Search Results

Showing 451 - 500 of 987 results for query Södertörns högskola < Previous1..567891011121314..20Next >

Match Authors Date Type
Lågprislivsmedelsbutikernas existens i svensk varudaglighandel : Fallstudier av Netto och Lidl
451 Hazapi, Crissoula; Tomas, Madelene 2005-06-09 THESIS
Variationen i användandet av IT-verktyget Trade : En fallstudie hos NCC
452 Carracedo, Alexander; Sierra, Karina 2006-02-01 THESIS
Inkomstfördelning och ekonomisk utveckling -en studie av forna sovjetstater
453 Erikson, Gustaf; Raapke-Eckert, Cornelius 2007-08-06 THESIS
Stjälpa eller hjälpa? : En undersökning om yrkesverksamma lärares inställning till läxor
454 Pusic Alnashi, Kristina 2008-01-01 THESIS
Cross cultural cooperation : a field study about India and Sweden
455 Söderlind, Eva; Kidby, Sara 2005-08-11 THESIS
Utvandringens tid : Kolonialismens variga sår och orientalistiskt begär
456 Blend Masifi, Sorin 2008-05-21 THESIS
Avsättningar till pensioner : En studie om IAS 19 och konsekvenserna av dess implementering
457 Bergliden, Cecilia; Lindvall, Vendela 2006-02-02 THESIS
Varumärkesstrategier : Användningen av EMV för att skapa kundlojalitet i den svenska dagligvaruhandeln
458 Johansson, Janina; Koskiranta, Annelie 2007-06-11 THESIS
Nobels Fredspristagare : Synliga eller bortglömda i läroböcker?
459 Eldelöv, Madeleine 2008-05-05 THESIS
"Programmet har ju en låg status" : Gymnasielärares tankar och attityder om elever på yrkes- och studieförberedande program
460 Markström, Johanna 2009-01-01 THESIS
Identitetsskapande : en analys av sex ungdomsromaner med homosexuella huvudpersoner från 1977-2003
461 Corneliusson, Mimmi 2005-01-01 THESIS
Molecular characterization of the interaction between Tick-borne encephalitis virus NS5 protein and the Interferon alpha/beta and gamma receptors
462 Liljeqvist, Maria 2007-06-28 THESIS
Enkla ingångar : Design av interaktiva stationer på utställningar
463 Cederholm, Alexej; Clefberg, Jessica 2007-12-03 THESIS
Doften av ”Kvinna” : Symbolik och begär i Zolas Nana
464 Sunnerfjell, Emil 2008-03-11 THESIS
The Emergence of the Post-Socialist Welfare State : the Case of the Baltic States : Estonia, Latvia and Lithuania
465 Aidukaite, Jolanta 2004-10-19 THESIS
Perspectives on digital divide : Internet usage and attitudes in Arusha, Tanzania, a minor field study
466 Carlsson, Isabella; Pettersson, Maria 2005-09-01 THESIS
Elevråd : En skendemokrati? : Elevrådsarbete i två skolor
467 Bergström, Malin 2006-06-12 THESIS
"Som feminist måste man vara pedagogisk" : en diskursanalys av samtal om jämställdhetsarbete
468 Djäken, Katarina 2006-06-19 THESIS
Is Sweden facing a second financial crisis? : a comparative study of the period before the 90’s financial crisis, the IT-crisis and today
469 Pontikis, Alexander; Färggren, Susanne 2008-01-16 THESIS
Internet : som kompletterande kommunikationskanal till Event Marketing
470 Olander, Lena; Charpentier, Rebecka 2005-09-12 THESIS
Ny Protest? : En fallstudie av rörelsen Planka.nu.
