Search Results

Showing 951 - 987 of 987 results for query Södertörns högskola < Previous1..11121314151617181920

Match Authors Date Type
Mot ett kommunikativt och deltagande Europa? : En idéanalys av åtgärder för att stärka demokratin i EU
951 Dahlander, Kristian 2006-11-16 THESIS
Förkastandet av idealet : Marc Quinns och Joel Peter Witkins konstnärliga antiideal
952 Blom, Veronica 2007-02-07 THESIS
Nytt land, nytt liv? : En etnologisk studie av flyktingars berättelser om formandet av tillvaron i samband med migration
953 Bachorz, Dominika 2005-06-17 THESIS
Aktiv Förvaltning, ett smart val? : en jämförelse mellan aktiv förvaltade svenska aktiefonder kontra index
954 Kaidussis, Nicolas; Kaidussis, Annie 2006-03-31 THESIS
Lek och allvar : Om pokerspelande på nätet
955 Eriksson, Daniel; Nilsson, Erik 2006-02-23 THESIS
Den svenska suveräniteten - finns den? : två teoretiska perspektiv på debatten i fallet med de två avvisade egyptierna.
956 Skjöldevald, Maja; Ernehed, Karin 2006-06-09 THESIS
 Digital elevdokumentation : från implementation till praktiskt arbete
957 Alesund, Isabelle THESIS
Rörlig ersättning till ledande befattningshavare
958 Kalnina, Kristine; Bozkurt, Caroline 2008-01-24 THESIS
Irrigation in Africa : Water conflicts between large-scale and small-scale farmers in Tanzania, Kiru Valley
959 Said, Samy 2006-06-14 THESIS
Gestaltningen av det amerikanska presidentvalet 2008 i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen
960 Falk, Fredrik 2009-01-01 THESIS
Biltillverkares skuldandel och dess påverkan på nyckeltal : En studie om världens åtta största biltillverkare under hög- och lågkonjunktur
961 Aglo, Joakim; Levin, Anders 2009-01-01 THESIS
Kan inflationsförändringar förutspå terminspremiens storlek? : En studie på den svenska marknaden under en rörlig växelkursregim
962 Johansson, Andreas; Sundblad, Thomas 2005-06-13 THESIS
Lång dags färd mot natt och Natten är dagens mor : En komparativ studie och analys ur ett genusperspektiv
963 Strömquist, Maria 2006-02-10 THESIS
Gymnasiereformer - en jämförelse av politiska argument : En jämförelse mellan gymnasiereformerna 1963 och 2009
964 Sundin, Anna 2008-02-08 THESIS
Jämställdhetsarbete - det lagstadgade arbetet som inte prioriteras : En studie kring jämställdhetsarbete i privata företag
965 Lindblad, Camilla; Olofsson, Madelen 2008-02-14 THESIS
Datorprogram i skolmiljö : en utvald grundskola som fallstudie
966 Björkman, Daniel 2005-08-09 THESIS
Illustrerade världar : -filmers bilder av ungdomars liv, i möte med ett illustrerat vuxensamhälle.
967 Morel Lindkvist, Annika; Norman, Caroline 2007-02-07 THESIS
Shys metod för att mäta byteskostnader - en kritisk granskning
968 Kratz, Anna; Wetterholm, Åsa 2005-10-28 THESIS
Eldsjälar, svartfötter och byråkrater : En undersökning av konflikten kring Tensta Konsthall
969 Englund, Karin 2005-08-01 THESIS
Kunskap i skolan : enligt Folkpartiet och Vänsterpartiet
970 Hassani, Arash; Sennevall, Jimmy 2008-01-21 THESIS
Vilka faktorer påverkar nedskrivningen av goodwill?
971 Jalil, Sabina; Choudrey, Haroon 2009-01-01 THESIS
Vilka är vi i läroböckerna? : En analys av läroböcker ur ett interkulturellt perspektiv
972 Nilsson, Peter 2009-01-01 THESIS
Godsskador inom flyttbranschen
973 Palmö, Johan; Lundgren, Eva 2007-02-02 THESIS
Förpackningsteorier : En studie av centrala faktorer som inverkar på konsumentens köpbeslutsprocess
974 Armandsson, Alice; Zaar, Cilla 2007-08-14 THESIS
Graffiti : Varför riskera fängelse för ett brott som inte lönar sig?
975 Thors, Andreas 2006-06-12 THESIS
"Lite udda och inte riktigt som andra" : en tematisk undersökning av hur utanförskap och identitetssökande som motiv skildras i Inger Edelfeldts romaner
976 Sellin, Anna 2007-02-02 THESIS
Den nya musikens ekonomiska förutsättningar : Hur överlever de mindre musikverksamheterna?
977 Grundemark, Moa; Thelerö, Tommy 2005-06-07 THESIS
Undervisning i media : med fokus på elever med läs- och skrivsvårigheter
978 Winblad, Louise 2007-06-19 THESIS
Undervisning av elever i behov utav särskilt stöd : Fyra skolors arbetssätt
979 Eriksson, Malin 2007-06-21 THESIS
"Jag vägrar sätta in mig i en norm!" : En studie av "BRYT! - ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet"
980 Sandegård, Frida 2009-01-01 THESIS
Pepparkaksform eller avantgarde? : Provokationen hos Joanna Rytel
981 Malmström, Caroline 2006-01-23 THESIS
Ylva Oglands socialrealism : Att göra det osynliga synligt
982 Andersson, Louise 2006-01-24 THESIS
Interaktion mellan män på Internetforumen Sekreterarakademin & Flashback : En prövning av teorier kring homosocialitet, maskulinitet & normaliseringsprocesser : där sambandet är köp av sexuella
983 Ericson, Lisa 2008-06-18 THESIS
Sensationsjournalistik i förortsetnologi : En diskursteoretisk analys av nyhetsmediers porträttering rörande arkeologiska utgrävningar i Botkyrka
984 Renberg, Kristoffer 2005-08-03 THESIS
Urban Exploration och jag : Meningsskapande på övergivna platser
985 Johansson, Rikard 2006-06-30 THESIS
Värdeskapandeprocesser : För långsiktig överlevnad inom armaturbranschen? Value-making process : For long-term survival in the armature business?
986 Mattsson, Janina; Emanuelsson, Sara 2009-01-01 THESIS
Tillämpandet av de nuvarande statsbidragsreglerna och dess påverkan på ungdomsorganisationer : - Fallstudie av två organisationer
987 Bashe, Amanda; Ciliz, Nurcan 2008-02-05 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.