Search Results

Showing 101 - 150 of 987 results for query Södertörns högskola < Previous12345678910..20Next >

Match Authors Date Type
Image i förändring : En fallstudie av SAS Sverige AB
101 Nilsson, Nils-Ola; Ol-Lars, Johanna 2007-02-21 THESIS
Steget från tanke till handling : En studie om viktiga faktorer för nyföretagande bland kvinnliga studenter
102 Segmen, Jasmine; Rozario, Antonia 2007-12-14 THESIS
"Du ska se oss på idrotten" : En studie i hur flickor och pojkar tar plats i idrotts- och svenskundervisning
103 Wilandh, Jenny 2009-01-01 THESIS
Vd-ersättning : en empirisk studie av 43 börsnoterade företags bonusutdelningar
104 Svensson, Maria; Al Abassi, Zeineb 2009-01-01 THESIS
IT som marknadsstrategiskt hjälpmedel - en studie om långsiktiga relationer
105 Pernbeck, Camilla; Granath, Ann-Charlotte 2007-03-27 THESIS
Den enda rätta demokratin : en idéanalys av gymnasielitteratur och dess beskrivning av demokratibegreppet
106 Hedlund, Fredrik; Ahlqvist, Mattias 2007-07-18 THESIS
En studie om upplysningskravet enligt IAS 36 punkt 134
107 Antar, Aida; Ilic, Gordana 2009-01-01 THESIS
Största möjliga tystnad : En studie av fyra ledarsidors diskussion kring jämställdhet, feminism och kvinnoorganisationer under tre veckor 2007.
108 Birath, Hanna 2007-09-04 THESIS
Characterization of two Protein Disulfide Oxidoreductases from Thermophilic Organisms Pyrococcus furiosus and Aquifex aeolicus : Characterization of two Protein Disulfide Oxidoreductases
109 Fürtenbach, Karin 2008-06-05 THESIS
Entreprenörskapsstudenters val att inte starta eget företag efter avslutade studier : en studie av entreprenörskapsstudenters entreprenöriella benägenhet på Södertörns Högskola : The choice of Entrepreneurship students not to establish a private enterprise after graduation
110 Lövgren, Kristin 2008-01-29 THESIS
Digitala kläder? : En studie om traditionella klädföretags it-strategier 
111 Boström, Emmeli; Byers, Elin 2009-01-01 THESIS
JMM – vad hände sen? : En intervjustudie med före detta studenter från programmet Journalistik och multimedia
112 Emborg, Elin; Halling, Marie 2008-06-22 THESIS
IFRS 3 konsekvenser på svenska företag med avseende på förvärvad goodwill
113 Jaatinen, Ulla; Sundstrand, Stefan 2005-06-15 THESIS
Simone de Beauvoir och moderskap : en personlig genealogisk läsning av En familjeflickas memoarer och Det andra könet
114 Wehlin, Monika 2005-01-01 THESIS
Statlig rasforskning : En artikelserie om vart den svenska rasforskningen tog vägen
115 Lizama Farias, Pablo 2007-01-29 THESIS
Kan nyckeltal förutse ekonomiska svårigheter i ett företag? : En tillämpning av Z-modellen
116 Winblad, Sofie; Svanborg, Maria 2009-01-01 THESIS
Etableringsförutsättningar i en övergångsekonomi : Svenska tjänsteföretag i Ryssland
117 Karlsson, Anastassia; Wiktorsson, Julia 2009-01-01 THESIS
Kvalitetsredovisning och undervisning i matematik
118 Karlsson, Natalia 2009-01-01 THESIS
Hur väljer allsvenska och premier league-klubbar att redovisa fotbollspelare?
