Search Results

Showing 851 - 900 of 987 results for query Södertörns högskola < Previous1..11121314151617181920Next >

Match Authors Date Type
Vad är kvalitet i ledarskap? : Teorier, modeller och verkligheten
851 Holst, Sara; Strandberg Björk, Mathias 2005-06-09 THESIS
Tolerans eller normkritik? : En studie i hur arbete kring sexualitet och normalitet konkretiseras i skolan : och en analys av användning av lärarhandledningen Någonstans går gränsen
852 Corneliusson, Mimmi 2006-06-26 THESIS
Självförtroende i matematik
853 Hiertner, Camilla; Forslund, Linnea 2006-06-30 THESIS
Swedes establishing overseas : Cultural differences in management between Sweden and USA
854 Forsberg, Christian; Mörner, Emelie 2006-08-22 THESIS
Biogas and Cattle Organs : An Alternative Significant Source of Energy for Sustainable Development in Rural Bangladesh
855 Jamil, Adnan 2008-05-05 THESIS
Jämställdhet, jämlikhet, olikhet : kunskap om skolans jämställdhetsarbete
856 Östman, Lena 2006-07-18 THESIS
Family policy in Lithuania : Changes and problems
857 Kitala, Fatuma S. 2005-11-21 THESIS
Ordningsbetyget : för och nackdelar
858 Lindros, Ida-Maria; Björklund, Pauline 2008-02-04 THESIS
Key variables to increase loyalty in the publishing business
859 Bouroucha, Ilhem 2007-08-30 THESIS
Vad är viktig kunskap i Samhällskunskap? : En analys av läraruppfattningar
860 Rylander, Anna-Lotta 2006-06-22 THESIS
Förebilder som bär bikinis : Claremonts X-(Wo)Men,Phoenix, Shadowcat och Storm.
861 Masdeu, Paola 2007-02-02 THESIS
Olika bakgrund, olika ledarskap? : En jämförelse mellan en ledare från Sverige och en ledare från Tyskland
862 Daoud, Bachir; Mijatovic, Sladana 2005-06-09 THESIS
”Man måste se snygg ut - hela tiden” : en kvalitativ studie av tonårstjejer och deras relation till kläder
863 Gebauer, Linda; Ganga, Bady 2006-02-10 THESIS
Vi arbetar med jämställdhet lite diffust. Om synen på jämställdhet inom ett HR-företag.
864 Forrest, Mia; G Hertell, Hanna 2007-01-31 THESIS
Kan man läsa film? : en studie av svensklärares attityd till spelfilm i undervisningen
865 Andersson, Karin 2008-03-11 THESIS
Den amerikanska drömmen i Cynthia Voigts Den långa vägen hem och Det nya hemmet
866 Svensson, Amanda 2008-03-17 THESIS
Kritisk mediekompetens i praktiken : En kvalitativ studie av åtta medielärares ämneskonstruktion utifrån begreppen protect, promote och empower
867 Rundqvist, Monica 2008-01-01 THESIS
Värdet av aktierekommendationer
868 Ehnberg, Petrus; Brännberg, Per 2005-06-09 THESIS
Sony Ericsson : En studie av värdeskapande ur kundperspektiv
869 Bolos, Anton; Kuslin, Sergei 2006-09-07 THESIS
Bland "Masjävlar" och "Förortsungar" : - två skolors sätt att arbeta med nyanlända elever
870 Sik Book, Sofia 2007-06-28 THESIS
Hög- eller låginvolverade kunder : Vad för strategi ska Systembolaget använda i konkurrensen mot andra aktörer?
