Search Results

Showing 401 - 450 of 495 results for query Örebro universitet < Previous12345678910Next >

Match Authors Date Type
Online shopping for women's apparel : A study extending generalization possibilities for problematic heuristics in online shopping
401 Nilsson, Emma 2007-04-18 THESIS
Interna och externa variablers samband med långtidsfriskhet.
402 Lövlin, Ida; Nilsson, Helena 2007-10-24 THESIS
Aggressivitet och förskolebarns relationer
403 Mörn, Marlene 2007-10-24 THESIS
"Det borde vara att folket bestämmer" :En studie av ungdomars föreställningar om demokrati
404 Eriksson, Cecilia, PhD 2006-01-01 DISSERTATION
Livet i missbruk och hur det är att sluta : En kvalitativ studie utifrån mäns och kvinnors känslomässiga upplevelser och sociala relationer
405 Lindqvist, Frida 2006-03-21 THESIS
Arbete för alla? : En intervjustudie om hur tre professioner inom introduktionsprogrammet i Falköpings kommun ser på strukturella hinder och möjligheter för invandrares tillträde till den svenska arbetsmarknaden
406 Gustafsson, Emma; Tjärnberg, Sandra 2008-03-12 THESIS
Rättvis idrottsundervisning för elever med rörelsehinder :dilemma kring omfördelning och erkännande
407 Jerlinder, Kajsa 2005-01-01 THESIS
Berättelsen under deras fötter : Fem musiklärares livshistorier
408 Georgii-Hemming, Eva 2005-01-01 DISSERTATION
Walking ability, balance and accidental falls in persons with Multiple Sclerosis
409 Nilsagård, Ylva, PhD 2008-01-01 DISSERTATION
Möjliga själv : Samband med personlighet och känsla av sammanhang!
410 Andersson, Johanna 2008-09-30 THESIS
Anledningar till staters anskaffande och behållande av kärnvapen och faktorer som påverkar staters kärnvapenpolitik
411 Hagström, Christoffer 2008-01-01 THESIS
Kan behandling av insomni förbättra komorbid ångest och depression?
412 Maroti, Daniel; Folkeson, Pär 2008-04-25 THESIS
I huvudet på en lapplisa : En studie om hur parkeringsvakter upplever sin arbetssituation
413 Englund, Jennifer 2007-04-03 THESIS
Äldres upplevelser av palliativ vård och omsorg : - en kunskapsöversikt
414 Zetterberg, Camilla 2006-04-04 THESIS
Delaktighet i vardagsysslor : En kvalitativ studie om personer med lindrig utvecklingsstörning på ett gruppboende
415 Lange, Monika; Petterson, Eva; Högberg, Linda 2007-05-07 THESIS
Associated disorders in celiac disease
416 Elfström, Peter, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Delaktighet, Dialog & Demokrati
417 Jusufbegovic, Anvar; Birgersson, Bonny 2006-02-07 THESIS
Inflammation in Atherosclerosis
418 Jatta, Ken 2006-01-01 DISSERTATION
Kristen i det senmoderna : Unga frikyrkligas identitet i senmoderniteten
419 Hummerdal, Johannes 2006-08-16 THESIS
Sambandet mellan opredicerbara föräldrar och förekomsten av interna och externa beteendeproblem hos ungdomar
420 Kjellberg, Erika; Kakei, Kani 2006-04-05 THESIS
Hur snabb tillit till ledare skapas i tillfälligt sammansatta grupper
421 Jansson, Markus; Sallmann, Anders 2006-08-25 THESIS
Burnout in Competitive and Elite Athletes
422 Gustafsson, Henrik 2007-01-01 DISSERTATION
Ungdomars erfarenheter av våld från föräldrar och i egna relationer : - en kvantitativ studie bland gymnasieungdomar
423 Hult, Anna; Jardeberg, Beatrice 2006-03-20 THESIS
Våldtäktsmyter : En undersökning om studenters attityder kring våldtäktsmyter
424 Carlsson, Lisa; Persson, Elin 2009-01-01 THESIS
Interprofessionellt samarbete i vårdteamet med fokus på roll och kommunikation - arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska
