Search Results

Showing 751 - 800 of 987 results for query Södertörns högskola < Previous1..11121314151617181920Next >

Match Authors Date Type
Marknadsföring av museer i Stockholm : En jämförande studie av hur Moderna Museet, Nationalmuseum, Nobelmuseet och Stockholms Läns Museum arbetar med marknadsföring.
751 Foresti, Carolina; Walter, Emelie 2007-08-30 THESIS
Jämställdhetens olika världar : Jämställdheten på ett företag och i det internationella arbetet
752 Johnsson, Sonja; Thurfjell, Klara 2008-01-24 THESIS
Värdering av tillgångar : En branschpraxis för klädbranschen och byggbranschen
753 Fredriksson, Lars; Jonsson, Niklas 2008-02-12 THESIS
Havanna Viejas Trädgårdar : En lösning på urban matsäkerhet
754 Giessler, Robert 2008-06-22 THESIS
Etableringsstrategier : svenska företag på den ryska marknaden
755 Ulmstedt, Henrietta 2005-06-09 THESIS
Ungdomars attityder till det omgivande samhället : En enkätstudie av 35 ungdomars attityder analyserat utifrån socioekonomiska faktorer, uppväxtmiljö samt fritidsvanor
756 Andersson, Tove 2008-01-28 THESIS
Språket vår Järnbörd : Språket spelar roll
757 Erlandsson, Nils 2007-04-16 THESIS
Platt och jämlikt? : En fallstudie av Feministiskt Initiativ
758 Alonso Hjärtström, Livia; Jensmar, Hedvig 2006-11-14 THESIS
Om femme fatalen i Lulu. En monstertragedi : En läsning med Butler, Riviere och Lacan
759 Jennefelt, Maria 2007-05-14 THESIS
Lärande möten : En fallstudie om hur alla involverade parter:elever, vårdnadshavare och pedagoger uppfattar
760 Lindberg, Camilla; Wennefjord, Carina 2008-02-12 THESIS
Lyxvarumärkens överlevnad vid lågkonjunktur : Hur resonerar svenska lyxföretag, och vilka strategier är lämpliga att använda sig av? The survival of luxury brands during recession : How does Swedish luxury brands reason and what strategies are important?
761 Paatere, Heidi; Edlund, Nicole 2009-01-01 THESIS
Att marknadsföra politik i Sverige : En fallstudie av tre svenska politiska partiers marknadsföringsstrategi gentemot yngre väljare
762 Colley, Kebba; Gardemeister, Juha 2006-06-16 THESIS
Immunoaffinity isolation of Btk´s signalosome, a proteomic approach to identifying interacting proteins
763 Herron, John Paul 2007-03-27 THESIS
Hur kan det pedagogiska och det sociala klimatet förklara skolors förutsättningar för framtida effektivitetsutveckling? : En jämförande studie av två kommunala högstadieskolor
764 Olsson, Pär 2007-06-20 THESIS
Livskunskap : En studie i efterfrågan på viktiga livsfrågors plats i skolan
765 Ekeberg, Nina 2008-02-12 THESIS
Kommunalt naturskydd som en del av markanvändningsplaneringen : en fallstudie av olika synsätt i samband med upphävande av naturreservat
766 Bergkvist, Tomas 2007-06-28 THESIS
Det finns en hel karta av påverkansmetoder : Gymnasieelevers påtryckningar i betygssättningsprocessen
767 Klerkefors, Sarah 2007-06-11 THESIS
Stiring Up The Societal Gender Hierarchy Order : A Study in how Sexual and Reproductive Health Programs Are Challenging and Changing the Power Relationship between Young Men and Women
768 Thor Thorvardarson, Haukur 2007-06-28 THESIS
Jag ville gå i en vanlig klass : grundskoleelevers erfarenheter av allmänklass i en kommunal profilskola
769 Åhlén, Tina; Esping Jameson, Åsa 2006-06-30 THESIS
Gränsöverskridande föreställningar : En analys av dansperformance utifrån tre exempel
770 Eriksson, Anna 2006-01-23 THESIS
Civilsamhället i Estland och Ryssland : en jämförande fallstudie
771 Prosell, Sophia 2006-06-20 THESIS
Varför bor Luis i slummen? : En kvantitativ undersökning om hur folk framställs i en serie skolböcker
772 Kreuzer, Rikard 2008-02-07 THESIS
De svenska fastighetsbolagens redovisningsval för förvaltningsfastigheter och dess effekter på redovisningens kvalitativa egenskaper : En studie av noterade respektive onoterade svenska fastighetsbolag efter implementeringen av internationellt regelverk
773 Nogoki, Elham; Foroughi, Negar 2006-03-07 THESIS
Om fototextpoesi : Läsningar av mötet mellan fotografisk bild och poetisk text
774 Bremmer, Magnus 2007-06-28 THESIS
Frivillig information i delårsrapporter : Förekomsten av frivilligt offentliggjord information i delårsrapporter hos tio aktiebolag noterade på OMX Stockholmsbörsen.
