Search Results

Showing 151 - 200 of 987 results for query Södertörns högskola < Previous12345678910..20Next >

Match Authors Date Type
Rum för barn - reklam för vem?
151 Cervin, Matilda; Jakobsson, Elin; Norlén, Lena; Sahlin, Anna 2007-01-24 THESIS
Den spruckna metallen : En psykoanalytisk läsning av Karin Boyes roman Kris
152 Frisk, Helena 2005-11-02 THESIS
En granskning av det postkoloniala perspektivet i läromedel i historia
153 Tornberg, Sandra 2008-06-19 THESIS
Att skapa ett program : Richard Berghs Nordisk sommarkväll (1899-1900) genom historien
154 Örtengren, Åsa 2006-02-08 THESIS
Ett steg framåt för kvinnan i Chile
155 Silva, Katarina 2006-06-08 THESIS
Produktutveckling i tjänsteföretag : En studie av hur bröllopsplaneringsföretag utvecklar nya tjänster
156 Saad, Hoda 2009-01-01 THESIS
Elevers utveckling i den matematiska tänkande : Exempel från en fristående skolan profilerad i matematik
157 Espinoza, Eduardo 2006-08-14 THESIS
Norden runt, ett pedagogiskt spel
158 Axén, Albin; Karlberg, Max 2007-06-26 THESIS
Pragmatikens seger över teorierna : Utbildning som maktmedel eller emanciperande kraft Pedagogisk teori & praktik i Sverige under perioden 1600 – 1800
159 Johnson, Peter L 2006-06-08 THESIS
Kubakris i lightversion : En studie av svensk nationell identitetsprocess
160 Ayeb, Sonja Rosina 2008-01-16 THESIS
Vad är dyskalkyli? : En teoretisk-praktisk studie av dyskalkyli i skolan och om det är möjligt att bli hjälpt?
161 Andersson, Anna; Mårtenson, Andrea 2005-06-20 THESIS
International Business Negotiations : Factors that influence the negotiation in head office subsidiary relationship in Japan and Korea : A case study of Philips
162 Fjellström, Daniella 2005-07-14 THESIS
Varumärkesbyggande processer
163 Wiig, Veronika; Granath, Julia 2009-01-01 THESIS
VD-bytens påverkan på aktiekurser : En studie i eventuella abnormala avkastningar i samband med VD-byten
164 Tekeste Okbai, Sham; Assali, Fayyad 2009-01-01 THESIS
Politiskt Ledarskap i Venezuela : Om ledarskapsomgivningens effekt på ledarskaps- och beslutsprocessen i en övergångsdemokrati
165 Glans, Sebastian 2007-01-25 THESIS
”En dag är aldrig en annan lik” : En studie om Arbetsforum Sydost i Rågsved
166 Fogelberg, Sigrid; Wesolowski, Katharina 2007-02-12 THESIS
Skolintroduktion av nyanlända elever i grundskolan
167 Hedberg, Anna 2007-06-19 THESIS
Narrativet i skolvärlden : Berättandet i läromedel för historieämnet och dess didaktiska innebörd
168 Bladh, Sebastian 2008-02-12 THESIS
En analys av "Identitet- om varumärken, tecken och symboler" : Ett tredelat projekt av Nationalmuseum och Stockholms Handelshögskola våren 2002
169 Egnér, Emma 2006-01-27 THESIS
Statens järnvägar - en fallstudie om värdering av fordon i statlig ägo
170 Lindgren, Emilie; Wells, Theoclea 2008-01-21 THESIS
Skola i förändring : Politisering och företagisering av en kommunal och en fristående gymnasieskola
171 Lindvall, Martin 2008-01-22 THESIS
Öppna dörrar för Kommunikation : Kommun och ungdom
172 Westerhagen, Camila; Wiesner, Charlotte 2005-08-04 THESIS
Kommunikation - en intern angelägenhet?
173 Eriksson, Therese; Markulic, Sandra 2005-08-08 THESIS
Kreditbedömningsprocessen : Jämförelse mellan de fyra storbankerna i Sverige
174 Jovanovski, Daniel; Karlsson, Anders 2005-06-20 THESIS
Påverkas lönen av ett fjärde akademiskt utbildningsår? : En kvantitativ studie av examinerade studenter 1993/94
175 Raminen, Rikard; Svensson, Johannes 2005-08-26 THESIS
“Tillvaron [...] vidgar sig” : Alberte – en Ny kvinna i genusomskapandets tid
176 Skoglund, Frida 2005-02-09 THESIS
Ett klassiskt marknadskommunikationsproblem : Motsvarar Apples image den profil de vill visa?
