Search Results

Showing 301 - 350 of 495 results for query Örebro universitet < Previous12345678910Next >

Match Authors Date Type
Regionalt samhällsbyggande i otakt : En studie av den varierande framväxten av samverkansorgan
301 Mörck, Johan 2008-01-01 DISSERTATION
Sätta sitt avtryck : - en belysande studie i kreativitet
302 Fredriksson, Thomas 2005-08-31 THESIS
Crime Prevention in the EU
303 Aguilar-Oddershede, Soledad 2006-04-05 THESIS
The Significance of Assistive Devices in the Daily Life of Persons with Stroke and Their Spouses
304 Pettersson, Ingvor 2006-01-01 DISSERTATION
Postpone Death? : Nurse-physician perspectives on life-sustaining treatment and ethics rounds
305 Svantesson, Mia 2008-01-01 DISSERTATION
Varför förstår inte mamma? : En kvalitativ studie om barn till föräldrar med utvecklingsstörning
306 Salo, Pia; Ekman, Sussie 2006-04-07 THESIS
Ostalgie : DDR-nostalgi i det återförenade Tyskland
307 Hallerstedt, Manuela 2007-02-21 THESIS
Flickor och ADHD : En kvalitativ studie som visar vilka symtom som beskrivs när det gäller flickor som diagnostiserats med ADHD
308 Karlsson, Jane; Aspengren, Per; Öwer, Veronica 2007-05-07 THESIS
Det svenska utvecklingsbiståndet : Enbart till de behövande?
309 Johansson, Linus 2007-10-25 THESIS
Consequences of brain tumours from the perspective of the patients and of their next of kin
310 Edvardsson, Tanja 2008-01-01 DISSERTATION
Robots that Help Each Other : Self-Configuration of Distributed Robot Systems
311 Lundh, Robert 2009-01-01 DISSERTATION
”De är vana att dela med sig av oss” : Biologiska barns delaktighet i familjehemsprocessen
312 Rosell, Carin; Zachrisson, Maidy; Fagerlund, Madeleine 2006-03-06 THESIS
Efter kärnfamiljen :Familjepraktiker efter skilsmässa
313 Ahlberg, Jenny, PhD 2008-01-01 DISSERTATION
Man liksom bara skriver. Skrivande och skrivkontexter i grundskolans år 7 och 8.
314 Norberg Brorsson, Birgitta 2007-01-01 DISSERTATION
Man liksom bara skriver. Skrivande och skrivkontexter i grundskolans år 7 och 8.
315 Norberg Brorsson, Birgitta, PhD 2007-01-01 DISSERTATION
An Investigation of Hybrid Maps for Mobile Robots
316 Buschka, Pär 2005-01-01 DISSERTATION
An Investigation of Hybrid Maps for Mobile Robots
317 Buschka, Pär, PhD 2005-01-01 DISSERTATION
Kränkande handlingar i skolmiljön : En observationsstudie av elevers kommunikationsmönster
318 Henriksson, Malin 2006-09-01 THESIS
Begreppsvalidering av personlighetsformuläret Pers Q med hjälp av personlighetsinstrumentet CTI
319 Merelid, Sandra; Öhman, Annelie 2008-02-08 THESIS
Ready meal consumption : when, where, why and by whom?
320 Ahlgren, Mia K. 2005-01-01 THESIS
Föräldradelaktighet i åtgärdsprogram : en dokumentanalys
321 Navratilova, Iva; Finnson, Maria 2008-02-21 THESIS
Folkbokföring av barns boende vid vårdnadshavarnas separation
322 Montén Gustafsson, Maria 2007-07-26 THESIS
Är utredning behandling? : En studie som undersöker symtomförändringar och hälsofrämjande effekter vid neuropsykiatrisk utredning.
