Search Results

Showing 651 - 700 of 987 results for query Södertörns högskola < Previous1..9101112131415161718..20Next >

Match Authors Date Type
Kunskap om konflikthantering - Tyst kunskap? : Fem lärares kunskap om konflikthantering i skolan
651 Nordh, Emilie; Laineste, Sara 2007-01-31 THESIS
Nyetablering i den offentliga sjukvården : hinder på två nivåer
652 Haglund, Anders; Pekkanen, Jukka 2005-08-01 THESIS
Bankens färd till kunderna : En studie om bankernas strategier för att nå ut till bankkunder med brister i det svenska språket
653 Belge, Helin; Chamon, Brola 2006-02-16 THESIS
Informationsanpassning på kapitalmarknaden : En studie inom Investor Relations
654 Amoorpour, Soniya; Baheru, Nebeyu 2006-08-07 THESIS
Fusion och Organisationskultur : En studie på Skruf Snus AB
655 Senatore Eriksson, Cecilia; Elfner, Johanna 2007-02-26 THESIS
Utlandsetablering av små svenska IT-tjänsteföretag
656 Lindblad, Angelica; Augustsson, Johanna 2006-06-07 THESIS
Upphandling av all inclusive-resor : En studie av researrangörers arbete med hållbar utveckling
657 Windahl, Maria; Marcussen, Cecilia 2006-02-07 THESIS
The Maasai : Changes in Livelihood after Land Loss
658 Mörner, Sofie 2006-12-12 THESIS
De traditionella flygbolagens överlevnad på den skandinaviska marknaden : en studie om SAS Sverige
659 Henriksson, Susanna; Fränneby, Charlotte 2008-01-16 THESIS
Symbolernas enande makt : En jämförande studie av symbolanvändning i USA och EU
660 Fanger, Johan; Corbal, Christian 2006-04-04 THESIS
Att leda utan leda : En studie av ledarskap i klassrummet
661 Burgman, Robert; Makrigianni, Marika 2006-06-30 THESIS
Mångfaldsarbete i skolans organisation och undervisning
662 Jennbacken, Anna; Hildén, Katja 2007-03-13 THESIS
Varaktiga konkurrensfördelar? : En jämförande fallstudie om två små tillverkningsföretag
663 Endre, Michelle; Maksod, Mariann 2007-06-25 THESIS
Omvärlden och Burma : En fallstudie av mänskliga rättigheter i EU: s och USA: s utrikespolitik
664 Priks, Marie 2007-01-29 THESIS
New Orleans efter orkankatastrofen 2005 : Påverkan av naturförutsättningarna på socioekonomiska strukturen i regionen New Orleans
665 Myint-Inthivong, Linda 2007-03-05 THESIS
Revisionsplikt i mikroföretag : ett förebyggande kontrollsystem mot ekonomisk brottslighet?
666 Fernandez, Nelida; Kostesic, Marina 2007-06-14 THESIS
Motiv till utlandsetableringar : Svenska företag i Polen
667 Kahlin, Jeanette; Piechal, Laura 2006-02-02 THESIS
Webbradion : ett nytt medium
668 Lannerhjelm, Lina; Persson, Stephanie 2005-09-12 THESIS
Hållbarhetsredovisning : Positiv miljöpåverkan eller onödig pappersexercis?
669 Andersson, Malin; Hansson, Jessica 2007-02-15 THESIS
Telesur : "Tele-Chávez or the public service of Latin America?" : A case study
670 Salö, Freja; Terenius, Elisabeth 2008-01-23 THESIS
Det osynliga regnbågsbarnet på förskolan : En enkätundersökning om normer, olikheter och särskiljandets betydelse
671 Hulth, Maria; Ingelson, Ninnie 2006-01-30 THESIS
Risk och osäkerhet på fastighetsmarknaden : London & Stockholm
672 Lidén, Alexander; Lirén, Katarina 2008-01-07 THESIS
Etableringsproblem på den ryska marknaden : Svenska företag i Moskva och Sankt Petersburg
673 Kirian, Elena; Tarasova, Julia 2006-07-18 THESIS
Manlig amning & maskulinitet : En textanalys om hur maskulinitet kan påverkas av ammande män
674 Gottschalk, Lisa; Waara, Jasmine 2007-06-11 THESIS
Hur skapas läslust bland högstadieelever med annat modersmål än svenska? : En undersökning gjord på en prisbelönad högstadieskola i en Stockholmsförort
675 Mikalides, Michline 2008-01-30 THESIS
Hainan. En kinesisk destination för nordiska turister?