177 Eriksson, Erik; Johansson, Gustav; Lagnemark, Fredrik; Bengtsson, Hjalmar 2008-06-19 THESIS
Intern marknadsföring, hur påverkar den samarbetet med kunderna : En fallstudie på Flow Systems AB
178 Martnell, Caroline; Ahlfors, Liza 2007-06-28 THESIS
En legitimering av läraryrket : Kan det höja statusen?
179 G Linné, Juliana 2009-01-01 THESIS
VD-byten : Hur påverkas ett företags aktiekurs vid ett tillkännagivande av en ny VD?
180 Christenson, Rasmus; Jakobsson, Krister 2006-07-18 THESIS
Våldtäkt : rätten att tolka lagen
181 Lindström, Carolina; Zadruzny, Camilla 2005-06-22 THESIS
En actionberättelse : en analys av de narrativa delarna i actiondatorspelet Halo
182 Rönnberg, Alexander; Svensson, Martin 2005-09-09 THESIS
Begreppet individ, hos Leibniz och Spinoza, sa?som singula?rt och del i va?rldens ma?ngfald
183 Trolin, Zachris 2007-06-11 THESIS
Kursutveckling vid nyemissionsmeddelande : Stockholmsbörsen 2000-2004
184 Masud, Majed 2006-06-13 THESIS
Finns det något positivt med positiv särbehandling? : En fallstudie av försvarets jämställdhetspolitik : A case study of the progress of equality of the sexes in the Swedish armed forces
185 Lundin, Jenny 2008-04-08 THESIS
Brister och förtjänster i lärarutbildningen : en fallstudie av fyra verksamma lärares syn på sin utbildning
186 Jansson, Marie 2007-02-12 THESIS
Kan franchisetagaren karaktäriseras vid rollen av en egenföretagare?
187 Ahlman, Madeleine; Blomqvist Lundin, Johan 2008-01-29 THESIS
Charlie och Sara : Narration, heteronormativitet och lesbiskhet i Margareta Subers Charlie
188 Dahllöv, Anna 2005-03-09 THESIS
En undersökning av hur några elever och deras lärare uppfattar förhållandet mellan kunskap och bedömning
189 Wedin, Anna 2007-08-06 THESIS
Livskunskap - Ett formande av den ideala eleven?
190 Nilsson, Petra; Taube Sidh, Carina 2007-06-19 THESIS
Belöningssystem i bilhandelsbranschen : En studie av Toyota Stockholm
191 Amanatidis, Chariton; Sahin, Eyüp 2009-01-01 THESIS
Kunskapens gräns, gränsens vetande :En fenomenologisk undersökning av transcendens och kroppslighet
192 Bornemark, Jonna, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Värdeskapande inom bemanningsbranschen : en studie av fem bemanningsföretag
193 Göransson, Cecilia; Skarle, Anna 2008-01-17 THESIS
Vilka egenskaper anses viktiga vid valet av kandidater till fullmäktige?
194 Espejo Reveco, Josè 2006-06-30 THESIS
Lärares uppfattning om yrkets statusförändring under 30 år : En intervjuundersökning om åtta lärares uppfattning om yrkets statusförändring
195 Karlsson, Christin 2008-02-18 THESIS
Romers rätt till politisk delaktighet och inflytande i Sverige : en diskursorienterad policyanalys av artikel 15 i Ramkonventionen
196 Eriksson, Sofia 2005-09-29 THESIS
Kandidatuppsats om bibehållande av kunder genom lojalitetsskapande aktiviteter
197 Strandberg, Filippa; Eklund, Maria 2005-08-02 THESIS
Trädgårdsstaden : från historisk idé till dagsaktuell verklighet
198 Jensen, Emilia 2006-02-17 THESIS
Implementation of the European network: Natura 2000 : Determined according to overarching EU directives or through compromising ecological aspects?
199 Westfahl Backlund, Martina 2008-01-01 THESIS
Kluster : En språngbräda för utveckling
200 Röing, Fredrik; Hernbäck, Thomas 2007-01-17 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.