323 Eriksson, Magnus; Karlsson, Andreas 2008-04-25 THESIS
Planar segmentation for Geometric Reverse Engineering using data from a laser profile scanner mounted on an industrial robot
324 Rahayem, Mohamed 2008-06-11 THESIS
En kuratorsgrupps teoretiska utgångspunkt i samarbete med andra professioner : En studie om internt och externt samarbetet i skolan
325 Rudberg, Jennie; Jacobsson, Anna; Eriksson, Håkan 2008-07-02 THESIS
Respektera mig, lyssna på mig : En studie om missbrukande kvinnors upplevelser av bemötande från samhälle och nätverk
326 Otterhall, Hanna; Führ, Veronica; Ström, Pia 2006-03-21 THESIS
Traditionalism mot Modernism : Svenska Vänsterpartiets ideologidebatt idag
327 Odén, Christoffer 2008-06-23 THESIS
Socialt arbete i skolan : En kvalitativ enkätstudie utifrån ungdomars upplevelser och behov
328 Abrahamsson, Pernilla; Liljemark, Sandra 2006-05-08 THESIS
Girls' and boys' pathways to norm-breaking behavior: A critical review of an old issue
329 Magnusson, Åsa; Nyqvist, Lina 2006-05-22 THESIS
Hindren till ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden : vuxna personer med en utvecklingsstörning
330 Sjöberg, Marita 2007-05-08 THESIS
Ledares upplevda stressnivå och sambanden mellan deras hälsa, arbetstillfredsställelse och stresshanteringsmetoder.
331 Lind, Ida; Eriksson, Anna 2006-09-11 THESIS
Beat the Stress Away : En pilotstudie av Binaural Beats effekt på stress
332 Löfqvist, Ida; Petersson, Maria-Therese 2008-09-23 THESIS
Filmkultur och nöjesliv i Örebro 1897-1908
333 Jernudd, Åsa 2007-01-01 DISSERTATION
Filmkultur och nöjesliv i Örebro 1897-1908
334 Jernudd, Åsa, PhD 2007-01-01 DISSERTATION
Elevers värderingar av föräldramedverkan i grundskolan. : En enkätundersökning
335 Wickström, Daniel; Berg, Roger 2006-01-17 THESIS
Läromedel inom ämnet Teckenspråk för hörande : -
336 Larsson, Jenny; Moberg, Ida 2008-06-16 THESIS
Ready meals from the consumers’ perspective – attitudes, beliefs, contexts and appropriateness
337 Prim, Mia 2007-01-01 DISSERTATION
338 Engelholm, Karin 2008-06-04 THESIS
Gymnasieverksamheten : en kvalitativ undersökning om Ungdoms- och familjeteamets samverkan med gymnasieskolan och polisen i drogpreventivt arbete
339 Göransson, Åsa 2006-04-11 THESIS
Arbetarpartiet Kommunisterna och deras politik
340 Talman, Kim 2007-02-21 THESIS
Equity in welfare evaluations : The rationale for and effects of distributional weighting
341 Bångman, Gunnel 2006-01-01 DISSERTATION
Kreditbedömning : -en studie om hur banker kontrollerar informationen från fastighetsbolagen
342 Alsterqvist, William; Skrba, Marie 2007-04-03 THESIS
Socialt och emotionellt lärande i grundskolan - hinder och möjligheter vid implementering
343 Philipsson, Anna 2008-09-12 THESIS
Article 98 Agreements: Legal or Not?
344 Rosén, Anna; Jorméus Gruner, Veronica 2007-10-25 THESIS
Unga (arbets)sökande : En kvalitativ studie av arbetssökande ungdomar. Hur bakgrund och identitet påverkar ungas möjligheter och livsvillkor.
345 Lindell, Karolina 2008-10-29 THESIS
På spaning efter den goda staden :Om konstruktioner av ideal och problem i svensk stadsbyggnadsdiskussion
346 Tunström, Moa, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Att lära sig hälsa
347 Quennerstedt, Mikael 2006-01-01 DISSERTATION
Avancemangets hinder och möjligheter : -vad påverkar vår attityd?
348 Nilsson, Helena 2006-08-25 THESIS
I gränslandet mellan not och ton : - notbilden i nykomponerad musik
349 Flodin, Anders 2008-01-25 THESIS
Föräldrars förväntningar på kommunal musik- och kulturskola
350 Lilliedahl, Jonathan 2007-01-01 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.