871 Wallberg, Daniel; Franzén, Viktoria 2008-03-14 THESIS
Miljövänlig köttkonsumtion
872 Söderström, Josefin 2009-01-01 THESIS
Klimatet i finanskrisens skugga
873 Holmgren, Aurora 2009-01-01 THESIS
Investering i vindkraft : Teori möter praktik
874 Björklund, Gisela; Norén, Maria 2009-01-01 THESIS
Arbetsmarknadens parter i samhällskunskapsläroböcker från 1970-tal och 2000-tal : Läroboksanalys av vad som styr framställningen av dessa aktörer under två olika årtionden
875 Olsson, Eva Cecilia 2009-01-01 THESIS
Varför presenterar företag amerikanska tv-serier? : En studie av en marknadsföringsstrategi
876 Vince Georgiadou, Nina; Johansson, Cecilia 2008-01-23 THESIS
Värdering av Goodwill - vid impairment test
877 Suleiman, Ghassan; Bahador, Farzad 2005-06-09 THESIS
Elever med särskilda behov : En studie om hur tio lärare uppmärksammar elever i behov av särskilt stöd
878 Aydogan, Diana; Lahdo, Shafira 2008-02-14 THESIS
”Jag skötte skolan trots att jag egentligen mådde väldigt dåligt” : Skolans hantering av duktiga-flickor-syndromet
879 Kroon, Louise 2007-01-19 THESIS
En studie av samarbete i arbetslag under omorganisation
880 Edberg, Cecilia; Lindberg, Anette 2008-06-23 THESIS
Tvåspråkig matematikundervisning : En kvantitativ och kvalitativ studie om matematikkunskaper
881 Wiker, Charlotte 2009-01-01 THESIS
Den allvarsamma leken : Om källan till mening i arbetet Playtime - worktime - hardtime : Finding and loosing meaning in work
882 Elf, Görel 2009-01-01 THESIS
Tiyeseko : A Study on Small-Scale Farming Women in Sustainable Agriculture in Zambia
883 Johansson, Karin 2005-09-19 THESIS
Civilsamhället i Ryssland : En fallstudie om hur den ryska staten förhåller sig till civilsamhället.
884 Eriksson, Leif; Hedlund, Fredrik 2005-10-18 THESIS
"En skola för alla" : verklighet för elever med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi?
885 Jonsson Carlsson, Eva 2008-01-29 THESIS
Lojalitetsskapande hos anställda på fristående hotell
886 Maciulyte, Inga; Randla, Mari-Liis 2008-06-16 THESIS
Intersex - A Challenge for Human Rights and Citizenship Rights
887 Brömdal, Annette 2006-09-18 THESIS
Hegels kritik av Rousseaus allmänvilja : Frihetsbegreppets utveckling hos Hegel
888 Pettersson, Björn 2008-06-10 THESIS
Vem styr bostadsbyggandet i Nacka och Södertälje? : Vilka aktörer påverkar slutresultatet?
889 Seidenglanz, Thomas 2006-04-18 THESIS
Interaktionens pris : Mot en ny konstkritik
890 Berg, Erik 2007-02-07 THESIS
Trossamfundens makt i Sverige : En uppsats om stat-kyrka reformen och dess inverkan på trossamfundens maktposition
891 Lejdemyr, Erik 2007-12-10 THESIS
Den stygga trädgården : En sinnlig tolkningsansats med utgångspunkt i Helen Chadwicks Cacao och Bad Blooms
892 Hydén, Malin 2006-01-24 THESIS
Har en lärare kränkt mig släpper jag de aldrig! : En fallstudie om kränkningar mellan elever och lärare på Colin Leclairgymnasiet
893 Järnberg, Nina; Larsgård, Anna 2006-06-09 THESIS
”Så nu är jag ett annat jag igen” : Autenticitetsgränser i och kring JT LeRoys Sarah och Hjärtat är bedrägligast av allt
894 Säfwenberg, Nike Linn 2008-06-17 THESIS
Selma Lagerlöf – litterär mecenat och förmedlare av dialog : Gestaltning av läsarbreven och analys av författarfunktionen
895 Gullstam, Maria 2008-05-27 THESIS
The Risk of Artemisinin in Early Pregnancy : A Case-Study from Babati District
896 Rayes, Leila 2009-01-01 THESIS
Comparative genomic analyse by microarray technology of pneumococci with different potential to cause disease.
897 Browall, Sarah 2007-01-15 THESIS
Man nog för jämställdhet? : en studie av Järva Mansmottagning och omvandlingar av hegemonisk maskulinitet i jämställdhetsdiskursernas tidevarv
898 Sandberg, Linn 2006-02-09 THESIS
Innovationsprocessen : Framgångsfaktorer och hinder
899 Ipek, Ebru; Strand, Veronica 2007-09-13 THESIS
Klimatneutrala företag - kan IT minska utsläppen?
900 Al, Roza 2007-09-25 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.