676 Känsälä, Mikko 2008-02-06 THESIS
Hållbar stadsutveckling : En utopisk vision eller realistisk framtid?
677 Jensen, Emilia 2006-06-21 THESIS
Below-the-line : En fallstudie av små företags tillämpning av marknadskommunikation med fokus på below-the-line metoder
678 Nikrasova, Olga; Abdo, Haider 2008-01-25 THESIS
Mikroföretagare : En studie av plastbranschens mikroföretagare
679 Hägglund, Thord; Malm-Lindberg, Elin 2006-01-18 THESIS
Kommunikation som praktiskt kunnande : Teater som utgångspunkt för träning i att kommunicera
680 Riise, Michael 2009-01-01 THESIS
En kvinnas mansbilder : kontextualiseringar av Maria Fribergs konst
681 Vujanovic, Dragana 2008-02-25 THESIS
IKT användning och digital kompetens : En studie om sju lärares IKT användning i historieundervisningen.
682 Yakoob, Linda; Calancea, Diana 2008-02-08 THESIS
Giveaways: ett lyckosamt kommunikationsverktyg med etiska konsekvenser : en studie om Event Marketing och Giveaways
683 Lager, Sofie; Rödin, Lina 2007-08-23 THESIS
Management interculturel : Le managment francais en Suède
684 Sundin, Marie 2005-09-02 THESIS
Elevers känslor och tankar om betyg i år 9
685 Gallegos Jr, Bruno; Nord, Linda 2006-06-19 THESIS
Vi tvingar inte rörelsehindrade att hoppa bock i gymnastiksalen, men vad gör vi med elever med läs- och skrivsvårigheter?
686 Bergfride, Malin 2006-06-30 THESIS
County Branding : En studie i kommuners marknadsföring mot företag
687 Christiansson, Stefan; Hinders, Henrik 2006-10-20 THESIS
Hemundervisning som aktivt val
688 Malmström-Filipowicz, Susanne; Andersson, Elise 2007-06-20 THESIS
Gotlands landsbygd och invånarnas framtidstro : En studie av människors känsla för bygden med sikte på planering
689 Björkander, Camilla 2008-06-03 THESIS
Coffee crops in the Babati district : A study about the development in Tanzania and the connection to Sweden’s consumption
690 Huber, Megha 2006-06-21 THESIS
Läraren som ledare : en intervjustudie av sex lärares syn på sin ledarroll i klassrummet
691 Fredmark, Magdalena 2008-06-13 THESIS
Styr partiledaren? : En Interaktionistisk Studie i Mona Sahlins Partiordförandeskap
692 Karlsson, Dennie 2008-06-19 THESIS
Och kvinna : en kritisk analys av den mediala diskursen kring kvinnliga politiker
693 Rohlin Larsson, Anna 2006-05-30 THESIS
Rättvisemärkt tobak : En alternativ lösning på den brasilianska tobaksodlarens dilemma?
694 Lundström, Markus 2006-12-21 THESIS
Språk och identitet : en intervjustudie av några gymnasieungdomar med svenska som andraspråk
695 Eskilsson, Åsa 2007-06-21 THESIS
Utbyte eller utveckling? En studie av fastighetsmäklares strategier för framtiden
696 Järnefors, Christian; Gritti, Annika 2008-02-14 THESIS
Etnicitet som fördel eller nackdel : En jämförelsestudie mellan två förortsskolor i Stockholm
697 Engström, Laura; Pektas, Nilifer 2008-03-03 THESIS
Friskvård : Ett sätt att förebygga ohälsa
698 Jonsson, Gabriella; Tillström, Malin 2008-03-11 THESIS
Cash crops vs food crops : A case study of household's crop choices in Babati District
699 Åström, Petter 2009-01-01 THESIS
Språklig dramatik vid Svansjön : Den spänningsskapande dialogen i Kristina Lugns Kvinnorna vid Svansjön
700 von Platen, Tora 2006-01-27 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.