Search Results

Showing 701 - 750 of 987 results for query Södertörns högskola < Previous1..10111213141516171819..20Next >

Match Authors Date Type
Likheter och skillnader i kommuners verksamhetsstyrning : en jämförande fallstudie mellan tre kommuner
701 Benedicks, Anne; Öberg, Veronica 2007-01-24 THESIS
Anpassad undervisning till sent anlända elever : Hur ämneslärare på högstadiet anpassar undervisningen till sent anländna elever
702 Kourieh, Gladys 2007-06-12 THESIS
Myndigheter för hållbar utveckling : En studie av myndigheters miljölednignssystem 2005
703 Alersjö, Anneli 2006-06-09 THESIS
De traditionella filmuthyrningsbutikernas skapande av lojala kunder på en mättad marknad
704 Fahlstedt, Lisa; Palm, Johan 2007-06-21 THESIS
Leverantörsstrukturer : Riskhantering kontra konkurrenskraft i logistikleden
705 Jonsson, Martin; Nilsson, Jonas 2006-02-03 THESIS
Boys' Love : En studie av maskuliniteter och maktrelationer i yaoi manga
706 Linderström, Jenny 2007-06-19 THESIS
Natur som kultur : och betydelsen av dess berättelser
707 Hagström, Dana 2006-02-27 THESIS
Man kan ju inte gå klädd hursomhelst : En studie om hur högstadietjejers identitet
708 Wolmer, Thérèse; Kamel, Sara 2008-01-30 THESIS
En ny tid kräver en ny politik : En jämförande studie om ungdomars politiska engagemang i två sociala landskap, Sverige och Grekland.
709 Katakos, Kristina 2005-06-20 THESIS
"Skapa en ny värld" : en queer och foucaultsk läsning av Karin Boyes Kallocain
710 Axelsson, Mia 2007-10-26 THESIS
Etableringshinder på den ryska respektive tyska marknaden : En fallstudie av Ikea
711 Forsman, Lotta; Albrecht, Matilda 2007-02-12 THESIS
Innehållsanalys av begreppet ”Det vidgade textbegreppet” : – I kursplanerna för Svenska och Bild, respektive Filosofi och Religionskunskap
712 Tollstedt, Maria 2008-06-22 THESIS
ELever möter Lagerlöf : en responsstudie av gymnasieelevers första möte med en text
713 Lundqvist, Jaana 2009-01-01 THESIS
Lättläst eller inte? : En läromedelsanalys av lättlästa läroböcker, inom ämnet svenska, anpassade för elever med läs- och skrivsvårigheter Easy-to-read literature or not? : A study of easy-to-read textbooks used when teaching swedish to students with difficulties in reading and writing.
714 Petersson, Johanna 2009-01-01 THESIS
Statsrådsfilmer på Regeringskansliets webbplats : Hur kan de uppfattas?
715 Jönsson, Katarina 2005-09-08 THESIS
Gymnasieskolans samverkan med det omgivande samhället : En studie i hur dagens näringsliv och gymnasieskolans näringslivskontakter återspeglas i företagsekonomiundervisningen vid två gymnasieskolor
716 Sundelind, Lars 2007-06-21 THESIS
Nivågruppering i Engelska : En fallstudie på en gymnasieskola i en Stockholmsförort
717 Kiely, Anna 2007-07-04 THESIS
Chefen hos Matisse : konst för organisationer och ledarskap
718 Ericson, Maria 2007-01-30 THESIS
Unika Köpcentrum : finns behovet av unika köpcentrum för Generation Y
719 Larsson, Johan; Ek, Victor 2007-06-14 THESIS
Biotopskydd av stenmurar : Skäl för dispens
720 Uddare, Rebecca 2008-01-14 THESIS
Socialdemokraternas kursändring i Mellanösternpolitiken : En fallstudie av partiers agerande : a case study on the functioning of political parties
721 Ek, Sofia 2008-06-12 THESIS
Kvinnors karriärutveckling : en studie om kvinnliga VD:ar
722 Olsson, Charlotte; Koskiranta, Sofie 2007-01-30 THESIS
”Här ska det stå nåt smart, typ på riktig svenska” : Om att vara flerspråkig ungdom i en mångkulturell skola i förorten
723 Åkerström, Ylva 2006-06-22 THESIS
Sabina Spielrein i verklighet och fiktion : Kvinnorepresentationer i centrum för en studie av pjäsen Namn: Spielrein Sabina
724 Sarachu, Åsa 2006-09-25 THESIS
Inköpsstrategier för ökad konkurrenskraft inom dagligvarubranschen
725 Ervallius, David; Karlsson, Marie 2007-06-07 THESIS
Att förändra med ledarskap och kultur : en fallstudie om förändringsprocesser
726 Andersson, Maria; Kähäri, Erik 2005-06-07 THESIS
Att välja perspektiv : Representationens teori och praktik i Arkitekturmuseets utställning : "Arkitektur i Sverige - Funktion, konstruktion och estetik genom tiderna".
