Search Results

Showing 501 - 550 of 987 results for query Södertörns högskola < Previous1..6789101112131415..20Next >

Match Authors Date Type
Dolda resurser : Att synliggöra icke materiella tillgångar
501 Lundberg, Sandra; Sjöqvist, Erik 2007-08-08 THESIS
Community-based tourism and socio-culture aspects relating to tourism : A Case Study of a Swedish student excursion to Babati (Tanzania)
502 Ånstrand, Melker 2006-06-16 THESIS
Mörk eller ljus framtid : En undersökning om matematiksvårigheter i skolan med fokus på elever med utländskbakgrund.
503 Caballero Rivero, Juan Carlos 2006-07-18 THESIS
Produktutvecklingsprocessen : En djupstudie i hur ekonomer, designers och designchef samarbetar i en produktutvecklingsprocess.
504 Landén, Grethe; Vaher, Malin 2009-01-01 THESIS
Regionförstoringens effekt på den lokala kommunikationstillgängligheten : En fallstudie av Strängnäs och dess omland
505 Fredricsson, Christian 2008-04-17 THESIS
Design och Produktutveckling : En fallstudie om hur företag med hjälp av design kan skapa mervärde till konsumenten i produktutvecklingen
506 Häggblad, Caroline; Björksten, Camilla 2005-06-30 THESIS
Youth unemployment in Sweden : from the perspectives of party as actor and party as outflow of society
507 Myrhed, Lily 2006-01-01 THESIS
Ekosystemansatsen : på nationell och regional nivå
508 Walter, Martina 2006-06-09 THESIS
Vikten av motivation på arbetsplatsen : en studie om belöningssystem i hotellbranschen
509 Brewitz, Malin; Stèen, Emma 2007-03-01 THESIS
Mobiltelefonens grafiska gränssnitt : och dess betydelse för pensionärer
510 Lust, Hanna 2005-06-15 THESIS
Den konfessionslösa skolan - en teoretisk realitet men praktisk omöjlighet? : En kvalitativ studie av normerande företeelser i svenskt religionsundervisningsmaterial
511 Olsson, Johan 2009-01-01 THESIS
Män är IT-tekniker; kvinnor är i helpdesk eller administrationen : En intervjustudie om ett IT-företags strävan att rekrytera fler kvinnor
512 Göthe, Elin 2006-02-14 THESIS
Kundrelationer : En jämförande intervjustudie av Sverige & Spanien
513 Ståhlberg, Karin; Persson, Nina 2007-02-02 THESIS
Balansen mellan kundernas krav och företagets förmåga att leverera rätt produkter vid rätt tidpunkt. : En fallstudie av Clas Ohlsons efterfrågestyrning.
514 Pesonen, Flor 2007-08-06 THESIS
Relationsmarknadsföring : En fallstudie av reklambyråer
515 Engdahl, Jeanette; Mija, Mijanovic 2006-02-16 THESIS
Kvalitetssäkring av tjänsteföretag : Nytta eller trend : en studie av utbildningsföretagens auktorisation
516 Mirnezami, Soheila; Hedengren, Susanna 2005-06-09 THESIS
Möbelbranschen - hur små företag kan överleva på den svenska marknaden
517 Berbic, Nina; Redbrandt, Anna 2006-02-20 THESIS
Förvaltningsfastigheter : Problematiken vid införandet av IAS 40 på noterade svenska fastighetsbolag
518 Jehander, Jonathan; Färm, Magnus; Källström, Clas 2006-02-28 THESIS
Att snusa eller inte snusa : Omgivande påverkansfaktorer på svenska snusares attityder
519 Odén, Catarina; Sjöblom, Yvonne 2007-02-22 THESIS
Att skilja äpplen från päron : en studie om belöningssystem
520 Berglund, Carl; Qvist, Jenny 2007-10-09 THESIS
Bubblor och kapitalstruktur : Förändringar i kapitalstruktur i samband med bubbelsituationer.
521 Andersson, Erik; Korsgren, Kajsa 2006-08-24 THESIS
Intern marknadsföring - En fallstudie inom gymbranschen
522 Johansson, Stina; Haraldsson, Jessica 2008-06-17 THESIS
Kejsarens nya kläder : En fallstudie på H&M:s Lagerfeldkollektion
523 Melinder, Daniel; Tehrani, Amir; Jervelius, Mia; Enblom, Johan 2006-02-08 THESIS
”Jag bara är” : En studie om hur lärare på grundskolans senare år arbetar med svaga elever
524 Persson, Elisabet 2007-02-12 THESIS
Att mötas i mitten. : En studie om romska föräldrars samarbete med sina barns skolor.
