Search Results

Showing 801 - 850 of 987 results for query Södertörns högskola < Previous1..11121314151617181920Next >

Match Authors Date Type
Jämställdhet och heterosexuella undertoner : Konstruktioner av maskulinitet och förståelsen av jämställdhet på en teknisk högskola
801 Dahl, Emmy 2007-01-29 THESIS
Psykisk ohälsa hos barn : Hemmets resurser i förebyggande syfte
802 Zakrisson, Linda; Lidman, Frederick 2006-01-27 THESIS
GIS - A Potential Tool for Development in Babati
803 Andersson Wargert, Gunnar 2009-01-01 THESIS
Förändring i svensk säkerhetspolitik : En studie av svensk säkerhetspolitik efter terroristattackerna i USA 11 september, 2001
804 Korkchi, Sharareh 2005-06-30 THESIS
Mötesindustrin : Kongresser : samarbete, nätverk och värdeskapande
805 Sandelius, Johanna; Sundin, Emma 2008-02-05 THESIS
Agricultural Systems in Babati : Zea mays and its alternatives
806 Thompson, Iris Lee 2009-01-01 THESIS
Rykte & dåliga betyg : Påverkande faktorer utifrån elevernas perspektiv : Fallet: Jordbromalmsskolan
807 Mirza, Saika 2007-11-27 THESIS
Kunskapsöverföring i projektbaserade organisationer- En strävan efter att slippa uppfinna hjulet igen
808 Gargovic, Hamdija; Ouahchi, Sofia 2006-06-30 THESIS
Sidas perspektiv på biståndspolitik : En studie av utvecklingssamarbetet mellan Sverige och Ryssland
809 Bitar, Sali; Ånöstam, Matilda; Yakoob, Linda 2008-03-14 THESIS
Franskt ledarskap : En teoretiskt jämförelse av den svenska och den franska ledarskapsfilosofin
810 Starell, Veronika 2007-03-16 THESIS
Affärsetikett - ett verktyg för framgång i affärer?
811 Steen, Emma; Grenz, Charlotte 2006-02-07 THESIS
Läroboken svart på vitt : En diskursanalys av åtta samtida geografiböcker
812 Ljunglöf, Susanne 2007-02-07 THESIS
Aid and Corruption : Possible solutions for the Babati District, Tanzania
813 Lidholm, Emma 2007-06-14 THESIS
En studie av kvinnogrupper och social mobilisering i Babati District ur ett feministiskt empowerment-perspektiv : Hur kan kvinnors agentskap och sociala interaktion transformera de strukturella förutsättningarna i Babati?
814 Hallström, Sandra 2007-04-13 THESIS
Women, Water, and Perceptions of Risk : a case study made in Babati, Tanzania 2008
815 Hedman, Maria 2009-01-01 THESIS
Queera karriärer : Om normalitet, homosexuell subjektivitet och meningsskapande praktiker bland tjänstemän på statliga myndigheter
816 Holmberg, Daniel; Övling, Johanna 2007-02-02 THESIS
Med siktet inställt på konst : En kartläggning av konstnärers etablering på marknaden
817 Simonsson, Jannike; Björnsdotter Stenberg, Nina 2009-01-01 THESIS
Excess och kontroll : En analys av Annika Larssons videoverk Poliisi och Pink Ball : an Analysis of Annika Larsson’s Videos Pink Ball and Poliisi
818 Miroff, Katia 2008-02-15 THESIS
Is there an increasing trend in domestic Salmonella infection in Sweden between 1997-2008.
819 Lamb, Favelle 2009-01-01 THESIS
Using Embryonic Stem Cells as a tool for understanding cholinergic differentiation & dysfunction in Alzheimer’s disease
820 Alam, Seher 2009-01-01 THESIS
Malcolm X : Rhetorics and Representations
821 Kostovic, Sadber 2008-01-29 THESIS
A Different Ballgame? : Perceived Power Structures among Ethnic and Non-Ethnic Football Associations
822 Larsson, Anthony 2006-08-17 THESIS
Kreativitet i skolan : funktion och förtjänst
823 Anckarsvärd, Jakob 2007-06-21 THESIS
Projektredovisningssystem : En utvärdering av TimeEase hos SABO AB
824 Gargovic, Hamdija; Munshi, Shafqat 2005-06-15 THESIS
Att synliggöras eller hindras? : En intervjuundersökning om kvinnorepresentationen på högre chefsnivåer.
