Search Results

Showing 201 - 250 of 987 results for query Södertörns högskola < Previous12345678910..20Next >

Match Authors Date Type
De leende kvinnorna : en jämställdhetsutredning av en mandominerad arbetsplats
201 Högsborn, Erica 2006-03-14 THESIS
Lärarna på barrikaderna : En jämförande studie av den socialdemokratiska och borgerliga dagspressens syn på lärarstrejken 1989 Teachers on the barricades : A comparative study of the press connected to the Socialists and the non-Socialists and their opinion about the strike among swedish teachers 1989
202 Yttergren, Marcus 2009-01-01 THESIS
Water Availability and Distribution in Africa : Effects of the IFAD irrigation scheme in Kiru Valley, Tanzania
203 Ericsson, Anna 2007-07-04 THESIS
Konkurrens inom hotellbranschen : En jämförande studie om uppfattad konkurrens utifrån två perspektiv
204 Dillworth Westin, Emma; Eklund, Linda 2008-03-12 THESIS
Flygallianser : Nyckeln till framgång
205 Jenmert, Jonas; Lundberg, Marcus 2007-02-08 THESIS
Företagsetablering på den svenska marknaden : en studie om tre svenska jeansföretag
206 Modée Rasting, Vida; Sundin, Daniel 2006-08-24 THESIS
Inför den Andre är jag dum : om dumhet, etik och kreativitet i Samuel Becketts pjäs Slutspel
207 Helsing, Sophie 2006-09-11 THESIS
Litteraturundervisning på yrkesförberedande program och på studieförberedande program på gymnasieskolan : en studie över hur litteraturundervisningen anpassas efter studieinriktning
208 Iriarte, Urbina 2007-06-20 THESIS
Från undersökning till jämställdhetsplan : Jämställdhetsplan för moderbolaget Energi inom Energikoncernen
209 Granström, Elisabet; Larsson, Erika 2006-03-06 THESIS
Skapandet av morgondagens lärare : En komparativ analys av två lärarutbildningars introduktionskurser
210 Larsson, Sarah 2007-03-09 THESIS
IKEAs etablering i Haparanda : Planerade och förväntade effekter för regionen Haparanda-Torneå
211 Enberg, Jenny 2006-04-18 THESIS
Bilden av Läraren : en jämförande studie kring illustrationer av lärare i svenska och brittiska bilderböcker
212 Samuelsson, Karolina; Kihlberg, Camilla 2007-02-06 THESIS
Mellan säkerhet och mänskliga rättigheter : en studie av den svenska officiella migrationsdiskursen
213 Jacobson, Åsa 2005-11-30 THESIS
The role of fire in the Miombo forest : And the adaptation of the Community-based forest management to meet local needs
214 Käll, Katarina 2006-06-16 THESIS
En studie om medelstora företags inställning till bolagskoden
215 Murad, Mariam; Konrad, Anne 2006-08-24 THESIS
Spin-off på Stockholmsbörsen : motiv och marknadens förväntningar
216 Spangs, Anna 2007-10-16 THESIS
Små aktiebolags intällningtill revisionsplikten : en jämförelse mellan fastighetsmäklarbranschen &blomsterbranschen
217 Welday-Tesfay, Elilta; Nurmimäki, Lena 2006-02-07 THESIS
Den orena revisionsberättelsen : orsaker och effekter
218 Andersson, Lisa; Edsvik, Tina 2006-06-08 THESIS
Riskpremien, vad ska man tro? : En studie med facit i hand
219 Lindén, Markus; Särnblom, Stellan 2005-06-09 THESIS
The Secret World of Harry Potter : The Literary Laws of Fantasy Applied to the Novels by J. K. Rowling
220 Watts, Robin 2007-02-15 THESIS
Drapering av en illusion : En komparativ studie med utgångspunkt i fotografierna av Leila Khaled och Shirin Neshat
221 Ragnestam, Maria 2007-02-06 THESIS
Informera, konsumera och röra sig fritt : en studie om kvinnors valfrihet och abortens dimensioner i den Europeiska unionen
222 Henriksson, Malin 2005-10-06 THESIS
Hotellens gröna överlevnad : Den interna marknadsföringens roll i att trovärdigt förmedla miljöarbete The Green Survival of Hotels : The role of internal marketing when conveing a reliable profile
223 Gustafsson, Caroline; Corell, Hedvig 2009-01-01 THESIS
En studie i RR 29 / IAS 19:s förändring och utfall
224 Dahlin, Mikael; Dahlström, Caroline 2005-06-15 THESIS
People vs. Wildlife : Buffer zones to integrate wildlife conservation and development?
