Search Results

Showing 51 - 100 of 987 results for query Södertörns högskola < Previous12345678910..20Next >

Match Authors Date Type
Induction of pathogenesis-related genes, PR-17a and N-methyltransferase, in barley infested by the aphid Rhopalosiphum padi
51 Grönberg, Naima 2006-06-08 THESIS
"Det krävs en by för att fostra ett barn" : En undersökning av sex- och samlevnadsundervisningen i mellanstadiet.
52 Olsson, Linda 2009-01-01 THESIS
Balanserat styrkort : Att förmedla vision och strategier inom divisionen för flygtrafiktjänst vid svenska Luftfartsverket
53 Gustafsson, Fredrik; Trygg, Fredrik 2006-08-10 THESIS
Gudsstyre? : En fallstudie av Irans regim
54 Abdallah, Wissam 2009-01-01 THESIS
När dagstidningar gör tv : En studie av hur svenska dagstidningar använder webb-tv i fråga om innehåll, form och produktionsvillkor.
55 Eriksson, Petra 2009-01-01 THESIS
Vad har du på din inköpslista? : En analys och utvärdering av samhällsansvarets betydelse inom livsmedelsbranschen
56 Goding, Joakim; Moussavi, Mona 2009-01-01 THESIS
Grön Marknadsföring = En Naturlig Strategi : Analys av Grön Marknadsföring i dagligvaruhandeln
57 Persson, Stefan; Pinto, Alexander 2009-01-01 THESIS
”När det övergår från att vara liksom skoj…” : En diskursanalys av fyra sjuksköterskestudenters tankar om ätstörningar
58 Dalén, Ellinor 2006-09-07 THESIS
Standardisering av redovisning : IFRS/IAS konsekvenser för fastighetsbolag i Sverige
59 Andersson, Josefin; Linné, Johan 2006-01-27 THESIS
Finanskrisen : Hur SEB har hanterat finanskrisen
60 Kristoffersen, Annika; Granander Malm, Melina 2009-01-01 THESIS
Culture is communication
61 Johansson, Malin 2009-01-01 THESIS
Störa[s] i offentlighetens rum : Barnperspektiv i kvalitativ intervjustudie om intersektionell vuxenrelaterad makt
62 Tenor, Carola 2009-01-01 THESIS
Generation Y : En studie kring konsumtionsbeteende och dess betydelse för företag. Generation Y : A study in consumer behaviour and its meaning for companies.
63 Andersson, Malin; Bjurling, Lovisa 2009-01-01 THESIS
Folksagans prinsessa - en god förebild än idag : ”Prins Hatt under jorden” genom illustrationer av Elsa Beskow
64 Björk, Chanda 2006-01-24 THESIS
I informationens tjänst : Krav i platsannonser och kompetens hos anställda som publicerar på Internet
65 Olsson, Erika; Ingelsberg, Märta 2005-09-12 THESIS
Kapitalstruktur & utdelningsandel : En studie av svenska fastighetsbolag på stockholmsbörsen
66 Burhan, Halima; Faruque, Diana 2009-01-01 THESIS
Strategisk Human Resource Management : En studie om Coca-Cola Drycker Sverige AB:s och TV4 AB: s HR-strategier vid olika konjunkturer 
67 Sundin, Emma; Sandelius, Johanna 2009-01-01 THESIS
Kundlojalitet på den elektroniska marknaden : strategier för att skapa lojala e-handelskunder
68 Christiansson, Stefan; Hinders, Henrik 2005-06-22 THESIS
Vindkraft i Markbygden : ett väl fungerande samråd?
69 Pettersson, Jenny 2009-01-01 THESIS
Drivkrafter och etableringsstrategier på en riskmarknad - Ryssland
70 Krasniakova, Elena 2006-01-18 THESIS
Datorer och geografi i mellanstadiet : Pedagogiska dataprogram i undervisningen
71 Beckman, Helena 2007-02-02 THESIS
Färdplanen & Genèveinitiativet : Förutsättningar för framsteg i den palestinsk-israeliska fredsprocessen
72 Eriksson, Magnus 2006-06-16 THESIS
Internet vs. Butik : En studie om bankers och mobiltelefonoperatörers verksamhet på internet Internet vs. Store
73 Berglund, Martin; Englund, Adam 2009-01-01 THESIS
Att utvärdera : en granskande studie om biståndets utvärderingsmetodik
74 Nihlawi, Julia; Larsson, Karin 2006-02-10 THESIS
Verkligt värde : Implementering av IAS 40 i börsnoterade fastighetsbolag och effekten : implementation of IAS 40 in quoted real estate companies on the Stockholm stock exchange, and effect on the company key ratios
75 Moaveni, Ameneh; Ljungberg, Malin 2006-06-21 THESIS
IFRS 2- Aktierelaterade ersättningar : Vilka effekter har standarden fått på svenska börsnoterade företags resultat?