525 Zaidi, Moni Farzana 2008-05-14 THESIS
Kärlekens morgonrodnad : kärlek och begär i Agnes von Krusenstjernas Fröknarna von Pahlen
526 Lappea, Maria 2005-01-01 THESIS
Varför känner vi inte till Tarsila do Amaral? : En studie av polariseringen mellan ”vi” och ”dom” i konsthistorien med utgångspunkt i antropofagin i 1920-talets Brasilien
527 Emtestam, Petra 2006-06-21 THESIS
"Också en ful röst kan beröra" : En studie i elevers och lärares syn på relationen mellan sångteknik och interpretation.
528 Sjöberg, Rebecka 2009-01-01 THESIS
Skadegörelse klotter nedskräpning förbjuden : Graffitiborttagning som ikonoklasm
529 Kimvall, Jacob 2006-01-24 THESIS
Amigos, Vale y Tapas : En analys av de kulturella aspekter som presenteras i några textböcker i spanska
530 Letelier, Adrian 2007-03-27 THESIS
CROSS[DRESS]ING BOUNDARIES : En tematisk queeranalys av Sarah Waters Tipping the Velvet och Jeanette Wintersons Written on the Body
531 Säfwenberg, Nike Linn 2007-02-07 THESIS
Utländska direktinvesteringar i Bosnien och Hercegovina
532 Seitz, Kristina; Krnjic, Ervin 2007-04-16 THESIS
Valutariskhantering vid exportaffärer : - en studie av stora svenska exportföretag
533 Franzén, Frida; Asperö, Patrik 2007-07-09 THESIS
Det handlar om att ge och ta : Om integration mellan kärnämnen och karaktärsämnen på Elprogrammet : fyra lärarperspektiv
534 Johansson, Annika 2008-01-21 THESIS
Profilering av Södertörns Högskola : Studenternas inställning till lärosätets marknadskommunikation
535 Leiva, Maria Isabel; Dawd, Isabella Ashtar 2008-01-30 THESIS
Nätet spinns vidare : Hur används Internet i ungdomsromanen?
536 Karlsson, Maria 2005-03-04 THESIS
Implementering av CRM : en förändringsprocess
537 Broddner, Christian; Sundman, Martin 2005-06-07 THESIS
Formation of Threat Image and Identity Building in Latvia during the pre- and post-Accession Period to the EU and NATO
538 Capra, Yves 2007-04-26 THESIS
Det balanserade styrkortet : en fallstudie på byggföretaget Skanska Sverige AB
539 Fam, Cecilia; Michalec, Marzena 2005-06-22 THESIS
Mobiltelefonens grafiska användargränssnitt : - och dess betydelse för pensionärer
540 Lust, Hanna 2005-12-14 THESIS
Moving pictures - En bransch i rörelse : En undersökning om svenska konsumenters betalningsvilja för nedladdning av film
541 Ahlström, Mattias; Bäckström, Göran 2006-08-07 THESIS
The Abolishment of WTO´s Textile Quotas : How is the Textile- and Clothing industry in Bangladesh Effected?
542 Bylund, Sandra; Eriksson, Martina 2006-01-18 THESIS
Designmanagement : Kommunikation i Projekt
543 Friman, Annelie; Svensson, Madeleine 2005-06-22 THESIS
Gestaltung ist auch Information : En studie kring layoutens betydelse med Aftonbladet i fokus
544 Lindstrand, Ida 2005-07-06 THESIS
Tysk regionalpolitik i förändring : -likvärdighet och rättvisa
545 Fürst, Josefin 2007-06-14 THESIS
Ekologisk aspekt som mervärde : En studie om långsiktig överlevnad för ekologiskt nischade livsmedelsföretag
546 Nilsson, Mikaela; Herrala, Carolin 2009-01-01 THESIS
Revisorns tillvägagångssätt för att upptäcka ekonomiska oegentligheter
547 Lundvall, Jessica; Svenwall, Hanna 2007-02-12 THESIS
Jämställdhetsutbildning och jämställdhetsarbete bland sjukhuschefer
548 Wahrenby, Lina 2008-02-01 THESIS
Branding och Event Marketing : en studie om kunders imageuppfattning av svenska möbelproducenter
549 Blomgren, Cecilia; Cranz, Julia 2006-07-18 THESIS
Samspel mellan Identitet och Image : En fallstudie av det Svenska fo?retaget POC
550 Malmqvist, Olivia; Löwgren, Josefin 2007-10-16 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.