775 Andersson, Erik; Korsgren, Kajsa 2005-06-09 THESIS
Telemedicin som stödtjänst : Vårdprocessen ÖAK-2004, för övre abdominell kirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
776 Baheru, Nebebyu; Malakuti Tehrani, Alireza 2005-06-20 THESIS
On demandradio, nya lyssnarmönster : En c-uppsats om radio när man vill
777 Cooper, Katarina; Klebe, Robert 2005-07-05 THESIS
Political Personality and Foreign Policy Behavior : A Case Study of Kim Jong-Il and North Korea’s Negotiating Behavior Regarding the Nuclear Issue
778 Kim, Chung-Hwan 2006-06-20 THESIS
Asyulum and Immigration in an Area of Freedom, Security and Justice : EU policy and the logic of securitization
779 Norman, Ludvig 2006-09-13 THESIS
Corporate Social Responsibility : A Case study on Private and Public Corporations in Sweden
780 Korkchi, Setareh; Rombaut, Azalée 2007-01-29 THESIS
Svart - svartare - svartast : En etnologisk studie om döden, identitet och gemenskap inom black metal-kulturen
781 Rudengren, Rasmus; Johansson, Carl 2007-06-19 THESIS
Valfrihet eller Jämlikhet : En studie av den politiska argumentationen i samband med friskolereformen med utgångspunkt i John Rawls teori om rättvisa
782 Pettersson, Lars 2007-06-14 THESIS
Mervärde ur ett konsumentperspektiv : Vilka faktorer är viktiga för att skapa mervärde till tekniska konsumentprodukter?
783 Hiller, Eva; Muszynska, Joanna 2005-08-11 THESIS
Conflicts and governance over local waters : A case-study in Kiru Valley, Tanzania
784 Rösth, Johanna 2009-01-01 THESIS
Vad är det som gör kunder lojala? : En studie om kundlojalitet med inriktning på flygbolaget SAS
785 Liedberg, Catrin; Hammarlund, Erica 2006-09-07 THESIS
Den synliga övervakningens effekt
786 Minogue, Patrick; Parast, Ramtin 2007-01-29 THESIS
Elevprestationer och lärstilar : En intervju- och observationsstudie i matematik med lärare i år 4-6
787 Rhawi, Nursel 2008-06-02 THESIS
Relationsmarknadsföring : Svenska konsultföretags kamp om anställdas och kunders varumärkeslojalitet
788 Sjölander, Jannike; Ossiander, Ellinor 2007-07-09 THESIS
Transsexualismens villkor : Normeringar av kön, genus och sexualitet i lagen om könsbyte och diskursen kring lagen
789 Sällvik, Fredrik 2006-02-07 THESIS
AstraZeneca : Vikten av intern marknadsföring och kommunikation i samband med fusioner
790 Tamadoni, Anilin 2007-01-31 THESIS
Gender inequality and HIV/AIDS in Zambia : A study of the links between gender inequality and women's vulnerability to HIV/AIDS
791 Bah, Ida 2005-09-20 THESIS
"Det var synd att Süleyman Efendi måste dö" : En introduktion till den turkiska litteraturhistorien och presentation av Orhan Veli Kanik
792 Boyacioglu, Mirey 2006-05-04 THESIS
Att älska ett fotbollslag på avstånd : En etnologisk studie om Malmö FF supportrar boende i Stockholm
793 Lundgren, Bosse 2008-02-29 THESIS
Etablering av svenska verksamhet utomlands : En jämförelse mellan etablerat svensk verksamhet i Sverige och utomlands, och dess effekt på företaget.
794 Jamal Marqus, Basma; Sengul, Lene 2006-07-27 THESIS
Omvänd momsredovisning : En studie kring eventuella effekter vid införandet i Sverige
795 Bergliden, Cecilia; Nilsson, Madeleine 2007-02-06 THESIS
Marknadsföring av Globala varumärken i en Sluten ekonomi : En Fallstudie på Iran
796 Vitense, Judith; Chitgar, Mary 2008-04-01 THESIS
Jämställdhet i samråd?
797 Yazar, Mine 2008-06-22 THESIS
Stockholms Lokaltrafik, SL : kundinvolvering i trygghetspolicyn
798 Touray, Alhagi; Danish, Ahmed 2007-02-19 THESIS
Dricksvatten som handelsvara med Sverige som exportör?
799 Öberg, Martina 2007-03-09 THESIS
Ungdomars psykiska ohälsa i det moderna samhället
800 Svensson, Karolina; Österberg, Helena 2007-01-18 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.