825 Shala, Burbuqe 2006-02-28 THESIS
Några aspekter på kemilärares tysta kunskap
826 Danielsson Thorell, Helena 2007-06-19 THESIS
Outsourcing av kundtjänst : - Vilka företag bör callcentren rikta sig mot?
827 Jakobsson, Magnus; Wessling, Markus 2005-08-03 THESIS
Packning i tid och rum : Korologisk förändring och strategier att hantera trängsel i handelsträdgården, bostadsområdet och på begravningsplatsen
828 Windarp, Helén 2006-06-22 THESIS
Självmord - acceptabelt eller förkastligt? : En studie av attityder till självmord i Moskva.
829 Jukkala, Tanya 2007-12-11 THESIS
Thinking more like a client. : Designfaktorer som påverkar valet av tjänsteföretag.
830 Kjellin, Åsa; Stridsberg, Anna; Bornholm, Johanna; Kapsalis, Eugenia 2007-06-28 THESIS
The status of traditional knowledge : A study on the implementation of the UN Convention on Biological Diversity in Tanzania
831 Vikström, Mariana 2007-09-24 THESIS
Identitet under konstruktion : En studie om hur några gymnasieelever med syriansk kulturell bakgrund upplever sin identitet
832 Barrafrem, Daniel 2006-09-07 THESIS
En studie av förebyggande arbete mot mobbning på två kommunala skolor i Sverige : Skillnader och likheter i modell och handling
833 Wold, Markus; Saliba, Atieh 2007-09-10 THESIS
Kompetens och ansvar kring hbt och homofobi i skolan : Intervjustudie med lärare i årskurs 7-9
834 Bergengren, Caroline 2008-01-28 THESIS
Supply Chain Management, Just-In-Time och inköp i ett fusionsperspektiv : En fallstudie på Colorama AB
835 Salacova, Monika; Sundström, Christer 2008-01-24 THESIS
Franskt ledarskap i företag i Sverige : En kulturkrock?
836 Brewitz, Malin; Malmberg, Annika 2006-02-14 THESIS
Skolan - klassfrämjande eller klassutjämnande : En undersökning om vad tre lärare tänker om elevers hanterande av den ansvarstagande elevrollen.
837 Falk, Ellinor 2006-06-20 THESIS
En ständig balansgång : En komparativ studie kring jämställdhetsarbete på en manligt dominerad respektive en kvinnligt dominerad arbetsplats
838 Nilsson Kuylenstierna, Iffi 2006-06-22 THESIS
Designåret 2005 : kan statliga projekt skapa ett bra utbyte mellan designbyråer och företag?
839 Holt, Anna; Norman, Karolina 2005-09-09 THESIS
Systematik eller subjetivitet? : En studie kring individuell lönesättning för lärare
840 Sjöberg, Sara; Hjalmarsson, Helén 2007-06-20 THESIS
En kollektiv retorik : Om konst och kvalitet i fanart-communities
841 Elggren, Sara 2008-03-14 THESIS
Natten är naken och månlös : Subjektsinversion i Marie Unders 20-talslyrik
842 Bremmer, Magnus 2006-01-23 THESIS
Hur effektiva är privata vårdcentraler? : En effektivitetsstudie av privat drivna vårdcentraler i Stockholm
843 Liedgren, Stina 2008-01-17 THESIS
Storstockholms lokaltrafik (SL) : Hur arbetar SL med att bygga upp sitt varumärke?
844 Jansson, Madeleine 2008-01-25 THESIS
Kvinnor, datorspel och identifikation : en genusanalys av två datorspel och två kvinnors datorspelande
845 Harrison, Nikko; Lundmark, Sofia 2005-09-08 THESIS
Traditional forest reserves and their contribution to conservation biology in Babati District, Tanzania
846 Turegård, Björn 2009-01-01 THESIS
En pärla gör ingen kvinna? : En statistisk jämförelse mellan osteologisk bedömda gravar och dess gravgåvor under yngre järnåldern
847 Lagerholm, Eva 2009-01-01 THESIS
När skolan konkurrerar om eleverna : två intervjuer om valfrihet, konkurrens och marknadsföring i skolan
848 Claesson, Samuel 2005-06-21 THESIS
Kommunikation : mellan reklambyråer och deras uppdragsgivare
849 Petersson, Anders; Tavasti, Petri 2006-02-14 THESIS
En undersökning av lärarnas genusmedvetenhet : En enkät och intervjuundersökning om lärarens föreställningar och uppfattningar om genus och om det påverkar deras genusmedvetenhet
850 Rohyo, Maria; Riccardi, Susanna 2007-11-13 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.