471 Åkerström, Linda 2006-01-27 THESIS
Hur elever med ickesvensk etnisk bakgrund tolkar två lektioner i skolan : samt ett uttryck av maktförhållande mellan lärare och elever
472 Widing, Henrik; Manzo, Claudio 2008-01-28 THESIS
Undersökning av avfallshantering i Stockholms innerstad
473 Santesson, Peder 2009-01-01 THESIS
The State of St Petersburg’s Municipalities : Conditions for Local Governance in Russia
474 Westman, Philip 2006-01-04 THESIS
Revisorers oberoende : Konkreta skillnader mellan Analysmodellen och Förbudskatalogerna
475 Branting, Maria; Dalén, Katarina 2006-06-09 THESIS
Prövning av ett praktiskt verktyg för att främja likabehandling i skolan
476 Baitar, Rami; Carlsson, Hanna 2008-06-19 THESIS
En studie av kundrelationer och CRM-system – ur ett företagsperspektiv
477 Tägt, Stefan; Mahbobifard, Peiman 2007-06-11 THESIS
Utbildning för hållbar utveckling : En studie av de möjligheter, svårigheter, kunskaper och erfarenheter som präglar utbildning för hållbar utveckling idag
478 Jordaan, Agneta 2007-01-29 THESIS
Viljan att veta : en analys av Mona Hatoums verk Corps étranger via bio-politik och science fiction
479 Zander, Niclas 2007-01-29 THESIS
Botanical pesticides : a part of sustainable agriculture in Babati District Tanzania
480 Briones Dahlin, Antonio 2009-01-01 THESIS
Svenska Multinationella verkstadsföretags valutasäkringsmetoder
481 Jäderberg, Andreas 2006-09-07 THESIS
Rättsenlighet och ansvarstagande i de ensamkommande flyktingbarnens asylprocess
482 Tanhan, Nagehan; Özer, Beatrix 2007-02-12 THESIS
Smältdegel IKEA : En jämförelse mellan IKEA: s organisationskultur i Ümraniye och Örebro
483 Akbasogullari, Duygu; Kaya, Gonca 2008-01-17 THESIS
Predictable effects the Central America Free Trade Agreement will have on El Salvador.
484 Johansson, AnnaMaria 2005-10-04 THESIS
Samrådets utveckling vid MKB, utifrån MB i samordning till PBL
485 Thörn, Camilla 2008-06-04 THESIS
Återköp av aktier : Effekter på aktiekursen hos företag som återköper aktier
486 Delin Brindner, Linus; Olin, Annika 2005-08-05 THESIS
Sponsring som finansieringsmetod : Kulturens nya villkor
487 Krusell, Christoffer; Lindell, Jennie 2005-06-15 THESIS
Matematikdidaktik : En teoretisk studie av att lära algebra
488 Parhammar, Olof 2006-06-20 THESIS
Vad är flerspråkighet? : Vetenskapen - Skolan - Samhället : En fallstudie från två skolor i Södertälje
489 Naoum, Elezabeth; Sulaiman, Olivia 2007-06-25 THESIS
E-handel : En studie av Internet som kommunikationsverktyg
490 Larsson, Lovisa; Mesanovic, Adisa 2008-01-23 THESIS
Jämställdhetsplan och informell jämställdhet på en politisk arbetsplats
491 Adebrink, Fanny; Nilsson, Sarah 2008-01-25 THESIS
Med överlevnad som bonus : fria teatergruppers marknadsföringsstrategier
492 Jäger, Jessica; Lindström, Freja 2008-06-10 THESIS
Läromedel i Samhällskunskap - En textanalys ur ett mångkulturellt samt interkulturellt perspektiv
493 Boman, Helena 2006-11-16 THESIS
Rikedom sover illa på en bädd av fattigdom : En fallstudie om detaljistföretaget Indiska Magasinets etik- och miljöarbete
494 Challma, Petra; Kapsalis, Eugenia 2008-01-03 THESIS
PR och trovärdigheten : att mäta det omätbara : en studie av PR-byrån Four C och dess kund Akzo Nobel
495 Östling, Anna; Strand, Sara 2005-06-29 THESIS
Integrating conservation and sustainable use of biodiversity : Four Examples of Ecosystem Management Areas in Germany and Sweden
496 Solbrig, Franziska 2007-06-26 THESIS
Optimal Kapitalstruktur : En studie av de tio största svenska börsbolagen
497 Johansson, Pär; Hagelberg, Daniel 2008-01-21 THESIS
Fackligt jämställdhets- och mångfaldsarbete externt och internt
498 Siegfelt, Malin 2008-01-28 THESIS
Interna Relationer : En fallstudie av interna relationer mellan Electrolux Service och Centrala bygg
499 Andersson, Mikaela; Hodzic, Sasa 2008-05-08 THESIS
Specialpedagogik förr och nu : Tre stockholmsskolors specialpedagogiska arbetssätt
500 Giraldo, Tony 2007-06-01 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.