119 Stamenkovic, Daniel; Unver, David 2009-01-01 THESIS
Den förvandlade kommunen : Ekonomisk och social tillväxt i Örnsköldsvik 1997-2007
120 Hansson, Kristina 2008-06-22 THESIS
Faktorer som kan ha samband med företags lönsamhet : En empirisk studie på de 20 största bolagen på Stockholmsbörsen Factors that can correlate with corporate profitability : An empirical study of the 20 largest public corporations on the Stockholm stock market
121 Karell-Holmgren, Kasper; Mirza, Pauline 2009-01-01 THESIS
The Need for Children : How economic conditions affects birth rate Efterfrågan på barn : Hur ekonomiska förhållanden påverkar barnafödandet
122 Sundelin Svendsen, Hans Christian; Sundqvist, Oscar 2009-01-01 THESIS
Att vara eller att icke vara : Tillverkningsortens betydelse för varumärket
123 Eriksson, Kristofer; Silva, Daniel 2009-01-01 THESIS
Traditionella flygbolags åtgärder efter lågprisflygets inträde på marknaden : En fallstudie av SAS & Finnair
124 Massaro, Rosa Maria; Witmarker, Lisette 2006-02-02 THESIS
Folkhälsa : En studie av mortalitet, sjukfrånvarop och förtidspensioneringar över tid i Sverige
125 Söderholm, Dick 2007-01-19 THESIS
Hon tar vad man vill ha : en studie av sexuella maktrelationer i samtida relationsromaner
126 Claesson, Marlene 2006-02-10 THESIS
Kärlekens spel och regler
127 Ayeb-Karlsson, Sonja Rosina 2006-06-13 THESIS
Svensk möbeldesign - att med små medel kommunicera med en ny marknad
128 Arenbjörk, Maria; Eriksson, Torbjörn 2006-12-07 THESIS
Distansuppföljning av ICD-patienter : En hälsoekonomisk utvärdering
129 Sandås, Therese; Karlström, Micaela 2009-01-01 THESIS
Om dödens betydelse eller icke-betydelse : – En läsning av epikurismens förhållande till döden, utifrån Lucretius Om tingens natur About Deaths being or not being : - a reading of Lucretius De rerum natura
130 Tollstedt, Mia 2008-01-01 THESIS
Jag trivs bäst när havet svallar, och måsarna ger skri : En textanalytisk studie av biologisk mångfald i läroböcker
131 Granquist, Anna; Mårdfjäll, Eva 2007-06-20 THESIS
Foreign Direct Investment in Turkey : Determinant Factors and Advantages for Swedish Firms
132 Sungur, Asligül; Hellström, Camilla 2006-01-20 THESIS
CSR : Att redovisa med hjärna och hjärta?
133 Didrik , Jonas; Flemström, Andreas 2009-01-01 THESIS
Medieteknik och Högskolemässighet : En undersökning av högskolemässigheten inom ämnet medieteknik på Södertörns högskola
134 Barck, Marie; Ålund, Karin 2005-09-09 THESIS
Komma med tusen idéer : faktorer som påverkar kreativitet i konstnärliga organisationer
135 Linder, Jenny; Rust, Elin 2006-06-20 THESIS
Från profit till ansvar, ett företags anpassning till verkligheten : en studie av användandet av ekologisk bomull inom H&M
136 Linders, Monika 2009-01-01 THESIS
A study of generations, choice of occupation and the possible influences it can have on an individual’s ecological behaviour in everyday life
137 Carlsson, Johanna 2008-06-18 THESIS
Trasiga själar : En studie om varför barn utvecklar psykisk ohälsa
138 Rashed, Shawder 2005-09-05 THESIS
FoU-kostnad eller tillgång? : Hur företag inom läkemedelsbranschen redovisar utgifter för forskning och utveckling
139 Hörner, Jeanette; Qvarnström, Hélène 2006-06-30 THESIS
Värdering till verkligt värde - enklare eller svårare aktievärdering?
140 Allam, Natalie; Taklif, Mehrnaz 2009-01-01 THESIS
EN VISION OM ENHETSSKOLANS ÅTERKOMST
141 Janzon, Erland 2006-06-19 THESIS
Var är hemma och var är borta? : En etnologisk studie av assyriers/syrianers förhållande till hemlandet
142 Ekholm, Maria 2005-08-01 THESIS
”Mellan hjärta och disco” : en artikelserie om klubbkultur
143 Andersson, Kristofer 2007-01-31 THESIS
Snipp- och snoppsnack : En studie av feministiska föräldrars tal med barn om kropp och sexualitet
144 Haraldson, Kajsa 2007-06-21 THESIS
Genus i popjournalistik : En studie av åtta personporträtt i Sonic Magazine
145 Östlund, Jenny-Louise; Louise, hedenstedt 2009-01-01 THESIS
Konstaterade fel i internationella bolag : En studie av begångna bolagsskandaler
146 Kaur, Nirlep; Lahdo, Fadya 2009-01-01 THESIS
Vad skriver de? Hur tänker de? : En undersökning av högstadieungdomars skrivvanor och skrivintresse
147 Sundh, Mikael 2006-06-13 THESIS
Hur skiljer sig nyhetsvärderingen på Rapport och TV4Nyheterna? : En kvantitativ innehållsanalys av ett kommersiellt och ett ickekommersiellt nyhetsprogram.
148 Skanne, Elin 2009-01-01 THESIS
IAS 40 - Värdering av förvaltningsfastigheter : Objektivitet inom intern och externvärdering
149 Khamissi, Ramtin; Haidari, Rashid 2009-01-01 THESIS
Pirates of Ambivalence : En semiotisk analys av maskuliniteter hos Jack Sparrow i filmen Pirates of the Caribbean – Svarta pärlans förbannelse.
150 Kulle, Therese; Edlund, Sofie 2007-01-24 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.