76 Navaei, Sara Erfan; Löfholm, Emelie 2009-01-01 THESIS
Moderskapet i Till Julia : en hermeneutisk tolkning av Margareta Garpes drama Till Julia
77 Gauffin, Nanna 2005-11-15 THESIS
Bättre samarbete? : Interna relationer på ett växande företag Better cooperation? : Internal relations in a growing company
78 Pereira, Jacky 2009-01-01 THESIS
Liberal högersväng? : En jämförande analys av folkpartiet liberalerna och Det Radikale Venstres ideologiska positionering
79 Uebel, Jonas 2007-09-26 THESIS
I den monokroma gestaltens gryningsland : Representationen av icke-vita och vita i John Q
80 Alarcón Alanes, Paul 2005-08-26 THESIS
Försäkringskassan under förändring : En av vår tids största förändringar inom en offentlig verksamhet. En studie av hur medarbetarna inom Försäkringskassan påverkas av en omorganisering
81 Dzemidzic, Dzenana; Jakupovic, Jasmina 2009-01-01 THESIS
Vad är kunskap? : en inblick i skoldiskursen
82 Lindholm, Anna 2009-01-01 THESIS
WTO, GMO and the precautionary principle : the conflict between trade liberalisation and environmental protection
83 Börjeson, Natasja 2008-05-21 THESIS
Syskonkärlek : Relationen mellan systrar över tid
84 Lampinen, Linda; Friberg, Anna 2006-08-29 THESIS
Potentiell fosforfrigörelse från sedimentet i Bornsjön, sydvästra Stockholm : The potential leakage of phosphorus from sediment in Lake Bornsjön, south western Stockholm
85 Lindhe, Susanne 2007-04-25 THESIS
Börsintroduktioner : En eventstudie av variationer mellan introduktionskurs och öppningskurs hos börsintroduktioner på Stockholmsbörsens O-lista åren 1995 till 2005.
86 Niiranen, Marcus; Jerresand, Daniel 2006-07-18 THESIS
Produktcertifiering, till vilken nytta? : En studie om konsumenters förhållningssätt till produktmärkningar på livsmedel
87 Lagos, José; El amine, Samir 2009-01-01 THESIS
Flygbranschanalys : En fallstudie av fem flygbolag
88 Ericsson, Jenny; Ibrahim, Akil; Nazem - Zomorrodi, Mohammad 2006-04-18 THESIS
Impairment test av goodwill : Användning av diskonteringsräntan
89 Pourmand, Pejhman; Khazeni, Reza 2009-01-01 THESIS
En studie om behov av digitala tjänster i väntrumsmiljö
90 Ramstedt, Anna 2005-09-07 THESIS
Genotyping Escherichia coli isolates by Pulsed-Field Gel Electrophoresis
91 Askarian Nameghi, Shahnaz 2007-12-06 THESIS
3D-animation i reklamfilm 3D-animation in television commercials
92 Billström, Johan; Fjellström, Alexander 2007-01-01 THESIS
Prisjämförelsesidor : speglar de marknaden på ett objektivt sätt?
93 Castenbäck, Peter; Wennerström, Albin 2007-10-01 THESIS
Röster från de ohörda kvinnorna : En studie av fem utländska kvinnors tankar och erfarenheter kring feminism och jämlikhet
94 Shirforoushan, Maryam Melissa 2005-11-02 THESIS
Private Equity i Sverige : En fallstudie om hur buyout inriktade private equity bolag i Sverige arbetar med sina investeringar
95 Hamzeh, Hossein; Zarabi, Saedeh 2009-01-01 THESIS
Traditionella flygbolag och Lågprisflygbolag : En jämförande studie av fem europeiska flygbolags operativa effektivitet och finansiella strategier
96 Karp, Christopher; Sahlström, Fredrik 2008-01-01 THESIS
Vägen till Diakon i syrisk- ortodoxa kyrkan : En studie om unga killar
97 Demirel, Fonda 2009-01-01 THESIS
Fusionen Telia/Telenor och TeliaSonera : Vad hände?
98 Al-Mehr, Eliane; Halef, Siros 2005-06-15 THESIS
Skolans information om alkohol och trafik : En utvärdering av rollspelet Leka med Döden för påverkan av skolungdomars attityder till alkohol och trafik
99 Karlsson, Karl-Johan 2007-06-28 THESIS
Etniskt diskriminerad i arbetslivet? : En fråga om trovärdighet
100 Andersen, Anna 2005-09-12 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.