225 Hjert, Carl-Johan 2006-06-19 THESIS
Den situationsanpassade ledarskapsmodellen som verktyg i lärarskapet
226 Lillvik, Emma 2008-02-07 THESIS
Jämställdhetsarbete på en akademisk institution, från ord till handling
227 Gustafsson, Veronica; Helmersson, Jessica 2008-02-12 THESIS
Sverige ut ur EU : ett dilemma för vänster- och miljöpartiet?
228 Aspeheim, Joakim 2007-06-19 THESIS
Tysta skrik, krig eller kamp? : Islam och sexualitet i dokumentärfilmen A Jihad for Love analyserat utifrån ett intersektionellt genusperspektiv.
229 Blomqvist, Anna 2008-01-01 THESIS
Aktieindexobligationer : Småspararens Livbåt på Vägen mot Djupt Vatten?
230 Tiljander, Mattias; Palmér, Erik 2007-02-07 THESIS
Högutbildade ekonomistudenters minskade intresse för eget företagande : En studie av Företagsekonomistudenter på Södertörns Högskola
231 Abrahamsson, Nina; Mora, Richard 2006-06-07 THESIS
En feministisk queeranalys av Gerd Brantenbergs Egalias döttrar : Hur språket upprätthåller de heteronormativa strukturerna
232 Ericson, Aila-Lisa 2007-01-31 THESIS
Likabehandling : Men på vilka grunder?
233 Ljunglöf, Helena 2007-06-21 THESIS
Kontraktion eller status quo? : En studie av den egyptiska staten.
234 Eriksson, Niklas 2005-06-20 THESIS
Beslutsprocesser : om beslut i ett öppnare Europa
235 Eknor, Tomas; Kallunki, Kristoffer 2005-06-20 THESIS
Mjuka Värden - Det humana kapitalet.
236 Erlandsson, Kent P; Andreas, Eriksson 2006-07-18 THESIS
Mandalans mittpunkt : Arketyper och symboler i Susan Coopers Mörkret stiger
237 Nygård, Maria 2007-04-20 THESIS
Ett nedslag i den svenska kriminalvården : Kronobergshäktet i ett institutionellt perspektiv
238 Wennberg, Mathias 2008-03-04 THESIS
Ledarskap i kris : En studie av ledarskap i ekonomiska kriser
239 Arnflo Nordin, Jesper; Byvander, Magnus 2009-01-01 THESIS
Revisionsplikten : En Jämförelse Sverige - Storbritannien
240 Svahn, Gustav; Thernström, Stephan 2007-02-08 THESIS
Studenters förhållningssätt till valet av framtida bank
241 Lundin, Anna; Eriksson, Elin 2005-06-09 THESIS
Small-scale farmers and the shift in the food trading paradigm : – A comparison of two rice supply chains in Babati district, Tanzania
242 Skjöldevald, Maja 2008-06-22 THESIS
Utvärdering av Politiskt Bistånd : En fallstudie av ett politiskt biståndsprojekt i Laos
243 Fredriksson, Daniel 2006-04-27 THESIS
Prins Eugen som monumentalmålare : Sommar(1904), Rimfrost(1909) & Staden vid vattnet(1922) : En undersökning av väggmåleriet som konstform : Sommar (1904), Rimfrost (1909) & Staden vid vattnet (1922) : A study of mural painting as an artform
244 Persson, Allan 2006-01-24 THESIS
Grave och gruvan : Undergång och underjord - tematik och symbolik hos Elsa Grave
245 Bergman, Johanna 2006-01-27 THESIS
Varumärkesidentitet och image ur ett nationellt och ett internationellt perspektiv
246 Wagman, Rickard; Busznyák, Karolina 2007-02-08 THESIS
Politiskt deltagande hos Kanistammen i Kerala: en fallstudie
247 Fall, Pontus 2008-06-04 THESIS
Gråzonens barn -En studie i gränslandet mellan normalitet och avvikelse, mellan individen och kollektivet
248 Vassiliou, Spiridoula 2007-06-14 THESIS
Upplevelse & Inlevelse : En kulturarvspedagogisk studie av Hogslaby Järnåldersby, Botkyrka kommun
249 Westerlund, Ninni 2006-01-24 THESIS
Ungdom, utanförskap och bostadsområdet som reservat. En samtidsorienterad studie av stadsdelen Hovsjö i Södertälje stad
250 Gutestrand, Sammy; Strandberg, Fredrik 2007-06-14 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.