Search Results

Showing 551 - 600 of 987 results for query Södertörns högskola < Previous1..78910111213141516..20Next >

Match Authors Date Type
Svensk Form : En studie om hur föreningen Svensk Form styrs i bakgrund av regeringens uppdrag och föreningens mål
551 Aydin, Rojin; Refai, Sofia 2008-06-17 THESIS
Att spela heterosexuell : En studie av konstruktioner av genus och sexualitet i tv-spelen Prince of Persia och Fable II The heterosexual play : a study of the construction of gender and sexuality in the videogames Prince of Persia and Fable II
552 Chorin, Anne 2009-01-01 THESIS
Annonsering utanpå tunnelbanevagnar : en studie om effektiviteten i pilotprojektet, Stockholm våren 2005
553 Larsson, Eva; Kinch, Anna Karin 2005-06-09 THESIS
Läromedelsanalys utifrån ett historiemedvetande och genusperspektiv : En studie av historieläroböcker från 1970-80-90-2000-talen
554 Panikian, Helen 2008-02-04 THESIS
Att tala och att komma till tals : En undersökning om vilka som kom till tals i 1940 års skolutredning
555 Borgefeldt, Therése; Entin, Ingrid 2007-02-06 THESIS
Svenska Lantchips : Och deras internationaliseringsprocess
556 Berglund, Carl 2007-05-16 THESIS
Vad gör och vad kan försvarsmakten göra för en hållbar utveckling? : En studie av försvarsmaktens arbete för en hållbar utveckling med avseende på utbildning.
557 Stenberg, Anna 2007-08-06 THESIS
Läxhjälpen: tidsstjälare eller en resurs för elever att nå målen? : elevers, lärares och rektors uppfattning av läxhjälpen på en gymnasieskola i Stockholm School-based Homework Assistance Programmes : Theft of Time or a Resource for Pupils to Reach the National Goals? : the Pupils', the Teachers' and the Principle's Opinions of a School-based Homework Assistance Programme at an Upper Secondary School in Stockholm
558 Lidzén, Linda 2009-01-01 THESIS
Mountain Rainforest Management in Babati District, Tanzania.
559 Ericsson, Linda-Mari 2006-05-17 THESIS
Terrorism on the Agenda : A comparative study of security agenda-setting in Sweden and the United Kingdom
560 Korkchi, Sharareh 2007-08-21 THESIS
Bolagsstyrning : En kartläggning av styrelsers arbete med strategifrågori svenska börsnoterade bolag
561 Ekoutsidis, Harris; Butti, Ernst 2009-01-01 THESIS
Nya kvinnor och ny samhällskritik : en feministisk läsning av Anne Charlotte Lefflers Tre komedier
562 Hjalmarson, Karin 2008-01-09 THESIS
Pseudevernia furfuracea - patterns of diversity in a shrubby lichen
563 Robeck, Alexandra 2007-08-06 THESIS
Betavärdet som riskestimat
564 Lindström, Petter; Willig, Tobias 2005-06-22 THESIS
Revisionsplikt i mikroföretag - ur företagarnas perspektiv
565 Jonsson, Anna; Lierud, Liselotte 2006-06-14 THESIS
Rabiata manshatare med maktanspråk? : Om stereotypa bilder av aktiva i kvinnojourer och konstruktionen av kollektiv identitet
566 Bivald, Katarina; Djäken, Katarina 2006-06-19 THESIS
Ett märkligt adjektiv på en medborgare : En intervjustudie av det praktiska medborgarskapet som identitet och ideal
567 Åkerström, Linda 2007-06-19 THESIS
"Kristen etik och västerländsk humanism" - historiskt förankrade begrepp eller uttryck för en suverän etik? : En undersökning kring resonemanget rörande begreppen i förarbetena till läroplanerna Lpo/Lpf 94
568 Lundkvist Jonsson, Elisabeth 2008-01-31 THESIS
Gender policy implementation - basic ideas and effects. : A study of Sida's gender policy and its relation to gender equality in Babati District, Tanzania
569 Börjesson, Christine 2005-11-23 THESIS
”Celebvertising” : En studie i hur företag använder sig av kända personer i sin marknadsföring
570 Ahlberg, Gisela; Callersjö, Catrin 2007-06-21 THESIS
BNP och hushållsproduktion : En jämförande fallstudie av Sverige, Tyskland, Estland och Finland baserad på satelliträkenskaper för hushållsproduktion
571 Jonsson, Erik 2006-02-02 THESIS
Sveriges Radio - Public Service : Den digitala vägen till nya användare
572 Cooper, Katarina 2006-03-02 THESIS
Det första könet, dess ”Andra” och den tredje världen : västerländsk manlighet i reseskildringar
573 Ekman, Kajsa Ekis 2006-09-11 THESIS
Gräset är apoteksgrönt eller var går gränsen för ett gränslöst språk : om nationell identitet i svensk språkpoesi
574 Cullhed, Elin 2008-01-01 THESIS
Lärares inställning till genus och könsroller : en attitydundersökning
575 Stafbom, Mirja 2006-08-14 THESIS
Verksamhetsstyrning i Stockholmsstad : En studie av verksamhetsstyrningen i Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
576 Fried, Andreas; Karlsson, Bengt 2006-02-08 THESIS
Bilingual Intercultural Education in Peru : Opportunities and Challenges
577 Björk, Maria 2008-04-07 THESIS
Det undersökande förhållningssättet i matematikundervisningen : En undersökning av läromedel för årskurs 6 i Sverige och Danmark
578 Kilden, Zanne 2006-06-19 THESIS
NGO:s för hivpositiva i Tanzania och Uganda- Politiska aktörer?