727 Håkansson, Fredrik 2006-02-07 THESIS
Lojalitetskapande genom distribution : Att skapa lojala kundrelationer på en överetablerad konfektionsmarknad
728 Sjöstedt, Joel; Agardtson, Sofia 2006-06-20 THESIS
En ny kanal för att nå en ny generation vuxna? : En studie om att skapa relationer mellan banker och segmentet unga vuxna med Internet som kommunikationskanal
729 Liedberg, Catrin; Koolmeister, Ida 2007-07-09 THESIS
Varför och hur integreras medier med svenskämnet? : En kvalitativ studie av tre pedagogers uppfattning om inkluderande arbetssätt
730 Rahimi, Angela 2008-02-05 THESIS
Den offentliga arbetsförmedlingen : Vilka skillnader finns det mellan den offentliga arbetsförmedlingen och privata arbetsförmedlingar?
731 Karppinen, Claudia 2008-02-06 THESIS
Corporate Social Responsibility : The limits & dangers with corporate codes of conduct
732 Korkchi, Setareh 2007-09-13 THESIS
Ur ett genusperspektiv : En kvalitativ innehållsanalys av två utbildningsprogram: Home Farm Twins och Rena rama forntiden
733 Mardones Guerrero, Boris; Säfström, Anna 2008-01-28 THESIS
Jämställdhetsprocessen inom organisationen:En kvalitativ studie ur ett genusperspektiv
734 Aboubakri, Shahla 2008-01-29 THESIS
Do plants change their defence strategy from a structural defence to a chemical one as a response to heavier herbivory?
735 Ohlsson, Åse 2005-08-26 THESIS
Ludwig Wittgenstein som folkskollärare
736 Lundgren, Lars 2007-06-20 THESIS
The winner of the expanding meat industry : A study of the power structures within the production chain of beef meat produced in Brazil and consumed in Sweden
737 Lundström, Markus 2007-06-05 THESIS
IPO – påverkar den tillväxten eller inte? : En studie om svenska IPO:s mellan 1999 och 2003
738 Rizk, Emil; Karlsson, Herje 2008-01-28 THESIS
Climate Change and Agriculture in Babati : Awareness Strategies Constrains
739 Häckner, Lina 2009-01-01 THESIS
En studie om assyriska/syrianska ungdomars språkbruk och språkidentiteter
740 Barsom, Gabriella 2006-06-19 THESIS
Ledarskapsstilar : En studie över skillnader i ledarskapsstilar mellan Sverige och Grekland
741 Röing, Fredrik; Ekoutsidis, Harris 2006-08-07 THESIS
Skoldemokrati : En kvalitativ intervjustudie som undersöker elevrådet och elevkåren som demokratiska forum för gymnasieelever i Stockholm.
742 Wizelius, Akira 2009-01-01 THESIS
Informationskällor under internationalisering : Svenska små företags tillvägagångssätt för att tillägna sig kunskap och information
743 Nasri, Maryem 2005-07-08 THESIS
Implementeringen av IFRS 7 i svenska livförsäkringsbolag
744 Kruse, Jessica; Isik, Kristina 2006-06-09 THESIS
”Dom som mår dåligt måste få må bra” : En studie av skolintroduktionen för nyanlända flykting – och invandrarbarn på två skolor
745 Johnsson, Maj-Britt; Dervisic, Lana 2007-02-07 THESIS
Känner ni Job, Rut, Rakel och Lea? : en studie om gymnasielärares syn på de bibliska berättelserna och texterna i svenskundervisningen
746 Andersson, Petra; Wilson, Madeleine 2008-02-04 THESIS
Molecular and morphological analysis of genetic polymorphisms causing glabrousness in wild populations of Arabidopsis lyrata.
747 Engström, Hanna 2006-09-15 THESIS
Logistikeffektivitet : hos företag utan egen produktion
748 Edman, Linda; Hjort, Josefine 2007-03-30 THESIS
Venture Capital : en studie om venture capitalbolag och dess Exitbeslut
749 Tesfai, Abraham; Mehari, Fitsum 2005-07-06 THESIS
E-faktura : Relationernas förändring mellan småföretag och storföretag vid införandet av EDI
750 Gardemeister, Juha; Afram, Jasmin 2006-01-27 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.