425 Gustafsson, Jennie; Haglund, Martina 2009-01-01 THESIS
Användarcentrerad IT-systemutveckling
426 Berglund, Henrik; Karlsson, Kevin 2017-09-15 OTHER
Delaktighet under tvång : Om ungdomars erfarenheter i barn- och ungdomspsykiatrisk slutenvård
427 Engström, Karin 2008-01-01 DISSERTATION
Allianser och interventioner : En studie av hur familjer upplevt en öppenvårdsinsats och hur behandlingseffekt kvarstår
428 Berglund, Magnus; Fritioff, Johan 2008-02-13 THESIS
Tonårspojkars ansiktsattraktivitet och kvalitet i deras vänskapsrelationer
429 Norberg, Maria; Björsson, Sofia 2007-10-24 THESIS
Bakom rutinerna :Kunskap och omvårdnadspraxis i mänskliga gränssituationer
430 James, Inger, PhD 2010-01-01 DISSERTATION
Projektion av normbrytande beteende hos ungdomar
431 Trossholmen, Johanna; Eriksson, Caroline 2007-01-22 THESIS
CXCL16 and CD137 in Atherosclerosis
432 Wågsäter, Dick 2005-01-01 DISSERTATION
Intern kommunikation och meningsskapande vid en strategisk organisationsförändring : en studie av Sveriges Televison
433 Platen, Sara von 2006-01-01 DISSERTATION
Spatial Variation of Dissolved Organic Carbon along Streams in Swedish Boreal Catchments
434 Temnerud, Johan 2005-01-01 DISSERTATION
Harsh or Inept Parenting, Youth Characteristics and Later Adjustment
435 Pakalniskiene, Vilmante 2008-01-01 DISSERTATION
On mechanism of drug resistance in acute myeloid leukemia
436 Prenkert, Malin, PhD 2010-01-01 DISSERTATION
Kvoterad föräldraledighet - Jämställdhet eller tvång?
437 Marklund, Helena; Nilsson, Susanne 2006-08-30 THESIS
Att leva nära döden :Patienters och vårdpersonals erfarenheter inom hospicevård
438 Källström Karlsson, Inga-Lill, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Sharia eller västerländsk jämställdhet? : Kvinnor i egyptisk lagstiftning
439 Tahir, Karwan 2007-02-14 THESIS
Dignity in the end of life :What does it mean to older people and staff
440 Dwyer, Lise-Lotte, PhD 2008-01-01 DISSERTATION
Challenges in prehospital emergency care :Patient, spouse and personnel perspectives
441 Forslund, Kerstin, PhD 2007-01-01 DISSERTATION
The complexity of nutritional status for persons with chronic obstructive pulmonary disease-a nursing challenge
442 Odencrants, Sigrid, PhD 2008-01-01 DISSERTATION
Terrorismens orsaker : Om skapandet av generella kausalteorier när det gäller uppkomsten av terrorism
443 Eriksson, Råbert 2007-02-21 THESIS
Integration och assimilering : En undersökande studie av sfi
444 Alexandersson, Mathias; Andersson, Marie-Louise 2008-10-29 THESIS
Adolescents' perspectives - on mental health, being at risk, and promoting initiatives
445 Tinnfält, Agneta 2008-01-01 DISSERTATION
Tillförlitlighet vid värdering av goodwill : En fallstudie av tre koncerner
446 Hedrén, Veronica; Andersson, Celina; Lassen-Ahl, Mia 2008-03-06 THESIS
Governing towards Sustainability :Environmental Governance and Policy Change in Swedish Forestry and Transport
447 Hysing, Erik, PhD 2010-01-01 DISSERTATION
Social ångest och dess samband med alkoholanvänding och depressiva symtom hos tjejer och killar
448 Kempe, Kristin; Ericsson, Sandra 2007-02-19 THESIS
För Sverige - i tiden : En analys av Sveriges kung Carl XVI Gustafs uttalanden och befogenheter i början av 2000-talet
449 Pettersson, Niklas 2008-01-01 THESIS
Kvinnor och missbruk : En teoretisk uppsats om kvinnors missbruk av alkohol och droger
450 Jonsson, Annika; Larsson, Carina; Roos, Håkan 2008-03-12 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.