579 Lugongo, Ida 2006-02-08 THESIS
“They only phoned when there where trouble” : Parents- and adults experience of parental co-operation with school
580 Borg, Joakim 2008-02-29 THESIS
småföretagens användning av Internet som en marknadsföringsstrategi : en fallstudie av tre företag i stockholmsregionen
581 Belgacem Belkhir, Monia; Ferchichi, Soumaya 2006-02-10 THESIS
Hur tänker elever? : Elevintervjuer som metod för att kartlägga elevers tankar kring matematikundervisning
582 Harris, Carolina 2006-08-07 THESIS
Eldens hemlighet : om att arbeta med skönlitteratur i andraspråksundervisning
583 Zubovic, Sanja 2006-08-22 THESIS
Kostnadsföring av optionsprogram : En studie om IFRS 2 och dess effekter för svenska börsnoterade företag som innehar aktiva optionsprogram
584 Cabander, Frida; Engström, Maria 2006-01-31 THESIS
Franska dotterbolags etableringar på den svenska marknaden.
585 Lam, Magdalena; Månsson, David 2008-01-21 THESIS
Valresultat och börskurser : En eventstudie om riksdagsvalens effekter på Stockholmsbörsen
586 Lindvall, Vendela; Piechal, Laura 2007-01-31 THESIS
Övernaturliga vardagar : En studie av det övernaturliga i svensk litteratur som medel för social kritik.
587 Masdeu, Paola 2007-11-27 THESIS
En jämförelse av den turkiska och den svenska lärarutbildningen
588 Olgac, Aysegül; Tuomivirta, Kirsi-mari 2007-02-02 THESIS
Fatique or Failure : An Investigation Into Youth-Centric Sexual and Reproductive Health Program
589 Thor Thorvardarson, Haukur 2007-06-28 THESIS
Brytning spelar ingen roll! : Elevernas syn på lärarens brytning och dess påverkan i matematikundervisning
590 Radeef, Nada 2009-01-01 THESIS
En företagsimage efter en krisperiod : En fallstudie av försäkringsbolaget Skandia
591 Colley, Kebba; Hermansson, Christine 2005-07-13 THESIS
Fissionsreaktion på Stockholmsbörsen : En eventstudie av priseffekterna i samband med kungörelser av börsavknoppningar enligt Lex Asea
592 Ho, David; Eriksson, Marika 2006-07-18 THESIS
Motivationsfaktorer : - Vad påverkar motivationsnivån hos telefonförsäljare?
593 Wessling, Markus; Jakobsson, Magnus 2006-09-28 THESIS
Vilka skillnader och likheter finns mellan UNHCR:s och UNRWA:s syn på flyktingar? : En komparativ studie mellan FN:s två flyktingorgan
594 Blecher, Martin 2007-01-16 THESIS
Aktielån : En studie av den svenska aktielånemarknadens utveckling
595 Kruse, Jessica; Myllyniemi, Mira 2007-06-25 THESIS
Identitet och berättande : i Oline Stigs Den andra himlen
596 Segerstedt, Elin 2008-01-29 THESIS
Ungdomar i Skärholmen och områdets territoriella stigma : en kvalitativ intervjuundersökning
597 Rivas Faure, Inta 2008-04-03 THESIS
The Khmer Rouge Tribunal : Searching for Justice and Truth in Cambodia
598 Persson, Fredrik 2009-01-01 THESIS
Vad innebär CSR- i teorin och i praktiken?
599 Tengdahl, Hedvig 2009-01-01 THESIS
"A huge, tenacious lie" : framställningen av makt i Helen Zahavis författarskap
600 Söderbäck, Johan 2004-10-12 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.