Erik 2007-06-20 THESIS
Historieundervisning i statens intresse : Forum för levande historia och dess projekt Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer
314 Johansson, Christian 2008-06-25 THESIS
PPM - Passivt Placerande för Många : En analytisk studie av premiepensionsspararnas avsaknad av strategier för fondval
315 Sparf, Henrik; Helin, Jenny 2006-01-27 THESIS
Vägen till en framgångsrik utlandsetablering : en studie av Akzo Nobel Nippon Paint AB:s etableringsstrategier
316 Zorlak, Ema; Afram, Jesmin 2006-07-18 THESIS
Crouching Tiger Hidden Success? : A Futurology of the Chinese Stock Market
317 Li, Lulu; Malmström, Linda 2006-01-31 THESIS
Hem- och konsumentkunskap som stödämne
318 Åkesson, Lena 2008-06-13 THESIS
Konkurrensstrategier : En studie om konkurrensen på den svenska kontaktlinsmarknaden
319 AArskog, Pernilla; Lange, Annika 2006-06-07 THESIS
Att läsa Lispector med Cixous : Écriture féminine och Stjärnans ögonblick
320 Sjölinder, Per 2005-02-14 THESIS
"Hon är undantaget som bekräftar regeln" : Om hur bekönandets mekanismer påverkar utrymmet för kvinnor och män på ett medelstort företag i Sverige
321 Grünbaum, Rita 2006-03-06 THESIS
Coffee is money, maize is food : Discussing agricultural specialization in Tanzania
322 Börjeson, Natasja 2007-02-21 THESIS
The "best language" stereotype threat : A pilot study
323 Colarieti-Tosti, Massimiliano 2007-06-19 THESIS
Religion i skolan : En studie av gymnasieelevers uppfattning om ämnet religionskunskap A
324 Cakar, Kristina 2009-01-01 THESIS
Värdering av banker i Kina och EU : - Är Kinas banker övervärderade jämfört med EU?
325 Kristoffersen, Fredrik; Johansson, Tobias 2008-01-25 THESIS
När kultur var i rörelse : Kulturbegreppets förändring under sextiotalet, speglad genom tidskriften Ord&Bild
326 Klockar Linder, My 2007-02-27 THESIS
"Zlatanfenomenet" : "Only God can judge me" : En interkulturell studie om individualisters socialisering inom lagidrotten och skolans idrottsämne.
327 Nixon, Emelie; Rojas Johansson, Alma 2008-01-25 THESIS
Den varumärkesuppbyggande processen : En fallstudie på en fackförening
328 Tayan, Oguz; Koski, Tony 2005-06-09 THESIS
Ekonomistyrning i Svenska fotbollsklubbar
329 Loogna, Mathias; Kaving, Tomas 2006-06-14 THESIS
SERVQUAL : - ett lämpligt mätinstrument av upplevd tjänstekvalitet inom reseindustrin?
330 Henriksson, Susanna; Fränneby, Charlotte 2008-06-22 THESIS
Vad är Mångfald? : En studie om lärare samt ledning i två skolor i olika delar i
331 Stolth, Emelie; Nadjati Giliani, Maryam 2008-05-05 THESIS
Det Otidsenliga : Om tid och tänkande hos Gilles Deleuze The Untimely : On time and thinking in Gilles Deleuze
332 Sehlberg, Johan 2009-01-01 THESIS
OS i Kina, oberoende idrott eller politisk propaganda? : A Study of the Chinese Regime’s Political involvement, in the Beijing 2008 Olympic Games
333 Alm, Jens 2008-02-15 THESIS
Gruppdynamik och social gemenskap inom fallskärmssporten : ett elevperspektiv
334 Frost, Merit 2009-01-01 THESIS
Unesco, Malraux och ombildningens museum : Estetik och kosmopolitik i efterkrigstid
335 Håkansson, Fredrik 2007-06-28 THESIS
Adaption och subversion : Återbruk, mening och nonsens i Block av Ulf Karl Olov Nilsson
336 Hellman Vold, Anne 2008-05-21 THESIS
Matematikboken – betydelse och kvalité : En studie av matematikbokens betydelse för elevers resultat i matematik samt utvärdering av matematikböckers kvalité
337 Sundholm, Anders 2008-06-09 THESIS
Överläkare i ortopedi och kirurgi : Likvärdiga arbeten med lika löner?
338 Fazlji, Denisa 2006-03-15 THESIS
Att bygga ett framgångsrikt varumärke : En fallstudie av H&M
339 Valdemarsson, Samantha; Hameed, Lubna 2007-02-15 THESIS
Jag kanske är lite nörd... : En uppsats om genus, spel och identitet
340 Karlsson, Pernilla 2008-02-21 THESIS
Kunskap, ordning och krav : Liberalism och konservatism i Folkpartiets skolpolitik
341 Höglund, Alexander 2006-07-18 THESIS
Privatisering av offentlig verksamhet : En fallstudie av Hökarängen Hemtjänst Ekonomisk Förening
342 Palmgren, Therese; Palmgren, Marlene 2008-01-01 THESIS
Kurdistan, på vägen mot demokrati? : En fallstudie av demokrati i irakiska Kurdistan
343 Salahaddin, Narav 2009-01-01 THESIS
Vad vill företag ha? Socialkompetens, högre utbildning eller arbetslivserfarenhet? : Hur väl överensstämmer uppfattningar mellan företag och studenter gällande kompetens vid rekrytering
344 Afzal, Osman; Kilickiran, Gülay 2008-06-16 THESIS
Att fånga & förmedla en livsstil med ett varumärke & en affärside : en fallstudie av Proud
345 Ebbestrand, Sofie; Ahlberg, Marie-Louise 2006-02-20 THESIS
Genusstruktur på högstadiet : en studie om hur könsidentiteter ständigt bryts och repareras och bryts
346 Danielsson, Anna 2008-02-21 THESIS
Biståndets idé och praktik : en studie om genomförandet av ett biståndsprogram i Burkina Faso
347 Heinig, Sara 2006-01-12 THESIS
Den Fjärde Basfärdigheten
348 Fredriksson, Peter 2006-09-29 THESIS
Etablering i främmande kulturer : En fallstudie över små svenska tekoföretags etablering i Spanien
349 Lindblad, Angelica; Augustsson, Johanna 2006-02-07 THESIS
Betydelsen av mötesindustrin : En studie av Stockholmsmässan ur ett geografiskt perspektiv.
350 Johnsson, Sofie; Odelstad, Alexandra 2007-03-01 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.